Bezár

Hírarchívum

szent_gyorgyi_napok_sajtotaj_kiemelt_nagy

Idén is Szent-Györgyi Albert Napok

Idén is Szent-Györgyi Albert Napok

2015. november 13.
6 perc

2015. november 12-13-án zajlik a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi karainak immár hagyományossá vált ünnepi rendezvénye, a Szent-Györgyi Napok.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A korábbi évekhez hasonlóan a Szent-Györgyi Napok – túl az Általános Orvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ központi ünnepségén – a posztgraduális továbbképzés és a tudományos eredmények bemutatásának fóruma is. A továbbképzésekre és szimpóziumokra a központi ünnepségek rendezvényeihez csatlakozóan kerül sor.



Tudományos program és elismerések


„22 évvel ezelőtt azzal a céllal indítottuk el a Szent-Györgyi Napokat, hogy az akkor még Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem névadójáról méltón emlékezzünk meg az őszi időszakban, mely magába foglalja Szent-Györgyi Albert születésének napját, valamint a Nobel-díj odaítélésnek és átadásának napját is” – tájékoztatott dr. Bari Ferenc. AZ SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja hozzátette: a program alkalmat teremt az orvos és egészségtudományi karok tudományos számvetésére és a legkiválóbb munkát végző kollégák elismerésére is. „Úgy gondolom a Szent-Györgyi Napok rendezvénysorozat kiállta a több, mint két évtized próbáját. Egy visszatérő alkalom, a Szegedi Tudományegyetem négy egészségtudományi képzéshez kapcsolódó karának olyan közös rendezvénye, mely minden évben nagy érdeklődést vált ki” – fogalmazott.


Kiemelte: ez az év is az építkezések éve, a szó szoros és átvitt értelmében is. A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és az orvostudományi kar úgy látja el a betegellátó, oktatási és tudományos tevékenységet, hogy közben beruházások zajlanak a klinikai központban és a karon. Ezek közül kiemelkedő a 265 ágyas klinikai épület átadása, a 410 ágyas klinikai épület rekonstrukciója, a korszerű művese állomás létesítése és a korszerű sugárterápiás, izotópterápiás részleg kiépítése. „Megpróbálunk úgy építkezni, hogy az oktatási struktúra megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak. Bekapcsolódtunk számos nemzetközi oktatási folyamatba, terveink között szerepel a skill képzés korszerűsítése, az idegen nyelvű képzés minőségi és mennyiségi javítása, valamint a kar nemzetközi kapcsolatainak ápolás” – mondta.


Szent-Gyorgyi_napok_sajtotaj_2015._november_12_BA
Idén is Szent-Györgyi Albert Napok, sajtótájékoztató


Nagymértékű infrastrukturális beruházások Szegeden


A rendezvény egyik fő eseménye – a tudományos munka mellett – a klinikai központ elismeréseinek átadása. 2015-ben két klinikai emlékérmet, több elnöki dicséretet és több mint száz címzetes főorvosi címet adnak át – tájékoztatott dr. Pávics László, a klinikai központ elnökhelyettese. Hozzátette: építkezés szempontjából, a központ szervezésében és kezelésében mintegy 20 milliárd forint értékű infrastrukturális beruházás valósult meg Szegeden, mely az elmúlt 30 évet tekintve igen jelentős mértékű. „A fejlődés nem fog leállni, az új GINOP pályázatoknak köszönhetően további beruházások várhatók. Reméljük, a kapcsolatrendszernek köszönhetően, együtt sikeresen tudunk majd pályázni ezekre a felhívásokra” – fogalmazott.



Richter Tudós Klub


A XXII. Szent-Györgyi Napok keretében az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is megrendezik a Richter Tudós Klub-ot. A program célja, hogy az érdeklődők számára az orvosi, gyógyszerészeti tudományos élet középpontjában álló témákkal kapcsolatos információkat az adott területek neves, elismert szakembereinek előadásában átadja. Az előadásokat kiemelten ajánlják az ötöd- és hatodéves hallgatók, a rezidensképzésen résztvevők, valamint a fiatal gyakorló orvosok, családorvosok és a gyógyszerészek figyelmébe. A Richter Tudós Klub idei témája: A stressz – élet mellékhatásokkal. Zalai Károly a Richter Gedeon képviselője elmondta: a Richter Tudós Klub 12 évvel ezelőtt a Szent-Györgyi Napok támogató rendezvényeként indult. Ebből a támogatásból végül hosszú távú együttműködés született.



Közös szinergiák


A szegedi tudományos kutatások színvonalának megtartása és magasabb szintre emelése szempontjából nagy jelentőségű, hogy a tehetséges, végzett hallgatók életpályájuk helyszínéül Szegedet válasszák – mondta Prof. dr. Széll Márta. Az Általános Orvostudományi kar tudományos dékánhelyettese hozzátette: ebből a szempontból nagy jelentőségű a doktori képzés rendszerének átalakítása. „ Az orvostudományi kar hihetetlenül nagy tudományos potenciált képvisel, mely nem önmagában álló, hanem a természettudományos társkarokkal együtt történik. Szerepet játszanak ebben azok a hosszú évtizedek óta meglévő szinergiák, melyek a Szegedi Biológia Központ munkatársaival állnak fenn. Az idegtudományi és keringési, valamint az immunológiai témájú kutatások mind olyan területek, amelyek nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is az élmezőnyben vannak. Ebben nagy szerepe van egyrészt a meglévő klinika háttérnek, másrészt a kar és az akadémia közötti szinergiáknak, közös kutatócsoportoknak” – fogalmazott.



Jelentős képzésfejlesztés az egészségtudományi karokon


Pályázati támogatásnak köszönhetően komoly fejlesztéseket hajt végre a szegedi egyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara is. Képzésfejlesztés területén kidolgozásra került az ápoló és fizioterápia mesterszak terve, valamint két alapképzési szak angol nyelvű képzési anyaga. Az ápoló és gyógytornász szakokat 2017-ben indítja a kar angol nyelven. Gyógytornász szakirányon két szakirányú továbbképzési szak, a neurológiai szakgyógytornász és az aquaterápiás szakgyógytornász képzési tervét is összeállították. A kar nemzetközi együttműködéseit is gyarapította: 5 évre vonatkozóan ír, finn és romániai egyetemmel kötött oktatási és tudományos területen együttműködési megállapodást – tudtuk meg Héderné dr. Berta Edina általános dékánhelyettestől.


Szent-Györgyi Albert szerint olyan lesz a jövő embere, amilyen a mai iskolája. Ebben a szellemben oktatja hallgatóit a szegedi fogorvostudományi kar – jelentette ki Laczkóné dr. Turzó Kinga, dékán. Kiemelte: 419 ponttal a szegedi fogorvosképző hely a második legkeresettebb képzőhely hazánkban a tovább tanulást tervezők körében. A kar az elmúlt két tanévben az EU irányelveknek megfelelő curriculum fejlesztését végzett. Az utánpótlás nehézségek és az infrastrukturális fejlesztések hiánya ellenére is karöltve működik az intézményben a három fő alaptevékenység: az oktatás, a kutatás és a betegellátás. „A nehéz körülmények ellenére tavaly körülbelül a szegedi lakosság felét kezelték a fogorvosi klinikán. Ezt szeretnénk továbbra is megtartani, hiszen ez azt jelenti, hogy a betegek megbíznak a klinikai munkában. Ezt csakis jó orvosokkal és megfelelő infrastruktúrával tudjuk biztosítani” – mondta a dékán asszony. A FOK a Szent-Györgyi Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva két fontos rendezvényt szervez: novemberben 13-án fogorvos továbbképzését tartanak, 24-én, a tudomány napján a fiatal kutatók mutatkoznak be.



Összetartó erő a Szent-Györgyi Napok


„A Szent-Györgyi Napok egyik fontos funkciója, hogy egyfajta összetartó erő az orvos és egészségtudományi képzéseket nyújtó karok között. A rendezvénysorozat arra is alkalmas, hogy mérleget vonjunk, áttekintsük a sikereket, a nehézségeket” – mondta a rendezvény kapcsán Hohmann Judit, a gyógyszerésztudományi kar dékán asszonya. A kar több programmal is készül: a Szent-Györgyi Napokon adják át a jubileumi diplomákat, hallgatói pályadíjakat, gyógyszerész doktorokat avatnak és három napos gyógyszerész továbbképzést szerveznek.


Hohmann Judit hangsúlyozta: a kar életében pályázati szempontból sikeres év volt 2015, mind az alap, mind az alkalmazott kutatások tekintetében. Egy oktatásfejlesztési pályázatnak köszönhetően 21 új oktatási segédletet készítették el, megtörtént az OKJ-s képzések átdolgozása, így a gyógyszerészettel kapcsolatos valamennyi képzési szegmenst lefedi a kar kínálata. A doktori képzés sikerességét mutatja, hogy az összhallgatói létszám körülbelül 10%-a külföldi diák. A nemzetközi kapcsolatokat tekintve együttműködést kötettek egy kínai és egy kazah egyetemmel. Az elmúlt években a kar ipari kapcsolatai is megerősödtek melyek a jövőbeni GINOP pályázatokon való eredményes részvételben segítenek. Nehézséget a beiskolázás okoz, a kar nem tud felvenni a kapacitásnak megfelelő hallgatót, az angol tagozaton is több diákot tudna képezni – összegezte Hohmann Judit.


SZTEinfo

Képek: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek