Bezár

Hírarchívum

Phad avató, 2023

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

2023. június 30.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetemen a 2022/2023-as tanév tavaszi félévének végén 17 habilitált és 123 PhD doktori címet szerzett hallgatót avattak. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ adott otthont, 2023. június 30-án, ahol összesen 140-en vehették át oklevelüket.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd bejelentette: az Egyetem Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 9, a természet- és műszaki tudományok területén 8 habilitált doktori címet ítélt oda. Az Egyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 5, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon 31, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 23, a Gazdaságtudományi Karon 6, a Gyógyszerésztudományi Karon 7, a Természettudományi és Informatikai Karon 51 doktori fokozatot adományozott.

 

Az eseményt Benedekfi Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar és a Vántus István Gyakorló Szakközépiskola művésztanárának zenei műsora tette ünnepélyesebbé. Ezt követően Dr. Nemes Attila, az Egyetem Habilitációs Bizottságának titkára habilitált doktorrá nyilvánította a jelölteket, akik egyesével átvették oklevelüket.


Phad avató, 2023

Benedekfi Zoltán előadása.


A PhD-hallgatók nevében Dr. Márványkövi Fanni előterjesztette kérelmüket, és a doktorok esküt tettek:

 

„Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.”


Phad avató, 2023

 Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen.


Az eskütétel után Prof. Dr. Vécsei László, az Egyetem Doktori Tanácsának elnöke, Prof. Dr. Görög Márta, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja; Prof. Dr. Molnár Tamás, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar avató dékánja; Dr. habil. Sávai-Matuska Ágnes, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar avató dékánja; Dr. Kovács Péter, a Gazdaságtudományi Kar dékánja; Dr. Szakonyi Zsolt, a Gyógyszerésztudományi Kar avató dékánja és Dr. Papp Róbert, a Természettudományi és Informatikai Kar avató dékánja nevében doktori tudományos fokozatot adományozott, és felruházta a végzős hallgatókat mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik.

 

– Önöknek most már kötelességük lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát – mondta Prof. Dr. Vécsei László.Phd avató, 2023
Az eseményen készült fotók a galériára kattintva tekinthetők meg.

 

Az ünnepség végén Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese, Prof. Dr. Vécsei László, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke és Dr. Nemes Attila, az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkára doktorrá fogadta a tudósokat, akik mindezért köszönetet mondtak.


Phad avató, 2023

 Prof. Dr. Kónya Zoltán üdvözölte a habilitált és PhD-t szerző doktorokat.


– Mint Egyetemünk új habilitált és PhD-doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai, valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD-doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek, beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok – zárta gondolatait a tudományos és innovációs rektorhelyettes.


Pósa Tamara

Borítókép: Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen.

Fotó: Zentai Péter

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek