Bezár

Hírarchívum

_MG_9200-001

Díjat kaptak az SZTE hallgatói közül az alkotói, előadói vetélkedők, a sportversenyek legjobbjai

Díjat kaptak az SZTE hallgatói közül az alkotói, előadói vetélkedők, a sportversenyek legjobbjai

2016. december 07.
7 perc

Világbajnokot is ünnepeltek az SZTE tehetségei között. Szabó Gábor, az SZTE rektora és Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas karmester mondott köszöntőt azon a gálán, amelyen átadták a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak kiírt előadói versenyek és alkotói pályázatok díjait, valamint a Jó tanuló, jó sportoló okleveleket, illetve a Sófi Alapítvány elismeréseit.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„… a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégsem adjuk fel…” – a Valahol Európában musical slágerével kezdődött 2016. december 6-án az a díjátadó gála, amelyen a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatói közül azokat köszöntötték, akik az alkotói vagy előadó művészetekben, vagy a sportban, vagy a kutatómunkában is jeleskednek, miközben tanulmányi kötelezettségeiket ugyancsak teljesítik. A Dés-Nemes dalt Szondi Tamás, az SZTE Kulturális Iroda által meghirdetett Egyetemi Zenei Verseny egyik díjazottja énekelte el a közönségnek. Köztük például az ünnepekteket jelenlétükkel megtisztelő dékánoknak.

 

 

A tehetség „hasznai”

„Milyen haszna származik egy egyetemi hallgatónak abból, ha többet nyújt, mint a kötelező?” A kérdésre nem csak a riporternek válaszolt Szabó Gábor rektor, mikor köszöntőjében elmondta: minden fiatalt gazdagabbá tesz, ha a választott pályájára készülve olyan hobbit űz, vagy olyan tevékenységet is kipróbál, amellyel másoknak is örömet szerez. Arról nem is szólva, hogy sokkal jobb egy olyan egyetemre járni, ahol a hallgatók a művészetek vagy a sport terén, és a kutatómunkában is kipróbálhatják magukat, mint egy szűk szakmai sávon mozgó intézménybe, ahol csakis a tanulmányokkal lehet foglalkozni.

 

A Szegedi Tudományegyetem nemes hagyományainak egyike, hogy alkotói tevékenységre ösztönzi hallgatóit, és 25 éve díjazza is azokat a fiatalokat, akik részt vesznek az intézmény Kulturális Irodája által hirdetett, a művészetekhez kötődő pályázatokon. A művészetpártoló és sportembernek számító Szent-Györgyi Albert, az SZTE Nobel-díjas rektora örökségére is emlékeztetett Szabó Gábor, mikor kiemelte: ugyancsak az SZTE küldetése, hogy elismerje a tanulmányaik mellett a sportban is eredményes hallgatókat. E sorba illeszkedik a választott szakmájukban már hallgatóként is a legtehetségesebbek közé sorolható fiatalok díjazása. E lehetőséget bővíti az SZTE Tehetségponttal együttműködő Sófi Alapítvány.

 

tehetseg_dijatado
A díjátadón készült képek megtekinthetők itt.
 


A „sófisok”

A Szegedi Tudományegyetem 2008-ban létrehozott Tehetségpontjával szorosan együttműködik a 2001 óta létező Sófi József a Szegedi tehetségekért Alapítvány. E magánalapítvány 2016-ig több mint 17 millió forintot juttatott a szegedi egyetemistáknak hallgatói ösztöndíjra.

 

A Sófi Alapítvány nem csupán díjakkal és ösztöndíjakkal, hanem közösségépítéssel is formálja a fiatalokat. A Sófi Alapítvány díjait ugyanis olyan közszereplő nyújtja át, akivel külön is találkozhatnak, beszélgethetnek az egyetemisták. A Sófi Alapítvány 2016-os díszvendége: Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas karmester, Kiváló Művész.

 

A tehetség és a „celeb” közötti különbségek vázolásával kezdte köszöntőjét Pál Tamás. Anekdotaként idézte a kérdés-feleletet: „Ki a „celeb”? Aki mindent megtesz azért, hogy minél többen ismerjék, s amikor ezt eléri, feltesz egy fekete napszemüveget, hogy senki se ismerje fel.” A tehetségről szólva utalt a Valahol Európában című musicalből elhangzott, a gálát indító dal soraira: „… Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás…” Mert a tehetség valamivel többet vagy másképpen tud, mint a többiek, a többség.

 

– A tehetséges embernek nem könnyű beilleszkednie abba a társadalmi közegbe, ahonnan másságával kiemelkedik – jelentette ki a karmester. Szerinte a tehetséget kibontakozásában és beilleszkedésében leginkább a tanár és a mecénás segítheti. A tanár és a mecénás akkor jó segítő, ha akkor is a tehetséges ember mellett áll, ha a tehetség éppenséggel – rossz korszakát élve – maga ellen dolgozik, és akkor is, ha a tehetség szárnyal – fogalmazott Pál Tamás, aki külön is megköszönte az ünnepségen jelenlévő Sófi Józsefnek, hogy a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatóinak ösztöndíjaival újabb és újabb esélyt ad, hogy szárnyaljanak.

 

Az SZTE Tehetségponthoz tartozó Sófi József a Szegedi tehetségekért Alapítvány díjait Szabó Gábor, az SZTE rektora és Pál Tamás karmester adta át. Az SZTE Sófi Alapítvány különdíjasai: Iván Sára (SZTE Zeneművészeti Kar), Kovács Balázs (SZTE Bölcsészettudományi Kar), Mészáros János (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar), Szili Petra (SZTE TTIK).

Az SZTE Sófi Alapítvány kuratóriumi díjasai: Paluch-Kujáni Yvett (SZTE BTK), Rózsa Katinka (SZTE BTK).

 

A „sófisok” köszöntését követően Babits Mihály: Csillag után című versét a szavalóverseny díjazottja, Lengyel Kelementina mondta el.

 

 

Világbajnok sportoló a jól tanulók között

Világbajnok hallgatóját köszöntötte a Szegedi Tudományegyetem: Jéri Tamás, a mezőgazdasági mérnöki szak hallgatója ugyanis a gyorsított korongvadászat új bajnoka. Az SZTE Mezőgazdasági Kar tehetsége immár glóbuszunk legjobbja, hiszen a londoni rendezésű viadalon 200 korongból 198-at eltalált. A többszörös EB és VB helyezett, 2016-ban a Compak Sporting Világbajnokságon világbajnoki címet szerzett egyetemista immár az olimpiára készül. Jéri Tamásnak a Rektori elismerő oklevelet Szabó Gábor nyújtotta át.

 

Az SZTE négy hallgatója nyerte el 2016-ban a „Jó tanuló, Jó sportoló” elismerést, a kupát. A nők kategóriájában Bognár Anna (SZTE BTK, pszichológia szak) sportága a quadratlon, Süli Szabina (SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, politológia szak) atléta, futásban a legjobb.

A férfi kategóriában Stumpf Csaba (SZTE Általános Orvostudományi Kar) sportága a judo, míg Szelepcsényi Zsolt (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, programtervező informatikus szak) atlétizál: futó.

 

 

Műkedvelő művészpalánták

A 2016-17. tanév I. félévében is nemes vetélkedésre hívta az előadó-művészetekben és az alkotásban megmérettetésüket vállaló egyetemistákat az SZTE Kulturális Iroda. A neves szakemberekből álló zsűri szerint a legjobbak pénzjutalomban részesültek, valamint Rektori elismerő oklevelet, egy-egy szál rózsát és – tekintettel Mikulás közelségére – egy-egy csoki figurát kaptak ajándékul.

 

tehetseg_dijatado_masodik
Képgaléria a rendezvényről.
 


A „Szabadság, szerelem” Verspályázat zsűrijének tagjai: Annus Gábor főszerkesztő (tiszatajonline), Egyed Erika kulturális szervező (SZTE Kulturális iroda). Az I. és II. helyezett – Erdei Anna (SZTE ÁOK PhD-hallgató) és Décsi Bálint (SZTE TTIK molekuláris bionika mérnök szakos egyetemista) – elismerését Szabó Gábor rektor és Annus Gábor adta át.

 

A versbarátokat a Ne félj című Pilinszky János költeménnyel az egyetemi szavalóverseny díjazottja, Péter Lea ajándékozta meg.

 

Az Egyetemi Vers- és Prózamondó Versenyre jelentkező 22 fiatal teljesítményének értékelésre vállalkozó zsűri elnöke Szabó Gabi színművésznő (Szegedi Nemzeti Színház), tagjai: Barnák László színművész/rendező (Szegedi Nemzeti Színház), Balog József újságíró, a MASZK művészeti vezetője, Tajti Gabriella irodavezető (SZTE Kulturális Iroda) volt. A díjakat Szabó Gábor rektor és a zsűrit képviselő Balog József adta át az I. helyezett Péter Leának (SZTE BTK pszichológia szak), a II. helyzetett Mihálffy Kingának (SZTE BTK magyar szak), illetve a III. helyezett Lengyel Klementinának (SZTE JGYPK ének-zene szak) és Annus Szabolcsnak (SZTE BTK szociológia szak).


versmondo_verseny
Az Egyetemi Vers- és Prózamondó Versenyen készült képek megtekinthetők itt.
 

 

Az Egyetemi Zenei Verseny díjátadójára Sári Tekla gordonka játéka is ráhangolta a közönséget.

A több kategóriában is népes versenyzők zsűrizésében részt vett Katona Judit igazgató (Király-Kőnig Péter Zeneiskola), Gyüdi Sándor főigazgató (Szegedi Nemzeti Színház), Németh Miklós (Fool Moon), Klebniczki György zongoraművész (SZTE ZMK), Varga Kornél gitáros, zeneszerző, népzenész (Fabula Rasa, Zűrös Banda). A döntnököket a díjátadón Katona Judit és Varga Kornél képviselte. Ők Szabó Gábor rektorral együtt nyújtották át az elismerést és a jutalmat.

A Komolyzene kategória díjazottjai közül a három I. helyezett: Bindics Blanka (SZTE ÁOK), Böcker Luca Réka (SZTE TTIK, biológia szak) és Sáry Tekla (SZTE Fogorvostudományi Kar); míg a III. helyezett: Rónaszéki Anna Jolán (SZTE Gyógyszerésztudományi Kar).

A Népzene kategória két díjazottja: az „aranyérmes” Csonka Balázs (SZTE JGYPK gazdaságinformatikus szak), és a „bronzérmes” Krett Krisztina Vivien (SZTE ÁJTK jogász szak)

A Könnyűzene kategóriában I. helyezett lett Szondi Tamás (SZTE BTK történelem-etika tanár szak), míg a két III. helyezett: Stayer Fanni (SZTE BTK pszichológia szak) és Kaszab Tamás (SZTE Gazdaságtudományi Kar kereskedelem és marketing szak).

 

A zenészek közül a prím tamburán játszó Csonka Balázs óbecsei dallamokkal örvendeztette meg a közönséget


 

zenei_kis_meret
Az Egyetemi Zenei Versenyen készült képek megtekinthetők itt.

 

A „Szabad élet, szabad madár” Fotópályázat zsűrijében 3 fotográfus – Jámbor Erika, Patai Hédi, Rómer János – mellett, Egyed Erika kulturális szervező, Tajti Gabriella irodavezető dolgozott. A dobogósoknak járó díjakat Szabó Gábor rektor és a fotósok munkáját tárlatnyitójával értékelő Újszászi Ilona, az SZTE közkapcsolati koordinátora adta át a mesterszakos hallgatóknak: Korsós Brigittának (SZTE BTK informatikus könyvtáros szak), Kóti Regina Zsófiának (SZTE BTK orosz nyelv és irodalom szak), valamint Kávai Zsuzsannának (SZTE JGYPK kulturális mediáció szak).

 

A díjazottakat és az őket is ünneplő közönséget is megajándékozta az Universitas Szimfonikus Zenekar. A 2005-ös újjáalakulása óta évente több fellépést is vállaló zenekar kamaracsoportja ízelítőt adott az együtt zenélés öröméből, a zenehallgatás élményét adta. Mert „… a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégsem adjuk fel…”

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek