Bezár

Hírarchívum

nyit_pszichiatria

Tájékoztatás az SZTE Pszichiátriai Klinika elhelyezéséről

Tájékoztatás az SZTE Pszichiátriai Klinika elhelyezéséről

2020. augusztus 12.
6 perc

A Szegedi Tudományegyetem egyértelműen vállalt célja, hogy fokozatosan, a Pszichiátriai Klinika valamennyi betegellátó egységét visszaköltözteti a Klinikai Központ területére. A helyzet megoldására a Klinikai Központ egyeztetéseket tartott valamennyi érintett bevonásával, és ennek megfelelően a Pszichiátriai Klinika vezetőségének támogatása mellett elkészítette a teljes visszaköltözési ütemtervét.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A járványügyi vészhelyzet majd készültség kihirdetése kapcsán az SZTE ellátási feladatait az egészségügyért felelős miniszter utasításai alapján látta és látja el.


A Miniszter több lépésben határozta meg a járványügyi védekezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek szükségességét, az ellátások módját. Ennek megfelelően építette ki az SZTE a járványügyi kapacitásait, ami szerint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központnak összesen 1093 COVID betegek ellátására, ebből 364 gépi lélegeztetésre alkalmas ágyat kellett biztosítania.


A fentiek végrehajtását az SZTE SZAKK Szeged, Kálvária sgt.-i telephelyének teljes kiürítésével és járványügyi ellátásra alkalmassá tételével lehetett megvalósítani. Minden itt működő Klinika (Arc-állcsont Sebészet, Urológia, Reumatológiai és Immunológia, Fizioterápiás Részleg, Pszichiátria, Belgyógyászat, Egynapos Sebészet) kiköltözött a SZAKK egyéb telephelyeire. A műtétes szakmák a Déli Klinikaparkba, a Belgyógyászat és Reumatológiai és Immunológiai Klinika az az Északi Klinikaparkba kerültek, mivel a társszakmákkal való szinergiák miatt a működés így volt fenntartható.


A betegbiztonság, és a szakmai szempontok alapján, valamint tekintettel a legnagyobb ágyszámra, a Pszichiátria Klinika fekvőbeteg osztályait 2020. április 1-jével az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal egyeztetve a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSCSMEEK) Makói Tagintézmény telephelyére, Makó Kórház út 2. szám alá költöztettük. Ez a lépés biztosította a járványhelyzet idején Szeged lakosságának és a régió valamennyi betegének pszichiátriai fekvőbeteg-ellátását. A járóbeteg és gondozási jellegű ellátás változatlanul szegedi telephelyeken folytatódott és folyik a mai napon is.


Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a Pszichiátria Klinika aktív betegellátása – a Szegedi Tudományegyetem többi klinikájától eltérően, – melyek igen jelentős ágyszámkorlátozásra kényszerültek – továbbra is közel változatlan ágyszám mellett, szinte teljes kapacitással működhessen a járványügyi vészhelyzet alatt.


A Makói Kórház által biztosított hely mind kubatura mind infrastruktúra tekintetében megfelelő színvonalat képvisel, ezt állapította meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ is, melynek képviselői 2020. május 18-án helyszíni ellenőrzést tartottak. A működés a jogszabályi előírásoknak, és a XXI. századi betegellátás követelményeinek mindenben eleget tett és tesz. Mindemellett a rezidensek képzése is zavartalanul folyik, hiszen a telephelyváltás nem érintette az eddigi feladatkiosztási és beosztási rendet, valamennyi, a fekvőbeteg-ellátással összefüggő képzésben részt vevő szakorvos és mentor a makói telephelyen teljesít szolgálatot.


Az Egyetem vezetése jelezte a Pszichiátriai Klinika vezetése felé az aktuális járványügyi helyzethez alkalmazkodó elhelyezésre vonatkozó tervezett lépéseket, az egyeztetések jelenleg is folynak.


Bár a járványügyi veszélyhelyzet az ország sikeres védekezésének köszönhetően megszűnt, a járványügyi készenléti helyzet miatt továbbra is a jogszabályban meghatározott kapacitásokat kell készenlétben tartanuk a COVID-19 fertőzöttek ellátására, mindemellett vissza kell állítanunk a korábbi veszélyhelyzetben korlátozott betegellátási tevékenységet. A járványügyi készenléti helyzet nem indokolja a korábban járványügyi célra kijelölt, nagy kapacitású Kálvária sgt.-i telephely további fenntartását, így a készenléti helyzetben már jelentősen kisebb kapacitással működő Járványügyi Ellátó Központ új helyszínének a meglévő lélegeztetőkapacitások, és a szükséges ellátó egységek izolációjának lehetősége okán a Korányi fasor 8-10. sz. alatti telephelyet (I. sz. Belgyógyászati Klinika épülete) jelöltük ki. Ezzel egyidejűleg megkezdtük a korábban máshová telepített szervezeti egységek ütemezett visszaköltöztetését a Kálvária sgt.-i telephelyre, mely helyen a járványügyi készültség fenntartása miatt azonban most már belgyógyászati ágyaknak is helyet kell biztosítanunk, mely osztályok megfelelő felszereltséggel, gázellátottsággal és szakemberekkel akár azonnal át tudják venni a fertőzöttek ellátását.


A fentiekből következően a Pszichiátriai Klinika makói telephelyen működő egységeinek azonnali és teljeskörű visszaköltöztetése Szegedre nem lehetséges. A jelenleg a makói telephelyen működő aktív fekvőbeteg osztály számára a Szeged, Északi Klinikapark, Korányi fasor 8-10. sz. alatti épületet tartjuk alkalmasnak, és ezt a Pszichiátriai Klinika vezetője, és dolgozói is támogatják. Ebben az épületben azonban, ahogy az előbbiekben jeleztük, a COVID-19 járvány kockázatának elmúltáig a Járványügyi Ellátó Központ működtetését kell biztosítanunk.


A helyzet megoldására a Klinikai Központ egyeztetéseket kezdeményezett és tartott valamennyi érintett bevonásával, és ennek megfelelően a Pszichiátriai Klinika vezetőségének támogatása mellett elkészítette a teljes visszaköltözési ütemtervét:

  1. Akut fekvőbeteg-ellátás: 2020. szeptember 1-től Szegeden, az Északi Klinikaparkban, a Korányi fasor 8-10. sz. épület III. és IV. emeletén az akut pszichiátriai ellátás számára 44 ágyas aktív fekvőbeteg osztályt hozunk létre, azaz az aktív fekvőbeteg-ellátás visszakerül Szegedre.
  1. Ambulancia, gondozás: 2020. szeptember 1-től ugyanitt, Szegeden, a Korányi fasor 8-10. sz. alatt akut sürgősségi pszichiátriai ambulancia kialakítása.
  1. Oktatás, adminisztráció: 2020. szeptember 1-től Szegeden, a Korányi fasor 8-10. sz. alatt a magasföldszinten az oktatás, igazgatás, szakorvosképzés, kutatás, a két telephely közötti együttműködés szervezése, ill. további, nem közvetlen fekvőbeteg-ellátó feladatok számára igazgatási egység létrehozása.
  1. Új, korszerű, nagyobb Pszichiátriai Gondozó: 2020. október-novembertől Szegeden, a Mars tér 20. sz. alatti gondozó uniós beruházás keretében elkészül, használatba vehető.
  1. Rehabilitáció, krónikus ellátás: Ezen ellátások átmenetileg Makón maradnak. Amennyiben a COVID-19 járványhelyzet tartósan megnyugtatóan alakul a későbbiekben, és a kiterjesztett infektológiai ellátásra nem lesz szükség, a Korányi fasor 8-10. sz. alatti épület további egy emeletének (mindkét szárny), valamint az alagsor és magasföldszint további helyiségeinek biztosítása várható a Rehabilitációs Osztály, ill. további, jelenleg Makón elhelyezett vagy szünetelő osztályok számára. Ennek időpontját most felelősséggel nem lehet megmondani, legjobb esetben 2021. második negyedéve jön szóba.

 

A járványügyi helyzettől függetlenül, legkésőbb a Déli Klinikaparkban megvalósuló Infektológiai Központ végleges elkészülte után (kivitelezés küszöbén álló beruházás, várható befejezése 2022.) a tervek szerint a Korányi fasor 8-10. sz. alatti épület teljes egészében a Pszichiátriai Klinika számára kerül átadásra.


Az SZTE a lehető legkörültekintőbb módon, minden szempontot figyelembe véve hozta meg az elhelyezésre vonatkozó döntést, figyelembe véve azt is, hogy az akut létszámgondok miatt a Hódmezővásárhely és Makó központú terület fekvőbeteg ellátása orvosi személyi feltételeinek biztosítását is az SZTE tudja biztosítani, többek között a Makóra költöző részleggel.


Az SZTE a dolgozók támogatását és megértését kéri a jelenlegi helyzet megoldásához, és minden tekintetben igyekszik megkönnyíteni az átállást. Ennek keretében

  • a klinika dolgozói, így a szakorvosjelöltek számára is, gépjármű-transzfert biztosít a makói telephelyre történő eljutáshoz,
  • az utazáshoz biztosított költségtérítést a jogszabályok alapján kezdettől fogva biztosítja az Egyetem,
  • a rezidensek továbbra is a kinevezésük szerinti munkahelyen, az SZTE Pszichiátriai Klinikán teljesítenek gyakorlatot, a telephelyek ideiglenes változása a klinika betegellátó profiljának módosulásával nem jár,
  • a rezidensek és szakorvosjelöltek mentorálását, szakmai felügyeletét változatlanul meg tudja oldani a klinika, hiszen a szakorvosgárda rendelkezésre áll, valamint az ügyeleti tevékenység felügyeletét a hatályos jogszabályi előírások alapján végezzük továbbra is,
  • az SZTE, ezen belül az Általános Orvostudományi Kar is, a graduális és a posztgraduális pszichiátriai képzés céljára felajánlotta plusz informatikai eszközök beszerzését, valamint a telemedicinális, távoktatási kapcsolati kapacitások bővítését.

Mindazonáltal az SZTE egyértelműen vállalt célja, hogy fokozatosan, a fent leírtak szerint, a Pszichiátriai Klinika valamennyi betegellátó egységét visszaköltözteti a Klinikai Központ területére.


Szegedi Tudományegyetem vezetése

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek