Bezár

Hírarchívum

Félúton a pedagógusképző kar mentorháló programja

Félúton a pedagógusképző kar mentorháló programja

2014. december 17.

Megvalósítása félidejéhez érkezett az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mentro(h)áló 2.0 programja. Ebből az alkalomból 2014. december 16-án szakmai konferenciát tartottak a pedagógusképző kar főépületében az eddig történtek összefoglalására, a következő időszak feladatainak, fejlesztéseinek meghatározására.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 számú Mentro(h)áló 2.0 program a Szegedi Tudományegyetem vezetésével – a bajai Eötvös József Főiskolával, a Kecskeméti Főiskolával és a szegedi Gál Ferenc Főiskolával mint konzorciumi együttműködő partnerekkel – valósul meg 527 millió forint európai uniós támogatásból 2014. január 1. és 2015. október 31. között.

 


Hasznos és értékes munka

 

A projektben eddig elért eredményeket ismertető szakmai tanácskozás megnyitóján Marsi István, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja kiemelte: nagy megtiszteltetés a kar számára, hogy egy ilyen sokszereplős, széleskörű összefogáson alapuló projektben lehet zászlóvivő. Olyan vállalkozás ez mely a karról indult, s melynek második része zajlik. Szeretném, ha ez a projekt úgy nemesedne, úgy bővülne tartalmakkal, ahogy a verziószámok növekszenek, és remélem, hogy ha nem is feltétlenül ilyen keretekben, de a gondolat tovább él, és valóban beteljesíti azt a célt, amiért létrejött. Pedagógusképzéseink felvevő piaca a közoktatás, és minél inkább érvényesül ezek között a szereplők között a közös gondolkodás, annál inkább megbizonyosodhatunk arról, hogy jó úton járunk, hogy hasznos és értékes munkát végzünk – mondta.

 

Mentorhalo_2.0_szakmai_konferencia_2014._december_16
Félúton a pedagógusképző kar mentorháló programja - GALÉRIA


Cél az együttgondolkodás és a hallgató útjának végigkísérése

 

A projekt megvalósítás eddigi eredményeit Pukánszky Béla szakmai vezető ismertette. Elmondta, a TÁMOP projekt egyik vezérgondolata, hogy hogyan segítsék a hallgatókat a képzés belső színtereiből, előadásokból és szemináriumokból kiindulva a gyakorlat felé, és hogyan gondolkozzunk azon, hogy ezt a gyakorlatot minél tartalmasabban, a korszerű és optimálisan hozzáadott értékkel felruházott pedagógusok képzésben használni lehessen. Emellett a program vezérmotívuma az együttgondolkodás, a közös gondolatok megfogalmazása. A közös munka általános célja a felsőoktatás szerepének bővítése a gyakorlat számára releváns tudástartalmak fejlesztésével és megosztásával. Célkitűzése a pedagógusok kompetenciáinak bővítése, a tanulási folyamat szervezésének hangsúlyosabbá tétele, a pedagógusképzés és a továbbképzés egységes rendszerbe szervezése, valamint a pedagógusképzésben dolgozók szakmai fejlődésének támogatása – ismertette. A tartalmi célok szervezeti keretei a Térségi Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpontok és a Tanárképző Központok – tette hozzá. Kiemelte: a projektben részt vevő intézmények együttesen lefedik a pedagógusképzés szinte valamennyi területét, a gyógypedagógus-, az óvodapedagógus- és tanítóképzést, a közismereti és szakmai továbbképzést. A projekt filozófiája a hallgató útjának végigkísérése az intézményes képzéstől a gyakorlatig.

 


Megannyi elért eredmény

 

A félidőben járó projektben a Térségi Pedagógusképző Központ megkezdte a tanuló szervezeti modell kialakítását és az eszközfejlesztést, a meglévő programok felülvizsgálatát. Elkészítette az „Úton a tanulószervezetté válás” című 30 órás vezetői továbbképzést, valamint ebben a témában képzéseket indított. A Tanárképző Központ alprojekt fő irányelveiként a tanárképzés tartalmainak fejlesztését, bővített tematikák és digitális tananyagok kidolgozását, valamint a képzők képzésének megszervezését határozta meg. Az alprojektben megkezdődött a tanárképzés akkreditációs anyagainak kidolgozása, gyakorlati szabályainak megújítása, a tanárképző központok szervezeti és működési szabályzatának és középtávú stratégiájának kialakítása. Lezajlott a bővített tematikák, a digitális tananyagok és a képzők képzésének belső pályázati köre, 40 bővített tematika és 15 digitális tananyag kidolgozása jelenleg is folyik. Emellett megkezdődött a tanár szakok képzési terveinek felülvizsgálata, valamint megtörténtek az első lépések a gyakorlat megújítása felé.

 

A tanítóképző alprojektben a tananyagfejlesztésbe bekapcsolódó személyek első listája elkészült, megtörtént a tananyagok rövid leírásának kidolgozása, és megkezdődött a tanítók kompetenciaprofiljának kidolgozása. Az óvodapedagógus-képző terület bekapcsolódott a mentorképzésbe, műhelyfoglalkozásokat tartott, míg a gyógypedagógus-képző alprojekt megkezdte a Módszertani és Mentoráló Központ koncepciójának kidolgozását, a régión túli intézményekkel való kapcsolatfelvételt. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetének munkatársai nemzetközi szakmai konferenciákon vettek részt, valamint 2014 szeptemberében megszervezték a tehetségfejlesztő TDK-tábort – tudtuk meg. A kapcsolat tovább épül a képzők és a köznevelés intézményrendszerében dolgozó mentorok között, a munkálatok lendületesen és ütemesen folynak minden területen, az eddigi tapasztalatok pedig hasznosak és a gyakorlati képzési munkába beépíthetők – összegezte Pukánszky Béla.

A projektről további információ itt olvasható.

 

SZTEinfo

Fotó: Herner Donát

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek