Bezár

Hírarchívum

A vietnámi Dr. Tran Quang Hop, az SZTE Földtudományok Doktori Iskola hallgatója kislányától vesz át virágcsokrot a PhD doktori diploma átvételekor. Fotó: Sahin-Tóth István

Az egész életpályára kiható diplomák – átadták az SZTE új habilitációit és PhD doktori okleveleit

Az egész életpályára kiható diplomák – átadták az SZTE új habilitációit és PhD doktori okleveleit

2024. július 01.
1 perc

A Szegedi Tudományegyetem 2023-2024-es tanévének nyári doktori diplomaátadó ünnepségén 18 habilitált doktori címet és 138 PhD doktori címet nyújtott át az SZTE Avató Tanácsa. Cikkünkben közöljük a doktori címet szerzők névsorát a doktori témákkal és a témavezetők nevével.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termének telt háza előtt 156-an vettek át habilitált doktori vagy PhD doktori címet az SZTE hagyományosan talárba öltözött Avató Tanácsától. A testület elnökségében az avató rektor tisztségében Prof. Dr. Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektorhelyettes, az SZTE Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökeként Prof. Dr. Ábrahám György, az Egyetemi Doktori Tanács elnökeként Prof. Dr. Vécsei László foglalt helyet, mellettük pedig az avató dékánok sorakoztak: Prof. Dr. Antal Tamás az Állam és Jogtudományi Kar, Prof. Dr. Molnár Tamás, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Prof. Dr. Gyenge Zoltán a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Prof. Dr. Kovács Péter a Gazdaságtudományi Kar, Prof. Dr. Zupkó István a Gyógyszerésztudományi Kar és Prof. Dr. Horváth Dezső a Természettudományi és Informatikai Kar részéről.

 Bevonult az SZTE Avató Tanácsa

Bevonult a Szegedi Tudományegyetem Avató Tanácsa . Fotó: Sahin-Tóth István

Prof. Dr. Kónya Zoltán bejelentette, hogy az Egyetem Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 9, a bölcsészet- és társadalomtudományok területén 3, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 6 habilitált doktor címet ítélt oda. Az Egyetem Doktori Tanácsa az orvos- és gyógyszertudományok területén 42, a bölcsészet- és társadalomtudományok területén 38 valamint a természet- és műszaki tudományok területén 58 doktori fokozatot adományozott.

Az Egyetem Habilitációs Bizottságának előterjesztésére a következő oktatók kaptak habilitált doktori címet:

Dr. habil. Alapi Tünde adjunktus, SZTE TTIK Molekuláris és Analitikai Kémia Tanszék, környezettudomány

Dr. habil. Beszédes Sándor főiskolai docens, SZTE MK Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete, környezettudomány

Dr. habil. Fehér Ágnes adjunktus, SZTE SZAOK Élettani Intézet, elméleti orvostudomány

Dr. habil. Feigl Gábor adjunktus, TTIK Növénybiológiai Tanszék, biológiatudomány

Dr. habil. Fodor Gergely adjunktus, SZAOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, interdiszciplináris orvostudományok

Dr. habil. Frazer-Imregh Monika egyetemi docens, KGRE BTK Történeti Intézet, irodalom- és kultúratudomány

Dr. habil. Gosztolya Gábor tudományos főmunkatárs, SZTE TTIK Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport, informatikatudomány

Dr. habil. Katona Tünde egyetemi docens, SZTE BTK Német Irodalomtudományi Tanszék, irodalomtudomány

Dr. habil. Menyhárt Ákos adjunktus, SZAOK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék, elméleti orvostudomány

Dr. habil. Mernyák Erzsébet adjunktus, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet, gyógyszertudomány

Dr. habil. Pajer Krisztián adjunktus; témavezető: SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, elméleti orvostudomány

Dr. habil. Pozsonyi Norbert adjunktus, SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék, állam- és jogtudomány

Dr. habil. Rafael Beatrix adjunktus, SZAOK Preventív Medicina Tanszék, interdiszciplináris orvostudományi

Dr. habil. Szabó Zoltán Iván adjunktus, SZTE SZAOK Orvosi Vegytani Intézet, elméleti orvostudomány

Dr. habil. Terhes Gabriella adjunktus, SZTE SZAOK Orvosi Mikrobiolóógiai Intézet, interdiszciplináris orvostudományok

Dr. habil. Tóth Barbara Éva adjunktus, SZTE GYTK Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, gyógyszertudomány

Dr. habil. Veréb Gábor főiskolai docens, SZTE MK Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete, környezettudomány

Dr. habil. Vidács László adjunktus, SZTE TTIK Informatikai Intézet, informatikatudomány

Dr. Khilola Amankulova, az SZTE Földtudományok Doktori Iskolában szerzett PhD-diplomát. Fotó: Sahin-Tóth István

Dr. Khilola Amankulova, az SZTE Földtudományok Doktori Iskolában szerzett PhD-diplomát. Fotó: Sahin-Tóth István

A PhD doktori diplomák átadása előtt hagyományos módon a doktori címek kérése és az ünnepélyes eskü következett. A friss doktori diplomások a következő esküszöveget mondták magyarul, majd angolul, társuk, Dr. Topal Leila után: „Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában
hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem
.”

A diplomák átvétele után Prof. Dr. Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a doktori címek új viselőit. A habilitációt szerzett oktatóknak elmondta, hogy a habilitált doktori cím más érzés és más felelősség lesz az életükben, hiszen ezzel a Szegedi Tudományegyetem vezető oktatóivá váltak, és az egyetem ezután elvárja, hogy új ötletekkel álljanak elő, és ezeket meg is tudják védeni. Az oktatás folytonos megújításának igényére példaként hozta fel a mesterséges intelligenciát, valamint a covid által fontossá tett területeket, amelyekre új ötletekkel kell reagálnia az egyetemnek.

Prof. Dr. Kónya Zoltán ezután angol és magyar nyelven köszöntötte az PdD doktori diplomásokat, akik témavezetőik mellett tanulták meg az önálló kutatói munkát, ahogy az idő haladt egyre inkább kollegiális viszonyban. Az avató tanács rektora nagy ugrásnak, egész kutatói életpályájukra kiható eseménynek nevezte a PhD-diploma megszerzését, és arra is kitért, hogy a fiatal kutatók gondoljanak családjukra és odahaza mondjanak köszönetet azoknak a családtagjaiknak, akik segítették őket a doktori cím elérésében.

Szecsődi Ferenc hegedűművész, professor emeritus és Benedekfi Zoltán hegedűművész

Az eseményen a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar tanárai, Szecsődi Ferenc hegedűművész, professor emeritus és Benedekfi Zoltán hegedűművész Scott Joplin: Könnyű győztesek ragtime-ját adta elő. Fotó: Sahin-Tóth István

138 PhD diplomát adtak át

Az ünnepségen a következők vehették át PhD doktori diplomájukat az SZTE Doktori Tanácsának döntése nyomán:

Dr. Asli Alkiş Tümtürk - A Comparative Study of the Online Privacy and Data Protection of Children in the European Union and the United States. Témavezető: Dr. Nagy Zsolt, Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Békés Gergely - Az előadóművészi jogok. Témavezető: Dr. Mezei Péter, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Hussein Jasmine - Az elektronikus felügyelet büntető anyagi jogi és büntetés-végrehajtási szabályozási lehetőségei Magyarországon a jelenlegi európai tendenciák tükrében. Témavezető: Dr. Juhász Zsuzsanna, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Kilic Tugce - Onward Migration Aspirations of Syrian Refugees, Integration Processes and Legal Alternatives to Secondary Migration: A Comparative Study. Témavezető: Dr. Tóth Judit; Dr. Schiffner Imola, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Princz Adrienn - Elvárt digitális kompetenciák a jogi munkaerőpiacon a történelem és a gyakorlat kontextusában. Témavezető: Dr. Katona Tamás; Dr. Kovács Péter, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Dr. Aradi Csenge Eszter - Strategy Use and Reader Self-Perception in L2 English Academic Reading. Témavezető: Dr. Peckham Donald William, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Dr. Biró Ildikó - A vizuális kommunikáció alkotói részképességeinek online mérése 5–8. évfolyamon. Témavezető: Dr. Kárpáti Andrea, Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Brandl Gergely - A szegedi boszorkányperek története és forrásai (1726-1744) . Témavezető: Dr. Bagi Zoltán, Történelemtudományi Doktori Iskola

Dr. Cann Typhaine - Heroes, exemplars AND mediators. The concept of patriotism in the Mongolian historical novel of the socialist era. Témavezető: Dr. Apatóczky Ákos Bertalan, Történelemtudományi Doktori Iskola

Dr. Deák Ádám - Csanád vármegye képviselete a reformkori országgyűléseken (1825–1848). Témavezető: Dr. Deák Ágnes, Történelemtudományi Doktori Iskola

Dr. Erdődi Alexandra Anita - Körmöczi János (1763-1836) Phosphorus Polgárfejedelem című mű magyarítása és európai háttere. Témavezető: Dr. Balázs Mihály, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Dr. Fekete Kristóf - Anarchia és rend: A hagyományos esztétika személyiséggyakorlatairól. Témavezető: Dr. Czeglédi András, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola

Dr. Fodor-Bónus Lilla - Kutatási készségek fejlesztése játékos kutatásalapú tanulással biológia tantárgyi tartalmon, 8. évfolyamon. Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné Dr. Antal Erzsébet, Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Garayeva Khanim - Different Attitudes to Esotericism in Peter Ackroyd's and Dan Brown's Novels. Témavezető: Dr. Szőnyi György Endre, Dr. Péter Róbert, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Dr. Hajnal Zsolt - Posztszubjektum-dekonstrukció: karnofallogocentrikus hegemón maszkulinitás El Kazovszkij életművében. Témavezető: Dr. Bagi Ibolya, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Dr. Hegedüs Gabriella Edina - Rítuselméletek az európai őskor írással nem rendelkező társadalmai vallásának vizsgálatakor. Témavezető: Dr. Máté-Tóth András, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola

Dr. Joseph George - Nature and Reason as Sources of Law in Joseph Ratzinger's Evaluation of Relativism. Témavezető: Dr. Simon József, Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola

Dr. Kerpics Judit - Tekintetbe venni az élet prózáját - Jósika Júlia munkásságának értékelése a 19. századi emigrációs kulturális transzfer és a szociális normativitás összefüggéseiben. Témavezető: Dr. Gere Zsolt, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Dr. Krizsán Bálint - Ellenzéki pozícióba szorult magyar konzervatívok a neoabszolutizmus első évei alatt 1849–1852. Témavezető: Dr. Deák Ágnes, Történelemtudományi Doktori Iskola

Dr. Liu Yong - The Assessment, Moderated Mediating Effects, and Influencing Factors of Critical Thinking Disposition in Chinese Undergraduate Students. Témavezető: Dr. Pásztor Attila, Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Marcsenkoné Kondacs Flóra - A hát, az izé és az ugye diskurzusjelölők jelentéseinek ábrázolása a kibővített Natural Semantic Metalanguage modellben. Témavezető: Dr. Schirm Anita, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Dr. Mehdizadkhani Milad - Non-Professional Subtitling in Iran: A Study on Quality, Motivation, and Audience Perception. Témavezető: Dr. Barát Erzsébet, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Dr. Mihályi Dorottya - L’inconnu trop familier ? L’image de l’Algérie et de la Tunisie dans les récits de voyage hongrois et français méridionaux (1881-1914). Témavezető: Dr. Szász Géza, Dr. Rey Didier, Történelemtudományi Doktori Iskola

Dr. Mike Laura - Collective Trauma in Early Modern English Revenge Tragedy. Témavezető: Dr. Kiss Attila, Dr. Sávai-Matuska Ágnes, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Dr. Mohammed Saif Husam - E-learning usage from a social constructivist learning approach: perspectives of Iraqi Kurdistan students in social studies classrooms. Témavezető: Dr. Kinyó László, Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Nagy-Szabó Zoltán - A perfekcionizmus háttere és vetületei az iskolában. Témavezető: Dr. Molnár Éva, Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Rausch-Molnár Luca - De la grâce à la mélancolie: une étude notionnelle de la réception littéraire de Jean-Antoine Watteau. Témavezető: Dr. Kovács Katalin, Dr. Boulerie Florence, Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Dr. Rodrigues de Oliveira Olney - Education: The Missing Link of Life Coherence. Témavezető: Dr. Kiss Enikő Magdolna, Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Shylov Volodymyr - Междисциплинарные подходы к исследованию языкового ландшафта Закарпатской области. Témavezető: Dr. Kocsis Mihály, Dr. Csernicskó István, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Dr. Tashman Laura Habes Ghaleb - Women’s Presence in the Southern Levant During the Hellenistic-Roman Period. Témavezető: Dr. Dávid Nóra, Történelemtudományi Doktori Iskola

Dr. Csiki Máté - A monetáris politika makrogazdasági hatásai a Federal Reserve és az Európai Központi Bank példáján keresztül. Témavezető: Dr. Kovács György, Dr. Kiss Gábor Dávid, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Gyulai Zsófia - A digitális nudge-ok hatása a szolgáltatott szoftverek felhasználói döntéseire. Témavezető: Dr. Révész Balázs, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Kuruczleki Éva - Measuring the effect of financial literacy, alongside enterpreneurial and digital competencies on financial outcomes of MSMEs in the Southern Great Plain of Hungary. Témavezető: Dr. Kovács Péter, Dr. Kazár Klára, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Maket Isaiah Juma - Analysis of urban agglomeration and regional economic performance in sub-saharan Africa. Témavezető: Dr. Szakálné Kanó Izabella, Dr. Vas Zsófia Boglárka, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Nádas Nikoletta - A felelősségteljes innováció széleskörű alkalmazásának lehetőségei a kevésbé fejlett országokban a fiatal generáció szemszögéből. Témavezető: Dr. Lukovics Miklós, Dr. Vas Zsófia Boglárka, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Shahi Md Tanvir Alam - The Potientality and Feasibility of Auction Design in the Renewable Energy Market of a Developing Country - The Case of Bangladesh. Témavezető: Dr. Somosi Sarolta, Dr. Felsmann Balázs, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Varga János Zoltán - Modellezési megközelítések a közgazdaságtanban. Témavezető: Dr. Kovács György, Dr. Kiss Gábor Dávid, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Zuti Bence - Egyetem 4.0: a digitalizáció gyakorlati tapasztalatai a hazai élvonalbeli egyetemeken. Témavezető: Dr. Lukovics Miklós, Közgazdaságtani Doktori Iskola

Dr. Ahmed Sara Hassan Hassan - Studies on bioactive 6-gingerol derivatives and thymoquinone-protoflavone hybrid molecules. Témavezető: Dr. Hunyadi Attila, Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Dr. Kerekes Diána - Limonoids and coumarin derivatives in Citrus trifoliata and Foeniculum vulgare. Témavezető: Dr. Csupor Dezső, Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Dr. Party Petra - Development of meloxicam containing carrier-free "nano-in-micro" dry powder inhaler systems. Témavezető: Dr. Ambrus Rita, Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Dr. Seyyed Ashkan Senobar Tahaei - Antiproliferative and antimetastatic properties of A- or D- ring Modified Estrone Analogs. Témavezető: Dr. Zupkó István, Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Dr. Zomborszki Zoltán Péter - Preparative isolation and phytochemical analysis of Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea and Withania frutescens constituents. Témavezető: Dr. Csupor Dezső, Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Dr. Adlan Leatitia Gabriella - Electrophysiological and pharmacological characterization of a new schizophrenia rat model (Wisket). Témavezető: Dr. Horváth Gyöngyi, Dr. Kékesi Gabriella, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Afriza Umami - Health status and healthcare-seeking behaviour of medical students in the view of acculturation in Hungary. Témavezető: Dr. Paulik Edit, Dr. Molnár Regina, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Almsarrhad Islam Ahmed Abdulsahib - Herpesvirus Transcriptomics as a Module of DNA Replication-Global Transcription Dynamics. Témavezető: Dr. Boldogkői Zsolt, Dr. Tombácz Dóra, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Ameneh Ghaffarinia - Inflammatory memory of Keratinocytes in psoriasis. Témavezető: Dr. Kemény Lajos, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Annus Ádám - Early neurological improvement following reperfusion therapy in acute ischaemic stroke. Témavezető: Dr. Klivényi Péter, Dr. Sztriha László, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Antal-Szabó Réka Magdolna - On the importance of communication in dental practice and preparing dental students for their profession beyond the clinical aspects. Témavezető: Dr. Buzás Norbert, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Bakhtiyar Mahmood Hamasalih Alshateri - Investigation of the molecular mechanisms of metronidazole and β-lactam antibiotic resistance of Bacteroides species. Témavezető: Dr. Sóki József, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Balogh Gergő Mihály - Negative trade-off between neoantigen repertoire breadth and the specificity of HLA-I molecules shapes antitumor immunity. Témavezető: Dr. Manczinger Máté, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Bukva Mátyás József - Small vesicles, great value: machine learning analysis of molecular fingerprint in extracellular vesicles for tumor diagnostic purposes. Témavezető: Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Chackartchi Fabian Tali - Preclinical histological evaluation of a novel human recombinant amelogenin in the regenerative treatment of periodontal defects. Témavezető: Dr. Nagy Katalin, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Csordás Attila Miklós - Cell Tree Age as a new evolutionary model for representing age-associated somatic mutation burden. Témavezető: Dr. Kemény Lajos, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Flink Lili Borbála - Potential relevance of periostin in psoriasis. Témavezető: Dr. Bata Zsuzsanna, Dr. Bozó Renáta, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Fülöp Ádám - Transcriptomic analysis of a human and an insect DNA virus using an integrated sequencing approach. Témavezető: Dr. Boldogkői Zsolt, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Gheorghita Dorottya - Aerosol generation and control in the dental operatory. Témavezető: Dr. Antal Márk PhD, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Greskovics-Dobra Gabriella - Investigating circulating extracellular vesicles for enhanced brain tumor diagnosis and prognosis. Témavezető: Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Helle Krisztina - Clinical investigations of gastroesophageal reflux disease with and without complications. Témavezető: Dr. Rosztóczy András, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Holczer Adrienn - Investigating non-invasive brain stimulation to modulate executive function in major depressive disorder and healthy individuals. Témavezető: Dr. Must Anita, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Jójárt Boldizsár Csaba - Plasminogen activator inhibitor type 1, as a novel faecal biomarker in Inflammatory Bowel Diseases. Témavezető: Dr. Farkas Klaudia, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Lázár Bence Andrásné Kádár Bettina Kata - Clinical consequences of alcohol dependence syndrome: focusing on complicated withdrawal. Témavezető: Dr. Andó Bálint, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Takács-Keserű Fanni - Sleep-related breathing disorders and the management of obstructive sleep apnea in pediatric population. Témavezető: Dr. Benedek Pálma, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Kovács Katalin - Medico-legal aspects of drug use intoxication and drugged driving, with a special emphasis on the abuse of new psychoactive substances. Témavezető: Dr. Kereszty Éva, Dr. Institóris László, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Kriskáné Smeller Lilla Katalin - Investigation of inflammatory diseases by modern ophthalmological diagnostic tools. Témavezető: Dr. Sohár Nicolette, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Ladányi Lászlóné Déri Szilvia - Subunit composition and subunit interactions behind ion channel function. Témavezető: Dr. Ördög Balázs, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Máthéné Köteles Éva Szilvia - Telemedicine based physical training monitoring integrated in the physiotherapy of Metabolic syndrome patients. Témavezető: Dr. Kósa István, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Molnár Janka - Reinforcing Endodontically Treated Posterior Teeth with Short Fiber-Reinforced Composites in Direct Restorative Techniques. Témavezető: Dr. Fráter Márk, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Németh Tibor - Pathophysiological background and perioperative outcome of thymus removal with spontaneous ventilation by intubation. Moving forward with minimal invasiveness. Témavezető: Dr. Furák József PhD, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Nyujtó Diána - The effects of halothane gas anesthesia on the visual neuronal activities in the feline caudate nucleus. Témavezető: Dr. Nagy Attila, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Pertich Ákos - Visual associative learning abilities of children with obsessive-compulsive disorder or Tourette syndrome. Témavezető: Dr. Nagy Attila, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Polyák Alexandra Júlia - Cardiac morphological and electrophysiological changes induced by sustained, high-intensity endurance training in large animal experimental models. Témavezető: Dr. Farkas Attila, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Polyák Helga - Investigation of the kynurenine metabolite profile of tryptophan degradation in the cuprizone toxin-induced demyelination animal model of multiple sclerosis. Témavezető: Dr. Vécsei László, Dr. Rajda Cecília, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Radics Bence - Intra-breath changes of respiratory mechanics in healthy infants by oscillometry: role of the upper airways. Témavezető: Dr. Hantos Zoltán, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Resál Tamás - The effect of the coronavirus disease 2019 pandemic on different areas of gastroenterology. Témavezető: Dr. Molnár Tamás, Dr. Farkas Klaudia, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Rosu Anett - Sensory guided equivalence learning and its connection with borderline personality disorder. Témavezető: Dr. Nagy Attila, Dr. Eördegh Gabriella, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Batinkov Nikoletta - Ketone- and cyano-selenoesters as multi-target antibacterial and anticancer derivatives. Témavezető: Dr. Spengler Gabriella, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Topal Leila - Characterization of possible arrhythmia mechanisms: the importance of attenuated repolarization reserve. Témavezető: Dr. Varró András, Dr. Jost Norbert, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Torma Gábor - Analysis of large DNA viruses by long-read RNA sequencing. Témavezető: Dr. Boldogkői Zsolt, Dr. Tombácz Dóra, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Varga Alexandra - Recent trends in the management of undescended testes in Hungary. Témavezető: Dr. Kovács Tamás, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Dr. Ahmad Turki Yousef Al-Anaqreh - Modeling and Optimizing for NP-hard Problems in Graph Theory. Témavezető: Dr. Vinkó Tamás, Dr. Gazdag-Tóth Boglárka, Informatika Doktori Iskola

Dr.Ahmed Mohsen Abdelsadek Metwaly - A multi-scale investigation of sediment and plastic pollution transport in the Tisza River applying remote sensing and machine learning: A hydrological perspective. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, Dr. Kiss Tímea, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Ali Jaafar Sadeq - Confocal Raman micro-spectroscopy of collagen-containing tissues: the impact of optical clearing. Témavezető: Dr. Veres Miklós, Fizika Doktori Iskola

Dr. Amin Honarmandi Shandiz - Improvements of Silent Speech Interface Algorithms. Témavezető: Dr. Tóth László, Informatika Doktori Iskola

Dr. Asha Kiran Maddali - Lipids of autophagic membranes and their role in the recruitment of Syntaxin 17 to the autophagosomes. Témavezető: Dr. Laczkó-Dobos Hajnalka, Biológia Doktori Iskola

Dr. Bartal Attila - Bacillus törzsek lipopeptid termelésének elemzése HPLC-MS módszerekkel. Témavezető: Dr. Szekeres András, Biológia Doktori Iskola

Dr. Bayan Kharrat - Characterizing the dual role of Headcase in hemocyte progenitor maintenance in Drosophila melanogaster. Témavezető: Dr. Honti Viktor, Biológia Doktori Iskola

Dr. Benkő Péter - Dohány (Nicotiana tabacum) poliamin-oxidáz gének szekvenciális és funkcionális jellemzése abiotikus stressz és fejlődési válaszokban. Témavezető: Dr. Fehér Attila, Pichererné Dr. Gémes Katalin, Biológia Doktori Iskola

Dr. Bohner Flóra Fatime - Az antifungális rezisztencia kialakulásának és következményének vizsgálata a humánpatogén Candida auris esetében. Témavezető: Dr. Gácser Attila, Dr. Tóth Renáta, Biológia Doktori Iskola

Dr. Bornali Das - Biomathematics of Chlamydia. Témavezető: Dr. Röst Gergely, Matematika Doktori Iskola

Dr. Czavalinga Donát Róbert - Szoros, hierarchikus hármas csillagrendszerek az égboltfelmérő űrtávcsövek korszakában. Témavezető: Dr. Hegedüs Tibor, Fizika Doktori Iskola

Dr. Csete Ákos Kristóf - A városi zöldinfrastruktúra szerepe a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodásban. Témavezető: Dr. Gulyás Ágnes, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Daruka Lejla - Az antimikrobiális peptidekkel szemben kialakuló rezisztencia rendszer szintű vizsgálata. Témavezető: Dr. Pál Csaba, Biológia Doktori Iskola

Dr. Eltijani Adam Abdelrhim Adam - Sedimentary records of abandoned channel alluviation: insights from compositional data analysis, endmember modeling, and wavelet transform. Témavezető: Dr. Molnár Dávid, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Földi Csenge Anna - Bazídiumos gombák termőtestfejlődésében szerepet játszó és biotechnológiai jelentőséggel bíró konzervált, annotálatlan gének azonosítása. Témavezető: Dr. Nagy G. László, Dr. Galgóczi László Norbert, Biológia Doktori Iskola

Dr. Gyimesi Péter - A Novel Bug Prediction Dataset, Process Metrics, and a Public Dataset of JavaScript Bugs. Témavezető: Dr. Ferenc Rudolf, Informatika Doktori Iskola

Dr. Ho Vu Khanh - Conservation importance of habitat heterogeneity in Pannonian sandy forest-steppes. Témavezető: Dr. Erdős László, Környezettudományok Doktori Iskola

Dr. Horváth Gábor - Vékony fémlemezek lézeres hegesztése átlapolt kötési geometriában. Témavezető: Dr. Geretovszky Zsolt, Dr. Szörényi Tamás, Fizika Doktori Iskola

Dr. Howan Dian Herlinda Octorina - Synthesis and antimicrobial activity investigation of peptides derived from NCR169 and NCR147. Témavezető: Dr. Tóth Gábor, Kémia Doktori Iskola

Dr. Ibrahim Sa’adu - Quantification of Macro-and Microplastic Pollution of Fallow Greenhouse Farmlands: Case Study in Southeastern Hungary. Témavezető: Dr. Kiss Tímea, Dr. Farsang Andrea†, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Jánki Zoltán Richárd - Telemedicine Engineering: Modeling and Analyzing Data Quality in Telemedicine Systems and the Impact of Novel Design Patterns on Productivity in Modern Web Application Development. Témavezető: Dr. Bilicki Vilmos, Informatika Doktori Iskola

Dr. Jillingné Kaszler Nikolett - A poliamin metabolizmus szerepe az oldalgyökér primordiumok citokinin-indukált hajtásmerisztémává történő átalakulásában Arabidopsis thaliana növényben. Témavezető: Dr. Fehér Attila, Pichererné Dr. Gémes Katalin, Biológia Doktori Iskola

Dr. Kamal Kant - Mutation in Arabidopsis mitochondrial pentatricopeptide repeat 40 gene affects tolerance to water deficit. Témavezető: Dr. Zsigmond Laura, Biológia Doktori Iskola

Dr. Khilola Amankulova - Crop yield prediction using machine learning, multi-source remote sensing technologies and data fusion: a case study of Mezőhegyes Hungary. Témavezető: Dr. Mucsi László, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Kiri Luca - Open-system igneous processes in the felsic rocks of the Ditrău Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania). Témavezető: Dr. Pál-Molnár Elemér, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Kis Luca - Fogmorfológiai tulajdonságok filogeográfiai összefüggései az archeogenetikai adatok fényében. Témavezető: Dr. Molnár Erika, Dr. Pálfi György, Biológia Doktori Iskola

Dr. Kiss Márton Attila - Potenciális antiandrogének előállítása a dihidrotesztoszteron A-gyűrűjének szerkezetmódosításaival. Témavezető: Dr. Frank Éva, Kémia Doktori Iskola

Dr. Kocsis Marianna - Bismutite-based cooperative catalysts – Efficient heterogeneous systems for heterocyclizations. Témavezető: Dr. Pálinkó István† , Dr. Sipos Pál, Kémia Doktori Iskola

Dr. Kondász Bence - LASCA véráramlásmérő rendszer fejlesztése és a kiértékelést befolyásoló egyes folyamatok fontosságának vizsgálata. Témavezető: Dr. Smausz Kolumbán Tamás, Fizika Doktori Iskola

Dr. Kovács Zoltán - Enhancement of photocatalytic activity of ZnO: a structural and morphological design. Témavezető: Dr. Hernádi Klára, Dr. Pap Zsolt, Kémia Doktori Iskola

Dr. Kriska Olivér - A határérzet tényezői a szerb-magyar államhatár mentén. Témavezető: Dr. Boros Lajos, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Lantos Emese - Autokatalitikus reakcióhálók bioinspirált rendszerekben. Témavezető: Dr. Tóth Ágota, Kémia Doktori Iskola

Dr. Lóki Gábor - Compiler Optimizations and Source Code Analysis. Témavezető: Dr. Kiss Ákos, Informatika Doktori Iskola

Dr. Maár Kitti Anita - Honfoglalás és kora Árpád-kori falusi jellegű temetőkből származó egyének anyai vonalainak összehasonlító jellemzése régészeti genetikai módszerekkel. Témavezető: Dr. Török Tibor, Biológia Doktori Iskola

Dr. Magyar Lilla Brigitta - The Characterization of the Multinucleated Giant Hemocyte, a Novel Player in Innate Immunity. Témavezető: Dr. Cinege Gyöngyi Ilona, Biológia Doktori Iskola

Dr. Megyeri István - Applications of Adversarial Robustness Analysis in Machine Learning. Témavezető: Dr. Jelasity Márk, Informatika Doktori Iskola

Dr. Módra Gábor - A táplálékszállító eszközhasználat jellegzetességei a bütyköshangyáknál (Myrmicinae). Témavezető: Dr. Lőrinczi Gábor, Környezettudományi Doktori Iskola

Dr. Nafaee Zeyad Hasan Abdullah - Modification of the activity of hydrolytic enzymes by the nature of the non-endogenous/non-native metal ions. Témavezető: Dr. Gyurcsik Béla Kémia Doktori Iskola

Dr. Nagy Eszter - Meloxicam gyógyszerhatóanyag részecskeméret csökkentése impulzuslézeres ablációval. Témavezető: Dr. Hopp Béla, Fizika Doktori Iskola

Dr. Nagypál Virág Krisztina - A vízlábnyom és a vízhasználati hatékonyság vizsgálata fejőházakban. Témavezető: Dr. Mikó Edit, Dr. Hodúr Cecília, Környezettudományi Doktori Iskola

Dr. Nour Nayef Hassan Alzoubi - Characterizing Small-Scale Heterogeneity in Quaternary Freshwater Carbonates of Hungary Using CT Scan Data. Témavezető: Dr. Gulyás Sándor, Dr. Geiger János, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Oláh Gáspár - Patkány és ember agykérgi piramissejtek jel terjedési sebességének vizsgálata. Témavezető: Dr. Tamás Gábor, Biológia Doktori Iskola

Dr. Porkoláb Gergő - Humán vér-agy gát modell tulajdonságainak erősítése gyógyszerek és nanorészecskék vizsgálatához. Témavezető: Dr. Deli Mária, Dr. Veszelka Szilvia, Biológia Doktori Iskola

Dr. Póti-Zsibrita Nikolett - Szekvenciaspecifikus DNS-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása Escherichia coliban. Témavezető: Dr. Kiss Antal, Biológia Doktori Iskola

Dr. Sandugash Ibragimova - Characterization of genes affecting the adaptation of Mucor lusitanicus for environmental changes. Témavezető: Dr. Papp Tamás, Dr. Nagy Gábor, Biológia Doktori Iskola

Dr. Saumen Barua - Mathematical modeling of Nipah virus transmission. Témavezető: Dr. Dénes Attila, Matematika Doktori Iskola

Dr. Szabó Zoltán - Identification of Data Privacy Challenges and Development of Solutions for the Edge Components of the Telemedicine Datapath. Témavezető: Dr. Biliczki Vilmos, Informatika Doktori Iskola

Dr. Szalai Ádám - Az okosvárostól az okosfalvakig: a smart city koncepció alkalmazhatóságának néhány földrajzi aspektusa Magyarországon. Témavezető: Dr. Fabula Szabolcs, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Tajti Viktor - Ion-molekula reakciók mechanizmusainak azonosítása és tanulmányozása elméleti módszerekkel. Témavezető: Dr. Czakó Gábor, Kémia Doktori Iskola

Dr. Tapody Réka Orsolya - The late Quaternary sedimentological-geochemical-based enviromental history of a peat sequence of Kerek-tó from Transylvania. Témavezető: Dr. Sümegi Pál, Dr. Demény Attila, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Tarjányi Tamás - Titán felületek és biomolekulák kölcsönhatásainak modellezése molekuladinamikai módszerekkel. Témavezető: Dr. Tóth Zsolt, Fizika Doktori Iskola

Dr. Tasnádi Ervin Áron - Active contour and deep learning methods for single-cell segmentation in microscopy images. Témavezető: Dr. Horváth Péter, Informatika Doktori Iskola

Dr. Tatsiana Petrasheuskaya - Comparative solution and structural studies on anticancer copper complexes of thiosemicarbazones and 2-substituted sterane-based compounds. Témavezető: Dr. Enyedi Éva Anna, Kémia Doktori Iskola

Dr. Traj Péter - Vázmódosított ösztron származékok átmenetifém-katalizált átalakításai. Témavezető: Dr. Mernyák Erzsébet, Kémia Doktori Iskola

Dr. Tran Quang Hop - Kisvízgyűjtők vízmérlegének változása a várható klímaváltozás következtében az Alföldön. Témavezető: Dr. Rakonczai János, Dr. Kozák Péter, Földtudományok Doktori Iskola

Dr. Varga-Zsíros Vanda - Nagy térbeli felbontású, kvantitatív lipidomikai platform fejlesztése és multiomikai kiterjesztése a tumorképződés vizsgálatára. Témavezető: Dr. Balogh Elek Gábor, Biológia Doktori Iskola

Dr. Volford Bettina - β-Galaktozidáz aktivitások vizsgálata járomspórás gombákban. Témavezető: Dr. Takó Miklós, Dr. Nagy Gábor, Biológia Doktori Iskola

Dr. Yue Sun - Application of Machine Learning to the Classification of Spectra-like Data. Témavezető: Dr. Brockhauser Sándor, Dr. Hegedűs Péter, Informatika Doktori Iskola

Átadták az SZTE új habilitációit és PhD doktori okleveleit
Átadták az SZTE új habilitációit és PhD doktori okleveleit. Fotók: Sahin-Tóth István

Panek Sándor

A borítóképen: A vietnámi
Dr. Tran Quang Hop, az SZTE Földtudományok Doktori Iskola hallgatója kislányától vesz át virágcsokrot a PhD doktori diploma átvétele után. Fotó: Sahin-Tóth Istvá
n

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek