Bezár

Hírarchívum

Még három napig lehet pályázni az SZTE ÁOK Klinikai Módszertani Pályázatára

Még három napig lehet pályázni az SZTE ÁOK Klinikai Módszertani Pályázatára

2017. április 05.
3 perc

Az SZTE Általános Orvostudományi Kara Klinikai Módszertani Pályázatot hirdet, melynek célja, hogy fiatal, de már tapasztalattal rendelkező klinikai szakemberek külföldi tanulmányút keretében, új, a betegellátásban közvetlenül hasznosítható módszert, műtéti technikát sajátítsanak el. A pályázat benyújtási határideje 2017. április 7. (péntek).

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A támogatás 4 (maximum 6) hetes külföldi tanulmányutat finanszíroz 2017 második félévében, amelynek célja valamely új metodika elsajátítása, gyakorlása olyan európai intézményben, amely az adott szakma vezető intézményei közé tartozik.


A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat témáját képező szakvizsgával, de a szakvizsga elteltét követően még 10 éven belül kell lennie (2007-ben megszerzett szakvizsgával még pályázható a támogatás).


A pályázó által benyújtandó anyagok:

  • Önéletrajz, melyben a pályázott tanulmányúttal kapcsolatos személyi kompetenciák kerüljenek részletesen ismertetésre; nyelvismeret, valamint a tudományos teljesítmény, nemzetközi és hazai konferenciákon való aktív részvétel (előadás és poszter) szintén legyen része az életrajznak (max. 2 oldal)
  • Publikációs jegyzék
  • A szakmai út ismertetése, a cél intézmény pontos megjelölése, az ott töltendő tanulmányút hosszának megadása, a tanulmányút indoklása (max. 1 oldal)
  • Szervezeti egység vezető ajánlása, annak alátámasztása, hogy a pályázó kiutazása egyaránt szolgálja annak szakmai előmenetelét és az adott klinika betegellátó tevékenységének fejlődését (max. 1 oldal).
  • A fogadó intézmény vezetőjének befogadó levele

Abban az esetben, ha 4 hetet meghaladó tanulmányútra pályázik, akkor azt külön kell indokolnia, és azt a szervezeti egység vezető ajánlásába is bele kell foglalni.


A pályázatot az aláírásokat követően pdf formátumban Sasi-Pokriva Eszternek kell elküldeni e-mail-ben (sasi-pokriva.eszter@med.u-szeged.hu) 2017. április 7. (péntek) határidővel.


A Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Klinikai Módszertani Pályázat


Egy kinyomtatott, eredeti aláírt példányt kérünk leadni a Dékáni Hivatalban.


A pályázatokat az SZTE Általános Orvostudományi Karának Tudományos Bizottságából felkért öttagú bíráló bizottság bírálja el. A bizottság döntéséről a pályázó 2017. április 27. határidővel e-mailben kap értesítést.

 

A pályázat által támogatott tételek:


Az utazás költsége max. 150 eFt (Repülővel, vonattal vagy autóbusszal történő utazás esetén az SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodáján keresztül kell intézni a jegy beszerzését; saját gépjárművel való utazás esetén a hatályos dokumentáció kitöltésével lehet az üzemanyag díjat UTÓLAG igényelni. Az utazás költségeit - bármilyen formában is történjen – kizárólag egy oda- és egy visszaútra fedezi a támogatás.)


A szállás költsége max 40 EUR/nap (Erősen indokolt esetben lehetséges 50 EUR/nap.) (Preferált megoldás a fogadó intézmény vendégszobájának/vendéglakásának igénybevétele. Ha erre van lehetőség, akkor a fogadó intézménnyel tudatni kell, hogy a SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodája által megbízott cég ajánlattételi kéréssel fogja őket megkeresni. Lehetőség van arra is, hogy a kiutazó helyben fizeti a szállás költségét, majd hazaérkezését követően számla ellenében visszaigényeli azt.)

Napidíj a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. A napidíj 30%-a, de max. 15 EUR után nem kell adót fizetni, az e feletti összeg azonban adóköteles.


A tanulmányút végeztével, a hazaérkezést követő 2 héten belül a pályázatot elnyert kollégának úti beszámolót kell készítenie (max 1 oldal), amelyet a szervezeti egység vezetőjének előzetesen véleményeznie és ellenjegyeznie kell. A tanulmányút eredményéről szóbeli beszámolót is kell tartania a támogatott kollégának a kiküldő szervezeti egység Kari Hírlevélben előzetesen meghirdetett referálóján, amelyen a Kar vezetői is részt fognak venni. A szóbeli beszámolót a hazaérkezést követő 4 héten belül kell megtartani.


A támogatott kollégával a Kar támogatási szerződést köt a kiutazást megelőzően, amelyben az is rögzítésre kerül, hogy abban az esetben, ha a támogatott a tanulmányutat követően 3 éven belül munkaviszonyát megszünteti a Szegedi Tudományegyetemen, akkor a támogatási összeget köteles visszafizetni.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek