Bezár

Hírarchívum

Közlemény a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban

Közlemény a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban

2011. április 01.

A Szegedi Tudományegyetem a 2010/2011. tanévi tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban az alábbi közleményt teszi közzé.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató hallgatók juttatásait, annak forrását, jogcímeit a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet határozza meg.

Ennek megfelelően a felsőoktatási intézmény fenntartója az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók statisztikai átlaglétszáma alapján állapítja meg a hallgatói normatív támogatást.

Az így megállapított hallgatói normatíva keretösszegét az Egyetem a már említett törvény és rendelet valamint belső szabályzatai alapján használhatja fel.

A 2010. évben a hallgatói normatívának (11.900,-Ft/hó/hallgató 10 hónapra) a Szenátus által is jóváhagyott, tanulmányi ösztöndíjra fordítható részét (6.424,-Ft/hó/hallgató 10hónapra) lehetett felhasználni a tanulmányi ösztöndíjak kifizetésére. A tanulmányi ösztöndíjakra felosztható keret meghatározása során figyelembe vett létszám 2010-ben 16.272,5 fő volt. A hallgatói normatív finanszírozás sajátosságai, az erre vonatkozó egyetemi szabályok, valamint a korábbi évek hallgatói létszámnövekedése miatt kapott és fel nem használt maradványok megnövelték a 2010/2011. tanév I. félévében kiosztható tanulmányi ösztöndíjkeretet. Így a 2010/2011. tanév I. félévében havonta 113.000.000,-Ft került kiosztásra a tanulmányi ösztöndíjra jogosult 10.438 fő hallgató közül 5029 hallgató számára.

A hallgatói normatíva összege (11.900,-Ft/hó/hallgató 10 hónapra) és annak tanulmányi ösztöndíjra fordítható része (6.424,-Ft/hó/hallgató 10hónapra) nem módosult 2011-ben. Az Egyetem finanszírozott hallgatói létszáma nagymértékben, 468 fővel csökkent, 15.804,5 főre.

Az államilag finanszírozott hallgatói létszámcsökkenés csökkentette a 2010. év maradványát és a 2011-ben tanulmányi ösztöndíjra kiosztható keretet, így a 2010/2011. tanév II. félévében havonta 85.900.000,-Ft került kiosztásra tanulmányi ösztöndíjra.

Ugyanakkor minden tanév tavaszi félévében az első éves hallgatók is jogosulttá válnak tanulmányi ösztöndíjra.

A havonta kiosztható keretösszeg jelentős csökkenése és a tanulmányi ösztöndíjra jogosultak létszámának növekedése (az első éves hallgatók belépésével 14.254 fő) együttesen eredményezte azt, hogy a tanulmányi ösztöndíjban részesülő 6.503 hallgató átlagosan kevesebb tanulmányi ösztöndíjat kapott, mint a korábbi félévben.

A szabályzatban rögzített átlagmódosítási eljárások eredményeként 2011. március végéig az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma 212 fővel, a havonta kiosztott tanulmányi ösztöndíj összege 2.595.000,-Ft-al nő.

A tanulmányi ösztöndíjak kiszámítása a Szenátus által 2009. őszén elfogadott és az Egyetem honlapján elérhető szabályzat szerint történik – a szabályok részletes rögzítik a kiosztható keretek, a tanulmányi ösztöndíjra jogosultak körének és a tanulmányi ösztöndíjban részesülők körének meghatározására vonatkozó szabályokat. Ezen szabályokat a tanulmányi ösztöndíjak kezelésében részt vevő valamennyi egyetemi szervezeti egység betartotta és megfelelő módon alkalmazta és 2010/2011. tanévben.

A tájékoztató pdf formátumban innen letölthető

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek