Bezár

Hírarchívum

TTIK-s sikerek az OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában

TTIK-s sikerek az OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában

2013. május 03.
3 perc

A XXXI. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját április 18–20. között rendezték a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi és Építőmérnöki Karon. A Szegedi Tudományegyetemről 3 tagozaton 27 hallgató vett részt. Öt első, hét második, öt harmadik díj született. Heten különdíjat kaptak, hárman dicséretben részesültek.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Fizika tagozat eredményei:

Első helyezett lett Szabó Tibor: Fotoszintetikus reakciócentrum fehérje hibrid nanostruktúrákban (Bio- és biológiai fizika). Második helyezést ért el Nagymihály Roland: Ultrarövid fényimpulzusok Ti:S erősítés során fellépő vivő-burkoló fázis zaja (Optika).

 

Különdíjat kapott Barna Barnabás: Fedési exobolygók fotometriai vizsgálata és paramétereinek pontosítása (Csillagászat és asztrofizika), Lévai Balázs László: Megbízható optimalizációs eljárás a kényszerrezgéses fékezett inga kaotikus trajektóriáinak megtalálására (Komplex rendszerek fizikája), Görbe Tamás Ferenc: Töltött részecskék BC(n) Sutherland-modellje mint az SU(n+1,n) Lie-csoporton mozgó szabad részecske redukciója (Kvantumfizika), Grósz Tímea: Fotonikus szálból kilépő impulzus vizsgálata Fourier-transzformációs spektrális interferometriával (Optika). Dicséretben részesült Gárdián Anett Zsuzsanna: Különböző típusú impulzuslézerekkel előállított fekete szilícium felületek összehasonlítása (Anyagtudomány), Bódi Attila: Pulzáló vörös óriás csillagok fénygörbéjének vizsgálata a Kepler-űrtávcső adatsorai alapján (Csillagászat és asztrofizika).

 

A Földtudományok tagozat eredményei:

Első díjat nyert Tóth Orsolya: A TL és OSL módszerek tesztelése régészetileg pontosan datálható téglamintákon (Alkalmazott földtudomány), Nagy Zoltán: Recens folyóbevágódások kimutatása a Maroson (Geomorfológia), Király Dániel: Szétkapcsoló elemek vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtő területén (Tájföldrajz), Vasárus Gábor: Győrszentiván város-vidék peremzónai jellegéből adódó konfliktusainak társadalomföldrajzi vizsgálata (Településföldrajz). Második díjat hozott haza Juhos Tamás: Meder- és zátonyformálódás a Tisza és a Körös torkolati szakaszán (Geomorfológia), Vida György: Csongrád megye választásföldrajzi jellemzői, a 2011-es választási törvény tükrében (Politikai és történeti földrajz), Fábián Eszter: A biomassza produkció és egyes környezeti tényezők közötti kapcsolat vizsgálata hazai erdőfoltokon (Távérzékelés és térképészet), Tanács Lejla: A magyar tanya társadalmi-gazdasági folyamatai a zákányszéki tanyavilág példáján (Településföldrajz). Harmadik díjat nyert Právetz Tamás: Hordalékegyenleg vizsgálat hidromorfológiai felmérések segítségével a Maros magyarországi és romániai szakaszán (Geomorfológia), Herpai Tamás: A panelprogram hatásai a szegedi lakótelepek társadalmára (Népességföldrajz és szociálgeográfia).

 

Különdíjat vehetett át Györki Andrea: Szeged bűnözésföldrajzi vizsgálata a bűnügyi statisztikák és szubjektív lakossági megítélések alapján (Társadalomföldrajz), Barta Tímea: Rendszerváltás utáni tájszerkezeti változások elemzése a Dél-Kelet-Alföldön (Távérzékelés és térképészet), Pável Kitti, Szűcs Roland: A zöldterületek szerepe és fejlesztési lehetőségei Szeged- Makkosháza példáján (Településföldrajz). Dicséretben részesült Takács Ágnes: A termikus komfortviszonyok térbeli mintázatának elemzése és kapcsolata a közterület-használattal Szeged belvárosában (Klimatológia).

 

A Matematika tagozat eredményei:

Második helyezést ért el Kunos Ádám: Definability in the embeddability ordering of finite directed graphs (Algebra), Vizi Zsolt: Szubkritikus bifurkáció és globális dinamika impulzív imperfekt vakcinálási modellben (Alkalmazott matematika). Harmadik helyezett lett Dékány Tamás: A Kaluzsnyin-Krasner-tétel egy általánosítása (Algebra), Balázs István: Az adatátviteli sebesség optimalizálásának egy differenciálegyenletes modellje (Alkalmazott matematika), Danka Tivadar: A functional limit theorem for indecomposable multi-type branching processes with immigration (Analízis és valószínűségszámítás).

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek