SZTE Info

Initial_meeting_photo1

Tizenegy országból harmincketten: Fiatal munka- és szociális jogászok találkozója Szegeden

2011. május 12. és 15. között Karunk adott otthont a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék szervezésében a munkajog és a szociális jog területén tevékenykedő fiatal kutatók alkotta európai hálózat negyedik, angol munkanyelvű találkozójának.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A hálózat alapötlete két professzortól, a német Wolfhard Kohtetól, a Halle-Wittenbergi Egyetem professzorától és a holland Teun Jasperstől, az Utrechti Egyetem professzorától ered, akik a kezdetektől a szerveződés mozgatórugói. Minden évben következetesen más egyetem kerül felkérésre a találkozó megszervezésére. Halle (Németország, 2008.), Utrecht (Hollandia, 2009.) és Trento (Olaszország, 2010.) után idén a választás a Szegedi Tudományegyetemre esett.

A szerveződésnek kettős célkitűzése van. Egyrészt lehetőséget ad a fiatal kutatóknak, pályakezdő oktatóknak, hogy egy - többségében kortársakból álló - szakmai plénum előtt mutassák be kutatásuk mindenkori állását, céljaikat, módszereiket, eredményeiket, kérdéseket vessenek fel és párbeszédet, vitát kezdeményezzenek egyes témakörökben. Másrészt kiváló alkalom arra, hogy a szakma "utánpótlás nemzedéke" informális keretek között ismerkedhessen meg az Európa számos egyetemén dolgozó fiatal kollégákkal. A mindenkori szemináriumok programja e célokhoz igazodik. A szakmai programban a diszkusszió, az ötletek és kérdések felvetése és megvitatása dominál, ezért a rövid, tizenöt-húszperces előadásokat legalább ilyen időtartamú, de sokszor ennél hosszabb szakmai vita követi. A professzorok – akik sokkal inkább koordinátorként, mintsem tevékeny résztvevőként vannak jelen – folyamatosan törekszenek az eszmecsere fenntartására és élénkítésére. Mindemellett természetesen a szeminárium szervezői mindenkor igyekeznek informális kereteket biztosítani – például kirándulások, közös vacsorák megszervezésével - a résztvevők kapcsolatépítésének támogatására. Ennek a feladatnak a szegedi szervezők egy ópuszteszeri kirándulással és – a Szegedi Borfesztiválnak köszönhetően – a magyar gasztronómia és borkultúra bemutatásával tettek eleget.

Összegzésképpen elmondható, hogy mind a szakmai szempontokat tekintve, mind pedig a kollegialitás oldaláról nézve egy rendkívül kellemes és gyümölcsöző szegedi szemináriumot tudhatunk magunk mögött, ahonnan vendégeink szép élményekkel, elégedetten távoztak és vitték haza Karunk jó hírét.

 

A 2011. évi szeminárium előadói és előadásaik:

 

Bike De Wolf (Genti Egyetem, Belgium): A Lisszaboni szerződés hatása a munkajogra és az alapvető szociális jogokra

Valentina Franca (Primorskai Egyetem, Szlovénia): A szakmák (de)regulációjának hatása a munkavállalók szabad mozgására

Fabrizio Alessandria (ügyvéd, Olaszország): A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai Unióban és az alkalmazandó jog megválsztása: (újra) ideje váltani?

Berki Gabriella - Ficsór Katalin (Szegedi Tudományegyetem, Magyarország): Utazó betegek: utikalauz az európai egészségügyhöz

Beryl ter Haar (Leideni Egyetem, Hollandia): Az Európai Unió ifjúság-politikája: A puhaság netovábbja

Lisa Rustico (Modenai Egyetem, Olaszország): A tanulószerződés reneszánsza Európában. Hova tovább fiatalok?

Helena Ysàs (Toulouse 1 Egyetem, Franciaország): Szociális védelmi politikák, mint a senior munkavállalók munkaerőpiacon tartásának eszközei: a spanyol és a francia jog összehasonlítása

Stefanie Porsche (Martin-Luther Egyetem, Németország): Pozitív diszkrimináció az EU munkajogában – különös tekintettel a fogyatékosságra

Melanie Hack (Osloi Egyetem, Norvégia): Lenni vagy nem lenni? – A norvég dilemma a csupán politikailag kötelező 2000/78/EK keretirányelv vonatkozásában

Erik Sjödin (Uppsalai Egyetem, Svédország): Az európai munkavállalók bevonása

Femke Laagland (Radboud Egyetem, Hollandia): Munkavállalói részvétel határon átnyúló fúzió esetén a tizedik irányelv alapján

Barbara Grandi (Római Tudomáynegyetem, Olaszország): Olasz arbitráció munkajogi vitákban – nem kizárólag hazai szemszögből

Nuna Zekic (Tilburgi Egyetem, Hollandia): A foglalkoztatás biztonságának szabályozása a kollektív szerződésekben

Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra (Castilla-La Manchai Egyetem): Transznacionális kollektív tárgyalások szektoriális szinten az Európai Unióban

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2021. április 19.

Nyito_NE_Janaky

A Nature Energy című rangos tudományos folyóiratban publikált az SZTE hat kutatója. A csoportot vezető Janáky Csaba, az SZTE Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi docense 2021-ben elnyerte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést. A kutatót a kétféle elismerés előzményéről és hatásáról kérdeztük.

SZTEtelevízió

2019. augusztus 07.

kiemelt_Berenyi_Antal

Berényi Antal, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet adjunktusa és kutatócsoportja azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. A felfedezés segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. Azt is felderítették, hogy a különböző epilepszia-típusok hogyan alakulnak ki az agyban. A kutatócsoport munkájáról dokumentumfilmben mesél az SZTE agykutatója.