Bezár

Hírarchívum

_MG_6842

„Elkötelezettség a Kiválóságért” díjas lett az SZTE az egyetem napi ünnepségen

„Elkötelezettség a Kiválóságért” díjas lett az SZTE az egyetem napi ünnepségen

2016. november 14.
12 perc

Elsőként nyerte el a hazai egyetemek közül az SZTE az EFQM szervezet „Elkötelezettség a Kiválóságért” díját, Szabó Gábor rektor átvehette a „Kiválósági Nagykövete” címet is. A Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett ünnepségen az intézmény munkájának segítését kitüntető címekkel és díjakkal köszönte meg az universitas.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Hagyományaira emlékszik, illetve az intézmény eredményességéhez kiemelkedő módon hozzájáruló külső partnerek és belső kollégák segítségét köszöni meg a szegedi universitas a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából.

 

 

Elismerés a segítőknek

A november 11-i jeles nap 2002-ben került az egyetemi eseménynaptárba. Idén is a november 11. napjához közeli szombaton, azaz 2016. november 12-én tartott az SZTE Szenátusa ünnepi ülést a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából. Az SZTE hagyományainak megfelelően a Honoris Causa kitüntető címek átadása ceremóniájáig angol, majd magyar nyelven zajlott az egyetem napi ünnepség a felsőoktatási intézmény Dugonics téri épületének dísztermében. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével számos közjogi méltóság, köztük Ksenija Škrilec szlovén nagykövet, továbbá a kitüntetettek hozzátartozói, illetve az egyetem polgárainak képviselői.

 

Két kitüntetett dátumra is emlékezünk a Szegedi Tudományegyetem Napján. A szegedi universitas jogelőd intézményében, a kolozsvári tudományegyetemen 1872. november 11-én kezdődött meg a tanítás, míg az újonnan alapított szegedi tudományegyetem 1940. november 11-i tanévnyitó ünnepségen a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert rektor mondott beszédet – emlékeztetett az universitas históriájára és hagyományaira Szabó Gábor rektor.

– A szegedi egyetem nemzetközileg elismert intézmény. Sokat tesznek ezért az egyetem munkatársai és a velük kapcsolatban álló külső partnerek – fogalmazott a rektor, aki szerint a szegedi egyetem napja jó alkalom arra, hogy az intézmény megköszönje azoknak a kollégáknak a segítségét, akik kívülről és belülről támogatják SZTE-t. Ilyenkor kitüntetéssel ismerik el az arra legérdemesebb külső partnerek és belső munkatársak erőfeszítéseit. – Ez az elismerés több egy egyszerű oklevélnél, mert az SZTE büszke az általa kitüntetett személyiségekre – hangsúlyozta a rektor, aki kifejezte reményét, hogy a díjazottak is büszkék a szegedi unversitasra.

– Az egyetem legfőbb küldetése az oktatás és a tudomány művelése. Az SZTE akkor tudja elérni céljait, ha megvannak az ehhez szükséges létesítményei, forrásai A Szegedi Tudományegyetem a hagyományait őrző, de modern és vonzó intézmény kíván lenni – fogalmazott Szabó Gábor, aki úgy véli: ebbe az irányba halad az SZTE, a partnerei támogatásával. – A nemzetközi élvonalba tartozó tudományos intézményként akkor lehet igazán sikeres az SZTE, ha külföldről újabb és újabb diákokat és tanárokat vonz és tesz az intézmény híveivé – fogalmazott. A jelenlévőket és az SZTE partnereit arra kérte, hogy mindenki a maga helyén tegye a legtöbbet, amit lehet a szegedi egyetem sikereiért, töretlen optimizmussal!


Egyetem_napja_2016.11.12.BA
A rendezvényen készült képek megtekinthetők itt.
 

 

Díszdoktori cím 4 tudósnak

A Szegedi Tudományegyetem a Doctor Honoris Causa kitüntető címmel 4 professzort tisztelt meg.

Heiko Rieger professzor (Saarland University, Németország) laudációját Mucsi László, az SZTE TTIK dékánja ismertette. Elmondta – többek között –, hogy Heiko Rieger kutatási területe a statisztikus fizika, elméleti biofizika és számítógépes fizika. Ezen belül az egyensúlytól távoli rendszerek dinamikájával, a sejtek és szövetek önszerveződési folyamataival, klasszikus és kvantumos fázisátalakulásokkal foglalkozik. Tudományos publikációinak száma több mint 170, amelyekre több mint 6.600 hivatkozást kapott, H indexének értéke: 43.

A Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékével 1996 óta működik együtt. A szegedi tanszék munkatársai ennek során mintegy 40 hónapot töltöttek vendégkutatóként Rieger professzor intézetében. Rieger professzor és tanítványai is többször jártak Szegeden, előadásokat illetve szemináriumokat tartottak. Az együttműködés eredménye mintegy 30 közös publikáció a statisztikus fizikájából, melyek mindegyike jelentős nemzetközi folyóiratban jelent meg. A közös közlemények összesített impakt faktora 100, a független hivatkozások száma 550.

 

Stane Srčič (University of Ljubljana, Szlovénia) méltatását Hohmann Judit, az SZTE GYTK dékánja olvasta fel. Srčič professzor fő kutatási területe a fél-szilárd készítmények reológiája, a termikus analízis, szilárd diszperziók és a szolubilizálás, pelletek és tabletták előállítása, valamint azok bevonása, szilárd anyagok felületi szabad energiája, atom-erő mikroszkópia és szilárd anyagok mechanikai sajátságának vizsgálata. Több mint 100 tudományos közleménye és több mint 150 referált kongresszusi anyaga jelent meg. Ipari szemináriumok és workshop-ok meghívott előadója. Eddig 17 PhD témát vezetett.

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetének munkatársai több mint 30 éve dolgoznak együtt Stane Srčič professzorral. A kapcsolat Kedvessy György professzor tanszékvezetése idején indult és tart még ma is. Ez a gyümölcsöző együttműködés 18 tudományos publikációt, 12 kongresszusi anyagot és 6 közös PhD témavezetést eredményezett. Eddig összesen 15 magyar és 10 szlovén kolléga vett részt az együttműködési programban.

 

Vető Miklós (University of Poitiers, Franciaország) 1954-ben a Szegedi Tudományegyetemen kezdte meg jogi tanulmányait. 1956-ban alapító tagja volt a MEFESZ-nek és aktívan részt vett a forradalomban. 1957-ben Franciaországba emigrált. Tanulmányait filozófiából folytatta, tudományos fokozatait Párizsban a Sorbonne-on, az oxfordi, valamint a strasbourgi egyetemen szerezte meg – ismertette a kitüntetett laudációját Szajbély Mihály, az SZTE BTK dékánja.

Vető Miklós monográfiáinak száma 17, ezen kívül körülbelül 400 szaktanulmány, cikk, recenzió és publicisztika mutatja tudományos teljesítményét. Művei a magyaron kívül francia, angol, német, olasz és japán nyelven jelentek meg. Pályafutása során egyrészt a klasszikus német idealizmus bölcseletével, elsősorban Schelling filozófiájával foglalkozott behatóbban. Másrészt a spirituális filozófia, a teológia területével. Harmadrészt kidolgozott egy eredeti, saját metafizikát, különös tekintettel a gonosz problémájára, illetve az akarat születésére.

Vető professzor több mint harminc éve intenzív kapcsolatot ápol az SZTE BTK Filozófia Tanszékkel, odaadóan és önzetlenül segíti a magyar filozófiai életet.

 

Jianhong Wu (York University, Kanada) 7 nagy jelentőségű monográfiájával és 350-nél több publikációjával világszerte ismert kutató – kezdte a méltatást Mucsi László, az SZTE TTIK dékánja. Wu professzor kutatásainak középpontjában a késleltetett visszacsatolású differenciálegyenletek analízise és az azokkal történő modellezés áll. Sokoldalú és alapvető a hozzájárulása a funkcionál differenciálegyenletek elméletéhez és alkalmazásaihoz. Jellemezte a késleltetett monoton visszacsatolású egyenletek globális attraktorát. A parciális funkcionál differenciálegyenletek területének megalapozója és vezető kutatója.

Dr. Wu számos interdiszciplináris együttműködést hozott létre fertőző betegségek, járványok megelőzésére, kezelésére. Neuronhálózatokon alapuló módszerei magas dimenziós adathalmazok klaszteranalízisében számos területen találtak alkalmazásra. Így például szövegbányászatban, rákos megbetegedés előrejelzésében.

Együttműködése az SZTE Bolyai Intézetének munkatársaival közel 30 éve kezdődött. Eredménye többek között 17 tudományos publikáció és egy monográfia.

 

 

Senator Honoris Causa cím az SZTE 3 partnerének

Bogsch Erik Széchenyi-díjas magyar vegyészmérnök, okleveles mérnök-közgazdász. A Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatójaként másfél évtizede kiemelten támogatja a Szegedi Tudományegyetemen és az SZTE Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végzett kutatómunkát, továbbá az egyetemi oktatást és az egészségügyi intézményeket. Az SZTE és a Richter Gedeon Nyrt. között 2015-ben megújított, stratégiai jelentőségű megállapodás fő kezdeményezőjeként fontosnak tartja a felsőoktatás és a vállalatok együttműködését ösztönző pályázatokon való közös és sikeres szereplést, az innovációt és a kutatáshasznosítást, a gazdasági és vállalati szférával kialakított együttműködés – ismertette a méltatást Bari Ferenc, az SZTE ÁOK dékánja.

A Richter, az SZTE és az MTA SZBK közötti együttműködések közül kiemelten kezeli a központi idegrendszeri és nőgyógyászati, valamint a gyógynövényekre alapozó készítményekkel kapcsolatos kutatásokat. Célja, hogy a tehetséges magyar fiatalok itthon kapjanak lehetőséget, így munkájuk eredményei – anyagi értelemben is – itthon hasznosulhatnak.

 

Isabelle Richard-Cremieux, a franciaországi Angers-i Egyetem dékánja a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karával hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápol. Kiemelkedő szerepet játszott különböző tantervi, illetve nemzetközi vonatkozású tevékenységekben, a francia-magyar orvosképzési programok kialakításában, tehetséggondozásban – olvasta a laudációt Bari Ferenc, az SZTE ÁOK dékánja.

Az intézmények közötti Erasmus szerződés megkötése után aktívan támogatta a hallgatói mobilitást mindkét irányban, tárgyalásokat kezdeményezett egy közös képzési program létrehozása érdekében. Nevéhez fűződik a JPEMS (Joint Program for European Medical Studies) elindítása a partneregyetemekkel szoros együttműködésben, melynek szervezési feladataiban ma is aktívan részt vesz. Az immár ötödik alkalommal sikeresen megszervezett képzési programra alapozva további nemzetközi pályázatokon vesz részt az SZTE partnereként, ezzel is elősegítve az orvosképzés nemzetköziesítését.

 

Szendrő Péter a Szent István Egyetem alapító rektorának szakterülete a műszaki tudományok és az élettudományok határterülete, munkásságát több mint 500 publikáció, számos szakkönyv, egyetemi tankönyv, több mint 10 megvalósult szabadalom jelzi – ismertette a méltatást Hodúr Cecília, az SZTE MGK dékáhelyettese.

Tudományos-közéleti megbízatásai közül kiemelendő, hogy az Országos Doktori Tanács egyik alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja, a MAB Élettudományi Kollégiumának alelnöke volt. Az általa létrehozott Pro Scientia Aranyérem nemzetközi tekintetben is igen jelentős és elismert diáktudós kitüntetés. A Mestertanár Aranyérem megalapításával pedig megalkotta az iskolateremtő mesterek rangos elismerési formáját.

Pályafutása során folyamatosan segítette a Szegedi Tudományegyetem, különösen annak Mérnöki Karán folyó oktató-tudományos munkát. Kiváló szakmai közreműködése eredményeként fejlődött a műszaki képzés a karon és alakult ki mai formájában a gépészmérnökképzés.


Egyetem_napja_2
Képgaléria a rendezvényről.
 

 

 

Köszönet szóval és zenével

– Mélyen meg vagyok hatva – fogalmazott a díszdoktorok nevében köszönetet mondó Vető Miklós. Az SZTE Doctor Honoris Causa címmel kitüntetett egykori hallgatója kifejezte örömét, hogy megbizonyosodhatott arról, mennyire rangos és elismert universitas a Szegedi Tudományegyetem, illetve mennyire élhető város Szeged. – Az egyemnek van célja és küldetése, képes megfogalmazni érdekeit, s örömteli, hogy az elért eredményeket mily sokan élvezik is.

Az egyetem központi épületével, az egyetem napi ünnepségnek helyet adó díszteremmel kapcsolatos hatvan évvel ezelőtti emlékeit – a „csillaghullást” és a forradalmat követő megtorlást, társai börtönbüntetését – is felidézte Vető Miklós. Az SZTE díszdoktorai nevében elismeréssel szólt az egyetem napi ünnepségről, a szervezésért is köszönetet mondott.

 

A díszdoktorai támogatásáért kifejezte háláját az SZTE azzal is, hogy Liszt Ferenc: Szerelmi álmok című művét az SZTE ZMK művésztanára, Klebniczki György zongoraművész adta elő az SZTE Szenátusa egyetem napi ünnepi ülésén.

 

 

Kitüntető címek és díjak az SZTE polgárainak

A Szegedi Tudományegyetemen Pro Universitate-díjban részesülhet az a személy, aki az egyetemi oktatás-kutatás eredményeiért jelentőset tett, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szerzett. Az elismerést Szabó Gábor rektor nyújtotta át Bobvos Pálnak, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar nyugalmazott egyetemi docensének; Fülöp Zoltánnak, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Számítástudomány Alapjai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának; Mezősi Gábornak, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának; Pál Attilának, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanárának; Solymosi Frigyesnek, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar emeritus professorának.


A Klebelsberg Kunó-díj annak adható, aki az SZTE-n a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotott, illetve kiemelkedően hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához. A kuratórium döntése alapján Klebelsberg Kunó-díjat kapott Kérchy László, az SZTE TTIK Analízis Tanszék egyetemi tanára; Lengyel Imre, az SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet intézetvezető egyetemi tanára; Szabó Imre, az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi tanára; Varró András, az SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára.

A Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozatát vehette át Nagy Erzsébet, az SZTE ÁOK emerita professora.

A Klebelesberg Kunó-díjat Szabó Gábor rektor és Makk Ferenc kuratóriumi elnök adta át.

 

A Professor Emeritus cím a Szegedi Tudományegyetemről nyugdíjba vonult egyetemi tanárnak adományozható. E cím adományozásának egyik feltétele a Szegedi Tudományegyetemen, illetve a jogelőd egyetemen legalább 10 éven át egyetemi tanárként végzett kiemelkedő iskolateremtő oktatói és kutatói tevékenység, mely az oktatói-kutatói utánpótlás biztosításában is megnyilvánul.

Professor Emeritus kitüntető címben részesült Csúri Károly (SZTE BTK), Dékány Imre (SZTE ÁOK és SZTE TTIK), Jóri József (SZTE ÁOK), Nagymajtényi László (SZTE ÁOK), valamint Thurzó László (SZTE ÁOK) professzor. Az elismerő oklevelet Szabó Gábor rektor nyújtotta át.


Az SZTE egykori PhD-hallgatói közül a legjobban teljesítő ifjak Pro Laudande Promotione-díjat kaphatnak. Bódi Nikolett, a Biológia Doktori Iskola; Dömötör Orsolya a Kémia Doktori Iskola; Kántor Noémi, a Környezettudományi Doktori Iskola, Rokszin Alice, az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola és Szabó Nóra Zsuzsanna, a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola végzett PhD-hallgatója vehette át a rektortól a Pro Laudande Promotione-díjat.


A középkori magyar históriában érdekelt tudományok témakörében kiváló eredményeket elérő fiatal nyerheti el a Kristó Gyula Díjat. Az elismerést Bátoriné Halász Éva vehette át Szabó Gábor rektortól és Makk Ferenc kuratóriumi elnöktől.

 

 

Kiválósági elismerés az SZTE-nek és rektorának

A Szegedi Tudományegyetem, a hazai egyetemek közül elsőként, sikeresen teljesítette a brüsszeli központú EFQM szervezet „Elkötelezettség a Kiválóságért” nemzetközi tanúsításhoz szükséges követelményeket.

 

Az EFQM "Elkötelezettség a Kiválóságért" nemzetközi tanúsítvány megszerzését tűzte ki célként magának a Szegedi Tudományegyetem. Ehhez három fejlesztési projektet mutatott be 2016 őszén, a helyszíni szemlén. E 3 projekt: "A szeptikus állapotú betegek felismerése és bizonyítékokon alapuló protokollizált ellátása Sürgősségi Osztályon"; az "Oktatói óraterhelés nyilvántartási rendszerének kialakítása"; valamint "Az intézmény kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenységeit szabályozó folyamat és eljárásrend kialakítása".

Az „excelence kultúrához” kötődő elismeréseket Szabó Kálmán, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgatója mutatta be az egyetem napi ünnepségen. Elmondta: 25 éve 14 multinacionális cég elsőszámú vezetője alapította meg Brüsszelben az European Foundation for Quality Managament (EFQM ) – Európai Minőségmenedzsment Alapítvány szervezetet, amely megalkotta az EFQM Kiválóság Modellt. Ezt ajánlják minden olyan szervezetnek, amely kiválóságra törekszik. E Kiválóság Modell 20 éve Magyarországon is megjelent, amelynek eredményeként létrehozták hazánkban a Nemzeti Minőség Díjat. 15 éve Magyarország képviselteti magát az EFQM szervezetében, illetve létrejött a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület.

– Hazai viszonylatban több száz, nemzetközi szempontból több ezer szervezet vesz részt az excellence-mozgalomban. Az EFQM-oklevél tanúsítja, hogy immár az SZTE is csatlakozik. Az universitas elkötelezettségét mutató pályázat és a helyszíni szemle eredményeként nyerte el az EFQM "Committed to Excelence" díjat – magyarázta Szabó Kálmán. A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgatója szerint minden kiválóságra törekvő szervezet élén áll egy olyan karizmatikus vezető, akinek munkássága példamutató. Ezt felismerve a brüsszeli szervezet 2015-ben megalapította az "Ambassador of Excellence" – a "Kiválóság Nagykövete" címet. E rangos elismerésre terjesztette föl Szabó Gábort, az SZTE rektorát a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület.


Egyetem_napja
Képek a díj átvételéről.
 

 

Az EFQM "Committed to Excelence" – "Elkötelezettség a Kiválóságért" – díjat a hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként nyerte el a Szegedi Tudományegyetem. A rangos elismerés mellett "Ambassador of Excellence" – a "Kiválóság Nagykövete" címet tanúsító oklevelet is az SZTE rektora, Szabó Gábor professzor vette át a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgatójától, Szabó Kálmántól.

 

– Az intézmény életében a folyamatos fejlődés és a kiválóságra törekvés mindig is fontos tényező – erősítette meg köszönő beszédében Szabó Gábor rektor. Elismeréssel szólt a minőségfejlesztés területén dolgozók, közülük is Csóka Ildikó, az SZTE stratégiai igazgató teljesítményéről. A rektor aláhúzta: a vállalati életben működő minőségirányítási rendszerek jól adaptálhatóak a felsőoktatásban.

 

Az SZTE Szenátusa Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából tartott ünnepi ülése a Himnusz hangjaival kezdődött és a Szózat közös eléneklésével zárult.

 

SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek