Bezár

Hírarchívum

Az elmélethez szükséges gyakorlat

Az elmélethez szükséges gyakorlat

2008. június 22.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
Június 30-án zárul az Európai Unió társfinanszírozásával létrejött „Projekt a szegedi joghallgatók gyakorlatorientált képzésének elősegítésére” című program. Ennek szervezői és működtetői komoly eredményeket értek el a szegedi jogászképzés gyakorlatorientáltabbá tételében, ezért tovább folytatják a megkezdett munkát. 
„A kiindulópontot az a törekvésünk jelentette, hogy az eddigieknél komolyabb gyakorlati képzéssel egészítsük ki a hallgatók nálunk megszerzett elméleti tudását” beszél a kezdetekről Görög Márta projektvezető, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói és közkapcsolati igazgatója.
Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodája 2005 nyarán kezdte meg működését a Nemzeti Fejlesztési Tervnek és a Regionális Fejlesztési Operatív Programnak köszönhetően. Az iroda céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szereplők és a joghallgatók közötti kapcsolat szakmai gyakornoki program keretében történő kiépítését. Az ennek révén megvalósuló szakmai gyakornoki program a most záruló projekt legsikeresebb elemét képezi.
 
Három hónap „élesben”
 
„Az elmúlt három félév során hatvan jogászhallgatónak biztosítottunk gyakorlatszerzési lehetőséget  a szakmai gyakornoki program keretében, a meghirdetett helyekre egyébként több mint négyszázan jelentkeztek” mondja a projektvezető. A szegedi joghallgatókat többek között a Csongrád Megyei Bíróság, a Szegedi Városi Bíróság, a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, az OTP Bank Nyrt., a Volksbank Magyarország Zrt., a Tisza Volán Rt., az IKV Zrt., az Országos Mentőszolgálat, a Generali Providencia Zrt., valamint majd egy tucat ügyvédi iroda fogadta. A három hónap időtartamú gyakorlat során a hallgatók napi nyolc órában dolgoztak munkahelyükön, tanulmányaikat egyéni tanrenddel végezték, munkájukért tisztes fizetésben részesültek. A három hónap alatt nemcsak megismerték a munkafolyamatokat, hanem részt vehettek határozatok, szerződések, jogi okiratok szerkesztésében, sok esetben belekóstolhattak a teljesen önálló munkavégzésbe.
„Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatókban komoly igény mutatkozik a gyakorlati munkába való belekóstolásra, hiszen tisztában vannak vele, hogy a tanulás tulajdonképpen közbevetett állomás a munkaerőpiac felé, melyről már oly sokat hallottak odahaza a családtól. Sokszoros túljelentkezés után válogattuk ki a legérdemesebbeket, akiknek egyfajta kitüntetést jelentett a programban való részvétel. Örömmel fogadták őket munkaerő-piaci partnereink, hiszen az első félév után híre ment, hogy érdemi munkára jelentkeztek, s képesek is erre: érdeklődőek, szorgalmasak, kreatívak” mesél a programról Szabó Imre, a jogi kar dékánja.
 
Többet ér a konyha, mint a szakácskönyv
 
S hogy milyen előnye származik ebből egy diáknak? „Az egyetem elsődleges feladata az elméleti képzés, mert ha a hallgató itt nem szerzi meg a szükséges tudást, később önerőből már képtelen ezt pótolni. A gyakorlati ismeretek átadásának viszont gátat szab az óraszám, másrészt mi általában beszélünk például egy keresetlevél megírásáról, az ügyvédi irodában azonban megértik: hiába az azonos struktúra, nincs két egyforma eset. Sokkal többet tanít a szakácsinasnak a konyha, mint a szakácskönyv” – von párhuzamot a dékán.
Görög Márta szerint nem titkolt szándék volt az is, hogy a dél-alföldi munkaerőpiac szereplői felismerjék és értékeljék a tanulmányaikat folytató joghallgatók munkavégzését, a szegedi jogi karon folyó képzés értékét. Ebből a szempontból is sikeresnek mondható a program, melyet újabb munkaerő-piaci partnerek bevonásával szeretnének bővíteni. „Akár pályázati pénz nélkül is megyünk tovább a megkezdett úton, annyira bevált ez a szakmai gyakornoki program, akkora sikert aratott mind a magukat élesben kipróbáló hallgatóink, mind a fogadóhelyek körében” fejti ki Szabó Imre.
 
Célkeresztben a rendezvényszervezés
 
A projektvezető hozzáteszi: a június 30-án befejeződő projekt támogatása révén hozhatták létre magát a Karrier Irodát, illetve azt a közkedvelt szimulációs termet a jogi karon, ahol a hallgatók az alperesi, felperesi, bírói szerepekbe lépve tapasztalhatják, hogyan zajlik a jogesetek megoldása életszerű környezetben. „Az itt tartott órák szintén nagyban segítik a munkaerő-piaci felkészülést, hiszen diákjaink felismerhetik, milyen személyes és szakmai kompetenciájukon kell még javítaniuk” így Görög Márta.
Ami pedig a Karrier Irodát illeti, ez a szakmai gyakornoki program koordinálása mellett remekül szolgálja ki a hallgatókat: nyári gyakorlati helyeket, álláshelyeket kutat fel és tesz közzé, karrier-, életvezetési, tanulmányi, pályaorientációs és tehetséggondozási tanácsadás folytat – a tervek szerint hamarosan interneten keresztül is. Emellett az iroda rendezvényszervező szerepkörét is erősítené a projektvezető.
Ennek keretében a Szegeden tavasszal megrendezett Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity  Versenyt szeretnénk az ősz folyamán országos, karok közötti megmérettetéssé fejleszteni, amelynek ugyancsak az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara adna otthont. A régió gazdasági szereplőivel pedig még szorosabbra tervezik fűzni a kapcsolatot, aminek révén a felsőfokú képzés és a munkaerő-piaci igények összehangolása az eddiginél is nagyobb hatásfokkal valósulna meg ez újra csak komoly hasznukra válhat a Tisza-parti városban végzett jogászhallgatóknak.
Pintér M. Lajos
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek