Bezár

Hírarchívum

Kiemelt_NBI

Díszoklevél az SZTE két koordinátorának az Erasmus+ és a CEEPUS program megvalósításáért

Díszoklevél az SZTE két koordinátorának az Erasmus+ és a CEEPUS program megvalósításáért

2019. december 24.
9 perc

A Tempus Közalapítvány 2019. novemberi Nemzetközi Koordinátori Találkozóján oklevéllel elismert 9 szakember közül kettő a Szegedi Tudományegyetem munkatársa. Az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Irodában Balogné Molnár Gabriella irodavezetőt és munkatársát, dr. Tanács Editet a legújabb sikerről és a mögötte lévő munkáról kérdeztük.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Számos oklevél emlékeztet arra a Szegedi Tudományegyetem Dugonics téri épületében, az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósághoz (NKI) tartozó munkaszoba falán, hogy az SZTE – köszönhetően az itteni Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI) munkájának – például 2007-ben elnyerte az Európai Minőségi Díj elismerést, vagy 2011-ben a Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj kitüntetést. Az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda www2.u-szeged.hu/kulugy/ honlapját böngészve rábukkanhatunk az elismerések mögötti számsorokra. Ezek alapján a sikertörténeteket összegyűjtő Erasmus European Succes Stories című kiadványba három alkalommal is bekerült az SZTE a legjobb minőségi és mennyiségi teljesítményt nyújtó 10-17 európai egyetem közé.

 

 

A szegedi sikerkovácsok elismerése

 

Európa legsikeresebb egyeteme az SZTE” – szóltak a hírek 2019 márciusában az SZTE NKI sajtóközleménye alapján. „Európai szinten is első helyen végzett a Szegedi Tudományegyetem a kiküldött oktatói mobilitási adatok alapján az Erasmus programban. A közel 370 kiutazással az európai mobilitási projektek több mint egy százalékát az SZTE valósította meg. A kiutazó hallgatói mobilitás alapján a szegedi egyetem a legaktívabb vidéki felsőoktatási intézmény.


NMI_koordinatorok_oklevellel

 

A sikerkovácsok, vagyis az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda öt munkatársa közül kettőt, Balogné Molnár Gabriellát és dr. Tanács Editet tüntette ki a Tempus Közalapítvány. A mobilitást célul tűző uniós és a hazai felsőoktatás nemzetköziesítését szolgáló programokat kezelő alapítvány 2019 novemberében Nemzetközi Koordinátori Találkozót rendezett. A Győrben tartott 3 napos konferencián megjelent, a nemzetközi mobilitási programokat a hazai felsőoktatási intézményekben koordináló 260 szakember közül 9 kapott elismerést. E kitüntető oklevelek 22%-ával a Tempus Közalapítvány – a konferencián megjelentek tapsban is kifejezett egyetértésével – az SZTE két munkatársának köszönte meg, díjazta az eddigi munkáját.

 

Díszoklevelet kapott a Tempus Közalapítványtól „az Erasmus+ program kiemelkedően sikeres intézményi megvalósításáért” Balogné Molnár Gabriella, az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitás Iroda vezetője.

 

– A mostani elismerésünk – hasonlóan a korábbiakhoz – az egész szegedi egyetemnek szól és mindazoknak, akik ezeket a sikereket velünk együtt elérték – válaszolta az Erasmus programmal 22 éve intézményi koordinátorként is foglalkozó szakember, mikor megkérdeztük: Az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda elismerései közül melyikre a legbüszkébb?

 

 

A projekt portfólió-menedzsment titkai

 

Az SZTE minden karának egyre több hallgatója, oktatója és egyetemi munkatársa kapcsolódik be az intézmény Erasmus programjához tartozó 31 ország 540 partneregyetemét jelentő hálózatba.

 

– A projekt legutóbbi 24 hónapos futamidejében az előző tanévhez képest 5%-kal több partneregyetemmel és 2 % -kal több szerződést kötött az SZTE – mutatta az irodavezető a statisztikát. – Ennek segítségével az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda 564 kiutazó és 613 bejövő mobilitást, összesen 1178 mobilitást koordinált, 299 egyetemmel és 37 szakmai gyakorlati fogadó intézménnyel, főleg kórházakkal és a közszféra különböző intézményeivel, szervezeteivel együttműködésben.


Nemzetkozi_koordinatori_talalkozo_foto_3142

 

Kulcsszó a partnerség Balogné Molnár Gabriella szótárában. Partneri hálózatok értékelése intézményközi együttműködés” címmel tartott előadást a Tempus Közalapítvány konferenciáján. Az ott bemutatott, az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda munkájában bevált, jó gyakorlatként bemutatott működési modell lényege a projekt portfólió-menedzsment és a „bottom up” szemlélet. A program- és hálózati koordinátorok, a kiutazó és bejövő oktatók és ügyvivő szakértők, az SZTE kari tanulmányi osztályai, a dékáni hivatalok és a különböző egyetemi egységek munkatársai, valamint a hallgatói és alumni szervezet alkotja azt a széles intézményi hálózatot, amely támogatja az az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda munkáját.

 

– A korábbi évek tendenciájához hasonlóan meghaladta a 300 beutazó hallgató száma a 219 kiutazóét a 2018/2019. tanévben is, ami igen örvendetes, mivel ez az indikátor nemzetközi képzéseink számának bővülését, nemzetközi minőségi elismertségét, a fogadott hallgatók elégedettségét jelzi. Ugyanakkor továbbra is folyamatos és kiemelt feladatunk az SZTE hallgatói részvételének növelése a nemzetközi mobilitási és ösztöndíjprogramokban – illusztrálta a hazai felsőoktatás egy kiemelt célkitűzésének intézményi megvalósulását Balogné Molnár Gabriella.


NemzetkoziMI_oklevel_balogne_molnar_gabriella_1

Öt programot – Erasmus+, Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás, CEEPUS, Campus Mundi, Makovecz Program – koordinál SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda. Az öt munkatárs specializálódik, vagyis a pályázatírástól kezdve a pénzügyi elszámolásig menedzsel egy-egy programot, ugyanakkor ismeri a szakterületén kívüli programokat is. Ez az SZTE mobilitási sikereihez hozzájáruló projekt portfólió-menedzsment lényege. A hálózatban működés, a csapatban dolgozás, illetve az ennek alapján fölállított adatbázis teszi hatékonnyá a munkát.

 

Nem csupán az a feladatunk, hogy a sikeres pályázatainkkal elnyert támogatásokat ösztöndíjak formájában továbbítjuk az SZTE polgárainak, s ellenőrizzük azok szabályos felhasználását, hanem egyidejűleg feltárjuk a különböző programok egymáshoz kapcsolódási pontjait is az optimális eredmények és sikerek elérése és a munkánk hatékonyságának érdekében – hangsúlyozta az irodavezető. – Példaként: igyekszünk összekötni az Erasmus+ és a CEEPUS programországokban működő partnereinket, ily módon segítve a régiók felsőoktatási intézményeinek networkjeit, és ezzel akár jövőbeni közös konzorciumi projekteket is generálva a nemzetközi együttműködések egyéb területein.

 

A Campus Mundi ösztöndíjprogram, mely háromféle pályázati lehetőséget – azaz részképzést, szakmai gyakorlatot, rövid tanulmányutat – biztosít a világ szinte bármely országába, egyre népszerűbb az SZTE hallgatói között. A pályázókat az egyéni tanácsadáson felül azzal is segítik, hogy az SZTE nemzetközi együttműködési szerződéseiről folyamatosan tájékoztatják a Tempus Közalapítványt, ezzel biztosítva azt, hogy az SZTE hallgatói világszerte tandíjmentesen pályázhassanak tanulmányi ösztöndíjakra az alma mater e kapcsolatrendszerének köszönhetően. Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási Program ugyancsak az Európán kívüli hálózatos kapcsolatépítést támogatja.

 

Az SZTE NMI által koordinált mobilitási programok közül például az Erasmus+ bilaterális szerződések száma: 1077, ami 31 ország 540 egyetemét érinti.

 

 

A közép-európai csereprogram sikerei

 

A vidéki egyetemek között a legmagasabb támogatási összeget nyerte el a CEEPUS közép-európai mobilitást ösztönző csereprogramjával az SZTE a 2019/2020. tanévben – újságolta dr. Tanács Edit. Az SZTE NKI NMI CEEPUS-koordinátora elmondta: az országos szinten a második helyet jelentő összeg felhasználása is hozzájárul, ahhoz, hogy imponáló fejlődést mutatnak a szegedi egyetemen a CEEPUS program mobilitási számai. A felsőoktatásban együttműködő partner intézmények közötti kapcsolat révén a 2016/2017. tanévben 48 bejövő és 34 kiutazó, összesen 82 mobilitás valósult meg, míg 2018/2019-ben már 88 kiutazó és 113 bejövő mobilitás realizálódott.

 

A Szegedi Tudományegyetemen a CEEPUS programért dolgozó dr. Tanács Edit „kiemelkedően sikeres koordinátori tevékenysége elismeréseként” kapott oklevelet a Tempus Közalapítványtól.


NMI_oklevel_tanacs_edit_1

– Az elmúlt 15 évben összesen 922 mobilitást eredményezett a CEEPUS program. Az SZTE évek óta országosan első helyen áll a küldött és a fogadott ösztöndíjasok száma alapján. A korábbi 10 támogatott hálózathoz képest a CEEPUS hálózatok száma folyamatosan bővül: a 2019/2020. tanévben 14 hálózatban 104 partnerintézménnyel működik együtt az SZTE – ismertette a friss számokat a szakember. Az SZTE hálózatai rendszeresen szerveznek CEEPUS nyári egyetemeket és koordinációs találkozókat is. A közép-európai felsőoktatási CEEPUS programot az abba bekapcsolódó kormányok finanszírozzák.

 

Az SZTE CEEPUS programmal kapcsolatos jó gyakorlatának a bemutatására felkérést kapott az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda koordinátora. dr. Tanács Edit, aki a felsőoktatásban dolgozó CEEPUS koordinátoroknak adta át tapasztalatait a Tempus Közalapítvány 3 napos konferenciáján.

 

– Az SZTE tanszékein dolgozó munkatársak elhivatottsága, együttműködése mellett az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Irodához tartozó partnerhálózat minden egyes szereplője, a kialakított hálózatos rendszeren belüli folyamatok gördülékenységét segítő menedzsment is hozzájárul a szegedi egyetem sikeréhez – hangsúlyozta dr. Tanács Edit.

 

A Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Program révén 7 egyetemmel áll kapcsolatban az SZTE. E Makovecz programmal 39 hallgatót fogadott az SZTE, míg 3 szegedi egyetemista szakmai gyakorlaton vett részt, 4 oktató egy-egy szemesztert a partner egyetemen tanított az elmúlt évben.

 

Az 5 nagy volumenű program mellett minden egyéb, külföldi tapasztalatszerzésre lehetőséget nyújtó pályázatról információt nyújt az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda folyamatosan frissülő, magyar és angol nyelvű www2.u-szeged.hu/kulugy/ honlapja.

 

 

A digitalizálás a jövő fordulata

 

Az Erasmus+ program támogatásával kiutazó oktatóink nagy létszáma, a partnereknél teljesített nemzetközileg is elismert oktatási tevékenységük és azok eredményei pozitívan hatnak a külföldről a Szegedi Tudományegyetemre érkező oktatók számának a növekedésére. Az Erasmus+ vendégoktatók előadások, szemináriumok és konzultációk tartásával járulnak hozzá az intézmény képzéseinek nemzetköziesítéséhez, az „internationalization at home” gyakorlatához. Ennek eredményeként mindazon szegedi egyetemisták is részesülhetnek nemzetközi képzésben, akik eddig még nem pályáztak, vagy valamilyen okból nem tudnak pályázni a külföldi tanulmányokra lehetőséget adó ösztöndíjakra – magyarázta Balogné Molnár Gabriella. – A „nemzetköziesítés otthon” – nem ritkán innovatív – oktatási módszerei és gyakorlata motiváló a hallgatók és az oktatók számára egyaránt, ezt a tapasztalatok egyértelműen bizonyítják. Az oktatói partnerségek nagy száma és intenzitása pedig több közös nemzetközi képzés alapját teremtették már meg eddig is.

 

Az Erasmus+ és a nemzetközi mobilitási programok az egész Szegedi Tudományegyetemet átszövik.

 

– A hallgatói és oktatói mobilitás mellett nagy a jelentősége annak, hogy az SZTE adminisztratív munkatársai, ügyvivő szakértői is bekapcsolódhatnak immár a mobilitási programba – húzta alá Balogné Molnár Gabriella. – Ez a szakmai és nyelvtudásbeli személyes fejlődésük mellett lehetővé teszi a kapcsolatépítést, a külföldi jó gyakorlatok megismerését és itthoni hasznosítását is. Ezzel a nemzetközi mobilitási program hozzájárul a szolgáltatások színvonalának az emeléséhez azon a Szegedi Tudományegyetem, ahol immár a hallgatók 20 százaléka külföldi diák.

 

A nemzetközi mobilitási és ösztöndíjprogramok megvalósítása mellett az SZTE NKI Nemzetközi Mobilitási Iroda feladata, hogy felkészüljön az új Erasmus+ programra. Az Európai Unió 2021-2027 közötti programszakaszának kulcsszavai: a digitalizáció, az integráció és az elektronikus Student Card.

 

– Az Erasmus+ programországok felsőoktatási intézményei felé tolmácsolt uniós cél és elvárás az Erasmus+ program 2021-ig történő teljes digitalizációja és az ehhez kapcsolódó, a hallgatónak a tanulmányaival és nemzetközi mobilitásaival kapcsolatos adatait tartalmazó elektronikus Student Card megvalósítása – emlékeztetett az SZTE NKI NMI vezetője – Ezek intézményi bevezetése az az előttünk álló nagy feladat, ami humánpolitikai és informatikai szempontból is kihívást jelent az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság számára.

 

Az Erasmus Felsőoktatási Charta biztosítja az általános minőségbiztosítási keretrendszert azokhoz az európai és nemzetközi együttműködési formákhoz, amelyek a felsőoktatási intézmények részvételével valósulnak meg az Erasmus program révén. Az Erasmus Felsőoktatási Charta odaítélésre évente és az Európai Unió nagyobb időtartamú programszakaszaira is pályáznia kell minden programországbeli felsőoktatási intézménynek, amely be kíván kapcsolódni az Erasmus+ oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató uniós programjába. Az Erasmus Charta 2021-2027 közötti programszakaszára szóló pályázati felhívás megjelenése 2020 tavaszán várható.

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Tempus Közalapítvány

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek