Bezár

Sajtóarchívum

Sajtómeghívó az Egyetem Napja ünnepségsorozathoz kötődő koszorúzásokra - Emlékeztető

Sajtómeghívó az Egyetem Napja ünnepségsorozathoz kötődő koszorúzásokra - Emlékeztető

2021. november 10.
3 perc
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem 

tisztelettel meghívja Önt

az Egyetem Napja ünnepségsorozathoz kötődő koszorúzásokra

2021. november 11-én és 12-én. 

Időpont: 2021. november 11. (csütörtök) 15:45 óra 

Helyszínek:

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, Szeged egykori országgyűlési képviselője síremléke;

Báthory István, az Egyetemalapító mellszobra, a Nemzeti Emlékcsarnokban;

az Egyetemalapítók domborműve.

(Szeged, Dóm tér)

 

Szegedi Dóm, altemplom – Klebelsberg Kuno síremléke

Klebelsberg Kuno (1875 – 1932) a vesztes világháború és a trianoni tragédia után katasztrofális helyzetben lévő ország számára kiutat talált és mutatott, felismerte a kibontakozás módját, a kulturális építkezést. A szegedi egyetem Klebelsberg Kunó kultuszminisztersége alatt (1922–1931) kiemelkedő fejlesztésekhez jutott. Támogatásával épültek föl 1926–1929 között a Tisza-parti klinikák, valamint a tudományok, a katolikus egyház és a város kapcsolatát építészetileg is kifejező Dóm téren a különböző kutató intézetek, a Bölcsészkaron pedig az Auditorium Maximum. Klebelsberg „hívta haza” Szent-Györgyi Albertet, aki jórészt a szegedi egyetemen végezte a később Nobel-díjjal is elismert kutatásait.

Szegedi Dóm tér, Nemzeti Emlékcsarnok: az Egyetemalapító Báthory István mellszobra

1581. május 12-én Vilniusban írta alá Báthory István (1571–1586) Lengyelország királya, Litvánia nagyhercege és Erdély fejedelme a kolozsvári jezsuita akadémia, az első újkori, magyar és kétkarú katolikus egyetemi intézmény alapítólevelét. A hányatott sorsú intézmény, az 1872-től négykarú Magyar Királyi Kolozsvári Tudományegyetem, majd 1881-től Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem meghatározó szerepet töltött be Erdély és a szomszédos régiók tudományos fejlődésében, a magyarság kulturális, gazdasági és közéleti önszerveződésében. Az I. világháború viharaiban Kolozsvárról száműzött tudományegyetemet 1921-ben fogadta be Szeged. 1930. március 26-án fogadta el a szegedi Ferencz József Tudományegyetem egyetemi tanácsa, hogy az egyetemalapítás 1931-ben esedékes 350-ik évfordulóját megünneplik. Ebből az alkalomból 1931-ben (90 éve) helyezték el a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban Huszár Adolf szobrászművész alkotását, Báthory István mellszobrát, melynek fölirata hirdeti: ő az „Egyetemalapító”.

Dóm téri egyetemi épület fala (Aradi vértanúk terére néző oldal): Egyetemalapítók domborműve

A kolozsvári egyetem Szegedre telepítésének és az ennek nyomán meginduló építkezéseknek, a város áldozatos szerepvállalásának az emlékét őrzi a dombormű, 1931-ben öntöttek bronzba. A szegedi Egyetemalapítók dombormű alakjai – balról jobbra –: Korb Flóris építész; Gaál Endre közművelődési tanácsnok; Várhelyi József prelátus, a Fogadalmi templom első plébánosa; Glattfelder Gyula csanádi püspök; Somogyi Szilveszter polgármester; Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, az építkezések szorgalmazója; Aigner Károly főispán; Tóth Károly, az egyetem prorektora; Rerrich Béla építész. A domborművet 1945 után eltávolították. A szegedi Városszépítő Egyesület kezdeményezésére rehabilitálták. 1989. március 16-án került vissza ma látható helyére.

Időpont: 2021. november 12. (péntek) 13:00 óra

Helyszín: Menyhárt Gáspár, az első szegedi rektor síremléke.

Belvárosi temető (Szeged, Városgazda sor 1.)

Menyhárth Gáspár 1868. január 6-án született Ekelen. A jogi diploma megszerzését követően Kolozsvárott ügyvédként dolgozott, majd 1889-ben egyetemi magántanár lett az osztrák magánjog témakört oktatva a Ferenc József Tudományegyetemen. 1911–1920 között már a kolozsvári, majd 1921-től 1939-ig a szegedi egyetem nyilvános rendes tanára. 1921–1922-ben a már Szegeden működő Ferenc József Tudományegyetem rektora. Országgyűlési képviselő, a Felsőház tagja, az MTA levelező tagja volt. 1940. július 30-án, 72 éves korában hunyt el Szegeden.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek