Bezár

Hírarchívum

szp_fr

Az SZTE földrajztudósai Franciaországban kerestek együttműködési lehetőségeket

Az SZTE földrajztudósai Franciaországban kerestek együttműködési lehetőségeket

2021. december 09.

Közös pályázatok és kutatócsere lehetőségét valamint hasznos tapasztalatokat hozott az a tanulmányút, amelyen a Szegedi Tudományegyetem TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézetének két munkatársa vett részt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya támogatásával.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Dr. Szemerédi Máté tudományos munkatárs és Dr. Szilassi Péter egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem képviseletében egyeztetett franciaországi kollégáival.

 

A szakmai tanulmányút célja volt:


· A franciaországi kutatócsoportokkal való szakmai kapcsolatfelvétel

· a lehetséges tudományos kooperáció lehetőségeinek, formáinak kidolgozása,

· közös pályázati lehetőségek megbeszélése,

· szakmai laboratóriumok műszerparkjának megismerése, laboratóriumok közötti együttműködés kereteinek egyeztetése,

· földtani, természettudományi gyűjtemények felkeresése tapasztalatszerzés céljából, melyek alkalmazhatóak lehetnek a magyarországi földtudományi ismeretterjesztésben, a Szegedi Tudományegyetem hasonló témájú gyűjteményeinek (Koch Sándor Ásványtani gyűjtemény, Őslénytani gyűjtemény) bemutásának fejlesztéséhez.

 

A szegedi földrajztudósok találkoztak és egyeztettek a Rennesi Egyetem ECOBIO kutatócsoportjának képviselőivel, akik bemutatták a kutatócsoport legújabb eredményeit.

Az SZTE Földrajzi és Földtudományi Intézete részéről Dr. Szilassi Péter egyetemi docens két előadást tartott, melyben kitért az invazív növények terjedését befolyásoló földrajzi tényezők elemzésének lehetőségeire. A második prezentációjában átfogó áttekintést adott az SZTE Geoinformatikai, Természeti és Környezetföldrajzi Tanszékén zajló, aktuális kutatási projektekről, laboratóriumi vizsgálati lehetőségekről, különös tekintettel a távérzékelési és GIS laboratóriumra.  A résztvevők egyetértettek abban, hogy további kooperációra van lehetőség, hosszabb időtartamú kutatócsere, közös publikációk formájában. A megbeszélés során felmerültek közös pályázati lehetőségek is, kétoldali francia-magyar, illetve EU-s támogatási források felhasználására.


szpfranciakollegak

 

Az SZTE oktatói meglátogatták a Francia Természettudományi Múzeumot is (Muséum National d'Histoire Naturelle), mely földünk egyik legrégebbi, egyben leggazdagabb paleontológiai és ásványtani gyűjteménnyel rendelkező természettudományi múzeuma.


SZM_Museum_National_dHistoire_Naturelle


A nagy múltú, patinás intézmény falai között három természettudományi gyűjteményt tekintettek meg: az állattani (evolúció), ásványtani, és őslénytani gyűjteményeket. Mindhárom gyűjtemény megtekintésével gyakorlatban is jól hasznosítható tapasztalatokat szereztek, melyek kiválóan adaptálhatók hazai földtudományi ismeretterjesztésben, a Szegedi Tudományegyetem hasonló témájú gyűjteményeinek (Koch Sándor Ásványtani gyűjtemény, Őslénytani gyűjtemény) fejlesztésében.


szp_mammut_web


A kutatók a tanulmányutat az Institut des Sciences de la Terre d'Orléans-ban (ISTO) zárták. Szakmai programjuk az összetett földtudományi intézetben, az európai szinten kimagasló műszerpark megtekintéséből és a jövőbeli mérési lehetőségekről történő egyeztetéssel,  illetve a helyi, magmás kőzettani kutatásokkal foglalkozó, nemzetközi szinten is jegyzett kutatócsoporttal (Magma) való kapcsolatfelvétellel vált teljessé.

 

A Magma kutatócsoporttal egy másfél órás szemináriumon találkoztak, ahol Dr. Szemerédi Máté tudományos munkatárs adott elő kutatási eredményeiről, amelyet az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport és az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet munkatársaként végez. A prezentáció témája a székelyföldi Csomád kitörés előtti fizikai állapotainak (pl. hőmérséklet, redox viszonyok) feltárására irányuló kutatás volt. A kb. 30 perces előadást számos kérdés és egy közel 45 perces diszkusszió követte. A szemináriumon részt vettek a kutatócsoport francia és nemzetközi hallgatói, doktoranduszai, posztdoktori és szenior kutatói is. A kutatócsoport nemzetközileg ismert kutatói, pl. Bruno Scaillet, Fabrice Galliard is megjelentek a szemináriumon, és hasznos kérdésekkel, valamint elismerő szavakkal illették a bemutatott anyagot. Többen is javasolták a kutatás kísérleti kőzettani irányban történő folytatását, amelyre például az ISTO laboratóriuma kiváló helyszín lenne.

Orléans-i utuk legnagyobb sikere a műszerpark feltérképezése és mérési lehetőségeinek megbeszélése volt. A jövőben egy-egy projekthez kapcsolódóan akár az SZTE intézetének munkatársai is használhatják az ISTO műszereit.

Az itt kiépített és megerősített kapcsolatok a hazai magmás kőzettani kutatások több hazai szakmai műhelyének (pl. SZTE TTIK ÁGK „Vulcano” Kőzettani és Geokémiai Kutatócsoport, MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport), valamint általánosan az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézetének is nagy előnyére válhatnak a jövőben.

 

- Úgy gondoljuk, hogy szakmai tanulmányutunk elérte célját. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a jövőbeli együttműködés, közös kutatási projektek reményében a kutatási témáink szempontjából releváns, jelentős nemzetközi hírnévvel rendelkező franciaországi kutatócsoportokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel. Látogatásunk során sok szakmai tapasztalattal lettünk gazdagabbak, melyeket jól tudunk majd kamatoztatni kutatómunkánkban, oktatómunkánkban, és a tudományos ismeretterjesztésben, és melyeket meg fogunk osztani intézeti kollégáinkkal. Ezúttal szeretnénk megköszönni a Külgazdasági és Külügyminisztérium

Tudománydiplomáciai Főosztálya anyagi támogatását, valamint Magyarország Párizsi nagykövetségének tanulmányutunk szervezésében nyújtott segítségét. Külön köszönjük Dr. Somogyi Norbert tanácsos úrnak az utazásunk kivitelezéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítséget – összegezte a tanulmányutat Dr. Szilassi Péter.


sz_gdg

 

SZTEinfo

Fotó: Dr. Szilassi Péter

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek