Bezár

Hírarchívum

Doktoravato_2020

Online avatták fel az SZTE doktorjelöltjeit – Videóra rögzítették az ünnepséget

Online avatták fel az SZTE doktorjelöltjeit – Videóra rögzítették az ünnepséget

2020. november 02.
7 perc

10 habilitációs oklevelet állíthatott ki és 126 PhD-doktort avathatott fel a Szegedi Tudományegyetem a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének végén. Az idei Covid-19-pandémia miatt a személyes avató ünnepség helyett videóval köszönti az SZTE friss doktorait.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„Szeretettel köszöntjük a habilitált és az avatandó doktorokat ezen a rendhagyó ünnepségen” – fogalmazott Prof. Dr. Kónya Zoltán. Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese nyitotta meg az SZTE online doktoravató ünnepségét. A rendezvényről videó készült, amely itt elérhető.

 

Az Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága 10 habilitált doktor címet ítélt oda. Az SZTE Doktori Tanácsa az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon 3, az Általános Orvostudományi Karon 42, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 16, a Gazdaságtudományi Karon 4, a Gyógyszerésztudományi Karon 11, a Természettudományi és Informatikai Karon 50 doktori fokozatot adományozott – jelentette be az SZTE rektorhelyettese.

 

Az SZTE online doktoravató ünnepségén a jelölteket két fiatal képviselte.

 

 

10 HABILITÁLT DOKTOR

 

Az SZTE online doktoravató ünnepségén részt vett Prof. Dr. Pál József, az SZTE Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke. Kinyilvánította: azokat, „akik oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket a törvényes jogszabályokban, és az egyetem szabályzatában meghatározott módon, kétséget kizáróan bizonyították, a törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva a mai naptól habilitált doktorrá nyilvánítjuk. Ezzel tudományágukban önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházzuk föl Önöket.”

 

A habilitált doktorok nevében az SZTE Fogorvostudományi Karon dolgozó Dr. Antal Márk vette át habilitációs oklevelét.

Habilitált doktori címet kapott: Dr. habil. Antal Márk Ádám (SZTE FOK), Dr. habil. Bagi Zoltán (SZTE TTIK), Dr. habil. Czeglédy Anita (Károli Gáspár Református Egyetem BTK), Dr. habil. Erős Gábor (SZTE ÁOK), Dr. habil. Hartmann Petra (SZTE ÁOK), Dr. habil. Kovács Balázs (NABUV Kft.), Dr. habil. Merkovity Norbert (SZTE ÁJTK), Dr. habil. Palkó Márta (SZTE GYTK), Dr. habil. Sághy László (SZTE ÁOK) és Dr. habil. Szanyi János (SZTE TTIK).

 

 

A DOKTORJELÖLTEK ESKÜJE

 

Az SZTE online ünnepségén az avatandó doktorok képviseletében dr. Berkecz-Kovács Lívia (SZTE TTIK) elmondta: „Magnifice Rector! Tisztelt Avató Tanács! Miután a megszabott feltételeknek eleget tettünk és a doktori fokozat viselésére érdemesnek ítéltettünk, tisztelettel kérem, hogy bennünket doktorrá fogadni szíveskedjenek.”

 

Prof. Dr. Kónya Zoltán rektorhelyettes kérésére dr. Berkecz-Kovács Lívia – társai nevében is – letette a doktori esküt: „… esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.

 

Prof. Dr. Vécsei László akadémikus, az SZTE Egyetemi Doktori Tanács elnöke közölte: „Tisztünknél fogva kinyilvánítjuk, hogy tudományos felkészültségüket előttünk bebizonyították, ezért a Szegedi Tudományegyetem nevében, végzettségük elismeréseként Önöknek doktori tudományos fokozatot adományozunk. Felruházzuk Önöket mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. Önöknek most már kötelességük lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát.”

 

 

126 ÚJ PHD-DOKTOR

 

A doktorjelöltek képviseletében az online ünnepségen megjelent Dr. Berkecz Kovács Líviát kézfogásával doktorrá fogadta az SZTE rektorhelyettese, az SZTE Egyetemi Doktori Tanács elnöke, az SZTE Egyetemi habilitációs Bizottság elnöke.

 

PHD tudományos fokozatot szerzett:

az SZTE Állam- és Jogtudományi Karról: Dr. Ámán Ildikó, Dr. Harkai István, Dr. Schultz Márton ;

az SZTE Általános Orvostudományi Karról: Dr. Balla Zsolt, Dr. Berczeli Orsolya, Dr. Bozó Renáta, Dr. Büki Alexandra, Dr. Decsi Gábor Sándor, Dr. Djirackor Luna Kutiti, Dr. Fanczal Júlia, Dr. Garaminé Dr. Pákai Eszter, Dr. Göbölös László, Dr. Harmati Mária, Dr. Havasi Katalin, Dr. Hermann Bianka Edina, Dr. Hompoth Emőke Adrienn, Dr. Kárpáti Krisztina, Dr. Jakab Andrea Emese, Dr. Kincses Annamária, Dr. Kincses Bálint, Dr. Kiss András Attila, Dr. Kozák Gábor, Dr. Kormányos Árpád, Dr. Körtési Tamás, Dr. Lóderer Zoltán, Dr. Mácsai Lilla, Dr. Márton Virág, Dr. Moldován Norbert, Dr. Nagy Anett, Dr. Nagy Géza Róbert, Dr. Nagy Roland, Dr. Pajer Viktor, Dr. Párduczné Dr. Szöllősi Andrea, Dr. Rafai Tímea, Dr. Ruszkai Zoltán, Dr. Szabó Balázs, Dr. Szabó Júlia Dóra, Dr. Szél Edit, Dr. Taybani Zoltán Jamal, Dr. Tóth Emese, Dr. Tóth Zoltán, Dr. Vaduva Cristina Ioana, Dr. Vöröslakos Mihály, Dr. Zombor Melinda, Dr. Zsóri Gábor;

az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karról: Dr. Bara Péter Tamás, Dr. Berki Tamás László, Gombkötőné Dr. Lombár Izabella, Dr. Hoványi-Nagy Fruzsina, Dr. Huszár Linda, Dr. Janzsó Miklós, Dr. Kovács Viktória, Dr. Marmiroli Lorenzo, Dr. Ragchaa Jargaltuya, Dr. Shaakumeni Simson Ndadaleka, Dr. Sukhbaatar Batdulam, Dr. Szabó Eszter, Dr. Szűcs Kata Ágnes, Dr. Tóth Alisa, Dr. Tóth Zsuzsanna, Zsigriné Dr. Sejtes Györgyi Erzsébet;

az SZTE Gazdaságtudományi Karról: Dr. Czékus Ábel, Dr. Czelleng Ádám, Dr. Isaac Kwesi Ampah, Dr. John Kibara Manyeki;

az SZTE Gyógyszerésztudományi Karról: Dr. Alshweiat Areen Sulaiman Mohammad, Dr. Bartos Csaba, Dr. Dankó Balázs Ödön, Dr. Georgiádes Ádám, Dr. Gieszinger Péter Dr. Kothencz Anna, Dr. Khadija Belasri, Dr. Kúsz Norbert, Dr. Léber Attila, Dr. Mottaghipisheh Javad, Dr. Ruba Ismail;

az SZTE Természettudományi és Informatikai Karról: Dr. Abd Elhameed Heba Alaa Eldeen Hosiny, Dr. Balázs István, Dr. Balogh Ria Katalin, Dr. Beringer Dorottya, Dr. Berkecz-Kovács Lívia, Dr. Berthon William, Dr. Besenyi Zsuzsanna, Dr. Borbély Péter Gábor, Dr. Carolina Lorena Zambrano Carrillo, Dr. Dobos Orsolya Katalin, Dr. Dóka Richárd, Dr. Estélyi István, Dr. Fehér Zsolt Zoltán, Dr. Gabriel Jonathan Amissah, Dr. Hangya Viktor, Dr. Hassina Bouressace, Dr. Horváth Dániel, Dr. Hursán Dorottya, Dr. Imre-Deák Ágota, Dr. Jangir Pramod Kumar, Dr. Jee Shyam, Dr. Katona Melinda, Dr. Kéri Albert, Dr. Kiss Brigitta, Dr. Kovács Ildikó, Dr. Lajkó-Dézi Bianka, Dr. Lévai Balázs László, Dr. Ménesi Rudolf, Dr. Mohamed Ahmed Mohsen Mohamed Ismail, Dr. Molnár Csaba, Dr. Nagy Ágota, Dr. Nagy Gyula, Dr. Olasz Balázs, Dr. Orosz Tímea, Dr. Ozsvár Attila, Dr. Raffai Péter, Dr. Riyazuddin Riyazuddin, Dr. Rozgonyi-Horváth Ádám, Dr. Sabira El-Khalfaoui, Dr. Sándor Péter, Dr. Shwan Othman Hussein, Dr. Singh Dhirendra Kumar, Dr. Stanic Molcer Piroska, Dr. Subecz Zoltán, Dr. Szenti Imre, Dr. Szőke Gábor, Dr. Tóth Zoltán Gábor, Dr. Török Nóra, Dr. Veres Csilla, Dr. Vizsnyiczai Gaszton Viktor.

 

„Mint Egyetemünk új habilitált és PhD doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek beteljesült valósággá váljék.  Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok – búcsúzott az SZTE új doktoraitól Prof. Dr. Kónya Zoltán. Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese hozzátette a szokatlan doktoravató ünnepség végén, hogy a járványhelyzet miatt a szülők és barátok jelenléte sajnálatosan elmaradt. „Legyenek büszkék eredményük elérésére – az SZTE is büszke Önökre” – zárta le az SZTE online doktoravató ünnepségét.

 

*

 

Az SZTE online doktoravató ünnepségéről készült filmfelvétel felirataként olvasható az új doktorok és intézményük neve, a PhD-doktori dolgozatok címe és a témavezetők neve.

 

A video alatt S. Rahmaninoff: Loneliness Op. 21, No. 6 műve az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar oktatójának az előadásában hallható.

 

A Szegedi Tudományegyetem online doktoravató ünnepségének teljes videója:


 


SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek