Bezár

Hírarchívum

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Támogatások államilag finanszírozott hallgatóknak

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Támogatások államilag finanszírozott hallgatóknak

2014. február 07.
5 perc

A Szegedi Tudományegyetem 2014. február 8-án nyílt napra várja a felvételizést tervezőket és szüleiket a Rektori Hivatal épületébe (Szeged, Dugonics tér 13.). A továbbtanulásról szóló cikksorozatunk alábbi részében bemutatjuk, hogy milyen juttatások illetik meg a Szegedi Tudományegyetem államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatóit.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az egyik legfontosabb juttatás a tanulmányi ösztöndíj, melyben minden nappali tagozatos, államilag támogatott alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki nem az első félévét kezdi meg a Szegedi Tudományegyetemen, azaz rendelkezik az ösztöndíj megállapításához szükséges tanulmányi átlaggal, és az Egységes Tanulmányi Rendszer szerint is aktív státuszú. Az ösztöndíj megállapítása az utolsó aktív félévben teljesített és az ETR elektronikus rendszerében rögzített tanulmányi eredmények átlagai alapján történik.

A Szegedi Tudományegyetemen államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók szociális helyzetük alapján rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj igénylése a Modulo rendszerben az „Általános szociális helyzetfelmérési adatlap” kitöltése után a „Rendszeres szociális ösztöndíj kérelmi adatlap” beadásával történik. Az odaítélés során figyelembe veszik többek között az egy főre jutó jövedelmet, a hátrányos helyzetre vonatkozó tényezőket, a nagy családos helyzetet, valamint a lakóhely és iskola közötti távolságot. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával kérelem benyújtása esetén alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgatói juttatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel. A hallgató szociális helyzetének váratlan romlása esetén egyszeri, rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülhet, melyhez szintén kérelem benyújtása szükséges.

A támogatásokról részletesen a „Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról” című szabályzat rendelkezik.

A Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgatói szociális alapon ingyenes, féléves városi tömegközlekedési bérletet kaphatnak, mellyel a troli, villamos és autóbusz közlekedést is ingyenesen vehetik igénybe. A helyi közlekedési bérletre azok a hallgatók pályázhatnak, akik a Modulo rendszerben kitöltötték az „Általános szociális helyzetfelmérési adatlapot”, és benyújtottak a „Városi tanulóbérlet igénylési adatlapot”. Az ingyenes bérletet az ETR szerint az adott félévben aktív státuszú hallgatók a Hallgatói Szolgáltató Irodában vehetik fel minden félév elején.

Az SZTE félévente tankönyv-és jegyzettámogatással járul hozzá a hallgatók sikeres tanulmányaihoz. Ezt a tankönyv- és jegyzettámogatást a hallgatók elektronikus utalvány formájában kapják meg, melyet az akkreditált boltokban vásárolhatnak le. Az utalvány jegyzetvásárlásra maximum az adott vásárlás értékének 75% -áig használható fel, a számla 25%-át készpénzben kell kifizetni. A támogatás 20%-a fénymásolásra is fordítható a jegyzettámogatás beváltására jogosult fénymásolókban készpénz fizetési rész nélkül. A beváltóhelyek részletes listája itt olvasható.

A szegedi egyetemen 13 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja a kiemelkedő tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása ösztöndíjak által. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi-ösztöndíjat az egyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki alap-, mester vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az eddig elvégzett szemeszterek tekintetében. Az ösztöndíjat már elsőévesként is érdemes megpályázni, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Szegedi Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, s ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások, interdiszciplináris programokban való részvétel.

Az egyetem bármely, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat igényelhet az egyes karok hallgatói önkormányzatánál. A tantervi követelményeken túl kiemelkedő szakmai, tudományos, illetve közéleti tevékenységet végző hallgató rendszeres havi, illetve egyszeri juttatásban részesíthető. A pályázatok elbírálása során előnyben részesítik a Szegedi Tudományegyetem tehetséggondozási programjában részt vevő hallgatókat.

Köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő diákok pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

Az egyetem mellett Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata is anyagi támogatást biztosít a kiemelkedő teljesítményt elért diákoknak. A városi ösztöndíj két szemeszterre szól, összege havi 10 ezer forint. Pályázatot minden nappali tagozatos, első alap- vagy mesterképzésen tanulmányokat folytató, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató adhat be, aki 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be. Pályázni a Modulo elektronikus rendszerben található „Szeged MJV Ösztöndíjpályázata” című adatlap kitöltésével lehet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ez az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, aminek elbírálását nem az egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén az egyetem folyósítja azt. Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.


A felvételi eljárás menetéről és a Szegedi Tudományegyetem képzéseinek követelményeiről mindent megtudhatnak az érdeklődők a 2014. február 8-án (szombaton) 9 órakor kezdődő nyílt napon az SZTE Rektori Hivatal épületében (Szeged, Dugonics tér 13.). A szegedi egyetem képzéseit is bemutató nyílt napon az universitas vezetői ismét tartanak „szülői értekezletet”, ahol friss információkkal segítik a diákokat és a felnőtteket a továbbtanulásról szóló döntés meghozatalában. Az SZTE immár hagyományos februári, a felvételi jelentkezés határidejéhez közeli nyílt napjáról további információ itt olvasható.

 

Az SZTE immár hagyományos februári, a felvételi jelentkezés határidejéhez közeli nyílt napjáról további információ itt olvasható.

Az SZTE kari nyílt napjairól további információ az alábbi linken olvasható. Az SZTE felvételizőknek szóló honlapja: http://www.u-szeged.hu/felveteli

 

Korábban írtuk:

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Nőtt az állami ösztöndíjas helyek száma

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Színház, fesztiválok és egyetemi bulik

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Képzési díjak 2014-ben

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Diákmunka-lehetőségek Szegeden

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Tanulj idegen nyelveket az SZTE-n!

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? A kollégiumoktól az albérletekig

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Sportolj az SZTE-n!

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Tudnivalók határon túli jelentkezőknek

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Pontok és határok 2014-ben

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek