SZTE Info

Merck

Merck tanulmányi támogatás

Pályázat szociálisan hátrányos helyzetű első éves diákok részére

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2011/2012. tanévre”

 

 

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.

A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész szakról) .

 

A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

  1. a 2010/2011-es tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és
  2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző - 2009/2010 és 2010/2011 - két tanévre vonatkozik) és
  3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és
  4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és
  5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes minimálbért (2011-ben: 78.000 Ft-ot) és
  6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:
    • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

- Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)

§ Debreceni Egyetem

- Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

- Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész szak)

  1. Eötvös Lóránd Tudományegyetem

- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

§ Pannon Egyetem

- Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)

§ Pécsi Tudományegyetem

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos, gyógyszerész szak)

- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

§ Semmelweis Egyetem

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos szak)

§ Szegedi Tudományegyetem

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos szak)

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)

 

*A nem 2010/2011-es tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.

 

A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.

 

A pályázatnak formai és tartalmi követelményei:

 

Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető

- e-mail-en csr@merck.hu e-mail címen, vagy

- az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál,

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- tanulói jogviszony igazolása

- az utolsó két tanév év végi bizonyítványainak az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata

- a családi jövedelmi adataira vonatkozó igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)

- a pályázó nyilatkozata (adatlapon)

 

Amennyiben van:

- szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot

- nyelvvizsga másolatot

- ECDL vizsga másolatát

 

Az elbírálás szempontjai:

A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított sorrend fog dönteni.

A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálni szükséges.

 

A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni az alábbi címre:

 

Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.


A pályázati adatlap itt letölthető

 

 

A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”

 

A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.

 

A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:

1. tanév: 2011/2012

2. tanév: 2012/2013

 

A támogatás folyósítása félévenként egy összegben, minden szemeszter elején történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítését.

 

A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.

 

*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell.

 

Az elbírálás menete:

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. szeptember 30.

(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)

 

 

A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.

A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2011.október 17.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2011.október 28-ig.

 

A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük

 

Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2011. november 14.

 

A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2011.december 15-ig várható.

 

Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.

 

A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető a csr@merck.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2011. augusztus

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2021. április 19.

Nyito_NE_Janaky

A Nature Energy című rangos tudományos folyóiratban publikált az SZTE hat kutatója. A csoportot vezető Janáky Csaba, az SZTE Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi docense 2021-ben elnyerte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést. A kutatót a kétféle elismerés előzményéről és hatásáról kérdeztük.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.