Bezár

Hírarchívum

150_eves_a_jogi_kar

„150 éve a magyar jogásztársadalom szolgálatában”

„150 éve a magyar jogásztársadalom szolgálatában”

2023. március 31.
6 perc

2022/23-as tanévében 150 éves fennállását ünnepeli a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – az intézmény március 31-én, „150 éve a magyar jogásztársadalom szolgálatában” címen ünnepi ülést szervezett.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az ünnepi ülésen részt vett és köszöntőt mondott Prof. Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány Kuratóriumi elnöke; Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora; Dr. Salgó László, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára; Prof. Dr. Martonyi János, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar emeritus professzora, korábbi külügyminiszter és Dr. Kiss Tamás, a MEFESZ egyik alapító tagja.AJTK_150
Képgaléria az eseményről. Fotó: Zentai Péter„Emlékezni és ünnepelni érkeztünk ma karunk főépületébe”

 

Prof. Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja köszöntőjében megemlékezett az egyetem alapításáról, azon belül a Jogtudományi Kar megalakulásáról, Berde Áronról és Menyhárt Gáspárról, akik oszlopos tagjai voltak az intézménynek és meghatározó alakjai a felsőoktatásnak.


Prof. Dr. Görög Márta, SZTE ÁJTK

Prof. Dr. Görög Márta


– Emlékezni és ünnepelni érkeztünk ma karunk főépületébe, a LawFarába, hogy felidézzük a szegedi jogásztársadalom 150 közös esztendejének történetét. Ez a történet városokon és emberi sorsokon átível, küzdelmekkel és győzelmekkel teli. Nagy szellemek merészsége és helytállása jelzi fordulatait, hagyományait pedig egy nagyszerű közösség őrzi és ápolja. Mi mindannyian, akik e közösség részei vagyunk, köszönettel tartozunk elődeinknek, 150 év jogászainak, hogy felépítették alma materünket, és gondos munkával a hazai tudományos és szakmai élet egyik erkölcsi és tudományos világítótornyává tették. Az alapítók szellemi erőről, hírnévről, áldásos működésről, érzelmekről beszéltek. Ezt szánták nekünk útravalónak. Mit tudtunk ehhez hozzátenni az eltelt 150 év alatt? Mivel gyarapíthattuk a magyar jogásztársadalmat és hazánk történetét? Az igazság demokratikus erejében hívő szakemberek nemzedékeit adtuk az igazságszolgáltatásnak és az államigazgatásnak. Elég csak arra gondolnunk, hogy az elmúlt évtizedekben nem állt fel olyan kormány, Alkotmánybíróság, amely nélkülözte volna a szegedi jogi kari alumnusokat, azok tudását, értékrendjét. Gyökereket, értékrendet és hagyományokat kaptunk, de nem csupán ajándékul, hanem hogy gondozzuk és gyarapítsuk is őket. Büszkék vagyunk rá, hogy a történelmet és történetünket e falak között láthatóvá tesszük – osztotta meg gondolatait az SZTE ÁJTK dékánja, aki a 2022/23-as ünnepi tanév rendezvényein keresztül láthatóvá tette a kari közösségi lét fontosságát.


Prof. Dr. Szabó Gábor

 Prof. Dr. Szabó Gábor


Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány Kuratóriumi elnöke a természettudományok és a jog kapcsolatáról beszélt, kiemelte, hogy a múlt felidézése mellett fontos a jelen és jövő problémáiról is szót ejteni, sőt a lehetséges megoldásokról is beszélni kell, majd hangsúlyozta, hogy mindebben a szegedi Jogtudományi Karnak is a saját környezetében nagy szerepe lesz.


Prof. Dr. Rovó László

 Prof. Dr. Rovó László


Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora kapcsolódva Prof. Dr. Szabó Gábor gondolataihoz felvetett néhány, az egészségügyben felmerülő és megoldandó problémát, amelyekre azt mondta, idővel lesz megoldás és az emberek türelmét kérte. Emlékeztetett, hogy nemrég ért véget az az egy évig tartó, sok száz programból álló rendezvénysorozat, amellyel az SZTE kettős, kerek jubileumát ünnepelte. Végezetül beszélt a Szegedi Tudományegyetem rangsorokban elfoglalt helyéről, arról a kiemelkedő, ám komplex munkáról, amely az intézmény falain belül nap, mint nap zajlik, és arról is, hogy ebből az Állam- és Jogtudományi Kar nagymértékben kiveszi a részét.

 

Oktatók, akik ismertté tették az Állam- és Jogtudományi Kart

 

Dr. Salgó László, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára kiemelte, hogy Szeged méltó örököse a Kolozsvári Egyetemnek és méltó módon viszi tovább a hagyományokat. Prof. Dr. Görög Mártához hasonlóan felidézte a múltat, méltatta az egykori és jelenlegi oktatókat, akik ismerté tették az intézményt. Elmondta, hogy az Igazságügyi Minisztérium céljai között továbbra is fontos szerepet játszik a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar szakmai munkájának támogatása, ahogyan mindez eddig is nagyon fontos volt. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a szegedi Jogtudományi Kar, hanem az összes magyar jogi kar kiemelkedő szereppel bír az ország működésében a jövőre való tekintettel, zárásképp pedig kifejtette, hogy az elmúlt években végbemenő infrastrukturális változások mennyire versenyképessé és erőssé tették az ÁJTK-t, amely többek között ennek köszönhetően új helyet kap a nemzetközi térképen.


Dr. Salgó László

 Dr. Salgó László


Prof. Dr. Martonyi János, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar emeritus professzora, korábbi külügyminiszter és Dr. Kiss Tamás, a MEFESZ egyik alapító tagja a szegedi Jogi Karhoz kapcsolódó emlékeit idézte fel, illetve az 1956-os forradalomról is beszélt.


Prof. Dr. Martonyi János

 Prof. Dr. Martonyi János


Az SZTE ÁJTK emeritus professzora életének és pályájának fontosabb állomásai mellett édesapjáról is megemlékezett, a MEFESZ egyik alapító tagja pedig a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének létrejöttéről beszélt.


Dr. Kiss Tamás

Dr. Kiss Tamás


Elismerések az ünnepi ülésen

 

Prof. Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja a „150 éve a magyar jogásztársadalom szolgálatában” címet viselő ünnepi tanévében centenáriumi tanulmányírásra hirdetett pályázatot a graduális és doktori képzésben részt vevő hallgatók számára. A pályázat kiírásának célja a Szegedi Tudományegyetem jogelődje, a Magyar Királyi Kolozsvári Tudományegyetem – mely később Ferenc József nevét viselte – alapításának 150. és Szegedre költözésének 100. évfordulójára emlékezve, a kar hallgatóinak tudományos programok körébe való bevonása volt.150_eves_az_AJTK
Az eseményen készült fotók a galériára kattintva tekinthető meg.

 

A felhívásban szerepelt pályatételek érdekessége, hogy azokat eredetileg 1921 és 1941 között írta ki az akkori kari vezetés a joghallgatók számára. A kar e pályatételek felelevenítésével is tisztelegni kívánt elődei munkássága előtt azzal, hogy a jelenlegi hallgatók ugyanazon címmel és témában kellett, hogy elkészítsék a tanulmányokat, mint a közel száz évvel ezelőtt itt tanult társaik, hangsúlyozva ezáltal a hagyományok tiszteletét, valamint az elődeik által is megfogalmazott és vallott, tudományos értékteremtésen nyugvó szemléletet.

 

A doktoranduszhallgatók közül, Szivós Kristóf, az SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézetének tanársegédje, Novációs tilalom a polgári per fellebbezési eljárásában című pályaműve bizonyult a legjobbnak. A graduális képzésben résztvevő hallgatók által benyújtott pályaművek közül a bírálóbizottság Váczi Kristóf ötödéves, jelenleg záróvizsgáit teljesítő joghallgató, A büntethető kísérlet, különös tekintettel az ún. alkalmatlan kísérletre című pályaművét tartotta a legjobbnak. A centenáriumi tanulmányírásra meghirdetett pályaművek közül a bírálóbizottság elismerő oklevélben részesítette Ribánszki Eszter joghallgatót, A Nemzetek Szövetsége és az állami szuverenitás című pályaművéért.


150 éves a jogi kar

 Elismerések átadása.


A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar elkötelezett a magas szintű oktatás, tudományos munka, valamint a hallgatói tehetséggondozás mellett. Ezt bizonyítja az is, hogy a kar 2020-ban életre hívta a Both Ödön Közjogtörténeti Emlékversenyt, melynek keretében középiskolai tanulók rövid pályamunkából, írásbeli közjogtörténeti alapismereti tesztből, valamint szóbeli előadásból álló versenyen vehetnek részt. Az eddig megrendezett versenyek mindegyikét ugyanannak a középiskolának a csapatai nyerték. A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Technikum és Kollégium történelem és földrajz szakos tanárnőjének, mint az első helyezést elért középiskolás csapatok felkészítő tanárának Prof. Dr. Görög Márta elismerő oklevéllel fejezte ki köszönetét a tehetséggondozásra fordított elkötelezett szakmai munkájáért.

 

Az eseményt Prof. Dr. Balogh Elemér pohárköszöntője zárta.


Pósa Tamara

 

Borítókép: Az SZTE ÁJTK fennállásának 150. évfordulója.

 

Fotó: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek