Bezár

Hírarchívum

toledo_kiemelt_nagy
Bővülnek az SZTE kapcsolatok a toledói egyetemmel

Bővülnek az SZTE kapcsolatok a toledói egyetemmel

2015. július 23.
6 perc

A Szeged és Toledo 25 éves testvérvárosi kapcsolatai szervezésében jeleskedő Elizabeth Balint, a toledói egyetemek alkotta konzorcium, a GLC projekt menedzsere által vezetett amerikai delegáció a Szegedi Tudományegyetem három fakultásán is tárgyalásokat folytatott 2015 júliusának első napjaiban. Így bővül az SZTE és az University of Toledo közötti kapcsolat, amelynek gyógyszerész és jogász ága már bőven termi gyümölcseit.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Napelemekkel, energiahatékonysággal foglalkozó program dokumentumait, a megújuló energiák iránt érdeklődő szegedi egyetemisták számára mesterszintű továbbképzést, amerikai kapcsolatokat is ajánlott, illetve a közeljövőben Svájcban vendégtanárként oktató toledói professzor, Randy J. Ellingson kérését is magával hozta Szegedre Elizabeth Balint.

 

  Az óceánon átívelő képzési programok


Egyetemisták üzletemberek számára is érdekes lehet a toledói napelemes program – magyarázta a magyarországi közgazdász diplomával rendelkező Bálint Erzsébet, aki kutatóvegyész férjét követve több mint negyedszázada él az amerikai Toledóban. Ott jelenleg a WSOS Community Action elnevezésű úgynevezett ernyőszervezet részét jelentő, nemzetközi tréningekkel és fejlesztéssel foglalkozó, több egyetem társulásából létrehozott Great Lakes Consortium for International Training and Development (GLC) projekt menedzsere.

Marsi_dekan__Balint_E__Toth_KMarsi Istvánnal, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánjával leginkább arról beszélgettünk, hogy a magyarországi és az amerikai tanárképzést is össze lehetne kapcsolni. A magyar kormány célja a nemzetköziesítés. Ebbe Amerikát a testvérvárosi kapcsolatra alapozva is be lehetne vonni – jelentette ki az amerikai közösségszervezéssel, közösségfejlesztéssel is foglalkozó szakember. Szerinte a 25 éve virágzó Szeged-Toledo testvérvárosi kapcsolatban már eddigi is több jó példa született arra, miként lehetséges a kölcsönös érdekeket szolgáló egyetemi együttműködés.

 

A szegedi jogászok és gyógyszerészek nyomdokain


Virágzik az SZTE Állam és Jogtudományi Kar amerikai jogi szakértői képzése, melynek részleteiről információt ad a fakultás honlapja is: itt.

A kapcsolat születésénél bábáskodó professzor Badó Attila erre így emlékezett, mikor arra kértük, hogy a Szeged és Toledo 25 éves barátságát ünneplő 2015. július 3-i gálaműsor előtt osszon meg velünk egy tanulságos történetet: „Amikor 10 évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a Toledo Law School vezetésével, akkor az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet már sok tapasztalattal rendelkezett a nemzetközi együttműködés területén. A német és francia egyetemekkel működtetett közös képzések előkészítése általában hónapokon, éveken át zajlott, és számos találkozást, hosszas levelezést követően írtuk alá az együttműködési megállapodást, amit követően a képzések megindulhattak.

Az amerikaiak pragmatikus hozzáállásáról sokat hallottunk, ám az mégis meglepetést okozott, hogy Phil Closius dékánnal két levélváltás során gyakorlatilag mindenben megállapodtunk, és ezt követően a magyar egyetemi delegációra már csak az aláírás feladata és a vendéglátók által kínált számos egyéb szakmai program várt Toledo városában, ahol a küldöttség tagjai rögtön díszpolgári kitüntetésben is részesültek.

Azt szokták mondani, hogy hamar munka ritkán jó, ám ebben az esetben ezt az élet nem igazolta. Az amerikai jogi képzés az egyik legstabilabb nemzetközi programunkká vált, melynek köszönhetően számos magyar joghallgató sajátíthatta el az angolszász jog alapjait és az angol jogi szakmai nyelvezetet, mely a visszajelzések szerint szakmai életútjukat jelentős mértékben támogatta.”

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar ugyancsak gyümölcsöző kapcsolatokat ápol az Unversity of Toledo „testvér-fakultásával”. Ennek az együttműködésnek a 2015 tavaszán megújított formájáról az SZTE GYTK honlapján is beszámoltak: itt. Sőt: erről az együttműködési formáról a regionális sajtó is hírt adott: http://www.delmagyar.hu/szte/gyogyszereszek_az_oceanon_tulrol/2431911/

„Íme néhány „leg”, ahogy Soós Gyöngyvér kolléganőm összegyűjtötte – fogalmazott Hohmann Judit, az SZTE GYTK dékánja, amikor amerikai kapcsolataik érdekességeiről kérdeztük.

1. A leghosszabb ideje eredményesen működő (megállapodás aláírása: 2007. április, megújítás: 2015. május), rendszeres hallgatói cserét biztosító együttműködése az SZTE Gyógyszerésztudományi Karnak.

2. 8 év alatt a legnagyobb számú magyar fiatal (21) töltött rövid (összesen 88 hét) tanulmányutat a toledói egyetem testvér-karán (University of Toledo, School of Pharmacy) illetőleg fogadtunk onnan 16 hallgatót, akik összesen 136 hetet töltöttek el Szegeden.

3. Professor Johnnie Early II., a toledói Gyógyszerésztudományi Kar dékánja magas színvonalon művelt foto-hobbija eredményeként az együttműködés mozzanatai a leggazdagabban dokumentáltak (lásd: a toledói oktatói küldöttség idei látogatásakor hozott fotóalbum)”.


Toledo
Bővülnek az SZTE kapcsolatok a toledói egyetemmel-Galéria

 

  Az egyenrangú csere a cél


Szeged midenki számára szuper, aki zenét szeretne tanulni – összegezte az SZTE Zeneművészeti Karán gyűjtött benyomásait Bálint Erzsébet. A fakultás dékánjával, Tóth Péterrel, valamint oktatóival – többek között Temesi Mária professzorral és az amerikai cserekapcsolatok értékeit jól ismerő Koczka Ferenccel találkozva arról győződött meg, hogy az SZTE ZMK erőssége – többek között – az ének, zongora, hegedű, gitár szak.

A szegediek nemzetközi terepen is versenyképesek – jelentette ki. – A Szeged-Toledo testvérvárosi delegáció tagjaként ősszel vendégül látjuk Amerikában az SZTE ZMK oktatóját és hallgatóját is. Ez jó lehetőséget teremt arra, hogy megfelelő felhatalmazással a szegediek tárgyaljanak a toledói egyetem megfelelő fakultásának a képviselőivel az együttműködés lehetőségeiről. A jogi és anyagi feltételeket tisztázva az egyenrangú cserét lehet támogatni. A zenei együttműködés elindulhat a diákok és a tanárok körében; koncert, verseny, nyári tábor formájában, ami kreditszerzéssé, közös képzéssé is bővülhet.

A lényeg, hogy a gyakorlat és az elmélet együtt legyen – fogalmazott az egyetemi kapcsolatháló bővítésében amerikai tapasztalatokkal is rendelkező Bálint Erzsébet. Megbeszéléseket folytatott az SZTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztika Tanszékét vezető Cristian Rékával, valamint a tanszék Toledo-barát, Amerikát megjárt munkatársával, Szentgyörgyi Annával. Több együttműködési lehetőséget is fölvetettek. Példaként említette Bálint Erzsébet a családtörténetek feldolgozásának folytatását. E téren az SZTE néhány kommunikáció mester szakos hallgatója és az University of Toledo hasonló tanulmányokat folytató diákjai között elindult a közös munka: a Campus Hungary Programmal Amerika négy egyetemén tapasztalatokat gyűjtő Újszászi Ilona (SZTE) és Paulette D. Kilmer professzor (UT) akciója részeként.

Balint_E_ZMK_dekannal– A szegedi bölcsészhallgatók TDK- vagy PhD-munkaként dolgozhatnák föl az „amerikai magyarok” 1989 utáni történeteit – emelt ki Bálint Erzsébet egy izgalmas ötlettöredéket a családtörténeti program lehetséges folytatásaként. – A másik ötlet is érdekes: elérni a második-harmadik generációs magyarokat. Érdemes lenne megkérdezni: „Mi ösztönözte a családján belül, hogy magyar maradjon? Főz-e magyar ételeket? Beszél-e magyarul? Ha nem, akkor mégis: miért érzi magát magyarnak? Mi lesz a magyarság jövője? Neki mire van szüksége ahhoz, hogy magyar maradjon? Mit hajlandó tenni a magyarságáért?” A válaszokra én is kíváncsi lennék.

Mindezzel a két egyetemi város közötti negyedszázados együttműködés folytatódik – összegzett Bálint Erzsébet, amikor szegedi diákokkal és szüleikkel is beszélgetett. A szegedi általános- és középiskolások csoportja a Toledo melletti kisváros, Perrysburg iskolájába indul 2015. szeptember 24-én, és ott lesznek a Maumee folyó parti nagyvárosban – az SZTE ZMK delegációjához hasonlatosan – 2015. október 3-án a 25 éves testvértelepülési kapcsolatra, s ennek részeként az egyetemi együttműködésre is emlékező toledói ünnepségen, Szeged képviseletében.

 

SZTEinfo – Ú.I.

Fotók: Herner Donát

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek