Bezár

Hírarchívum

nyito

„A Szegedi Tudományegyetem a frankofónia középpontjában”

„A Szegedi Tudományegyetem a frankofónia középpontjában”

2017. május 24.
7 perc

Szép hagyományú kapcsolathálóját bővíti a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romaisztika Intézethez tartozó Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Legutóbb Gyimesi Timea a Balaton 2017 projekten belül egy hetet töltött a Limogues-i Egyetemen, ahol az alábbi interjúban mutatta be anyaintézményét.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Gyimesi Timea: a Szegedi Tudományegyetem a frankofónia középpontjában” – ezzel a címmel jelent meg interjú a Limogues-i Egyetem honlapján a szegedi kutatóval. Ugyanis az SZTE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének habilitált egyetemi docense a francia-magyar kooperációt támogató Balaton 2017 projekt keretén belül egy hetet töltött a Limoges-i Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán.


_MG_4625B

Az Szegedi Tudományegyetem Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének habilitált egyetemi docense vagyok, a Francia Irodalom és kultúra doktori program vezetője. Kortárs francia irodalom és irodalomelmélet a kutatási területem. 1998-ban védtem meg Julia Kristeva vezetésével elkészült doktori értekezésemet. Az utóbbi években Gilles Deleuze és Félix Guattari filozófiájával foglalkozom, 2015-ben Szegeden egy nemzetközi konferenciát szerveztem „Modulation-Deleuze” címmel” – mutatkozott be a francia olvasóknak a szegedi egyetemi oktató. „A Szegedi Tudományegyetem már a szegedi újraalapítását megelőzően komoly kolozsvári múltra tekint vissza, s e történetben mindig is jelen volt a francia kultúra. A város frankofón szálainak köszönhetően került Szegedre a Frankofón Egyetemi Központ 2013-ban.

 

A „Miért jött a Limoges-i Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karára?” – kérdésre Gyimesi Timea azt válaszolta, hogy „Jean-Michel Devésával, a francia és frankofón irodalom professzorával, aki az EHIC kutatócsoport tagja, közösen adtuk be (ő Franciaországban, én Magyarországon) azt a Balaton-projektet, amelynek célja a két intézmény közti együttműködés, a cserekapcsolatok kereteinek a kialakítása, kari és egyetemi szinten. A projekt két éven keresztül mindkét fél számára két mobilitást tesz lehetővé, összességében 3-3 személy számára, miközben 2 magyar és 2 francia doktorandusz is bekapcsolódik 2018-tól a program megvalósításába, amely a kortárs francia és frankofón kultúra jelenlétét intézményi és városi szinten is erősíteni kívánja tudományos rendezvények szervezésével is.”

 

A Balaton 2017. „projekt célkitűzése nemcsak a két tanszék közti, illetve a két kar közti Erasmus+ mobilitás feltételeinek megteremtése, hanem a frankofónia ügyének előmozdítása, mégpedig egy közös diploma kibocsátására alkalmas mesterképzés intézményi feltételeinek előkészítésével és beindításával” – összegzett az interjúban Gyimesi Timea.

 

A „Mit tanácsolna azoknak a hallgatóknak és oktatóknak, akik szívesen utaznának Szegedre?” kérdésre Gyimesi Timea válasza: „Szeged nagyon speciális földrajzi fekvéséből adódón eredendően nyitott a nemzetközi kapcsolatokra: a frankofónia európai kapuja, színes, fiatalos egyetemi város, sok-sok külföldi egyetemistával, számos angol és francia nyelvű képzéssel. A tanszékünkre érkező francia hallgatók mindig elégedettek nemcsak a képzés színvonalával, de a város kínálta kulturális lehetőségekkel, és nem utolsó sorban a tanulási körülményekkel, amit a TIK jelent”.

 

A szegedi egyetem frankofón kapcsolatkeresése kölcsönösségének záloga, hogy 2017 májusának végén a Tisza-parti városba látogat Jean-Michel Devésa, aki saját tapasztalatai alapján számolhat be arról, mit nyújt a Limogues-i Egyetem munkatársa számára a Szegedi Tudományegyetem.

 

Az SZTE BTK Romaisztika Intézethez tartozó Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék habilitált egyetemi docensével, Gyimesi Timeával készült francia nyelvű interjú itt olvasható.


SZTEinfo

Fotók: Bobkó Anna


***

Az SZTE és a Limoges-i Egyetem a kortárs frankofón kultúráért


A kortárs frankofón irodalom az egyik specialitása a Limoges-i Egyetemnek. Az intézmény keresi azokat a partner intézményeket, amelyekkel a francia kultúra terjesztése érdekében összefoghat – tudtuk meg Jean-Michel Devésától. A francia irodalomtudós 2017 májusának végén tizedik alkalommal járt a Szegedi Tudományegyetemen. Most elsődleges célja a két intézmény közti kapcsolat kiépítése volt.


Frankofon_IMG_5159

Kortárs francia és frankofón irodalmat tanít és kutat az Université de Limoges munkatársaként Jean-Michel Devésa. A korábban az Université Bordeaux Montaigne intézményben dolgozó professzor szakterületének konferenciáin ismerkedett meg Gyimesi Timeával, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romanisztika Intézethez tartozó Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék habilitált egyetemi docensével. A kortárs francia irodalom, a frankofón kultúra két kutatójának érdeklődési körét egyrészt a XX. századi francia filozófus, Gilles Deleuze munkásságának a kritikai értelmezése, másrészt a közösen elkészített és sikeres Balaton Program kapcsolja össze.


„Szeged kisugárzása jelentős”


– A kortárs frankofón irodalom az egyik specialitása a Limoges-i Egyetemnek. Az intézmény keresi azokat a partner intézményeket, amelyekkel a francia kultúra terjesztése érdekében összefoghat – mondta Jean-Michel Devésa. A professzor jól ismeri Szegedet, ezért javasolta anyaintézményének, hogy erős szálakkal kötődjön a Szegedi Tudományegyetemhez, amely a regionális felsőoktatási intézmények közül a leginkább megvédte és megőrizte pozícióit a frankofón kultúra terjesztésében.


Frankofon_IMG_5162


Jean-Michel Devésa véleménye szerint az SZTE francia nyelv és irodalom szakján a képzés magas színvonalú, az itteni kutatók elhivatott művelői a frankofón kultúra kutatásának. Példaként említette Penke Olga professzort és a körülötte kialakult, a XVIII. századi francia irodalommal, vagy épp az úgynevezett utazási irodalommal foglalkozó műhelyt. Álláspontja szerint Szeged kisugárzása jelentős a frankofón területre. Devésa professzor büszke arra, hogy korábbi munkahelye, az Université Bordeaux Montaigne és az SZTE közös Erasmus Mundus együttműködését is kezdeményezte. 2015 óta mint az Université de Limoges professzora folytatja a szegedi kapcsolat erősítését.


Egyébként ERASMUS programmal a 2016-2017. tanévben a Szegedi Tudományegyetemre 43 francia hallgatók érkezett, míg a Franciaországba kiutazó szegedi hallgatók száma: 22. Az oktatók is aktívak: az SZTE képviseletében Franciaországba kiutazó oktatók és adminisztratív mobilitások száma: 16, míg 5 francia vendéget köszönhettünk Szegeden.Petőfi a legismertebb magyar költő


A Szegedi Tudományegyetemre 2017. május 29-31. között a tizedik alkalommal ellátogató francia professzor elismerte: hazájában nem ismerik eléggé a XX. századi vagy a kortárs magyar irodalmat. Így aztán a szegedi egyetem egykori francia szakos hallgatója, József Attila munkásságáról is kevesebben és kevesebbet tudnak, mint az indokolt. Ellenpéldaként említette az európai nemzetek kialakulásához kötődő romantikus magyar irodalmat, melyet szerinte kedvelnek a franciák, akik számára a legnépszerűbb magyar költő: Petőfi Sándor.

– A művészeti ágak közül a magyar film a leginkább ismert Franciaországban. Ennek hagyománya négy évtizedes – magyarázta Jean-Michel Devésa, aki küldetésének tekinti a kortárs magyar képzőművészek, így például Csáki Róbert munkáinak a megismertetését. A francia professzor Ferenczi Sándor pszichoanalitikus, a magyar pszichoanalitikai iskola megteremtőjének a munkásságát is nagyra tartja.


Három érv Limoges mellett


Mi az a három érv, amit azoknak az egyetemi hallgatóknak és azoknak a fiatal oktatóknak elmond, akiket meg kíván győzni arról, hogy ösztöndíjas tanulmányaik és kutatásaik helyszínéül a Limoges egyetemét válasszák? – kérdeztük a Balaton Programban is dolgozó, tárgyalásait Szeged után Budapesten, a Balassi Intézetben folytató professzort.


Frankofon_IMG_5160


– A város és az egyetem „emberléptékűsége” az első érvem – mosolyodott el Jean-Michel Devésa, aki szerint Limoges, illetve Szeged városa és egyeteme hasonló. – Fontos egy város történelmi múltja, ami a középkorban is jelentős Limoges-ban pozitív élmény. Egy fiatal kutató számára azért is érdekes lehet Limoges, mert a fővároshoz képest olcsóbb a megélhetés, ugyanakkor Párizs mindössze háromórás vonatozással elérhető

Egyformán gondolkodik a kapcsolat kialakításáról az Université de Limoges és a szegedi egyetem. Kiderült ez Gyimesi Timea Limoges-ban 2017. május közepén folytatott megbeszélésein, amelyeket Szegeden Jean-Michel Devésa vitt tovább. A francia professzor találkozott az SZTE és az SZTE Bölcsészettudományi Kar külkapcsolatokért és doktori képzésért felelős vezetőivel, az SZTE Frankofón Egyetemi Központ igazgatójával. A Balaton Program szegedi és limoges-i megalkotói és végrehajtói lapvető céljuknak az Erasmus-kapcsolatok kialakítását tartják, mert ezekre hosszú távon is lehet építeni. Az Université de Limoges és a Szegedi Tudományegyetem által jegyzett Balaton Program címe: „Kultúraelrendeződések, irodalom, színház és művészet az extrémkortárs francia nyelvű inter- és transzmediális térben – közös képzés kidolgozása a kortárs frankofón kultúra területén”. A projekt célja: „a két intézmény közti együttműködés, a cserekapcsolatok kereteinek a kialakítása, kari és egyetemi szinten.”


SZTEinfo – Ú. I.
Fotók: Újszászi Ilona

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek