Bezár

Hírarchívum

Az Osztrák–Magyar Monarchiáról tanácskoznak az Informatóriumban

Az Osztrák–Magyar Monarchiáról tanácskoznak az Informatóriumban

2014. február 24.
3 perc

A 2014. február 27-i szakmai megbeszélésen a Monarchia-kutatás friss eredményei mellett a szegedi egyetem vonatkozó projektjének elképzelését is bemutatják.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó két évtizede szellemi mozgalmainak vizsgálatát tűzi ki céljául a Szegedi Tudományegyetem Pál József nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, irodalomtörténész, a BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára vezette kutatócsoportja. A tervezett projektbe – mely 2014 tavasza és 2018 vége között valósulna meg – a szegedi universitas mint konzorciumvezető az SZTE BTK, ÁOK oktatói, PhD-hallgatói, fiatal kutatói mellett több hazai és nemzetközi egyetem kutatóit és hallgatóit is bevonná.

 

A száz évvel ezelőtt kirobbant első világháborút követően szétesett Osztrák–Magyar Monarchiával egy olyan európai multikulturális birodalom szűnt meg, amelynek szellemi öröksége, gazdagsága mind a mai napig megkérdőjelezhetetlen és máig ható módon jelen van az európai utódnemzetek kulturális identitásában. A Monarchia utolsó két évtizedének szellemi életében alapvető változások mentek végbe, melyek egyként jelentkeztek az irodalom, a művészetek, a nyelvfilozófia, a pszichiátriai-pszichológiai kutatások és a nyelvészet terén. Diagnosztizálásuk hozzásegíthet bennünket annak felderítéséhez, milyen okok, milyen konkrét jelenségek, események és tendenciák vezettek e nagyhatalom felbomlásához. Ez a soknemzetiségű államalakulat a maga belső egységével, különbözőségeivel és ez utóbbiakból fakadó feszültségeivel; sikereivel, nehézségeivel általános módon is felveti a népek együttélésének problematikáját. A múlt pontos ismerete a jelen számára is tanulságokat szolgálhat – áll a projekttervezetben. A konkrét kutatási területek a Monarchia utolsó két évtizedének szellemi mozgalmait komplex módon szándékoznak elemezni. A cél egyrészt online szellemi adatbázis létrehozása, másrészt az érintett tudományterületek (irodalomtörténet, filozófiatörténet, történelemtudomány, nyelvészeti és pszichiátriai-pszichológiai tudományok) integrációja.

 

Ezzel kapcsolatban tartanak szakmai megbeszélést 2014. február 27-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel a Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium II. emeleti rendezvénytermében. Az eseményre minden érdeklődő oktatót, kutatót és hallgatót szeretettel várnak a szervezők!

 

A megbeszélés programja:

 

09:30-10:00: Regisztráció, kávé

10:00-10:15: Prof. Dr. Pál József: A Osztrák–Magyar Monarchia kutatása a Szegedi Tudományegyetemen és a projektterv bemutatása

10:15-10:35: Prof. Dr. Fried István: A bécsi operett – Kálmán Imre és Lehár Ferenc

10:35-10:55: Dr. Marjanucz László: A kiegyezés és alternatívái

10:55-11:15: Dr. Pálné Dr. Wenner Éva: Olasz jelenlét a Monarchiában – olasz irodalomtörténet

11:15-11:35: Dr. Gyenge Zoltán és Dr. Sutyák Tibor: A korszak filozófiájának és pszichológiájának aktuális kérései

11:35-11:45: Dr. Csernus Sándor: Francia nyelvűség és nemzetközi kapcsolatok az Osztrák–Magyar Monarchiában

11:45-12:10: Hozzászólások, vita

12:10-12:40: Szendvicsebéd

12:40-13:10: Dr. Kelemen Zoltán: Magyar irodalomtörténet – Krúdy Gyula: A 42-ös mozsarak című regény értelmezése

13:10-13:30: Dr. Varga Norbert előadása

13:30-13:50: Dr. Kovács György: A Monarchia gazdaságtörténetéről

13:50-14:10: Koczor György: Az építészet mint a társadalom tükörképe akkor és ma!

14:10: Hozzászólások, vita

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek