Bezár

Hírarchívum

Kiemelt_SzGy_Napok

Nobel-díjra jelölésről, milliárdos fejlesztésekről és eredményekről a XXIV. Szent-Györgyi Napokon

Nobel-díjra jelölésről, milliárdos fejlesztésekről és eredményekről a XXIV. Szent-Györgyi Napokon

2017. november 24.
5 perc

Nobel-díjas egykori rektorára így is emlékezik az SZTE, a magyar tudomány ünnepi hónapjában együtt értékeli múltbeli teljesítményét és néz előre az SZTE négy egészségtudomány kara és klinikai központja. A XXIV. Szent-Györgyi Napok gazdag programjának keresztmetszetét is adták a 2017. november 23-i sajtótájékoztatón.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Miért éppen novemberre időzítik immár 24. esztendeje a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi karainak ünnepi rendezvényét? – hangzott el a kérdés a XXIV. Szent-Györgyi Napok sajtótájékoztatóján. November a Magyar Tudomány Napját követő, az ismeretterjesztést és a kutatói munka népszerűsítését középpontba állító rendezvénysor hónapja. Ám az SZTE négy egészségtudományi kari rendezvényén túl ilyenkor a Nobel-díjat és SZTE Nobel-díjas egykori rektorát is ünnepeljük.

 

 

Az SZTE ÁOK is jelölhet a Nobel-díjra?


A Szent-Györgyi Albertre emlékező őszi egyetemi ünnepség-sorozat szeptember 16-i születésnapján az SZTE Rektori Épület előtti egészalakos szobra koszorúzásával indul. Az októberi úgynevezett Nobel-időszakban azokra figyelünk, akik aktuálisan elnyerik a kutatók e legjelentősebb elismerését. Az idei jubileumi Szent-Györgyi emlékévben december 10. is jeles nap, mert ekkor azt ünnepelhetjük, hogy 1937-ben Szent-Györgyi Albert átvette azt a Nobel-díjat, amellyel a nagyrészt a szegedi egyetemen végzett kutatásainak eredményét ismerte el.

 

– A Nobel-díj Bizottságtól kaptam levelet a minap. A 2018. évi orvosi-élettani díjra kérnek javaslatot. Ilyen megtisztelő felkérésre – a tudomásom szerint – még nem volt példa a szegedi orvosképzés történetében – fogalmazott Bari Ferenc. Az SZTE ÁOK dékánja szerint e tény is mutatja: a nemzetközi palettán szerepel a Szegedi Tudományegyetem.


Sz-Gy_diszdiploma_vas_2

 

– Szent-Györgyi életműve arra példa, hogy az alapkutatás miként kapcsolódik a gyógyításhoz – tette hozzá Facskó Andrea, az SZTE Szent-Györgyi Klinikai Központ elnöke.

 

 

Milliárdos SZTE fejlesztés a gyógyításért


– Az orvostudományban megszerzett tudás 5-6 év alatt elavul – emlékeztetett Facskó Andrea. – A klinikai oktatást erősíteni kell az egyetemi karok támogatásával. Az oktatás, a kutatás és a gyógyítás felsőfokú művelése elképzelhetetlen a fejlesztések nélkül – hangsúlyozta az SZTE Szent-Györgyi Klinikai Központ elnöke. Hosszan sorolta a már elnyert pályázatokból milyen projektek valósulnak meg 2020-ig.


Sz-Gy_4__1

 

Összesen 11,6 milliárd forint fejlesztési forrás erősíti 2020-ig a Szegedi Tudományegyetem klinikai központjához kötődő infrastruktúrát és eszközparkot. E körbe tartozik a gyermeksürgősségi ellátó központtól kezdve a gyermek és felnőtt pszichiátrián át az egykori sebészeti klinika épületében kialakítandó oktatási centrumig számos projekt.

 

– Áttörést hoz a személyre szabott gyógyításban, hogy 2018-tól 4 berendezéssel működni kezd az SZTE 3D-s nyomtató centruma – jelentette be a 800 millió forintos projektet vezető Bari Ferenc. A 21. század legkorszerűbb fejlesztésének számító 3 D-s nyomtatókkal elsőként a traumatológusok, az onkológusok, a fogorvosok és a bőrgyógyászok dolgozhatnak.

 

A kutatás-fejlesztésben kicsúcsosodó együttműködésről szólt a sajtótájékoztatón a Richter Gedeon Nyrt. gazdasági vezetője. Kozma Róbert a Szegedi Tudományegyetemmel működő kapcsolatrendszerből kiemelte a közös pályázatokat, az ösztöndíjjal támogatott hallgatók körét, valamint a tudomány legújabb eredményeit fölvillantó Richter Tudósklubot, a Szent-Györgyi Napok kiemelt programját.


Sz-Gy_Richter

 

Az egészségüggyel foglalkozók közös kenyeréről beszélt Facskó Andrea. Az SZTE Szent-Györgyi Klinikai Központ elnöke példákkal bizonyította: a Szeged és a térség gyógyítási centruma ezernyi szállal kötődik az egyetem egészségtudományi karaihoz. Ezt az összehangolt munkát szeretné tovább erősíteni – a harmónia jegyében.

 

 

Mérlegen az egészségtudományi karok


A XXIV. Szent-Györgyi Napok programsora 2017. november 17-én kezdődött és 2017. november 25-én zárul. A rendezvény-sorozatot az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar továbbképző programjai indították – emlékeztetett Lázár László. Az SZTE GYTK oktatási dékánhelyettese szerint büszkék lehetnek az elmúlt 60 év szegedi gyógyszerészképzésének eredményeire. Kiemelte az SZTE társkaraival kialakított együttműködést, amelynek előnyeit élvezi az SZTE GYTK 125 magyar hallgatója, akik közül évente 75-80 szerez diplomát. Jelentősen növekszik a külföldi hallgatók (55) és a doktoranduszok (62) száma.

 

Az oktatás, kutatás és gyógyítás jegyében dolgozik a tízéves fennállását idén ünneplő SZTE Fogorvostudományi Kar. A tudományos dékánhelyettes, Madléna Melinda rögzítette: 50 hallgató magyarul és 30 angol nyelven tanulja a fogorvoslást abban az épületben, amelyet 15 fiatal képzésére terveztek. A kubatúra-gondok enyhítését nagyon várják, ezért nagy öröm, hogy elindulhat az SZTE FOK új otthonának a kialakítása a Vasas Szent Péter utcai volt rendelő átalakításával. A tudományos munka fokozódó lendületéhez hozzájárulnak a TDK-hallgatók és a GINOP-pályázatok.


SzGy_Napok_KM_1

 

Az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar újonnan indított szakjaira fókuszált az egyéves mérleget közreadó Héderné dr. Berta Edina. Az SZTE ETSZK dékánja a képzésfejlesztési sikereik közül kiemelte az ápolás mesterszakot, amelyet három szakiránnyal indítanak. A 2018 februárjában induló új szakirányú továbbképzést ugyanolyan fontosnak tartotta, mint az ápoló és gyógytornász szakon 2018 szeptemberében startoló angol nyelvű egészségtudományi képzést.

 

Fölkészült kutatók nélkül elképzelhetetlen az oktatás, nagy eredmény a minapi konferencián elhangzott 140 TDK-dolgozat – húzta alá az SZTE ÁOK dékánja az általa irányított egyetemi egység elmúlt évére pillantva. Bari Ferenc kiemelte, hogy a hallgatói kiválóság alapján a szegedi orvosképzés a második – a HVG felsőoktatási rangsorában. Kijelentette: karunk büszke arra, hogy súlyos kubatúra gondokkal küszködve és jelentős hallgatói létszám mellett is színvonalas képzést nyújt.


 

Továbbképzéstől a konferenciáig


A Szent-Györgyi Napok – túl az SZTE Általános Orvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ központi ünnepségén – a posztgraduális továbbképzés és a tudományos eredmények bemutatásának fóruma is. A továbbképzések és szimpóziumok a kari központi ünnepségek rendezvényeihez csatlakoztak.


Sz-Gy_diszdiploma_vas


Az SZTE Gyógyszerésztudomnyi Kar és az SZTE Általános Orvostudományi Kar díszdiplomásait is a Szent-Györgyi Napok programjaként köszöntötték.


Sz-Gy_diszdiploma_5_jpg

 

Az SZTE ÁOK 2017. november 24-én 15 órától a Szemészeti Klinika Kukán Ferenc termében tartotta a kar Tanári Testületének ünnepi ülését, ahol a volt és jelenlegi professzorok, illetve fiatal kutatók tartottak előadást.

 

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Kassai Miklós, Ú. I.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek