SZTE Info

Megkezdődött a beiratkozási információs hét a szegedi egyetemen

Tájékoztató előadásokkal, az egyetemi egységek bemutatkozásával várják a gólyákat a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központban 2014. augusztus 25–27. között.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Gólyaként az SZTE-n

 

A nyitónapon Varga Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem oktatási igazgatója hasznos információkkal és praktikus tanácsokkal látta el az érdekelődő elsőéveseket és szüleiket. A gólyák az igazgató előadásán keresztül megismerkedtek számos egyetemi fogalommal, így például a kredit, a szakirány, a specializáció, a minor, a mintatanterv, az előtanulmányi rend kifejezések jelentésével, a különböző számonkérési formákkal, a kreditrendszerben használt tanulmányi átlagok számításával és a tanulmányokra vonatkozó legfontosabb jogszabályokkal, intézményi szabályozásokkal, így a Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal is. Betekintést nyertek az állami és önköltséges hallgatókra vonatkozó kötelezettségekbe, a költségtérítés megfizetésének módjaiba, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésének okaiba is. Varga Zsuzsanna a sikeres tanulmányokhoz számos tanácsot is adott a hallgatók. Felhívta a gólyák figyelmét, hogy a meghirdetett kurzusok közül nem szükséges mindet felvenni, a kötelező alapozó és törzstárgyakat azonban mindenképpen teljesíteni kell. A tanulásra fordított időt ésszerűen kell beosztani, és fontos, hogy gondosan tanulmányozzák a képzési terveket, tantárgyi követelményeket, illetve ha valamely félévben nem tudnak elég kreditet felvenni, akkor éljenek a passzív félév lehetőségével – tanácsolta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ne vegyék könnyelműen a háromszori tárgyfelvétel lehetőségét, valamint hogy az Oktatási Hivatal által is kiküldött levélben megfogalmazottak alapján az állami ösztöndíjas képzésben részt vevők esetén a be nem fejezett képzést nemcsak ki kell fizetni, de a támogatott félévek száma is csökken. Előadásából azt is megtudtuk, hogy egy tárgyból összesen hatszor lehet vizsgázni, a kvótán felül felvett, illetve nem teljesített nyelvi és testnevelési kurzusokért, az ismételt javítóvizsgáért, a plusz 10% fölötti kreditekért és az ügyintézés során felmerülő költségek késedelméért fizetni kell.

 


Hallgatói Szolgáltató Iroda

 

Az egyetemi Hallgatói Szolgáltató Iroda feladata az egyetemen belül minden olyan adminisztrációs és szolgáltatási tevékenység szervezése és lebonyolítása, amely a hallgatói pénzügyekkel (ki- és befizetések) és a diákigazolványokkal kapcsolatos. Emellett megteremti az elektronikus ügyintézést, valamint nem tanulmányi jellegű általános ügyfélszolgálatot biztosít a hallgatók számára – tudtuk meg Fekete Csaba irodavezető előadásából. Kiemelte, a diákigazolvány igénylés feltétele az aktív hallgatói státusz, valamint az oktatási azonosítószám, mellyel minden elsőéves gólyának rendelkeznie kell. Az első félévre érvényesített diákigazolvány 2015. március 31-ig, míg a második félévre szóló igazolvány 2015. október 31-ig érvényes. A diákigazolvány-igénylés, -pótlás, az ideiglenes diákigazolvány kiállítása mellett a hallgatóknak járó kombinált városi tömegközlekedési bérlettámogatás rendszerrel és a hallgatóknak automatikusan járó elektronikus jegyzettámogatási rendszerrel is foglalkozik az iroda.

 


Sportolási és nyelvtanulási lehetőségek

 

Az SZTE elsőéves gólyái Trényiné Rákóczi Zsuzsanna előadásából tájékozódtak az SZTE nyújtotta sportolási lehetőségekről. A Szegedi Tudományegyetemen minden BSc és osztatlan nappali tagozatos elsőéves hallgatónak két féléven keresztül kötelező a testnevelés. A hallgatók ingyenesen jogosultak testnevelés kurzust felvenni, amit az első két félévében kell teljesíteni. A választott kurzusból félévenként legalább 12 alkalommal, heti 1 foglalkozáson kell részt venni, az esetleges hiányzás pótolható. Az SZTE Sportközpont kurzusainak kínálata igen széles, 20-25 sportágból, mozgásformából közel 140 foglalkozást hirdet. A választott testnevelés kurzus felvétele ETR-ben a 2014. augusztus 28. és szeptember 14. között történik- tudtuk meg a sportközpont vezetőjétől. Hozzátette: a testnevelés foglalkozásoknak a Hattyas sori sportközpont mellett, az újszegedi teniszközpont, a városi sportuszoda, a vízisporttelep, a városi műjégpálya, a Mérnöki Kar tornaterme és az ETSZK zenés terme ad helyet. A testnevelés kurzus alól orvosi igazolással és kurzus beszámítással felmentés vagy kikérő kérhető.

 


Idegen nyelveket tanulni

 

Lencsés Éva nyelvtanár a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézetét mutatta be. Az intézet jó felszereltségű termeiben több választható idegen nyelvet sajátíthatnak el a hallgatók. A központ az általános és szinten tartó nyelvi kurzusok mellett a Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára szakmai idegen nyelvi kurzusokat kínál, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók részére angol nyelvből kiscsoportos órákat szervez. Emellett akkreditált nyelvvizsga központként többek között ÖSD, TOLES, Goethe és Origo nyelvvizsgát is tehetnek a hallgatók az intézetben. A Szegedi Tudományegyetemen BA/BSc, valamint az osztatlan képzésekben tanuló hallgatók 8 féléven át heti 2, vagy 4 féléven át heti 4 órában ingyenesen vehetik igénybe az ETR-ben meghirdetett kurzusokat, a hallgatók ezen felül kedvezményes áron vehetik igénybe a központ térítéses kurzusait – tudtuk meg Lencsés Éva előadásából.Külföldi ösztöndíjakról

 

Élénk az érdeklődés a Nemzetközi Mobilitási Iroda standjánál, ahol az elsőéves gólyák mindent megtudhatnak a különböző kiutazási lehetőségekről és ösztöndíjakról, aktuális felhívásokról. Tájékoztatást kapnak többek között a tandíjmentességet nyújtó Erasmus+, a Campus Hungary és a Ceepus program részleteiről is. Az iroda standjánál leginkább arról kérdeznek, hogy milyen feltételekkel, milyen tanulmányi eredménnyel, mely országokba utazhatnak, de sok kérdés merül fel a nyelvtudással kapcsolatban is. A Szegedi Tudományegyetem nyújtotta lehetőségek tárháza igen széles körű, hiszen az intézmény 430 külföldi egyetemmel áll partnerségben – tudtuk meg az iroda képviselőitől, akik rendkívül hasznosnak tartják, hogy jelen lehetnek a beiratkozási héten, hiszen az elsőéveseket már a szeptemberi iskolakezdés előtt informálni tudják a mobilitási programokról, a külföldi tanulmányok hasznosságáról. Az aktuális ösztöndíjakról, felhívásokról bővebb információ olvasható a Nemzetközi Mobilitási Iroda honlapján: www.u-szeged.hu/kulugy

 


Diákhitel lehetőség és felelősség

 

A Diákhitel Központ képviseletében Fazekas Kornél Sándor ismertette az elsőévesekkel a központ nyújtotta lehetőségeket. A 2001-ben életre hívott diákhitel jelenleg két konstrukciót kínál a felsőoktatásban résztvevőknek. Az úgynevezett Diákhitel1 szabadon felhasználható, a hitel igénylésénél nincs hitelbírálat és nem szükséges kezes vagy fedezet sem. Előfeltétele az aktív hallgatói státusz és egy meglévő saját bankszámla. A hitel rekordalacsony kamata 5, 75%, felvehető havi összege maximum 50 ezer forint. Ezzel szemben a Diákhitel 2 csak a tanulmányok önköltségi díjának fedezésére igényelhető és az adott felsőoktatási intézmény számlájára érkezik. Kamat 9%, melyből 7%-ot a magyar állam átvállal így a hallgatóra 2% kamat hárul. Minden 35 év alatti aktív hallgatói státusszal rendelkező magyar állampolgár igényelheti, mértéke maximum a képzési költség összegéig terjedhet. Mindkét konstrukció esetén a hitel törlesztése független a munkaviszonytól, az egyetemi tanulmányok befejezését követő harmadik hónap első napjától veszi kezdetét a törlesztési kötelezettség – foglalta össze.

 


Egyetemi könyvtár és hallgatói érdekképviselet

 

Az egyetemi bibliotéka használatának szabályait és a Klebelsberg Könyvtár szolgáltatásait Csengődi Erika könyvtáros ismertette. Az első éves hallgatók könyvtári beiratkozása a Modulo rendszerben egy űrlap kitöltésével történik. Az SZTE Tanulmányi és Információs Központ körülbelül kétharmadát kitöltő egyetemi könyvtárba tilos kabátot vagy táskát bevinni, a tanuláshoz szükséges eszközöket, például laptop és jegyzetek, az egyetemi ajándékboltban kapható átlátszó nejlon szatyorban lehet a könyvtár területére bevinni- hívta fel a figyelmet előadásában. A könyvek kölcsönzése a földszinti kölcsönző pultban történik, a tájékoztató pultban pedig minden segítséget megkapnak a hallgatók a könyvtár használatával kapcsolatban. Itt történik az egyetemi „eduram” wifi hálózat beállítása is, mely akárcsak a számítógépes kabinet a könyvtári beiratkozás után használható. A bibliotéka a fénymásoláson és nyomtatáson kívül minden szolgáltatását ingyenesen nyújtja, egy hallgató egyszerre maximum 10 dokumentumot maximum 4 hétig kölcsönözhet. A dokumentumok hosszabbítása lehetséges akárcsak az előjegyzésük. Emellett számos e-szolgáltatás is várja a hallgatókat így például e-folyóiratok, e-könyvek és szótárak használata, raktári kikérés és online hosszabbítás, valamint keresés az online katalógusban. A könyvtár négy emeletén 11 különgyűjtemény is a hallgatók rendelkezésére áll. Előzetes jelentkezés alapján a könyvtár megismertetése céljából hétfői napokon 13 és 15 órakor csoportos könyvtárbemutatókat, könyvtári túrákat szerveznek, ahol az érdeklődők mindent megtudhatnak a Klebelsberg Könyvtár anyagáról, gyűjteményeiről, szolgáltatásairól és az otthont adó épületről- tudtuk meg előadásából.

 


Hallgatói önkormányzat, tehetséggondozás

 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) munkáját Borbola Terézia, az EHÖK sajtófőnöke ismertette, előadását két kisfilm bemutatásával színesítette. Az önkormányzat tevékenysége három pillérre épül ezek közül is a legfontosabb a hallgatói érdekképviselet. Emellett az egyetemi ösztöndíjak, támogatások kiírásával és bírálatával, valamint kulturális, sport rendezvények és különböző programok szervezésével foglalkoznak. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tagjait a hallgatók maguk közül választják, az egyetemi élet nehézségeiben juttatási és térítési referens, külügyi bizottság, jogsegélyszolgálat, szakos érdekvédelmi képviselet, tanulmányi tanácsadó szolgálat, valamint rendezvényszervező és kulturális bizottság segíti a hallgatókat – tudtuk meg előadásából. Az SZTE EHÖK sajtófőnöke hozzátette, mindemellett ingyenes háziorvosi szolgálat, kedvező menza és konditerem áll a hallgatók szolgálatára.

 

A Tehetségpont standjánál Bálint Réka várta információkkal a beiratkozás terhétől megszabadult hallgatókat, beavatva őket a tavaszi és őszi félévben elnyerhető ösztöndíjakba és támogatásokba. Emellett szót ejtett arról is, hogy a Tehetségpont milyen tréningeket és eseményeket szervez, valamint hogy milyen előnyökkel jár az, ha egy hallgató felkerül a kiválósági listára, hiszen így már az egyetemi évei alatt gyakornoki lehetőségekhez juthat.

 

A Klebelsberg Könyvtárat a kiállításon Csengődi Erika képviselte, akinek asztalán a könyvtár szolgáltatásait bemutató brosúrák, szórólapok, és bemutatók sorakoztak. – Fontos, hogy az ide jelentkező fiatalok tisztában legyenek a Klebelsberg Könyvtár lehetőségeivel – mondta Csengődi Erika, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a könyvtáron belül bemutató túrákra is lehetőség van, amelyek ráadásul ingyenesek is. Az asztal kínálatából azonban mégis az intézmény partnerének felajánlásból kapottt plüss mongúzok kelthették fel a legnagyobb figyelmet, melyeket az érdeklődők meg is nyerhettek, amennyiben helyesen töltötték ki a kvízjátékot.

 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviselői SZTE-REO hallgatói különszámmal és jutányos étkeztetést biztosító Közösségi Menza szórólapokkal várták a beiratkozókat, akik emellett képet kaphattak minden olyan egyetemi rendezvényről, amelyet az EHÖK szervez, köztük a pont aktuális összegyetemi gólyatáborról is. Mindezzel szerették volna kifejezni a gólyáknak, hogy bizalommal fordulhatnak a problémáikkal a hallgatói önkormányzatokhoz.

 Kollégiumok

 

Az Eötvös Loránd Kollégium asztalánál Balázs Kata mesélt nekünk az intézmény szellemiségéről. A mi célunk az, hogy összefogjuk a legkiválóbb hallgatókat, és segítsünk nekik kiteljesedni, valami pluszt adva ezzel – magyarázta Kata, olyan lehetőségekre utalva, mint például a mentorálás. – Szeretnénk, ha a kollégistáink inspirálva lennének arra, hogy részt vegyenek a tudományos életben – tette hozzá.

 

Hasonlóan magas szintű kutatásokra buzdít a Móra Ferenc Szakkollégium is, tudhattuk meg a stand képviselőjétől, Apjok Vivientől. Hazánk második legfiatalabb szakkollégiumaként interdiszciplináris képzést kínál az ott lakóknak: a gazdaságtudomány, bölcsészet, jog és természettudományok iránt érdeklődők hallgatóknak az együttlakáson túl közös kurzusokban is részük lehet, melyen belül megismerhetik egymás szakterületét, szélesítve ezzel a látókörüket.

 


Konfuciusz Intézet, Kulturális Iroda

 

A Konfuciusz Intézet kiállításán az intézmény újdonsült igazgatója, Mohr Richárd vezetett bennünket körbe. – Ugyan Konfuciusz Intézetből közel ezer van a világon, Magyarországon mégis csak kettő található – mondta, utalva arra, hogy a Szegeden két éve megnyitott intézet fiatalnak számít. – Az intézet célja, hogy a feltörekvő Kína nyelvével és színes kultúrájával megismertessük a hallgatókat, melyhez ingyenes tanfolyamok, ösztöndíj lehetőségek és kulturális rendezvények állnak rendelkezésünkre – tette hozzá Mohr Richárd.

 

A Számítóközpontnál helpdesk szolgáltatás és ügyintézés várta a probléma sújtotta elsőéveseket, akiknek még egy kivetítő képernyőn keresztül is lehetőségük nyílt különböző ETR-hez kapcsolódó videósúgók megtekintésére.

 

A művészi vénával megáldott, és kiteljesedési lehetőség után kutató elsőévesek a Kulturális Iroda standjánál kaphattak tanácsokat Tajti Gabriella irodavezetőtől. A kis asztalkánál hallhattak többek között a Szegedi Egyetemi Énekkarról, az Universitas Szimfonikus Zenekarról és a Szegedi Egyetemi Színházról is, nem is beszélve sok más színes kulturális programról, fesztiválról.

 

Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet standjánál Kovács Mónika és Varga Olívia nyelvtanárnők várták azokat, akik nyelvtanuláson törik a fejüket. Az egyetem ugyanis a nem nyelvszakosoknak rengeteg általános és szaknyelvi nyelvórát kínál, arról nem is beszélve, hogy az intézet nyelvvizsgaközpontként is működik. – A nyelvvizsga elengedhetetlen a diplomaszerzéshez, ám egy nyelv elsajátítása időigényes, éppen ezért fontos, hogy a hallgatók ne az utolsó félévben kezdjenek el nyelveket tanulni – mutatott rá Kovács Mónika arra, hogy bizony időben el kell kezdeni felkészülni a nyelvvizsgára.

 

Beiratkozasi_het_2014._auguszuts_25
Megkezdődött a beiratkozási információs hét a szegedi egyetemen - GALÉRIA


Mozgásban

 

Azonban nem csak nyelvtanulásban várja széles kínálat a szegedi egyetemistát. Az SZTE Sportközpont kiállításán Bélteki Pál beszélt arról, hogy milyen sokféle sportágban próbálhatják ki magukat a hallgatók. A választási kínálat ugyan az elmúlt években szűkült, ám a floorball, az asztalitenisz, a jóga, az úszás, a zenész fitnesz és a különböző labdajátékok még mindig népszerűnek számítanak.

 

A Diákhitel Központnál tudtak az elsőévesek a tanulmányi éveiket megkönnyítő hitelekről tájékozódni. A színes szórólapok mellett Fazekas Kornél is ott volt, hogy jó tanácsokkal szolgáljon nekik. – 2011-től életbe lépett Magyarországon, hogy az esélyt kell teremteni a hallgatóknak arra, hogy bekapcsolódjanak a felsőoktatás vérkeringésébe, emellett pedig ne legyenek nehézségeik a diplomaszerzésben – magyarázta Fazekas Kornél, aki azt is elmondta, hogy a Diákhitel 1 szabadon felhasználható a hallgatók által, míg a Diákhitel 2 csak az önköltség finanszírozására használható.

 

A Nemzetközi Mobilitási Iroda asztalánál a hallgatók a külföldi ösztöndíjakról tájékozódhattak, melyben a Campus Hungary, az Erasmus és az Erasmus+ kínálatai is szerepeltek, sőt a hallgatók egy térkép segítségével akár konkrét úti célt is választhattak maguknak.

 


Karrierépítés , életvezetési tanácsok

 

A Karrier Iroda standjánál az érdeklődők egyszerre két szervezetet is találhattak: az egyetem általános irodáját, valamint a GTK karrier irodáját. A kettősség által felvetett kérdést Pászti-Tóth László válaszolta meg. – Ugyan mindkét szervezet fontosnak tartja, hogy képzésekkel és tréningekkel interaktív módon segítse a fiatalok elhelyezkedését, a Gazdaságtudományi Karon viszont külön szakmai gyakorlatuk van a hallgatóknak, amelyben nem árt a plusz segítség – magyarázta. – A karrierépítést időben kell elkezdeni, és nem szabad a diploma utánra hagyni – figyelmeztette a leendő elsősöket.

 

„Mi jár a fejedben, ha meghallod: Szegedi Tudományegyetem?” Ezt a kérdést olvashatták a gólyák az SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ számtalan színes kiragasztott papírján. A szervezők ezzel is arra szerették volna buzdítani a fiatalokat, hogy gondolkodjanak el azon, mit is jelent számukra egyetemistának lenni. Édl Zsuzsanna, a stand képviselője rengeteg hasznos tanáccsal látta el a hozzá forduló leendő elsőéveseket, amelyeket ahhoz igazított, hogy a hallgatóság éppen milyen szakos volt. Beszélt nekik az önérvényesítés és a kommunikáció fontosságáról, a problémakezelésről és a koncentrálás fortélyairól is, ezzel is segítve a fiatalokat a sikeres pályakezdésben.


 

Egyházak, vallás

 

A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség is képviseltette magát, a stand kínálatát Olasz Csaba mutatta meg. Többek között egy forgókerék is volt, amellyel a hallgatók az egyetemi élettel kapcsolatos kérdéseket forgathatták meg, amely utána egy beszélgetést indít. Emellett prospektusok is elvihetőek voltak és hírt kaphattak a szeptember 16-án Dómban tartott közös nyitómiséről is.

 

Fiatalos lendület, kedves lányok és színes programok várták az érdeklődő gólyákat a Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet asztalánál. Grama Izabella, Takács Adél és Kozma Andi önismereti társastól kezdve komoly lelki alkalmakig sokféle témával várta a fiatalokat. Elmondásuk szerint a közösségben is hasonló cél lebeg az emberek szeme előtt: kirándulásokkal, közös sportolással és közös istentisztelettel erősítik a tagok közt a kapcsolatot.

 

A Szegedi Zsidó Hitközösség asztalánál Markovics Zsolt főrabbi fogadta a gólyákat, bemutatva nekik a szegedi zsinagógát, amely amellett, hogy Európa harmadik legnagyobb zsinagógája, számos vallási és kulturális programot, koncerteket és felolvasóesteket biztosít az embereknek.

 

A Szegedi Evangélikus Gyülekezet Egyetemi Ifjúsági Csoportját Szlavkó Orsolya evangélikus segédlelkész képviselte az eseményen. Tőle megtudhattuk, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tagok arról folytassanak eszmecserét, hogy miként lehet a hétköznapokban keresztényként élni. Emellett természetesen rengeteg zenés és sporttevékenységet is szerveznek. Az asztalon sorakozó brosúrák mellett pedig felkelthette az érdeklődők figyelmét az ott sorakozó konfirmációs káté, amely arra hivatott, hogy összefoglalja az olvasó számára a hit alapkérdéseit.

 

Gajzer Erzsébet – Őszi Tamás

Fotó: Herner Donát

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2020. augusztus 31.

Desktop8-001

Jászay Tamás életében meghatározó szerepe van a színháznak. A 30. THEALTER-en művészeti tanácsadóként segítette a fesztivált, emellett a blog jr. szerkesztője és a fesztivál szakmai beszélgetéseinek egyik moderátora. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék adjunktusát kérdeztük a színházhoz fűződő viszonyáról és a kritikaírásról is.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.