Bezár

Hírarchívum

4
Zöldülő Európa? – klímapolitikai konferencia

Zöldülő Európa? – klímapolitikai konferencia

2010. december 14.

2010. december 1-jén az SZTE ÁJTK Kari Társalgójában rendezte meg a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete és az SZTE ÁJTK Politikatudományi és Államelméleti Tudományos Diákkör a „Zöldülő Európa? – A nemzetközi viszonyok átalakulása és a klímapolitika” című konferenciát.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A 10 órakor kezdődő program első szekciója a zöld eszmeiség hatása a pártokra és a pártrendszerre témát járta körül. Török Zoltán (politikatudomány MA, I. évfolyam) hallgató moderálásában Antal Attila (elemző, Méltányosság Politikaelemző Központ), Fábián György (egyetemi docens, SZTE-ÁJTK) és Jávor Benedek (egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem) tartottak előadásokat.

 

Fábián György a nyugat-európai zöld pártok választási eredményeinek bemutatásával indította a beszélgetést. Az előadó kifejtette, hogy a nyugati minták alapján a zöldek helyi szintről építkezve értek el kiemelkedő sikereket. A zöld pártok esetében számos törésvonal figyelhető meg, amelyek a párttá válás, illetve a kormányra kerülés alkalmával keletkeztek, és máig a párt szervezetének lényegi elemét képezik.

 

1

Jávor Benedek a zöld pártok ideológiájának vizsgálatával foglalkozott. Rámutatott, hogy a zöld eszmeiség valójában ideológiának tekinthető, így nem igaz a környezetvédő pártok azon állítása, amely egyfajta ideológiától mentes képződményként mutatja be őket. Jávor Benedek kifejtette továbbá, hogy a nyugat- és kelet-európai zöld pártok közötti különbség az 1968-as eszmeiség hiányában van, amely a keleti pártok esetében egyúttal a civil mozgalmi bázisra is komoly hatást gyakorolt.

 

Antal Attila előadása a zöld alkotmányozás problematikáját helyezte középpontba, mely három pillérre épül. Első lépésként bemutatta azokat az európai módszereket, amelyek a zöld értékeket és eszmeiséget átültetik az alkotmányokba. A második pillért a jelenlegi hazai gyakorlat bemutatása képezte, az államcél és az alapjog közötti státusz vázolása, mely pozíciót az Alkotmánybíróság gyakorlata pontosít. A harmadik lépést pedig a lehetőségek felvázolása jelentette, kitérve az aktuálpolitikai viszonyokra is.

 

Az előadásokat követően több kérdés hangzott el, részben az előadók részéről, részben a közönség oldaláról, a hazai zöld párt (Lehet Más a Politika) helyzetéről érdeklődve, illetve azok szerepét vizsgálva.

 

5A 11.45-kor kezdődő második szekció a fenntartható fejlődés kérdéskörét járta körül. Az Endrődi Gábor (politológia BA, III. évfolyam) által moderált szekció résztvevői Málovics György (közgazdász, adjunktus, SZTE-GTK) és Jenei András (divízióvezető, Méltányosság Politikaelemző Központ) voltak. Málovics György előadásában kiemelte, hogy a fejlődés értelmezése igencsak problémás, hiszen amennyiben azt a bővüléssel, gyarapodással azonosítjuk, úgy a megnevezés nem helytálló. Helyette a jelenlegi színvonal megtartását kellene megcélozni. Az előadás további részében a gazdaság zöldítésének eszközeire tért ki az előadó, bemutatva az európai kormányok által alkalmazott technikákat, illetve megemlítve azok hátrányos hatásait is. Rámutatott az egyes európai országokban a környezetvédelmet érintő negatív tendenciákra is. Jenei András előadása az energiapolitikát helyezte a középpontba Magyarország energetikai helyzetének vizsgálatával. Kiemelten foglalkozott a paksi atomerőmű, illetve az alternatív energiákban rejlő lehetőségek kihasználásával. Rávilágított arra is, hogy az ország energiapolitikája milyen mértékű ellentmondásokra és bizonytalanságokra épül.

 

Az előadásokat követően több kérdés hangzott el mind az esemény moderátorától, mind a közönség részéről, amelyek részben az alternatív energiák globális felhasználását, részben az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi projekteket érintették.

 

TÁMOP-4.2.3.08/01-2009-0015

UMFT_magyar

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek