Bezár

Hírarchívum

media

Médiatudatosság és gyermekvédelem a digitális korban

Médiatudatosság és gyermekvédelem a digitális korban

2011. január 24.

Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke 2011. január 14-én „Médiatudatosság és gyermekvédelem a digitális korban” címmel konferenciát szervezett a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 projekt támogatásával. 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A konferenciát az SZTE dékánja, Prof. Dr. Szabó Imre és az SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék tanszékvezetője, Prof Dr. Szajbély Mihály nyitotta meg.

A média szabályozásával, működésével, fiatalokra gyakorolt hatásainak vizsgálatával és a médiaoktatással foglalkozó előadókat két blokkban hallhattuk. A bevezető előadást Dr. Gellén Klára tartotta meg „Ahol véget ér a törvény …” címmel, amelyben azt fejtegette, hogy hol húzódik a jog és a törvény határa a médiaszabályozásban. Az előadó elsőként a médiaszolgáltatások kiskorúakra tekintettel történő szabályozását vette górcső alá az Európai Uniós és hazai szabályozás tükrében, majd az ön-és társszabályozás, illetve a médiatudatosság kérdéskörével foglalkozott, amelyek mint jogon túli lehetőségek hozzájárulhatnak a kiskorú fogyasztók magasabb szintű védelméhez a digitális kor médiakörnyezetében.

A második előadó Prof. Dr. Kósa Éva egyetemi tanár volt, aki "Az infokommunikációs korszak gyerekei - pszichológiai jellemzők a XXI. század elején" címmel tartotta meg előadását. A professzorasszony ismertette a fiatalok ,,médiafogyasztási” szokásait és azokat a szükségleteket, amelyek arra motiválják őket, hogy szabadidejüket a médiaeszközök társaságában töltsék. Továbbá az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a generációk közötti ,,technikai szakadék” miatt a szülői mediáció nagy mértékben hiányzik a gyermekek TV-nézése és az Internetezése során annak ellenére, hogy időkorláttal, együttes tevékenységgel vagy technikai mediációval keretek közé lehetne szorítani a ,,médiafogyasztást”. Végül az előadó a médiaoktatás fontosságának megerősítetésére azt elemezte, hogy gyerekek tapasztalataik hiányossága és értelmi fejlődésük sajátosságai miatt gyakran nem értik vagy félreértik a médiatartalmakat.

Ezután Dr. Pócsik Ilona, a MediaSmart Hungary Oktatási Nonprofit Kft. és a Reklámvilágszövetség Magyar Tagozatának elnökét köszönthettük, aki "Médiapiaci tendenciák. Új kihívások és feladatok a kiskorúak védelmében" című előadásában a globális világ médiapiaci jellemzőinek ismertetésével kívánta megvilágítani a kiskorúak védelmének kihívásait. Számos kutatási eredményre alapozott információ mellett ebből az előadásból tudhatta meg a közönség azt az elkeseredésre okot adó és tettekre ösztönző adatot, hogy 2009-ben a 4-17 éves korosztály az esetek nagy részében egyedül napi 178 percet töltött a TV képernyő előtt, amely során a gyermekcsatornák mellett elsősorban a két országos kereskedelmi szolgáltatóra esett választásuk. Erre tekintettel ez az előadás sem zárulhatott másként, mint a családok és a gyermekek számára történő ismeretterjesztés fontosságának hangsúlyozásával.

A második blokkban először a Mediatudor oktatási program projektvezetőjét és a Media Literacy Magyarország Egyesület elnökét, Almási Gizellát hallhattuk. Előadását "Médiaértés - Médiaoktatás – Médiatudor" címmel tartotta meg, amelyben a médiaműveltség fogalmának boncolgatása után azokkal a képességekkel és készségekkel foglalkozott, amelyek elsajátítása minden korosztály számára elkerülhetetlen a digitális kor médiakörnyezetében. Az előadásban természetesen hangsúlyos szerepet kapott a Mediatudor oktatási program bemutatása és ennek kapcsán az előadó rávilágított arra, hogy a médiaértésnek különösen a reklámok világában van kitüntetett szerepe, mert az "áruvilág kicsi királyai” (ahogy a gyermekeket nevezi) már akkor is fogyasztóként vannak megszólítva, amikor erre még éretlenek.

A konferencia záró-előadását az SZTE BTK egyetemi adjunktusa, Dr. Ivaskó Lívia PhD és egyetemi tanársegédje, Mátyus Imre tartotta meg "Felkészülés és felkészítés a tudatos médiahasználatra" címmel. Az előadás többek között foglalkozott a legújabb médiakörnyezeti változásokkal, a "many-to-many” kommunikációs rendszer jelenségével és azzal a sokszor tapasztalt problémával, ami ,,kontextusok összeomlásaként” definiálható. Mátyus Imre a WEB 2.0 által teremtett lehetőségeket ismertetve kiemelte az "online önreprezentációt” utalva azokra a kockázati tényezőkre, amelyeknek a fiatalok kiteszik magukat online megjelenésükkel. Természetesen az előadó nem vitatta a számítógép előnyeit, de az előtte szólókhoz hasonlóan az ő meglátása szerint is nagy hangsúlyt kellene fektetni a fiatalok és idősebbek felkészítésére a megannyi tartalmat és lehetőséget kínáló digitális korban. Ugyanakkor a felkészítés igen komoly kihívást jelent a technika gyors fejlődése következtében, így az előadó zárásként méltán tette fel a kérdést: Felkészülhetünk-e / felkészíthetünk-e bárkit arra, ami már itt van vagy még csak nem is látjuk előre?

A konferencia zárószavait Prof Dr. Szajbély Mihály és Dr. Gellén Klára (a konferencia szervezője) mondták el, akik reményüket fejezték ki, hogy a színvonalas, elgondolkodtató és cselekvésre ösztönző előadások valóban tettre sarkalják a közönség soraiban ülőket.

 

(dr. Bakos Eszter)

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek