Bezár

Hírarchívum

egyetem_unnep_2013_kiemelt
Egyetem napi ünnepségen adták át a díszdoktori címeket

Egyetem napi ünnepségen adták át a díszdoktori címeket

2013. november 09.

A Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából 2013. november 9-én az SZTE Szenátusa ünnepi ülést tartott. Egyetemi kitüntető címeket, díjakat adtak át.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„A hagyományokra épül, de nem múltba néző, mint inkább a jövő ünnepe az Egyetem Napja” – véli Szabó Gábor. A Szegedi Tudományegyetem rektora az idei november 11-i jeles napra utalva hangsúlyozta: kitüntető címeket adományozva a Kolozsvárról Szegedre kerülő egyetemet ünnepeltük az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjában 2013. november 9-én rendezett programon.

 

Jeles nap november 11. a Szegedi Tudományegyetem történetében: 1872-ben e napon kezdődött a tanítás a jogelődnek tekintett kolozsvári egyetemen, 1940-ben ekkor tartották a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitóját, továbbá 2002 óta ilyenkor ünneplik az integrációval létrejött Szegedi Tudományegyetem Napját. Szokás szerint idén is a november 11. napjához legközelebbi szombaton tartott ünnepi ülést a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa.

 

DSC_0472A szegedi universitas idei ünnepén Szabó Gábor akadémikus, az SZTE rektora angol nyelven köszöntötte a megjelenteket, köztük a díszdoktori címmel és kitüntetetteket, és hozzátartozóikat. A szegedi rektor a szegedi universitas előd intézményeire utalva elmondta: Kolozsvárról került Szegedre az egyetem. A történelem fordulatának következménye volt ez az egyetem és Szeged históriájában is mérföldkőnek számító esemény. Egyik rektor elődjének szavait juthattak eszünkbe: az egyetem hírnevét nem az épületei, hanem a tanárok szellemi ereje adja. Ezt a Tisza-parti város szerencséjére Klebelesberg Kuno akkori kultuszminiszter felismerte, és az infrastruktúra kiépítése mellett jeles tudós személyiségek kinevezésével támogatta a szegedi universitast. A tudomány szegedi temploma az országban és nemzetközi szinten is rangot vívott ki magának. A szegedi egyetem mai nemzetközi kapcsolatrendszere kiterjedt, partnerei, barátai és támogatói segítségével megtalálta helyét a tudomány világában. Ez a hallgatói és oktatói mobilitás, a csapatmunka eredménye. Közös feladat a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi hírnevének őrzése és öregbítése.

 

Az SZTE ünnepségén átadták a legrangosabb egyetemi kitüntetéseket, többek között a díszdoktori és a tiszteletbeli szenátori címet is. Az előzmények közé tartozik, hogy az adott kar javaslatát az SZTE Tudományos Tanácsa megvitatja, nagyító alá téve a jelölt munkásságát. Az SZTE díszdoktorai közé kerülni rangot jelent, hiszen e kör tagja több Nobel-díjas kutató és más nagyság is. Legutóbb például a Nobel-díjas Andrew V. Shally tavaly vette át az SZTE Doctor Honoris Causa címét.

 

DOCTOR HONORIS CAUSA KITÜNTETŐ CÍMBEN részesült az idei Egyetem Napján Stanley Nattel (University of Montreal), Thomas Bremer (Martin Luther Universität Halle), Peter Kleinebudde (Heinrich-Heine University Dusseldorf), Heiko Vogler (Technische Universität Dresden). A kitüntetést kezdeményező kar dékáni vezetése ismertette a laudációt, majd az SZTE rektora nyújtotta át a díszoklevelet.

 

Egyetem_unnep_2013_galeria_01
Egyetem napi ünnepségen adták át a díszdoktori címeket - GALÉRIA/1

 

Dr. Stanley Nattel munkásságát Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese angol nyelven méltatta. Elmondta: „Dr. Stanley Nattel a világ egyik legkiválóbb kutatója a szív elektromos keringése és a szívritmus rendellenségek területén.Laboratóriuma betekintést nyújt az emberi szív működésébe, magyarázatot ad arra hogyan működik molekuláris szinten a szív elektromos rendszere, miért történnek életveszélyes szívritmus zavarok, és hogyan előzhetjük meg ezeket. Kutatócsoportja a módszerek széles skáláját használja – beleértve a sejtek biofizikai vizsgálatát, a képalkotás, a molekuláris biológia, a biokémia és az élettan módszereit, a matematikai modellezést, az emberi betegségek állati modelljeit, valamint a betegeknél elvégzett klinikai vizsgálatokat – azért hogy betekintést nyerjenek mind az egészséges, mind a beteg szív elektromos rendszerének működésébe. Legfontosabb munkái közül néhányat a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertani Tanszékével szoros együttműködésben végezte személyes barátai, Dr. Julius Papp és Varró András segítségével, valamint sok fiatal kolléga közreműködésével. Tanulmányai nem csupán ahhoz vezettek, hogy jobban megértsük a szív működését, és azt, hogy esetenként miért alakulnak ki komoly problémák, hanem megismerhetjük a szívritmus problémák újfajta megelőzési és kezelési módszereit, amelyek mára az egész világon elterjedtek annak érdekében, hogy javítsák a szív egészségét és a betegségek elleni harc eredményességét.”

 

Thomas Bremer munkásságát Csernus Sándor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja francia nyelven mutatta be. Elmondta, hogy „Thomas Bremer professzor két évtizede folyamatosan részt vesz az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék oktatói-kutatói és szervezői tevékenységében, a Tempus, majd az Erasmus program keretében, 2000 óta pedig a SZTE, a hallei és a brnoi Egyetem együttműködésével élő ’Interkulturalizmus nemzetközi PhD. csoport’ egyik vezetőjeként. Az Erasmus program keretében rendszeresen előadást tart hallgatóinknak Szegeden, részt vesz a komparatisztikai doktori program munkájában, és Halleba kiutazó hallgatóinknak is sokat segít, hogy ott eredménnyel folytathassák tanulmányaikat. Thomas Bremer nemzetközileg nagyra értékelt és elismert szaktekintély a latin-amerikai kultúrák, valamint az európai XVIII. századi kutatások és annotált kiadások területén. A berlini Akadémia munkatársa, 1994 óta a Martin-Luther-Universität Romanisztikai Intézetének professzora, éveken át intézetvezető, 1996-98-ig a Martin Luther Universität Filológiai Karának dékánja, 1998-2003-ig a MLU Oktatási Rektorhelyettese, 2000 óta a Sachsen-Anhalt tartományi Kultuszminisztérium oktatási és multimédiás munkacsoportjának tagja, majd a tartományi tanári továbbképzés ko-ordinátora. Tíz éve a Zibaldone folyóirat (a kortárs olasz kultúra fóruma) társ-szerkesztője, továbbá a Neohelicon szerkesztőbizottságának tagja. Publikációi között lexikon szó-cikkek éppúgy megtalálhatók, mint kötet-szerkesztések, kritikai kiadások. Jelenleg több, az irodalmi szövegek elektronikus kiadásait vizsgáló nemzetközi kutatócsoport tagja.”

 

 

Peter Kleinebudde tevékenységét Hohmann Judit, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánja angolul méltatta. Elhangzott: „Professor Peter Kleinebudde 1958-ban Gelsenkirchen-ben született. 1983-ban Hamburgban gyógyszerészként végzett, majd Phd fokozatát 1987-ben Kiel-ben szerezte meg. Hamburgban a Beiersdorf AG- nél gyógyszerészként dolgozott majd a Bad Oldesloe-i Glaxo GmbH termelésvezetője lett. 1997-ben habilitált gyógyszerészet és biogyógyszerészet területen, majd a Kiel-i Christian-Albrecht Egyetem docense lett. 1998-ban a Koppenhágai Royal Danish School of Pharmacy meghívott előadójaként dolgozott. 1998 és 2003 között a Halle-Wittenberg-i Martin-Luther Egyetem gyógyszerészeti docense, valamint az egyetem gyógyszerésztudományi karának dékánja volt. 2003 óta a gyógyszerészet egyetemi docense, valamint a Düsseldorf-i Heinrich-Heine Egyetem Gyógyszerészeti és Biogyógyszerészeti Intézetének vezetője. 2010 óta a Düsseldorf-i School of Pharmacy vezetője, 2011 óta az egyetem Akadémiai Szenátusának tagja. Legfőbb kutatási területe a szilárd gyógyszerformák fejlesztése különösen a száraz granulálás, az extrudálás, a bevonatok, a minőség és a folyamat analitikai technológiák. Több mint 107 referált tanulmány és 8 könyv illetve könyvfejezet szerzője és társszerzője, nevéhez fűződik 4 szabadalmi bejelentés, több mint 300 kongresszusi részvétel és körülbelül 180 meghívott előadóként tartott előadás. Mindemellett 44 Phd dolgozat felülvizsgálója. 2010 és 2003 között az APV (International Association for Pharmaceutical Technology) elnöke. Jelenleg az EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) Powder Working Party és Group 12 szervezetének tagja, valamint a German Pharmacopoiea Commission elnökhelyettese. 2004-ben az AAPS társa lett, valamit számos gyógyszerészeti technológiákkal foglalkozó lap szerkesztőségének tagja. 12 évvel ezelőtt kezdte meg az együttműködést a Szabó-Révész Piroska által vezetett Gyógyszertechnológiai Intézet munkatársaival. Ennek a hosszú ideje tartó gyümölcsöző munkának 10 tudományos közlemény, 18 kongresszusi részvétel és 5 Phd dolgozat (3 magyar és 2 német) az eredménye. Az egyik jelenlegi Phd hallgatója is szegedi. Mindezen felül 8 szegedi egyetemi kutató látogatott el laboratóriumaiba és együtt több mint 11 hónapot töltöttek ott. Prof. Kleinebudde csoportjának 6 kutatója látogatott el egyetemünkre és több-kevesebb időt töltöttek itt kutatómunkával és előadások tartásával. Prof. Kleinebudde, mint vendégprofesszor kurzust tartott a posztgraduális oktatási programunk résztvevő Phd hallgatók számára a 2011/2012 tanévben. Természetesen tudatában vagyunk eme együttműködés fontosságával és reméljük a jövőben is folytatódni fog.”

 

Heiko Vogler munkásságáról Mucsi László a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai kar dékánhelyettese angol nyelven beszélt. Kiderült: „Heiko Vogler 1957-ben született Wipperfürthben. Egyetemi tanulmányait a Darmstadti Egyetemen és az Aacheni Egyetemen végezte, ez utóbbin 1981-ben szerzett informatikus diplomát. Ezután Joost Engelfriet vezetésével doktori tanulmányokat folytatott a hollandiai Enschedeben majd Leidenben. PhD fokozatát 1986-ban szerezte meg. Visszatérve az Aacheni Egyetemre, 1990-ben sikeresen habilitált. Ezt követően, 1991-től 1994-ig az Ulmi Egyetemen dolgozott professzori beosztásban, majd 1994-ben a Drezdai Műszaki Egyetem Informatikai Kara Programozás Alapjai Tanszékének tanszékvezető professzora lett. Fő kutatási területe az elméleti számítástudomány, ezen belül a faautomaták és fatranszformátorok elmélete, amelyben mintegy 70 publikációja jelent meg és számos doktori témát vezetett sikeresen. Korábbi hallgatói közül többen már maguk is neves kutatókká váltak. Újabban kutatásait kiterjesztett a számítógépes fordítások irányába is. Az oktató és kutatómunka mellett részt vett az adminisztratív irányításában is, egy-egy cikluson át volt dékán helyettes, illetve dékán és közel 10 évig volt a kari doktori iskola vezetője. Először 1987-ben látogatott Szegedre és ekkor kezdődött az azóta is tartó munka kapcsolata a vele hasonló témában dolgozó szegedi informatikus kollégákkal. A kapcsolat kiszélesedett, azóta összesen legalább 20-szor járt a Szegedi Tudományegyetemen oktatni és kutatni, és fogadta vendégkutatóként az egyetem munkatársait és hallgatóit. A kölcsönös látogatások során a résztvevők számos kutatási projektet teljesítettek, legalább 15 közös publikációt jelentettek meg, köztük egy könyvet a Springer kiadó gondozásában, és inspirálták a fiatal munkatársakat a PhD disszertációjuk elkészítésére. A kutatómunka mellett Heiko Vogler professzor mintegy 15 alkalommal kurzust tartott az SZTE informatikus hallgatói részére, mindegyik szinten. Jelenleg az Informatikai Doktori Iskola regisztrált oktatója. Egyik fő szervezője a 'Weighted Automata: Theory and Applications című workshop sorozatnak, mely fontos fórum a közös kutatások eredményeinek bemutatására. A workshop sorozaton az SZTE munkatársai gyakran szerepelnek meghívott előadóként is. Heiko Vogler professzor több mint 25 éve tartó eredményes együttműködést hozott létre és tart fenn a Drezdai Műszaki Egyetem Informatikai Kara és a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja között.”

 

Egyetem_unnep_2013_galeria_02
Egyetem napi ünnepségen adták át a díszdoktori címeket - GALÉRIA/2

 

SENATOR HONORIS CAUSA KITÜNTETŐ CÍMBEN részesült Marius Raica (University of Medicine and Pharmacy „Victor Babes” , Timisoara) és Violet I. Haraszthy (State University of New York at Buffalo School of Dental Medicine). A méltatást követően Szabó Gábor rektor nyújtotta át a kitüntetettnek a díszoklevelet.

 

Marius Raica tevékenységét Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese méltatta. Elmondta: „Marius Raica professzor és a Szegedi Tudományegyetem közötti együttműködés több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött a kölcsönös barátság és a közös tudományos célok jegyében. Mint a temesvári Victor Babes Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem előbb rektorhelyettese, majd rektora a kezdetektől támogatta a kooperációt a tudomány valamennyi területén és a regionális partnerség fejlődésében, ezáltal is folyamatosan bővültek lehetőségeink mind az oktatói és hallgatói cserék, mind a tudományos kutatás fejlesztése során. Raica professzor nemzetközileg elismert személyiség, akinek törekvései között szerepel egy egységes tanterv fejlesztése nemzetközi és multiregionális szinten, az orvosképzés minőségének javítása, a partnerség, a közös projektekben történő részvétel érdekében, többek között a POSDRU valamint a 2010 óta EU által finanszírozott E-mediqual programokban. Fejlesztési együttműködésen alapuló oktatási programok jöttek létre az SZTE Általános Orvostudományi Kara, a Victor Babes Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Bécsi Orvostudományi Egyetem között. Rektorhelyettesként, majd rektorként keretet biztosít a produktív tapasztalatcseréhez a felsőoktatási minőségirányítás területén, amely teret ad új kapcsolatok kialakítására az európai tudomány képviselői között. 2009-2011 között jelentős mértékben hozzájárult a két egyetem doktori iskolái közötti együttműködéshez, így az Európai Unió által támogatott Project for the development of doctoral programmes with European dimensions in medicine and life sciences program keretében több román PhD hallgató vehetett részt szegedi képzésben.”

 

Violet I. Haraszthy munkásságát Nagy Katalin az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja mutatta be. „Violet I. Haraszthy szakmai-tudományos pályája a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán indult, és az itt elsajátított ismereteket a nemzetközileg elismert, magas színvonalú októi-kutatói tevékenységet folytató University at Buffalo egyetemen hasznosítja, 2007 óta immár az ottani a Konzerváló Fogászati Tanszék professzoraként. Nemzetközi kapcsolatai igen széleskörűek, számos társaság tagja- többek között az American Dental Association, az American Association of Dental Research, az American Academy of Periodontology, és az American Academy of Cosmetic Dentistry társaságoknak. Professzor Asszony a buffaloi egyetem oktatójaként sem felejtkezett meg alma materéről, szoros együttműködésben segíti Karunk oktatói, kutatói, betegellátó tevékenységét, aktívan részt vesz mind a hallgatók tehetséggondozásában, mind a posztgraduális képzésben, tudományos továbbképző konferenciák meghívott előadójaként. Buffalo-i kutatóintézetük és az SZTE Fogorvostudományi Kara között fennálló szoros partneri kapcsolatnak köszönhetően több fogorvostan hallgatónknak és disszertációjukon dolgozó PhD hallgatónknak adatott meg a lehetőség, hogy Professzor Asszony meghívására egy- három hónapos tanulmányút keretében nemzetközi közegben szélesíthessék szakmai látókörüket. A két Kar együttműködésének eredményként három közös publikáció készült, valamint jelenleg is folyamatban van két közös kutatási projekt. Mindezek tükrében a Senator Honoris Causa cím adományozásával kívánjuk kifejezni hálánkat és nagyrabecsülésünket Professor Violet I. Haraszthy előtt anyaegyeteme iránt tanúsított kivételes elkötelezettségéért, valamint szakmai és emberi kiválóságának elismeréseként.”

 

Ünnepi műsort adott az SZTE Zeneművészeti Kar Harsona Kvartettje. Az SZTE hallgatói – Czirok Zoltán, Dobi János, Sípos Béla, Sztranyák Dávid – alkotta formáció G. Gershwin "A portrait" című darabját adta elő.

 

Évről-évre azok részesülhetnek PRO UNIVERSITATE-DÍJBAN a Szegedi Tudományegyetemen, akik az egyetemi oktatás-kutatás eredményeiért jelentőset tettek, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szereztek. Mindemellett aktívan részt vettek az egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, a már kialakult együttműködések ápolásában vagy újak létrehozásában. Az egyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományozott Erdélyi Ágnesnek, az SZTE Móra Ferenc Kollégium kollégiumi igazgatójának; Fekete Évának, a Természettudományi és Informatikai Kar Biológus Tanszékcsoport Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék professor emeritájának; Gábor Erzsébetnek, a Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának; Hetesi Erzsébetnek, a Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Intézetvezető egyetemi docensének; Nagy Ferencnek, az Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi tanárának, Simonka János Aurélnak, az Általános Orvostudományi Kar Traumatológiai Klinika egyetemi tanárának. A kitüntetést Szabó Gábor rektor adta át.

 

A Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Tanácsa döntése értelmében a PROFESSOR EMERITA, EMERITUS CÍM a Szegedi Tudományegyetemről nyugdíjba vonult egyetemi tanárnak adományozható. A cím adományozásának feltétele a Szegedi Tudományegyetemen, illetve a jogelőd egyetemen legalább 10 éven át egyetemi tanárként végzett kiemelkedő iskolateremtő oktatói és kutatói tevékenység, mely az oktatói-kutatói utánpótlás biztosításában is megnyilvánul. Ez a tevékenység adott esetben jelentheti új tárgyak, szakterületek meghonosítását, illetve az oktatott diszciplína tankönyvének, jegyzeteinek továbbfejlesztését, újra feldolgozását. A Professzor Emerita, Emeritus cím tulajdonosa nemzetközileg is elismert tudományos és tudományszervező munkát kell, hogy végezzen, amit gazdag tudományos publikációs tevékenység, sikeres tudományos pályázatok, hazai és külföldi egyetemektől kapott elismerések, kitüntetések is igazolnak.

 

Az ünnepségen Fekete Éva, Hetényi Magdolna professzor asszony, Blazovich László, Hannus István és Hatvani László professzor részesült ebben az elismerésben, amelyet Szabó Gábor rektor nyújtott át. Szente Magdolna a kitüntető címet egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta átvenni az ünnepségen.

 

A kiemelkedő jelentőségű középkorkutató, Kristó Gyula professzor emlékére alapított KRISTÓ GYULA DÍJAT az SZTE-n foglalkoztatott fiatal oktatók, kutatók, vagy medievisztika doktori képzést végzett, de nem a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatott oktatók, kutatók kaphatják, akik a középkori magyar históriában érdekelt tudományok témakörében kiváló eredményeket értek el. A Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriuma Kristó Gyula Díjat adományozott Neumann Tibornak, a Móra Ferenc Múzeum munkatársának és a szentesi Koszta József Múzeum kinevezett igazgatójának. Az elismerést Szabó Gábor, az SZTE rektora és Makk Ferenc professzor, a Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriumának az elnöke együtt nyújtotta át.

 

A KLEBELSBERG KUNÓ DÍJBAN az részesülhet, aki a Szegedi Tudományegyetemen vagy az egyetemhez kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotott, illetve jelentős mértékben hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához. Klebelsberg Kunó Díjjal tüntette ki a kuratórium Boros Mihályt, az SZTE Általános Orvostudományi Kar professzorát, Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozatát vehette át Sonkodi Sándor, az Általános Orvostudományi Kar emeritus professzora és Bartók Mihály, a Természettudományi és Informatikai Kar emeritus professzora. Az elismerést Szabó Gábor és Makk Ferenc együtt adta át.

 

Az SZTE Egyetem Napi ünnepségének kezdetén felcsendült a Himnusz, a rendezvény a Szózat közös eléneklésével zárult.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek