Bezár

Hírarchívum

_MG_7731-001

Kinevezés és oklevél átadó ünnepség a Szegedi Tudományegyetemen

Kinevezés és oklevél átadó ünnepség a Szegedi Tudományegyetemen

2017. július 07.
14 perc

Ünnepélyes külsőségek közepette a Szegedi Tudományegyetem rektora, Szabó Gábor adta át 2017. július 7-én a felsőoktatási intézmény új vezetői számára kinevezésüket, az SZTE arra érdemesnek ítélt polgárainak a kitüntető oklevelet.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
A Himnusszal kezdődött a Szózat hangjaival zárult a Szegedi Tudományegyetem Dugonics téri épülete dísztermében 2017. július 7-én tartott ünnepség. A tanévet mintegy lezáró jeles napon vezetői megbízásokat, habilitációs okleveleket, díszokleveleket és kitüntetéseket adott át az SZTE rektora, Prof. Dr. Szabó Gábor. Az egyetemi rendezvényén megjelent az SZTE oktatási rektorhelyettese: Prof. Dr. Karsai Krisztina, tudományos és innovációs rektorhelyettese: Prof. Dr. Kemény Lajos, valamint az SZTE 12 kari vezetője.

_MG_7730

 

– A rendezvényén azt az egészséges változatlanságot hivatott megünnepelni, mely egy felsőoktatási intézményt jellemez – fogalmazott köszöntőjében Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE rektora. – Az évről-évre érkező új hallgatók jelentik változást, a hagyományok továbbviteléről pedig azok gondoskodnak, akik az ünnepségen kinevezést vagy elismerést kapnak gyakran több évtizedes munkájukért. Ők azok, akik meghatározzák az egyetem arculatát.

A rektor hangsúlyozta, a Szegedi Tudományegyetem számos területen jó irányba halad, a fejlődésnek kimutatható nyomai vannak. Az elmúlt bő egy év pályázati sikere kiemelkedő volt, az intézmény igen eredményes volt a K+F és más fejlesztési pályázatokon. – Az egyetem joggal nézhet bizakodva a következő néhány év elé. A feladat most az, hogy vállalásainkat olyan minőségben teljesítsük, ahogy azt saját magunktól elvárjuk – tette hozzá.

Szabó Gábor köszönetet mondott azoknak az oktatóknak, akik formálisan nyugdíjba vonulnak, hozzátéve: az intézmény továbbra is számít tudásukra, vezetői tapasztalatukra.


_MG_7723

 

 

Megújult a karok „vezérkara”

 

Gratulált a kinevezéshez és elismeréshez az SZTE rektora és átnyújtotta az érintettnek az oklevelet.

2017. július 1-től dékáni (magasabb vezetői) megbízást kapott

az SZTE Bölcsészettudományi Karra Dr. Gyenge Zoltán, a Filozófiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára;

az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra Héderné Dr. Berta Edina, a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék főiskolai docense;

a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra Dr. Döbör András, a Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ igazgatója, főiskolai docense;

a Mérnöki Karra Dr. Bíró István, a Műszaki Intézet intézetvezető egyetemi docense

a Természettudományi és Informatikai Karra Dr. Mucsi László, az SZTE TTIK jelenlegi dékánja, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi docense.

 

2017. augusztus 1-től az SZTE Gazdaságtudományi Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízást kap Dr. Kovács Péter, az Üzleti Tudományok Intézetének egyetemi docense.

 

 

Vezetők az obszervatóriumtól a tanszékekig

 

2017. július 1-től a SZTE Bajai Obszervatóriuma vezetésére szóló igazgatói megbízást kapott a Bajai Obszervatórium jelenlegi igazgatója, Dr. Hegedűs Tibor tudományos kutató.

 

Tanszékvezetői megbízást vehetett át az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Jakab Éva egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Római Jogi Tanszékre, Dr. Nagy Csongor István egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Nemzetközi Magánjogi Tanszékre. Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Hajdú József egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

 

Az Általános Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Széll Márta egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Orvosi Genetikai Intézetbe, Dr. Kereszty Éva egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Igazságügyi Orvostani Intézetbe, Szabóné Dr. Paulik Edit egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Népegészségtani Intézetbe, Zsoldiné Dr. Urbán Edit egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetbe, Dr. Földesi Imre egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Laboratóriumi Medicina Intézetbe, Dr. Kósa István egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszékre (és egyúttal a tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését is átvette), Dr. Szabó Sándor András egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Repülő- és Űrorvosi Tanszékre (és egyúttal a tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését is átvette).

Elfoglaltsága miatt Dr. Varga Endre egyetemi tanár a Traumatológiai Klinika vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

 

Az SZTE Bölcsészettudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott a Neveléstudományi Intézetbe Besesekné Dr. Molnár Gyöngyvér, az Oktatáselméleti Tanszék egyetemi tanára, a Pszichológiai Intézetbe Dr. Szabó Éva – az intézet jelenlegi vezetője – a Szociál-és Fejlődéspszichológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

Elfoglaltsága miatt Zentainé Dr. Kollár Andrea az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék egyetemi docense a Romanisztika Intézet vezetésére szóló intézetvezető megbízását későbbi időpontban veszi át.

 

A Bölcsészettudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Bibok Károly egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – az Orosz Filológiai Tanszékre, Dr. Gyimesi Tímea, egyetemi docens a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékre, Dr. Kelemen Zoltán, egyetemi docens az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékre, Dr. Sándor Klára, főiskolai tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékre, Dr. Zimonyi István egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Középkori Egyetemes Történeti Tanszékre.

Elfoglaltsága miatt Dr. Csikós Zsuzsanna, egyetemi docens a Hispanisztika Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását, Dr. Pusztai Bertalan egyetemi docens, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását, valamint Vargáné Dr. Drewnowska Ewa egyetemi docens a Német Nyelvészeti Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

 

_MG_7734


Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Barnai Mária főiskolai docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Fizioterápiás Tanszékre.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt a Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását Dr. Nagy Katalin egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője –, továbbá a Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását valamint a tanszékre szóló egyetemi docens kinevezést Dr. Madléna Melinda Ilona egy későbbi időpontban veszi át.

 

2017. június 16-tól az SZTE Gyógyszerésztudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Hohmann Judit egyetemi tanár – az intézet jelenlegi vezetője – a Farmakognóziai Intézetbe.

A Gyógyszerésztudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott 2017. július 1-től Dr. Zupkó István egyetemi docens a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetbe.

 

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Tarkó Klára főiskolai tanár – az intézet jelenlegi vezetője – az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetbe, Dr. Győri Ferenc főiskolai docens – az intézet jelenlegi vezetője – a Testnevelési és Sporttudományi Intézetbe, Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár – az intézet jelenlegi vezetője – az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetbe.

 

Tanszékvezetői megbízást kapott 2017. július 1-től a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra Dr. Benkő Zsolt főiskolai tanár – a tanszék jelenlegi vezetője - a Technika Tanszékre, Hajdúné Dr. Petrovszki Zita főiskolai docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Testnevelési és Sportmenedzsment Tanszékre ( és egyúttal a tanszékre szóló főiskolai docens kinevezését is átvestte).

Dr. Kakuszi Béla Péter főiskolai tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékre szóló megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

 

Az SZTE Mérnöki Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott a Műszaki Intézetbe – az intézet jelenlegi vezetője – Dr. Bíró István egyetemi docens, a Folyamatmérnöki Intézetbe Dr. Hodúr Cecília egyetemi tanár, az Élelmiszermérnöki Intézetbe Dr. Véha Antal egyetemi tanár – az intézet jelenlegi vezetője.

 

A Természettudományi és Informatikai Karon a Földrajzi és Földtudományi Intézetbe Dr. Pál-Molnár Elemér egyetemi docens, az intézet jelenlegi vezetője, az Informatikai Intézetbe Dr. Nyúl László egyetemi docens.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Zádori László egyetemi tanár a Bolyai Intézet vezetésére szóló intézetvezetői megbízását, Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár a Kémiai Intézet vezetésére szóló intézetvezetői megbízását, valamint Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens a Környezettudományi és Műszaki Intézet vezetésére szóló intézetvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

 

Tanszékvezetői megbízást kapott az SZTE Természettudományi és Informatikai Karra Dr. M. Tóth Tivadar egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékre, Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője – a Kísérleti Fizikai Tanszékre, Dr. Galbács Gábor egyetemi docens – a tanszék jelenlegi vezetője – a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre, Dr. Mucsi László egyetemi docens a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékre.

Elfoglaltsága miatt Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár a Mikrobiológiai Tanszék vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

 

A Zeneművészeti Kar Zeneelméleti Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízást Dr. Tóth Péter egyetemi tanár – a tanszék jelenlegi vezetője.

 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékére szóló egyetemi tanár kinevezést kap 2017. április 15-től Fáyné Dr. Dombi Alice Klára főiskolai tanár.


kinevezesek_atadasa_galeria1
Képgaléria a rendezvényről.
 

 

 

Egyetemi és főiskolai docensi kinevezések

 

Egyetemi docens kinevezést kapott 2017. július 1-től az SZTE Általános Orvostudományi Karon Dr. Kele Zoltán adjunktus az Orvosi Vegytani Intézetbe, Dr. Sas Katalin adjunktus a Neurológiai Klinikára, Dr. Szepes Zoltán adjunktus az I. (egyes) számú Belgyógyászati Klinikára.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Thury Attila adjunktus a II. (kettes) számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központba szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

 

2017. szeptember 1-től egyetemi docens a Bölcsészettudományi Karon Dr. Sándorné Dr. Kérchy Anna, adjunktus az Angol Tanszékre.

Elfoglaltsága miatt Dr. Kasik László adjunktus, a Neveléselméleti Tanszékre szóló egyetemi docensi kinevezését, valamint Dr. Martos Tamás a Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológia Tanszék adjunktusa az egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését későbbi időpontban veszi át.

 

Egyetemi docens kinevezést kapott 2017. július 1-től a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Röst Gergely tudományos főmunkatárs az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékre, Dr. Beszédes Árpád adjunktus a Szoftverfejlesztés Tanszékre, Dr. Bánhelyi Balázs adjunktus a Számítógépes Optimalizálás Tanszékre, Dr. Vinkó Tamás adjunktus a Számítógépes Optimalizálás Tanszékre, Dr. Gál Tamás Mátyás adjunktus az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékre, Dr. Erdélyi Miklós adjunktus az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékre, Dr. Kevei Péter tudományos segédmunkatárs (és egyúttal habilitációs oklevelét is átvette) – a Sztochasztika Tanszékre, Dr. Nagyné Dr. Frank Éva adjunktus a Szerves Kémiai Tanszékre.

 

Egyetemi docens kinevezést kapott a Mezőgazdasági Karra Dr. Komarek Levente főiskolai docens a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetbe.

 

Főiskolai docens kinevezést kapott az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra Dr. Lantos Katalin főiskolai docens az Egészségmagatartás és –fejlesztés Szakcsoportba, Dr. Rózsa Éva adjunktus a Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszékre.

 

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra 2017. szeptember 1-től Dr. Kelemen Zsolt Csabáné főiskolai docens az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetbe, Molnárné Dr. Urbanik Tímea főiskolai docens a Felnőttképzési Intézetbe, Dr. Kelemen András Félix adjunktus az Informatika Alkalmazásai Tanszékre, Dr. Szász András adjunktus a Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszékre, Dr. Kovács Krisztina adjunktus az Óvóképző Szakcsoportba, Dr. Miklós Péter adjunktus az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetbe, Dr. Marosi Katalin adjunktus a Rajz-művészettörténet Tanszékre.

 

2017. július 1-től az SZTE Mezőgazdasági Karra Dr. Süli-Zakar Tímea adjunktus a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe.


kinevezesek_atadasa_galeria2
Képgaléria a rendezvényről.

 

 

Kitüntető címek az SZTE Szenátusától


A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók-kutatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

 

Professor Emerita oklevelet vett át: Dr. Bakró-Nagy Marianne az SZTE BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Benkő Zsuzsanna a JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet nyugalmazott főiskolai tanára, Dr. Farkas Gyuláné Dr. Mándi Yvette az ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, Kissné Dr. Hőgye Márta az ÁOK II. (kettes) számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Sziklainé Dr. Deák Judit az ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára.

 

Professor Emeritus oklevelét vette át: Dr. Karsai László a BTK Jelenkortörténeti Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Kenesei István a BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Maróy Péter a TTIK Genetika Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Simonka János Aurél az ÁOK Traumatológiai Klinika nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Szabó János az ÁOK Orvosi Genetikai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Sztriha László az ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Varga Gyula az ÁOK II. (kettes) számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ nyugalmazott egyetemi tanára.

Elfoglaltsága miatt professor emeritus oklevelét későbbi időpontban veszi át Dr. Kovács Kornél a Fogorvostudományi Kar Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, valamint Dr. Galambos Gábor a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Informatika Alkalmazásai Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.

 

Címzetes egyetemi tanári kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától az SZTE Állam és Jogtudományi Karon: Dr. Bobvos Pál az Üzleti Jogi Intézet nyugalmazott egyetemi docense; a Bölcsészettudományi Karon: Dr. Bagi Ibolya az Orosz Filológiai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense; a Természettudományi és Informatikai Karon: Dr. Krizbai István Adorján az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója.

Címzetes egyetemi tanár kitüntető oklevelét egy későbbi időpontban veszi át a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. László Ferenc András, az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék nyugalmazott tudományos tanácsadója.

 

Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott az SZTE Szenátusától az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Németh Zsolt, a Bűnügyi Tudományok Intézetének nyugalmazott tudományos munkatársa; az Általános Orvostudományi Karon Dr. Remes Péter nyugalmazott orvos ezredes, a Magyar Honvédség repülő-főszakorvosa, a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója; a Természettudományi Karon Bogár Krisztián, a Xenochem AB tudományos szaktanácsadója.

Egyéb elfoglaltsága miatt címzetes egyetemi docens kitüntető címét az Általános Orvostudományi Karon Dr. Benczúr Béla, a Tolna Megyei Balassa János Kórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa egy későbbi időpontban veszi át.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktatómunkájáért Mestertanár kitüntető címet adományozott Bozóki Andreának, az SZTE Zeneművészeti Kar Vonós Tanszék adjunktusának; Csáki Andrásnak, a Zeneművészeti Kar Vonós Tanszék tanársegédjének; a Természettudományi és Informatikai Karon Gruber Lászlónak, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium földrajz-történelem szakos vezető-tanárának.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon kari ünnepség keretében veszi át Mesteroktató kitüntető címét Kozma Judit ápoló, Kószóné Czikora Judit egészségügyi szakoktató, Suti Andrea gyógytornász, Rácz Béla szakmai vezető.


kinevezesek_atadasa_galeria3
Képgaléria a rendezvényről.

 

 

Köszönet a rektortól

 

Kiemelkedően eredményes szakmai munkájuk, illetve egyetemi közéleti, tevékenységük elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült az SZTE Általános Orvostudományi Karon: Rózsahegyi Rita tanulmányi osztályvezető, a Dékáni Hivatal Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztályán több mint tíz éven keresztül végzett magas színvonalú szakmai munkájának elismeréséül; a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár, az Általános és Környezetfizikai Tanszéken végzett példamutató oktatói és kutatói tevékenysége, valamint tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő munkája elismeréseként.

A Mérnöki Karon Dr. Hodúr Cecília intézetvezető egyetemi tanár, a Folyamatmérnöki Intézetben az oktatás és kutatás területén több mint három évtizede végzett kiemelkedő szakmai munkájának és közéleti tevékenységének elismeréseként. A Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Szabó Tamás Zoltán egyetemi docens, az Analízis Tanszéken végzett igényes és kimagasló színvonalú oktatómunkája valamint közéleti tevékenysége elismeréseként, Szűcsné Tóth Katalin nyugalmazott vegyésztechnikus, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék munkatársaként az oktatást és kutatást segítő lelkiismeretes és kiemelkedő eredményességű munkájának elismeréseként. A Zeneművészeti Karon Maczák János főiskolai docens, a Fafúvós Tanszéken több mint huszonöt éven keresztül nagy odaadással végzett, kimagasló oktatói és szakmai munkájának elismeréseként.

 

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben Lévai Judit nyelvtanár, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet munkatársaként valamint igazgatójaként végzett felelősségteljes, magas színvonalú szakmai munkájának elismeréséül.

Az SZTE Tanárképző Központban Gusztosné Thékes Andrea ügyvivő-szakértő, a hallgatói toborzás és a pedagógusképzés területén az egyetemi adminisztrációban közel tizenöt éven keresztül példás szorgalommal végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként.

A Doktori Intézetben Egri Katalin ügyintéző, a doktori képzés szervezéséhez kapcsolódó egyetemi adminisztrációban közel harminc éven keresztül végzett gondos, precíz szakmai munkájának elismeréseként.

Az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központban Kőműves Zoltán Istvánné hivatalsegéd, az elektronikus központi iktatási rendszer bevezetésében és működtetésében végzett lelkiismeretes és fáradhatatlan munkájának elismeréséül.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető Balog Zoltán miniszter úr a Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést adományozott Dr. Mihály Andrásnak, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyetemi tanárának tanszékvezetőként és oktatóként az egyetemi oktatás, kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai és közéleti munkájának elismeréseként.

 

SZTEinfo

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek