Bezár

Hírarchívum

szte_kinevezesek_2014_kiemelt

Okleveleket, kinevezéseket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen

Okleveleket, kinevezéseket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen

2014. július 09.
19 perc

A Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának dísztermében 2014. július 9-én ünnepélyes keretek között adta át Dr. Szabó Gábor rektor a vezetői megbízásokat, kinevezéseket, habilitációs okleveleket, díszokleveleket és kitüntetéseket.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Zsúfolásig megtelt 2014. július 9-én a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal díszterme, ahol a vezetői megbízások, kinevezések, habilitációs oklevelek, díszoklevelek és kitüntetések átadó ünnepségét tartották.

Az oklevél átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével a Szegedi Tudományegyetem rektora: Dr. Szabó Gábor akadémikus, az SZTE oktatási rektorhelyettese: Dr. Homoki-Nagy Mária, a tudományos és innovációs rektorhelyettes: Dr. Kemény Lajos, továbbá a nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes: Dr. Pál József mellett az SZTE 12 kari vezetője.

 

140709oklatad007A Himnusz közös eléneklését követően Dr. Szabó Gábor, az SZTE rektora köszöntötte a megjelenteket. „Az egyetem hallgatók és oktatók nélkül nem működhet. Kiválóan pedig attól tud működni az egyetem, ha jó hallgatói vannak, és olyan oktatói is dolgoznak érte, mint azok, akik a mostani ünnepségen veszik át kinevezéseiket, megbízásaikat, okleveleiket és kitüntetéseiket – mondta az SZTE rektora. – Most ugyanis olyan kitüntetéseket adunk át, amelyek egy életműnek a megkoronázását jelentik, például az emerita és emeritus kitüntetéssel. A vezetői kinevezéseket pedig azok kapják, akiknek komoly terveik vannak, és tovább viszik mindazokat az értékeket, amelyeket a Szegedi Tudományegyetem megtestesít.”

A rektor hozzátette: úgy véli, az utóbbi években a Szegedi Tudományegyetem elfogadottsága imidzse országon belül is és kívül is erősödött. Ez szerinte annak tudható be, hogy az SZTE vezetése következetesen képviseli, hogy a szegedi egyetem eltökélten halad a minőség útján. „Az eltökéltség és a következetesség önmagában nem elég, minőségi is kell, hogy párosuljon hozzá” – hangsúlyozta a rektor, majd megjegyezte: „a szegedi egyetem a magyar oktatás zászlós hajója, és bízni kell abban, hogy az oktatásban történő változások az ilyen hajókat nem sodorják el”.

Arra kérte az ünnepség résztvevőit a rektor: az eddigi munkájukat folytatva szolgálják az egyetemet, a hallgatóknak mutassanak példát, ezzel támogatást nyújtva ahhoz, hogy továbbra is eltökélten és következetesen a minőség útján haladhasson a Szegedi Tudományegyetem.

 

Az SZTE rektora, Dr. Szabó Gábor gratulált a kinevezésekhez, kitüntetésekhez, elismerésekhez és átnyújtotta az okleveleket.

2014. július 1-től dékáni (magasabb vezetői) megbízást kapott: Dr. Szajbély Mihály, a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a Bölcsészettudományi Karra;

Dr. Mucsi László, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi docense a Természettudományi és Informatikai Karra.

Az Általános Orvostudományi Karra szóló dékáni megbízását Dr. Bari Ferenc, az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet intézetvezető egyetemi tanára külföldi tartózkodása miatt korábbi időpontban vette át.

2014. augusztus 1-től dékáni (magasabb vezetői) megbízást kapott a Gazdaságtudományi Karra Dr. Vilmányi Márton, a kar jelenlegi dékánja, az Üzleti Tudományok Intézetének egyetemi docense.

 

2014. július 1-től egyetemi főtitkár (magasabb vezetői) megbízást kapott Dr. Dömötör Máté, a Szegedi Tudományegyetem jelenlegi főtitkára.

 

Intézetvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetébe Dr. Fogarasi György az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék egyetemi docense, a Pszichológiai Intézetbe Dr. Szabó Éva, a Szociál- és Fejlődéspszichológia  Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

Intézetvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézetébe Dr. Balogh László egyetemi docens, az intézet jelenlegi vezetője;

a Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézetébe Dr. Véha Antal egyetemi tanár, az intézet jelenlegi vezetője, a Műszaki Intézetbe Dr. Bíró István egyetemi docens, az intézet jelenlegi vezetője. Elfoglaltsága miatt a Folyamatmérnöki Intézetbe szóló, intézetvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor egyetemi tanár, az intézet jelenlegi vezetője.

A Mezőgazdasági Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe Dr. Majzinger István egyetemi docens, az intézet jelenlegi vezetője, a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetbe Dr. Bodnár Károly főiskolai tanár, az intézet jelenlegi vezetője, a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár, az intézet jelenlegi vezetője.

A Természettudományi és Informatika Kar Környezettudományi Intézetébe szóló intézetvezetői megbízását és habilitációs oklevelét Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens, az intézet jelenlegi vezetője, későbbi időpontban veszi át.

2014. szeptember 1-től intézetvezetői megbízást kap Lévai Judit nyelvtanár az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetbe.

 

2014. július 1-től tanszékcsoport-vezetői megbízást kapott a Természettudományi és Informatikai Karon, de más irányú elfoglaltsága miatt megbízását későbbi időpontban veszi át Dr. Pál-Molnár Elemér egyetemi docens – a tanszékcsoport jelenlegi vezetője – a Földrajzi és Földtani Tanszékcsoportba, Dr. Csendes Tibor tanszékvezető egyetemi tanár az Informatikai Tanszékcsoportba és Dr. Pap Gyula tanszékvezető egyetemi tanár a Matematikus Tanszékcsoportba. A Kémiai Tanszékcsoport vezetésére, valamint az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék vezetésére szóló megbízását Dr. Kónya Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár más irányú elfoglaltsága miatt későbbi időpontban veszi át.

 

SZTE_kinevezesek_atadasa_2014._julius_9._galeira01
Okleveleket, kinevezéseket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen - GALÉRIA 1.


Tanszékvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től az Állam- és Jogtudományi Karra Dr. Nagy Zsolt egyetemi docens a Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékre.

Az Általános Orvostudományi Karra, az I. sz. Belgyógyászati Klinika vezetésére szóló megbízást kapott 2014. június 21-től Dr. Ábrahám György egyetemi tanár. Tanszékvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től az Általános Orvostudományi Karra Dr. Lázár György egyetemi tanár - a tanszék jelenlegi vezetője – a Sebészeti Klinikára, Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Ortopédiai Klinikára. Elfoglaltsága miatt Dr. Boldogkői Zsolt egyetemi tanár az Orvosi Biológiai Intézet vezetésére, Dr. Molnár Zsolt egyetemi tanár az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetésére, valamint Dr. Piffkó József egyetemi tanár az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át. Tanszékvezetői megbízást kap 2014. szeptember 29-től az Általános Orvostudományi Karon Dr. Kálmán János egyetemi tanár a Pszichiátriai Klinikára, de megbízását későbbi időpontban veszi át.

A Bölcsészettudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től Dr. Bibok Károly egyetemi docens, az Orosz Filológiai Tanszékre, Dr. Csikós Zsuzsanna egyetemi docens, a Hispanisztika Tanszékre, Dr. Forgács Tamás egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Magyar Nyelvészeti Tanszékre, Dr. Marjanucz László egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékre, Dr. Sándor Klára főiskolai tanár, a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékre, Dr. Szász Géza egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékre, Dr. Zimonyi István egyetemi tanár, a Középkori Egyetemes Történeti Tanszékre. Elfoglaltsága miatt Dr. Bombitz Attila egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át. Külföldi tartózkodása miatt Dr. Máté-Tóth András egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Vallástudományi Tanszékre, Dr. Draskóczy Miklósné dr. Székely Melinda egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Ókortörténeti Tanszékre, Dr. Tomka Béla egyetemi tanár, a Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását más időpontban veszi át.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszékének vezetésére szóló megbízását Dr. Nagy Edit főiskolai docens más irányú elfoglaltsága miatt későbbi időpontban veszi át.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló tanszékvezetői megbízást vett át Dr. Karancsi Zoltán egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékre, Dr. Lászlóné dr. Gálfi Márta főiskolai tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszékre, Dr. Maczelka Noémi egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Ének-zene Tanszékre, Dr. Tóth Szergej főiskolai tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre. Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Gombos József főiskolai tanár az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékre, Dr. Krész Miklós főiskolai tanár az Informatika Alkalmazásai Tanszékre szóló megbízását későbbi időpontban veszi át.

Tanszékvezetői megbízást kapott 2014. június 16-tól a Természettudományi és Informatikai Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékére Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi vezetője. Tanszékvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től a Természettudományi és Informatikai Karra Dr. Boros Imre egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékre, Dr. Deák Péter egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Genetikai Tanszékre, Dr. Galbács Gábor egyetemi docens a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre, Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékre.

Tanszékvezetői megbízást kapott 2014. július 1-től a Zeneművészeti Kar Magánének Tanszékére Dr. Temesi Mária egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi vezetője.


SZTE_kinevezesek_atadasa_2014._julius_9._galeira02
Okleveleket, kinevezéseket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen - GALÉRIA 2.

 

2014. július 1-től a Károlyi Mihály Kollégium vezetésére szóló igazgatói megbízást kapott Varga Ágnes kollégiumi nevelőtanár, a kollégium jelenlegi igazgatója.

2014. augusztus 25-től a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének vezetésére szóló megbízást kap Veprikné Németh Anikó.

 

Egyetemi tanár munkakörre szóló kinevezést kapott a Bölcsészettudományi Kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékére 2014. július 1-től Dr. Monok István, a tanszék egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója, akinek Magyarország Köztársasági elnöke 2012-ben adományozott egyetemi tanár munkaköri címet.

 

Egyetemi docens kinevezést kapott 2014. július 1-től az Általános Orvostudományi Karon Dr. Horváth Szatmár adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette – a Pszichiátriai Klinikára, Dr. László Zsuzsanna tudományos főmunkatárs az Orvosi Genetikai Intézetbe, Dr. Kukovecz Ákosné Dr. Fülöp Lívia adjunktus az Orvosi Vegytani Intézetbe, Dr. Váradi Györgyi adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - az Orvosi Vegytani Intézetbe.

Egyetemi docens kinevezést kapott 2014. július 1-től a Gyógyszerésztudományi Karon Dr. Vasas Andrea adjunktus a Farmakognóziai Intézetbe,

a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Bodai László adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette - a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékre, Sótiné Dr. Bagyánszki Mária adjunktus az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre, Dr. Barta Károly adjunktus - aki egyúttal habilitációs oklevelét is átvette – a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékre.

 

2014. július 1-től főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott a Mérnöki Karon Dr. Sárosi József adjunktus a Műszaki Intézetbe,

a Zeneművészeti Karon Ujváriné Dr. Illés Mária meghívott oktatóként foglalkoztatott főiskolai docens a Zeneelmélet Tanszékre.

Főiskolai docens kinevezést kapott 2014. szeptember 1-től a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Bakti Mária adjunktus az Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Angol Szakcsoportjába, Dr. Jancsák Csaba adjunktus az Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékére, Dr. Szőri Milán adjunktus az Alkalmazott Természettudományi Intézet Kémiai Informatika Tanszékére.

 

Tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést kapott 2014. július 1-től

az Általános Orvostudományi Karon Dr. Gáspár-Surányi Andrea adjunktus a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára, Dr. Gardi János tudományos munkatárs az I.sz. Belgyógyászati Klinikára, Dr. Szécsi Mihály tudományos munkatárs az I.sz. Belgyógyászati Klinikára;

a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Szekeres András ügyvivő szakértő a Mikrobiológiai Tanszékre.

 

Ebben a tanévben sikeresen habilitáltak a Szegedi Tudományegyetemen, átvették oklevelüket:

Az SZTE oktatói közül: Dr. Balázs Péter Attila a Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék adjunktusa, Dr. Baltás Eszter Laura a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika adjunktusa, Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi docense, Dr. Csonka Csaba a Biokémiai Intézet tudományos főmunkatársa, Dr. Farkas Beáta a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete egyetemi docense, Dr. Farkas Tamás az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék egyetemi docense, Dr. Fodor Ferenc a Geometria Tanszék egyetemi docense, Dr. Hideghéty Katalin az Onkoterápiás Klinika egyetemi docense, Dr. Horváth Dezső az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék egyetemi docense, Dr. Józsa Krisztián a Neveléstudományi Tanszék egyetemi docense, Dr. Kopniczky Zsolt az Idegsebészeti Klinika adjunktusa, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék egyetemi docense, Dr. Pálinkó István a Szerves Kémiai Tanszék egyetemi docense, Dr. Propszt Eszter a Német és Német Nemzetiségi Tanszék egyetemi docense, Dr. Sághy Miklós a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék adjunktusa, Dr. Sipos Pál a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi docense, Soósné Dr. Csányi Erzsébet a Gyógyszertechnológiai Intézet egyetemi docense, Dr. Szakonyi Zsolt a Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi docense, Dr. Szok Délia a Neurológiai Klinika adjunktusa, Dr. Tarkó Klára az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet főiskolai docense, Dr. Tóth Ágota a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi docense, Dr. Tóth-Molnár Edit a Szemészeti Klinika adjunktusa, Dr. Varga Csaba az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék egyetemi docense, Vargáné Dr. Drewnowska Ewa Aleksandra a Német Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense, Dr. Zvara Edina a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék adjunktusa. Külföldi tartózkodása miatt Dr. Röst Gergely, az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék tudományos főmunkatársa habilitációs oklevelét későbbi időpontban veszi át.

A Szegedi Tudományegyetemen sikeresen habilitált más intézmény dolgozói: Dr. Bartók István, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, Dr. Bernát Gábor a Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl für Biochemie der Pflanzen tudományos főmunkatársa, Dr. Pálinkás Attila, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó főorvosa.

 

A Szegedi Tudományegyetem Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

Professor Emerita oklevelét vett át: Dr. Benedek Györgyné Dr. Janáky Márta, az Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinikájának egyetemi tanára, Dr. Gaál Tiborné Dr. Méray Judit, az Általános Orvostudományi Kar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi tanára, Kocsis Jánosné Dr. Nagy Erzsébet, az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetének egyetemi tanára, Dr. Zarándi Márta, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi tanára, Horváthné Dr. Almássy Katalin, a Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézetének főiskolai tanára.

Professor Emeritus oklevelet vett át: Dr. Martonyi János, az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszékének egyetemi tanára, Dr. Bálint Gábor, az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinikájának egyetemi tanára, Dr. Bártfai György, az Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára, Dr. Bassola Péter, a Bölcsészettudományi Kar Német Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára, Dr. Wojtilla Gyula, a Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti Tanszékének egyetemi tanára, Dr. Lehoczki Endre, a Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszékének egyetemi tanára, Dr. Erdőhelyi András, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi tanára, Dr. Soós József, a Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézetének főiskolai tanára. Dr. Benedek György, az Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete egyetemi tanárának Professor Emeritus oklevelét Professzor Úr egyéb elfoglaltsága miatt Dr. Benedek Györgyné Dr. Janáky Márta professzor asszony vette át. Elfoglaltsága miatt professor emeritus oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Prágai Béla, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetének egyetemi tanára.


SZTE_kinevezesek_atadasa_2014._julius_9._galeira03
Okleveleket, kinevezéseket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen - GALÉRIA 3.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa egyetemi magántanár kitüntető címet adományozott az Általános Orvostudományi Karon Dr. Marek Tamás tudományos konzulensnek, az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet óraadó oktatójának.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozott az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Lőrincz Józsefnek, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének;

az Általános Orvostudományi Karon Stéhlik Jánosné Dr. Boda Krisztinának, az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet nyugalmazott egyetemi docensének, Dr. Bak Mihály kutatóprofesszornak, az Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum igazgatóhelyettesének, Dr. Kovács Attilának, a szolnoki MÁV Kórház és Rendelő Intézet Reumatológiai Osztálya osztályvezető főorvosának;

a Fogorvostudományi Karon Dr. Urbán István fogszakorvosnak, aki oklevelét a Fogorvostudományi Kar diplomaosztó ünnepségén vette át.

Címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozott az Egyetem Szenátusa a Gazdaságtudományi Karon Dr. Barakonyi Károlynak, az SZTE nyugalmazott egyetemi tanárának, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusának, Dr. Rekettye Gábornak, az SZTE nyugalmazott egyetemi tanárának, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusának;

a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Németh Józsefnek, a Bolyai Intézet nyugalmazott egyetemi docensének, Dr. Terjéki Józsefnek, a Bolyai Intézet nyugalmazott egyetemi docensének, Dr. Várkonyiné Dr. Bálint Erzsébetnek, az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének, Dr. Gyémánt Ivánnak, az Elméleti Fizikai Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének, Dr. Galbács Zoltánnak, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének, Dr. Györffy Györgynek, az Ökológiai Tanszék nyugalmazott egyetemi docensének.

Más irányú elfoglaltsága miatt címzetes egyetemi tanár kitüntető oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Tóth Károly, az SZTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék nyugalmazott egyetemi docense.

 

Címzetes főiskolai tanár kitüntető címet kapott a Bölcsészettudományi Karon Dr. Zombori István muzeológus, a Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgatója,

a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Varga Imre a Gyógypedagógus-képző Intézet nyugalmazott főiskolai docense;

a Mezőgazdasági Karon Dr. Mihály Róbert, a Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged tudományos munkatársa.

 

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kaptak az SZTE Szenátusától az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, Dr. Cséffán József, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kollégiumvezető bírája;

az Általános Orvostudományi Karon Dr. Mester Lajos, a zákányszéki Házi és Gyermekorvosi Rendelő háziorvosa, Dr. Sinkó János, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály osztályvezető főorvosa. Más irányú elfoglaltsága miatt oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Farkas Iván, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa.

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott a Bölcsészettudományi Karon Dr. Farkas Zoltán, a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium filozófia-történelem szakos tanára, Dr. Füzi László, a Forrás: szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat főszerkesztője, Dr. Palkovics Andrea, a Deák Ferenc Gimnázium történelem-spanyol szakos tanára, Dr. Sarungi Emőke felnőtt- és gyermekpszichiáter szakorvos, a TRIOMED Orvosi Bt. munkatársa, Dr. Zongor Attila európai uniós szakértő, a KULTINDEX Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A Gyógyszerésztudományi Karon, kari diplomaosztó ünnepség keretében vette át címzetes egyetemi docens oklevelét Dr. Ujváry István József vegyészmérnök, az iKEM Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ügyvezetője.

Címzetes egyetemi docens kitüntető cím elismerésben részesült a Mérnöki Karon Dr. Kapás Ferenc, a NOS-SZEGED Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Péczely György, az A. A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft. ügyvezető igazgatója.

A Mérnöki Karon és a Mezőgazdasági Karon kapott címzetes egyetemi docens kitüntető címet Dr. Cseuz László a Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged főosztályvezetője.

 

Címzetes főiskolai docens kitüntető címet kapott Dr. Waldmann Gábor ügyvéd, az Állam- és Jogtudományi Kar óraadó oktatója, Ráczné Török Erzsébet pszichológus, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa, a Bölcsészettudományi Kar óraadó oktatója.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktatómunkájáért Mestertanár kitüntető címet adományozott Tasné Dr. Szalacsek Margitnak, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet nyelvtanárának, aki oklevelét későbbi időpontban veszi át.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktatómunkájáért Mesteroktató kitüntető címet adományozott az Állam- és Jogtudományi Karon,

Dr. Bali Adriennek, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogtanácsosának, Biczók Gyöngyinek, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Családtámogatási Irodája családtámogatási felülvizsgálójának, Dudás Józsefnének, a Dél-alföldi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának, Dr. Farkas Zsuzsannának, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala jogi főreferensének, Dr. Ficsór Katalinnak, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatal finanszírozási szakügyintézőjének;

a Gazdaságtudományi Karon Dr. Baráth Lajosnak, a budapesti Károlyi Sándor Kórház gazdasági igazgatójának;

a Mérnöki Karon Homolya Györgynek, az SPM Instrument Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon kari ünnepség keretében vette át Mesteroktató kitüntető címét Grósz Károlyné ifjúsági védőnő, Joó Magdolna szociális munkás, Kiss Beatrix gyógytornász és Horváth Ádám intenzív betegellátó szakasszisztens.

 

Kiemelkedően eredményes egyetemi közéleti, szakmai munkájuk elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült az Állam és Jogtudományi Karon: Dr. Tóth Judit tanszékvezető egyetemi docens, a magas színvonalú egyetemi oktatás, kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül;

a Bölcsészettudományi Karon Szekszárdi Krisztina előadó, a Bölcsészettudományi Kar köztiszteletben álló munkatársa, kiemelkedő szorgalommal, igényességgel, empátiával és együttműködéssel végzett munkája elismeréseként;

a Gazdaságtudományi Karon Dr. Mozsár Ferenc egyetemi docens példás oktatói, kutatói munkájáért, a Gazdaságtudományi Kar közéletében végzett lelkiismeretes és fáradhatatlan tevékenységéért;

a Természettudományi és Informatikai Karon Ráczné Kuhn Klára vegyésztechnikus, a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék munkatársaként az egyetemi oktatásban több mint három évtizeden keresztül végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül;

a Zeneművészeti Karon Dr. Varga Laura főiskolai docens, eredményes oktatói és művészi tevékenységéért, a Zeneművészeti Karért végzett önzetlen munkájáért.

Rektori Elismerő Oklevelet kapott több évtizeden keresztül eredményesen végzett oktatási és tudományos tevékenységének, szakmai életútjának elismeréséül Dr. Helembai Kornélia, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar tanszékvezető főiskolai tanára, aki oklevelét kari ünnepség keretében vette át.

Rektori Elismerő Oklevélben részesült a Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolában dr. Sipos Ibolya igazgatónő, mély hivatástudattal végzett, kiegyensúlyozott és eredményes igazgatói tevékenységének elismeréseként;

a Rektori Hivatalban Révész Balázs igazgató, egyetemi docens, a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság vezetőjeként végzett értékes szervező munkájának, az egyetemi közösség építésében való példaértékű közreműködésének elismeréséül.

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság kezdeményezésére Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Dr. Róvó István Műszaki főigazgató-helyettes a Szegedi Tudományegyetem infrastruktúrájának fejlesztésében és működtetése érdekében tett folyamatos erőfeszítéséért, Dr. Borosné Dr. Záborszki Annamária egészségbiztosítási igazgató a szegedi egészségügyi intézményrendszer megújításában, a Klinika fenntartható finanszírozásában vállalt kiemelkedő teljesítményéért.


SZTE_kinevezesek_atadasa_2014._julius_9._galeira04
Okleveleket, kinevezéseket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen - GALÉRIA 4.

 

 

Balog Zoltán miniszter úr Magyar Felsőoktatásért Emlékplaketteket adományozott Pedagógus Nap alkalmából az SZTE több oktatójának. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Dr. Karsai Krisztina, az Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense kiemelkedő oktatói és magas szintű tudományos tevékenységének, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakításában végzett munkájának elismeréseként. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Dr. Forgács Tamás, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense több évtizedes, kiemelkedően magas szintű oktató- és tudományos munkájáért, valamint több ciklusban végzett oktatási dékán-helyettesi tevékenységéért. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Dr. Szász Géza, a Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense a Szegedi Tudományegyetemen végzett több mint két évtizedes munkájáért, magas szintű oktatói, tudományos, valamint közéleti tevékenységéért. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Dr. Nagy Gábor, a Természettudományi és Informatikai Kar Geometria Tanszék egyetemi docense nemzetközileg elismert kutató tevékenysége, magas színvonalú oktatómunkája, és tudományos közéletben való aktív részvételének elismeréséül. Kérem Tanár Urat, hogy kitüntetését szíveskedjen átvenni! Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Dr. Pécsváradi Attila, a Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszék egyetemi docense több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő oktató és kutató munkájának elismeréséül. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült Maczák János, a Zeneművészeti Kar Fafúvós Tanszék tanszékvezető főiskolai docense legendássá vált iskolateremtő munkájáért, mely remek klarinétosok generációit bocsátotta pályára.

 

Az SZTE oklevél átadó ünnepségének végén felhangzott a Szózat.


SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek