Bezár

Hírarchívum

IMG_8267-2

Elismeréseket adtak át a Szent-Györgyi Napok ünnepségén

Elismeréseket adtak át a Szent-Györgyi Napok ünnepségén

2019. november 20.
10 perc

A XXVI. Szent-Györgyi Napok nyitányaként az SZTE Általános Orvostudományi Kar és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elismeréseit adták át a november 28-ig tartó programsorozat központi ünnepségén.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
A Szegedi Tudományegyetem egészségtudománnyal, egészségügyi oktatással, valamint gyógyítással foglalkozó karainak és intézményeinek legnagyobb szabású éves rendezvényén, a XXVI. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén Prof. dr. Széll Márta stratégiai rektorhelyettes köszöntőjében Szent-Györgyi Albert alakját idézte. – Szent-Györgyi Albert nekünk nem csupán a Nobel-díjas tudóst jelenti, hanem az oktatót, az Orvosi Vegytani Intézet vezetőjét is, aki ráadásul az intézményünk elődjének számító, 1940-ben alapított Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem első rektora volt – fogalmazott a rektorhelyettes. Mint rámutatott, a szegedi egyetemen a poroszos hagyományokat felváltó angolszász modell bevezetését a világhírű orvos és biokémikus nevéhez köthetjük. Ez a szellemiség a merev, mindig dicső múltba pillantó tekintélyelvűség helyett a modern gondolkodás, az alá-fölérendeltségi viszonyok folyamatos hangoztatása helyett a közösséget, a partnerséget, az egymás kölcsönös támogatását jelenti. És azt, hogy szakmai féltékenység helyett a másik sikerének is tudunk örülni, hiszen azt a saját sikerünknek is érezhetjük.

galeria
Képgaléria a rendezvényről

 

– Szent-Györgyi Albert értékrendje iránymutatásul szolgál a szegedi egyetem minden polgárának, függetlenül attól, hogy melyik kar vagy intézet dolgozója. De az egészségtudománnyal közvetlenül foglalkozókra mindez többszörösen igaz, hiszen Nobel-díjas tudósunk is ezen a területen tevékenykedett - hangsúlyozta Széll Márta. Kiemelte, hogy az egészségügyhöz kapcsolódó képzések a legnépszerűbbek a külföldi hallgatók körében, így az intézmény nemzetközi arculatának fontos, ha nem a legfontosabb összetevőjét, a jövő egyik alappillérét jelentik hasonlóan az orvos- és gyógyszertudományi kutatásokhoz, amely téren szintén a világ élvonalába tartozik a Szegedi Tudományegyetem.

 

- Ugyanakkor a régió első számú betegellátó központja is vagyunk, amely hatalmas felelősséget jelent. Bízunk benne, hogy az utóbbi időszak számos intézkedése visszaigazolja, a Fogorvostudományi Kar modernizációjától kezdve egészen az új Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika új tömbjének kialakításáig, hogy a Szegedi Tudományegyetem vezetése a legkomolyabban veszi ezt a felelősséget – fogalmazott a rektorhelyettes.


IMG_8244

 

Az Általános Orvostudományi Kar dékánja, dr. Lázár György professzor beszédében felidézte, hogy a karra az idén a vidéki orvosképző karok közül a legmagasabb ponthatárral, 428 ponttal lehetett bekerülni. Az ÁOK-ra 1248 jelentkezés érkezett, az államilag finanszírozott képzésre pedig 232-en nyertek felvételt. Az 2018-2019-es tanév során pedig magyar nyelvű képzésen 158-an, angol nyelvű képzésen pedig 53-an kaptak orvosi diplomát.

 

A dékán emlékeztetett rá, hogy a világ egyik legelismertebb, felsőoktatási tevékenységeket minősítő cége, a brit Quacquarelli Symonds (QS) idén tette közzé a 2020-as évre vonatkozó legfrissebb topplistáját, melyen a Szegedi Tudományegyetem az 501-510. helyen végzett. Ez a pozíció magyarországi viszonylatban a legjobb. A hazai rangsorok közül pedig kiemelte a HVG idei felsőoktatási rangsorát, amelyet mind az oktatói, mind a hallgatói kiválóság alapján állítottak össze, és az ELTE után az SZTE a második helyet szerezte meg.


IMG_8240

 

- Az orvostudomány folyamatos megújulási eredményeit a betegek szolgálatába állítjuk. Külön feladat, hogy az orvostanhallgatók számára a legújabb kezelési lehetőségek elsajátítását biztosítsuk. Kötelességünk, hogy a legfrissebb tudományos és technikai ismereteket adjuk át, ugyanis mintegy 30 ország fiatalja tanul itt, akik azért választottak bennünket, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő, legújabb tudásra tegyenek szert a Szegedi Tudományegyetemen – hangsúlyozta Lázár György, aki hozzátette, hogy folyamatos megújulás alatt áll a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ is, ami betegellátás feladatán kívül az orvosképzés szolgálatát is ellátja.

 

Mindezek szellemében az orvosképzést megújító, februárban átadott orvos és készségfejlesztési központot említette a professzor, valamint az SZTE ÁOK saját finanszírozásával létrejövő új oktatási épületet. Az akadálymentesített, liftes épületben 180 fős nagyelőadó, és kis szemináriumi termet alakítottak ki. Felidézte, hogy több mint egymilliárd forint kormányzati támogatásból újul meg a szegedi Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, az új épületszárnyat nyugat-európai színvonalú modern műtők és kétágyas kórtermek alkotják. Közel százmillió forintos fejlesztés jóvoltából alakították ki az egykori körintenzív helyén az Onkoterápiás Klinika új kemoterápiás ambuláns részlegét. Magyarország első robotkarral működő berendezése került abba a világszínvonalú, idegsebészeti beavatkozások elvégzését kiszolgáló hibrid műtőkomplexumba, amelyet ünnepélyes keretek között idén októberben adtak át az Idegsebészeti Klinikán. A beruházás egyszerre jelentett orvosi-egészségügyi, kutatási, valamint oktatási, pénzügyi, finanszírozási és gazdasági innovációt is.


IMG_8297


 

Ezt követően átadták az ÁOK díjait. Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa a Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója elismeréssel tüntette ki kiemelkedő oktató és szakmai tevékenységet végző kollégákat:

 

Dr. Bari Ferencet, az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet egyetemi tanárát

Dr. Berényi Antalt, az Élettani Intézet egyetemi adjunktusát

Dr. Burián Katalint, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docensét

Dr. Iványi Bélát, a Pathológiai Intézet egyetemi tanárát

Dr. Jancsó Gábort, az Élettani Intézet emeritus professzorát

Dr. Kahán Zsuzsannát, az Onkoterápiás Klinika egyetemi tanárát

Dr. Keller-Pintér Anikót, a Biokémiai Intézet tudományos főmunkatársát

Dr. Maléth Józsefet, az I.sz. Belgyógyászati Klinika tudományos főmunkatársát

Dr. Oláh Juditot, az Onkoterápiás Klinika tanszékvezető egyetemi tanárát

Dr. Rajda Cecíliát, a Neurológiai Klinika egyetemi docensét

Dr. Szabad Jánost, az Orvosi Biológiai Intézet emeritus professzorát

 

 

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa Dékáni Dicséret elismeréssel tüntette ki:

 

Molnárné Gavallér Anikót, a kari Kollégiumi Igazgatóság gazdasági ügyintézőjét

Bánfi Alexandrát, a Tanulmányi Osztály Angol és Német Nyelvű Képzési Csoportja munkatársát

Nagyné Szamosközi Kingát, a Tanulmányi Osztály Magyar Nyelvű Képzési Csoportja munkatársát

 

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa Ivánovics György Emlékérem és Jutalomdíj elismeréssel tüntette ki:

 

Dr. Sáry Gyulát, az Élettani Intézet tanszékvezető egyetemi tanárát

 

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa Pro Facultate Medicinae Emlékplakett és Jutalomdíj elismeréssel tüntette ki:

 

Dr. Balogh Ádámot, a Sebészeti Klinika emeritus professzorát

Dr. Resch Bélát, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika emeritus professzorát

Dr. Papp Gyula akadémikust, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet emeritus professzorát

 

 

Dr. Fráter Lorándot, a Radiológiai Klinika emeritus professzorát

Dr. Kovács Gábort, a II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ emeritus professzorát

 

 IMG_8376

 

Dr. Lengyel Csaba professzor, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke köszöntőjében a klinikai központ összetett feladatairól beszélt, aminek egyszerre kell szolgálnia többek között a gyógyító egészségügyi ellátást éppúgy, mint a diagnosztikai szolgáltatást, a klinikai kutatási fejlesztési tevékenységet, valamint a képzési feladatok ellátását. - A beteg embert központba helyező probléma megoldó attitűd nélkül képtelenség a diagnosztikai kihívásoknak megfelelni és a betegeket sikerrel kezelni – hangsúlyozta a klinikai központ elnöke.

A beszédet követően Lengyel Csaba professzor átadta a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elismeréseit.

 

 

Hippokrates-díj a gyógyításért elismerésben részesült:

 

Dr. Bartyik Katalin, a Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense

 

Klinikai Központ Emlékérem kitüntetésben részesült:

 

Prof. Dr. Forster Tamás, a II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ korábbi tanszékvezető egyetemi tanára

 

Prof. Dr. Vécsei László akadémikus, a Neurológiai Klinika korábbi egyetemi tanára

 

Tóth Pálné audiológus szakasszisztens, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika munkatársa

 

 

Klinikai Központ Elnöki Dicséretben részesült:

 

Benyó Lajos szakápoló, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet munkatársa

 

Kovács Kalic Károly diplomás ápoló, a Pszichiátriai Klinika munkatársa

 

Okruhlicza Erzsébet diplomás egészségügyi ügyvitelszervező, az Egészségbiztosítási Igazgatóság munkatársa

 

Szanka Mónika egészségügyi ügyvitelszervező, egészségügyi operátor, az Egészségbiztosítási Igazgatóság munkatársa

 

Dr. Töreki Annamária, a Sürgősségi és Betegellátó Önálló Osztály klinikai szakpszichológusa

 

Vég Zoltán betegszállító, a Központi Beteghordó Szolgálat munkatársa

 

Vidáné Fábián Valéria vezető szakoktató, az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás munkatársa

 

Klinikai Központ Elnöke Elismerő oklevélben részesültek:

 

Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Égés-Plasztikai Osztály Elektrokemoterápiás Team munkatársai

 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika műtő munkatársai

 

Reumatológiai és Immunológiai Klinika fekvőbeteg osztály ápolói személyzete

 

Klinikai Központ Minőségért díjban részesül:

 

Bársony Jenőné, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika intézetvezető főnővére


IMG_8445

 

A Fogorvostudományi Kar dékánja, dr. Baráth Zoltán egyetemi docens beszédében utalt rá, hogy a Fogorvostudományi Kar infrastrukturális fejlesztésének megvalósulása eltér a korábban meghatározott ütemtervtől, ezért az épületben annak adottságait figyelembe véve optimalizálni kellett a működést. - Mindennapi magas színvonalú oktató-betegellátó tevékenységünk zavartalan biztosítása mellett az elmúlt időszak legfontosabb feladata a kar eszközparkjának fejlesztésére vonatkozó koncepció megalkotása volt, amelyet egyrészt a magas magyar és nemzetközi hallgatói létszám, másrészt a 21. századi betegellátás követelményeihez való megfelelés támasztott. Fegyelmezett, racionális gazdálkodásunknak köszönhetőn fennállásunk óta a 2019-es évet jelentős többlet bevétellel zártuk, amelyet a versenyképességünk növelése érdekében teljes egészében az oktatás, betegellátás fejlesztésére fordítunk – árulta el a dékán.


IMG_8454

 

Dr. Zupkó István egyetemi docens, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja emlékeztetett rá, hogy Szegeden a gyógyszerészképzés 98 éve kezdődött el, és 62 éve önálló kari keretek között folyik. - A Karon ma két nyelven folyik gyógyszerképzés, és örvendetes, hogy a hallgatói érdeklődés érzékelhetően növekszik, idén az első évfolyamunkat maximális képzési kapacitással indítottuk – fogalmazott a dékán. Beszámolt róla, hogy a Karon működő Gyógyszertudományok Doktori Iskola az egyetem egyik legproduktívabb doktori képzőhelye, ahol jelenleg 72 fiatal kolléga dolgozik tudományos fokozatán, közülük 30 külföldről érkezett. – Karunk tudományos kapcsolatrendszere kiterjedt. Hazai viszonylatban élő együttműködésünk van szinten minden gyógyszerkutatásban érdekelt kutatóhellyel, gyártókkal és társképzőhelyekkel – árulta el Zupkó István, aki utalt rá, hogy a Kar idén eddigi legjobb helyezését érte el az úgynevezett Sanghaj-rangsorban, a gyógyszerészkarok között világviszonylatban a Gyógyszerésztudományi Kar az első 200 között van, ez pedig azt jelneti, hogy a szegedi lett a hazai legjobb képzőhely. – Idei sikereink közül kiemelem, hogy Hohman Judit professzornőt az MTA levelező tagjává választotta, és büszkék vagyunk Fülöp Ferenc professzor úr Prima díjára és Prima Primissima díjra történt jelölésére magyar tudomány kategóriában. Ezen kívül örülünk Kiss Loránd professzor Oláh György díjának – hangsúlyozta Zupkó István dékán.kepgaleria_2
Képgaléria a díjátadóról

 

A beszédet követően a „Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány” díjait dr. Csóka Ildikó intézetvezető egyetemi docens, az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át. Az Alapítvány a néhai dr. Novák István, az egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanára, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet egykori igazgatója emlékére kiírt pályadíjat dr. Dávid Csilla Zsuzsának és dr. Viczián Rékának, ez évben végzett gyógyszerészeknek ítélte meg.


IMG_8415


A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszertechnológiai Intézete néhai Kedvessy György egyetemi tanárnak, a Gyógyszertechnológiai Intézet egykori igazgatójának emlékére 2009-ben Kedvessy György pályadíjat alapított, amely a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben dolgozó PhD hallgatók, és a Karon tanuló gyógyszerészhallgatók szakmai fejlődését hivatott segíteni. A szakmai zsűri véleménye alapján, 2019-ben a Kedvessy György pályadíj nyertesi dr. Benke Edit II. éves PhD hallgató, Party Petra IV. éves és Pamlényi Krisztián V. éves gyógyszerészhallgatók.

 

Az Év Gyógyszerészhallgatója – Gyógyszerészi Gondozási-, Betegtanácsadási Verseny idén áprilisban rendezték, ahol a hallgatóknak patikai expediálást modellező szituációban kellett bizonyítaniuk szakmai felkészültségüket. A zsűri az országos verseny 1. helyezését a Kar volt hallgatójának, dr. Uhljar Lucának ítélte oda, aki a Szegedi Tudományegyetem hallgatói közül a legjobb teljesítményért részesül az Alapítvány különdíjban.


IMG_8476

 

Dr. Papp László főiskolai docens, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar stratégiai dékánhelyettese a közelmúltban a Karon megvalósuló több új alap- és emeltszintű készségfejlesztő demonstrációs egység kialakításáról beszélt. – Ezekben az új egységekben a paramedikális szakmákat választók számára, alap- és mesterképzésben is lehetőség nyílik a lehető legmodernebb körülmények között, szimulációs környezetben történő gyakorlásra – fogalmazott a dékán, aki hozzátette: Oktatási portfóliójukat nemcsak infrastrukturális, hanem a képzési kínálat felől is bővítik. Bejelentette, hogy 2020 szeptemberétől a Karon már 5 szakirányon lesz elérhető a kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzés.

 

SZTEinfo Lévay Gizella

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek