Bezár

Sajtóarchívum

Összefogás a tudástranszfer fejlesztéséért a Szeged–Hódmezővásárhely kiemelt növekedési zónában

Összefogás a tudástranszfer fejlesztéséért a Szeged–Hódmezővásárhely kiemelt növekedési zónában

2015. július 02.
3 perc

Az egészséges társadalom és a jólét, az intelligens technológiák, valamint az élelmiszeripar és az agrár-innováció áll a középpontjában a Csongrád megyén belüli Szeged–Hódmezővásárhely növekedési zónát fejlesztő projektnek. A Társadalmi Megújulási Operatív Program nyertes pályázata eredményeként 2015. február 1-től 2015. október 31-ig közel 566 millió forint pályázati forrásból valósíthatja meg a tudástranszferhez kötődő projektjét a Szegedi Tudományegyetem által vezetett konzorcium.

A sajtóközlemény itt letölthető

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés


szechenyi2020-eszaInnovációs mozgatórugó a Szegedi Tudományegyetem, ahol a kutatási módszerek alapja a partnerség. E tapasztalatokat hasznosítva az SZTE úgy kívánja bővíteni külső partneri együttműködéseit, hogy az intézményben felhalmozott tudástőke piaci termékké alakulhasson, a kutatási eredmények egyaránt hasznosuljanak a hazai és a nemzetközi gazdasági térben.

 

„A Szegedi Tudományegyetem quadruple helix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának a kialakítása a Hódmezővásárhely-Szeged növekedési zónában” című terv a minőségi tudás átvihetőségét és alkalmazását ösztönzi, a tudásmenedzsment újfajta gyakorlatának a kialakítását célozza meg.


Megvalósításának alapja, hogy az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállaltok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modelljét a civil szereplők bevonásával négyszereplőssé (quadruple) bővíti. E modell jelentőségét emeli ki, hogy a projektben az SZTE 3 konzorciumi partnere: a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft., a DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, valamint a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 10 szakmai együttműködő szervezet közé tartozik – többek között – a Pick Szeged Zrt., a Richter Gedeon Nyrt., valamint a GE Healthcare.

 

A tudástranszfer gyakorlatának a Szeged – Hódmezővásárhely növekedési zónán belüli stratégiai megalapozása az egyik célja a projektnek. A létrehozandó módszertani keretrendszer érinti az orvosi diagnosztika és terápia, az intelligens technológiák, az élelmiszeripari- és agrárinnováció területét. A kutatás-fejlesztéshez kapcsolt innovációs (K+F+I) folyamatok menedzselését négyszereplőssé bővítik. Mindehhez oktatási programokat kapcsolnak és bővítik az új ismeretekre épülő gyakorlatot megvalósítani képes oktatói-kutatói-hallgatói kört.


A szolgáltatásokat is fejleszteni kell a K+F+I területen és a „vállalkozói egyetemmé” alakuló SZTE-n. Ezért nagy hangsúly helyeződik a szellemi tulajdon hasznosítására, a külső partneri együttműködésekben rejlő hozzáadott értékek becsatornázásával bővül az egyetemi innováció, miközben a gazdasági szereplők termékfejlesztési elképzeléseire fókuszálnak.


Újabb és újabb projektek generálása, az ellenőrzési és értékelési rendszer kialakítása ugyancsak cél a középpontba állított területeken. Ezért az SZTE rendelkezésre kívánja bocsátani a kutatási eredmények szellemi termékké alakításához szükséges valamennyi kiegészítő szakértői, tanácsadói és szolgáltatási elemet. A piaci megjelenésre érdemes projektek sikeréhez minden szükséges feltételnek és folyamatmodellnek rendelkezésre kell állnia.

Mindehhez fejleszteni szükséges a szervezet- és intézményközi innovációs kapcsolatrendszert.

 

Az egy éven át megvalósítandó projekt eredményeként a Szeged-Hódmezővásárhely növekedési zónában az SZTE mint tudáshálózati központ köré szerveződik egy olyan külső partneri együttműködési rendszer, amit a komplex tudásmenedzsment úgy tart mozgásban, hogy biztosítja a szellemi potenciál hatékony kiaknázását és a tudástőke bővítését, vagyis a tudástranszfer folyamatokat.


Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek