Bezár

Hírarchívum

Trocsanyi_kiemelt

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet a szegedi egyetemen

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet a szegedi egyetemen

2013. május 31.

A név kötelez – vallja Trócsányi László. A professzort az Európa-nap alkalmából arra kértük, magyarázza el, miért fontos és mit jelent, hogy az SZTE ÁJTK részeként immár Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet (NRTI) néven dolgozik a korábbi Európa-tanulmányok Központ.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– Nevünkben minden szó önálló tartalmat hordoz – jelentette ki Trócsányi László professzor, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJTK) Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet (NRTI) vezetője. A 90-es évek közepétől létező kutatói és oktatói csoportnak korábbi, Európa-tanulmányok Központ elnevezése kifejezte, hogy Magyarországnak az Európai Unióhoz csatlakozása előtti és utáni időszak legfőbb feladata az euroinformációs központi funkció. Vagyis a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő központ vállalta magára, hogy az EU működéséről információkat juttasson el az egyetemi és az azon kívüli közönségeknek, az európa-tanulmányok területén végezzen kutatást és oktatást. A mostani névváltozás kifejezi azt, ahogy Európához a jelenben és a jövőben viszonyul Magyarország. – Hazánk uniós csatlakozása óta eltelt időszakban a hangsúlyok máshova helyeződtek, s ezt a változást egy egyetemi egységnek az elnevezésében is elsőként kell megjelenítenie.

 

Egy alap- és több mesterszak

– Az „intézet”: oktatási és tudományos munkát végző egység az egyetemen belül, míg a korábbi névben szereplő „központ” a feladatok egy részére, a koordinálási funkcióra utalt – kezdte magyarázatát Trócsányi professzor. Az általa vezette szakmai csoport tevékenységének jellege az intézeti kategóriának felel meg, hiszen önálló képzéseket végez, konferenciákat szervez, kiadványokat jelentet meg. Az NRTI nevében a „nemzetközi és regionális tanulmányok” blokk azt fejezi ki, hogy e szegedi egyetemi csoport a hazai felsőoktatásban a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakkal vált ismertté. – Az intézetünk nevében szerepeltetjük egyik fő tevékenységünket: nemzetközi tanulmányokat oktatunk magyar nyelven. Ugyanakkor a dél-keleti országhatárhoz közeli egyetemhez tartozva elnevezésünkben azt is ki kívánjuk fejezni, hogy a regionalitásra helyezzük a hangsúlyt. Mi a Nyugat-Balkánt tekintjük tevékenységünk prioritásának – folytatta az érvelést az NRTI vezetője. – A nevünkben szereplő „nemzetközi” jelzőbe beletartozik az európai is, míg a „regionális” utal az EU szomszédsági politikájára, amit mi kiemelendőnek tartunk. Látható: a szegedi egyetemen belüli csoportunk elnevezésében szereplő minden egyes szónak fontos az üzenete.

 

Az SZTE ÁJTK egyik legnépszerűbb szakja a nemzetközi tanulmányok. A nemzetközi és regionális szint között hangsúlyozottan és változatlanul az Európa-tanulmányok állnak a középpontban. E szegedi alapszak mellett a két mesterszak közül az egyik Európára, a másik Latin-Amerikára és a mediterráneum térségére specializálja a képzést.

 

trocsanyi02Virtuális francia egyetem Szegeden

– Virtuális francia egyetem is része az NRTI-nek. A magyar kormány ugyanis évi 20 millió forinttal támogatja, hogy a szegedi egyetemen maradjon és fejlődjön a régió frankofón oktatási központja. Moldáv, koszovói, montenegrói, vietnámi diákok tanulnak a magyarok mellett e francia nyelvű mesterképzésen. Azzal, hogy itt a magyar és a külföldi hallgatók együtt tanulnak, az itteni diákévek alatt kifejlődik egy semmi mással nem pótolható kapcsolati tőke. Ez pedig – a kormány szemszögéből nézve is – befektetés. Ez a magyar nyelvű alap- és mesterszak melletti francia nyelvre alapozó „harmadik lábunk” – fogalmazott Trócsányi László.

 

Emlékezetes: a Lille-i Politikatudományi Intézet (Institut des Sciences politiques de Lille) és az SZTE közös, francia nyelvű master-programjáról szóló megállapodás 2012-ben született meg.

 

Születőben az angol nyelvű képzés

Az NRTI „negyedik lába”, a nemzetközi és európai tanulmányok angol nyelvű mesterképzése. Ázsiából is érdeklődnek a most akkreditálódó, Trócsányi László professzor reményei szerint 2014 őszétől induló angol nyelvű mesterképzés iránt.

 

Diplomáciatörténet, protokoll, kulturális diplomácia, konzuli jog, lobbi-módszerek is része a hagyományos, „négy alapszabadsággal” jellemzett Európa-tanulmányokon túli képzésnek – magyar, francia, angol nyelven egyaránt. A nemzetközi, az európai, a regionális szempontokon túl a kisebbségi jog kérdéseit is indokolt tárgyalni ebben a térségben, ahol nagyon sok ilyen helyzetű népcsoport él. Az energiakérdés, a szomszédságpolitika is hasonló jelentőségű – jellemezte a szegedi képzés hangsúlyait a professzor.

 

trocsanyi01Inter- és multidiszciplináris szak a nemzetközi tanulmányok, így az SZTE Bölcsészettudományi Kar és a GTK megfelelő részlegeivel, az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézethez tartozó idegen nyelvű jogi képzéseivel szoros az együttműködés – ezutóbbi intézettel közösen tervezi indítani az angol nyelvű mesterképzést.

Így többszörösen is felhasználják a nemzetközi tanulmányok szak képzéséhez kidolgozott programjuk elemeit. Saját nemzetközi tanulmányok mesterképzéseik pedig nyitottak például az SZTE Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett alapszakokon, vagy a bölcsészkari képzések közül a történelem, a kommunikáció, a nyelv és további társadalomtudományi alapszakokon végzők számára.

 

Kapcsolat a hallgatókkal

Az országosan elismert nemzetközi tanulmányok szakon körülbelül 500 hallgató tanul. A minőségi idegen nyelvű képzéseikre 20-20 személy jelentkezésére számítanak.

 

Volt hallgatóink pályáját figyelemmel kísérjük: diákjaink jó része megkapaszkodott, nemzetközileg elismert helyeken – például az EU Bizottságnál, az EU állandó képviseleténél, a külügyi és más minisztériumok apparátusában, vagy a magánszektorban – indított szép karriert. Egykori diákjaink pályaívét befolyásolja, hogy mikor léptek ki a képzésből. Ha csak az alapszakot végezték el, akkor is el tudnak helyezkedni például multinacionális cégeknél, mert magas szintű nyelvtudással rendelkeznek. A külföldi tanulmányúttal megfejelt mesterszak viszont magasabb szintű állásra is predesztinálhat. Mivel e szakon nagyon sok ágazatból – gazdaság, jog, bölcsészettudomány – kapnak információt, interdiszciplináris tudásuk vonzóvá teszi e fiatalokat a multinacionális cégek, az önkormányzatok humánerőforrással gazdálkodó vezetői számára – sorolta a professzor.

 

A jövőbeli karrier a hallgató felelős döntésein is múlik, de az ezekhez szükséges tudást és kompetenciát itt megszerezhetik. Amit biztosítani tudnunk: egy olyan képzés, ahol a tárgyfelelősök professzorok, ahol szoros a kapcsolat a hallgatókkal, ahol adott a külföldre utazás lehetősége, az idegen nyelvű képzés, a nemzetközi versenyeken való szereplés. Ezt garantálni tudjuk azoknak, akik felelősen választanak minket – tette hozzá Kruzslicz Péter. Az SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet oktatója elismerte: számos lehetőséget rejt az órarendi tárgyakon kívül az egyetemi képzés, a kínálatból a választás a hallgató felelőssége.

 

Felnőttképzés és EU-ismeretterjesztés

trocsanyiKapcsolatunkat a civil társadalommal kiemelkedő fontosságúnak tartjuk – hangsúlyozta Trócsányi László, aki emlékeztetett: 2007 óta tartozik kötelékükbe a „Europe Direct Szeged” európai uniós információs iroda. Intézetük része maradt a „Europe Direct”, amely tartja a kapcsolatot a középiskolákkal, illetve a szélesebb közönséggel. A Kardos Lili projektmenedzser által irányított ED aktivitását jelzi, hogy félévente konferenciákat és az Integrációs klub foglalkozásait is szervezi. – Az ED közreműködésével szervezett rendezvényeinket abban a reményben hirdetjük meg, hogy a felvetett témakörök nem csupán a fiatalokat, hanem Szeged és vonzáskörzete lakóit is érdeklik. Ez önként vállalt feladatunk – tette hozzá a professzor. – A „Europe Direct” egy lépcső az egyetem tágabb környezetéhez. Üzenete az, hogy az általunk átfogott ismereteket el szeretnénk juttatni, hogy az EU-val kapcsolatosan viták és kérdések szülessenek. Az ED Szeged révén folyamatos felnőttképzést, ismeretterjesztést végzünk.

 

Több mint tízfős csapat alkotja az intézetet. Az SZTE társ karaival és a nemzetközi partnerekkel együttműködve növelik ezt a csapatot. Konferenciákat szerveznek, amelyek eredményét kiadvány-sorozatokban teszik közzé. Például a „Europe Direct Szeged” európai uniós információs iroda által szervezett, a munkaerő szabad áramlásáról, az unióbeli döntéshozatali mechanizmusról, a kommunikációról, vagy épp a demográfiáról szóló konferencia anyag népszerű összeállításként látott napvilágot.

 

Szponzorokra is számítanak

A Szegedi Tudományegyetem karaihoz hasonlóan a Tisza-parti universitas központi költségvetési szerve, miközben az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti egysége az NRTI.

 

Keresi a kapcsolatot a magánszektorral is az SZTE Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete. Ösztöndíjakat szeretnének alapítani, hogy így támogathassák a nemzetközi tanulmányok iránt érdeklődő fiatalokat.

 

Az eurórégióra is kitekintenek: szabadkai, újvidéki partnereket keresnek, hasonlóképpen romániai együttműködéseiket is bővítik. Trócsányi László szerint egy képzést ötévente újra kell értékelni és folyamatosan meg kell újítani.

 

 

 

Ú. I.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek