SZTE Info
Összehasonlító szerződési jog_2010

Összehasonlító szerződési jogi tankönyv svájci-magyar együttműködésben

A CompLex Kiadó gondozásában új összehasonlító szerződési jogi tankönyv látott napvilágot, amelynek szerzői Thomas Kadner Graziano, a Genfi Egyetem professzora és Bóka János, az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézetének munkatársa.A könyv konkrét esettanulmányok alapján mutatja be az európai szerződési jog legfontosabb intézményeit és a szerződési joghoz kapcsolódó jogterületek alapproblémáit.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A fejezetek néhány valós vagy fiktív jogesetből kiindulva, jogszabályhelyek, bírósági ítéletek és jogtudományi munkák felhasználásával hasonlítják össze a legjelentősebb jogrendszerek megoldásait és a legfontosabb harmonizációs kísérleteket. A mű elsősorban és mindenek előtt egyetemi tankönyv, mégpedig az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és egyes nyugat-európai országokban használt textbook értelmében. Kifejezetten azzal a céllal született, hogy felhasználásával előadások és szemináriumok keretében a joghallgatók megismerhessék az összehasonlító jog egy sajátos megközelítésének elméleti alapjait, és esettanulmányokon keresztül elsajátíthassák annak gyakorlati alkalmazását.

Praxisorientált megközelítésének köszönhetően a kiadvány ugyanakkor érdemi segítséget nyújthat a nemzetközi vonatkozású ügyekkel foglakozó jogalkalmazóknak is, és mivel a hivatkozott jogszabályhelyek a magyar fordítás mellett eredeti nyelven szintén olvashatók, a jogi szaknyelv iránt érdeklődőknek, illetve szakfordítóknak ugyancsak hasznos referenciául szolgálhat.

A szerzők reménye szerint a könyv nem kizárólag oktatási igényeket elégít ki. Vitát kezdeményez arról, mi az összehasonlító jogtan feladata, jelentősége és haszna a XXI. században. A mű szerzője és fordítója ezzel kapcsolatban meglehetősen markáns álláspontot képvisel. Felfogásukkal bizonyára nem mindenki ért egyet, de a kialakuló vita gazdagíthatja az összehasonlító jog tudományát és oktatását.

A könyv új megvilágításban tünteti fel az összehasonlító módszer gyakorlati alkalmazásának legitimitását. A XX. század során az összehasonlító módszer utat talált magának az egyetemi katedrákról a törvényhozás padsoraiba, és egyes országokban a bírói pulpitusra. A XXI. század kihívásai közé tartozik, hogy a módszer utat talál-e a további országokban a bírói pulpitusra, a jogtanácsosok és ügyvédek irodájába, vagy a közigazgatás hivatalaiba. A mű e kérdésről is párbeszédet kíván kezdeményezni az ítélkező bírák, gyakorló jogászok és jogalkalmazók megszólításával.

A könyv megvásárolható az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézetében, a TIK hallgatói jegyzetboltjában, illetve megrendelhető a kiadó honlapján.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. december 02.

Kiemelt_Hernadi_Klara_1

A nyugati világban a mezőgazdaság, valamint a 3. világban például a textilipar szennyező anyagait képes kiszűrni az édesvizekből az a berendezés, amelynek a prototípusát az SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéken a dr. Hernádi Klára professzor irányításával dolgozó csapat, az indiai Amity Egyetemmel közösen, fejlesztette ki.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 9. 08:00 - 20. 23:59
 • december 12.
  15:00 - 17:30
  15:00 Ünnepélyes köszöntő: Prof. Dr. Lázár György dékán
  TUDOMÁNYOS PROGRAM
  1. Dr. Sepp Róbert Örökletes kardiológiai kórképek klinikai és genetikai vizsgálata
  2. Dr. Nemes Attila A 3D echokardiográfia múltja, jelene és jövője
  3. Dr. Sághy László Klinikai elektrofiziológia Szegeden
  4. Dr. Thury Attila Invazív kardiológia múltja és helyzete Szegeden
  5. Dr. Bogáts Gábor A szívsebészet helyzete és lehetőségei Szegeden
  6. Dr. Borbényi Zita Szemléletváltás a lymphoproliferatív betegségek kezelésében. A siker kulcsa: a célzott terápia
 • december 13.
  10:00 - 11:00
  Az SZTE TTIK BIológia Intézet előadása a laikus érdeklődők számára is érdekes új információkkal szolgálhat Ötziről, az 5300 éves gleccsermúmiáról.
 • 2019. december 23. 08:00 - 2020. január 1. 00:00
 • 2020. január 8.
  17:00 - 18:30
  Ha kell, elájulnak, zokognak vagy órákig fekszenek a romok alatt a Magyar Imitációs Egyesület önkéntesei, hogy a mentő- és rendvédelmi szervek emberei gyakorolhassák rajtuk az elsősegélynyújtást. Szokatlan munkájuk életeket menthet – erről mesélnek vendégelőadóként az SZTE Junior Akadémiai Esték soron következő előadásán.