Bezár

Hírarchívum

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

2019. július 08.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a 2019/2020. tanévre. A pályázatot július 31-éig kell a BVOP Humán Szolgálata részére megküldeni.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Pályázati feltételek


Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezártképzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják, valamint esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:

a) magyar állampolgárság;

b) állandó belföldi lakóhely;

c) büntetlen előélet;

d) a pályázat benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be;

e) a hivatásos szolgálati vagy rendvédelmi alkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálattörvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) valamennyi pályázó esetében egészségi alkalmasság, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtás általbiztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól szóló BVOP utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt BVOP bármikor megvizsgálhatja.


A támogatás formája, mértéke


A támogatást BVOP saját költségvetése terhére, az alap-, mester- vagy egységes, osztatlanképzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra), a pályázók közül a legalkalmasabb pályázónak ítéli meg.


A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár. A pályázatot nyert tanuló részére a szemeszter ideje alatt havonta, az előző félév végitanulmányi eredmény függvényében a pénzbeli hozzájárulást az alábbiak szerint kell folyósítani:

– 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20.000 forint/hónap

– 3,51-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 22.500 forint/hónap

– 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25.000 forint/hónap

– 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30.000 forint/hónap összegben.


Fenti támogatás igénybe vételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.


Egyéb tudnivalók


A pályázatot 2019. július 31-éig kell a BVOP Humán Szolgálata részére megküldeni. A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a BVOP által végzendő alkalmassági vizsgálathoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a hallgatói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a hallgatói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.


A pályázók egészségi alkalmasságának vizsgálatát a BVOP alapellátó orvosa a rendvédelmi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során kötelező jelleggel el kell végezni. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, BVOP további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult. A pályázatokat a Humán Szolgálat vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A támogatás odaítéléséről - a bizottság javaslata alapján - a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt.


A pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulóval a BVOP támogatási szerződést köt. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BVOP Humán Szolgálatán kérhető a 06-1/301-8426-os telefonszámon.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek