Bezár

Sajtóarchívum

Konferenciasorozattal ünnepeli 90. születésnapját a szegedi jogászképzés

Konferenciasorozattal ünnepeli 90. születésnapját a szegedi jogászképzés

2011. november 23.
6 perc

A 90 éves a szegedi jogászképzés című ünnepi sorozat keretében november 24-én jogtörténeti konferenciára, 25-én kari konferenciára és 26-án pedig doktorandusz konferenciára várnak minden kedves ünnepelőt és érdeklődőt a rendezvény szervezői.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Jogtörténész Konferenciát immáron ötödízben szervezi meg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke, idén A polgári peres eljárás magyarországi fejlődéstörténete (Száz éve nyert elfogadást az 1911. évi I. tc. [-t]) címmel. Az érdeklődőket november 24-én, csütörtökön, a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházába várják (Szeged, Somogyi u. 7.).

 

Program:

10.00 –10. 05 Köszöntő: Prof. Dr. Szabó Imre

10.05 –10.30 Jakab Éva: A polgári perrendtartás az ókori jogtörténet tükrében

10.30–11.00 Béli Gábor: A legrégibb perrendet megörökítő magyar jogkönyv

11.00–11.30 Mezey Barna: A törvénykezés kérdései az Országbírói Értekezleten

11.30 – 12.00 Máthé Gábor: Semmítőszéki revíziós javaslatok a polgári törvénykezési rendtartáshoz

12.00 – 12.15 Hozzászólás, vita

12.15–13.30 ebédszünet

 

I. szekció

Levezető elnök: Blazovich László

13.30 –13.50 Ruszoly József: Választási bíráskodási eljárás a királyi Kúrián az 1899:XV. tc. szerint

13.50 – 14.10 Delacasse Krisztina: Képviseleti jog – képviseleti kényszer (A perbeli képviseletre vonatkozó szabályok változása a PTR-től a Pp-ig)

14.10 – 14.30 Antal Tamás: A községi bíráskodás jogintézményei és a polgári perrendtartás

14.30 – 14.50 Nagy Janka Teodóra: A községi bíráskodás az 1911. évi Pp. szabályozásában és a joggyakorlatban – Bónis György és tanítványai tápéi jogi

néphagyománygyűjtése tükrében

14.50 – 15.15 hozzászólás, vita

15.15 – 15.30 kávészünet

Levezető elnök: Mezey Barna

15.30 – 15.50 Stipta István: A pénzügyi közigazgatási bíróság eljárást érintő elvi döntései (1884–1896)

15.50 – 16.10 Völgyesi Levente: A Pp-ben fellelhető jogorvoslatok intézményfejlődése a magyar jogtörténetben

16.10 – 16.30 Horváth Attila: A magyar polgári eljárásjog „fejlődése” 1945 és 1989 között

16.30 – 16.50 Balogh Elemér: A polgári perrendtartás a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában

16.50 – 17.00 hozzászólás, vita

Zárszó


II. szekció

Levezető elnök: Kajtár István

13.30 – 13.50 Szabó Béla: A felső-magyarországi városszövetség 17. századi jogkönyvének eljárásjogi vonatkozásai

13.50 – 14.10 Bató Szilvia: Egy ismeretlen forráscsoport: magánjogi perkivonatok a 18–19. század fordulóján

14.10 – 14.30 Homoki-Nagy Mária: Az adóssági perek története

14.30 – 14.50 Papp László: Polgári perrendtartás a szabadalmi eljárásban

14.50 – 15.15 Hozzászólás, vita

15.15 – 15.30 kávészünet


Levezető elnök: Béli Gábor

15.30 – 15.50 Herger Csabáné: A házassági kötelék védelmét szolgáló intézmények az 1911. évi I. tc -ben a 19. századi előzmények tükrében

15.50 – 16.10 Koncz Ibolya: A nőtartással kapcsolatos eljárásjogi kérdések az 1911. évi I. tc. alapján

16.10 – 16.30 Beke-Martos Judit: Polgári eljárásjog az Egyesült Államokban

16.30 – 16.50 hozzászólás , vita

Zárszó

 

 

November 25-én a Kar szegedi alapításának jubileuma tiszteletére 90 éves a szegedi jogászképzés konferenciát szerveznek a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Program:

10.00 Megnyitó

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Prof. Dr. Szabó Imre dékán

10.15 Plenáris ülés

Levezető elnök: Prof. Dr. Jakab Éva (tszv. egyetemi tanár, SZTE ÁJTK)


Előadók:

- Prof. Dr. Ruszoly József (professor emeritus, SZTE ÁJTK): A Jogi Kar története

- Prof. Dr. Szabó Imre (tszv. egyetemi tanár, SZTE ÁJTK): Plósz perrendtartása és napjaink Pp. módosításai

11.10 Kávészünet

11.30 Plenáris ülés (folytatás)

Levezető elnök: Prof. Dr. Hajdú József (tszv. egyetemi tanár, SZTE ÁJTK)


Előadók:

- Prof. Dr. Lévay Miklós (tszv. egyetemi tanár, ELTE ÁJK): Fejlemények az „alkotmányos büntetőjog” területén

- Dr. Balázs István: (tszv. egyetemi docens, DE ÁJK): Új tendenciák a közigazgatás fejlesztésében

12.30– 14.00 Ebédszünet (Fogadás)

14.00- 15.30 Szekcióülések

 

I. Szekció: Civilisztikai tudományok és jogtörténet

Levezető elnök: Prof. Dr. Balogh Elemér (tszv. egyetemi tanár, SZTE ÁJTK)


Előadók:

- Dr. Harsági Viktória (tszv. egyetemi docens, PPKE ÁJK): A fizetési meghagyásos eljárás különböző modelljei Európában

- Dr. Wopera Zsuzsanna (tszv. egyetemi docens, ME ÁJK): A kisértékűtől a kiemelt jelentőségű perekig

- Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária (tszv. egyetemi tanár, SZTE ÁJTK): A magánjogi kodifikáció történeti háttere

- Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára (egyetemi docens, SZTE ÁJTK): Médiaszolgáltatás és a fogyasztóvédelem

- Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta (egyetemi docens, SZTE ÁJTK): Információs szabadságjogok a magánszféra védelmének ölelésében

 

II. Szekció: Bűnügyi tudományok

Levezető elnök: Dr. Györgyi Kálmán egyetemi docens (ELTE)


Előadók:

- Prof. Dr. Bárd Károly (egyetemi tanár, CEU): Az igazságszolgáltatási rendszerek összehasonlításáróé

- Dr. Balogh Ágnes: A veszély fogalmáról a büntetőjogban (egyetemi docens, PTE ÁJK)

- Dr. Hollán Miklós: A személyes tulajdonságok és körülmények tana (tudományos munkatárs, MTA JTI)

- Prof. Dr. Tóth Mihály: Tézisek a büntetőjog tudományának és gyakorlatának kapcsolatáról (tszv. egyetemi tanár, PTE ÁJK)

- Prof. Dr. Nagy Ferenc (tszv. egyetemi tanár, SZTE ÁJTK): A szegedi büntetőjogi/dogmatikai iskola meghatározó képviselőiről

 

III. Szekció: Államtudományok

Levezető elnök: Prof. Dr. Blutman László (tszv. egyetemi tanár, SZTE ÁJTK)


Előadók:

- Dr. Schanda Balázs (tszv. egyetemi docens, PPKE JÁK): Új vallásügyi szabályozás - új kihívások

- Dr. Józsa Zoltán (habil. egyetemi docens, SZTE ÁJTK): Az önkormányzati rendszer fejlesztési irányai

- Dr. Kiss Barnabás (egyetemi docens, SZTE ÁJTK): Az új Alaptörvény alapjogi rendelkezéseiről

16.00 A konferencia zárása

Prof. Dr. Szabó Imre dékán

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája tematikus nemzetközi konferenciát szervez a 90 éves a jogászképzés Szegeden rendezvénysorozat keretében, amelynek címe: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Kar szegedi alapításának jubileuma tiszteletére rendezett konferenciára, amelyet 2011. november 26-án tartanak, Szegeden.

A konferencia megnyitásának és a plenáris előadások helyszíne: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, Somogyi u. 7.

A szekcióülések helyszíne: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, Tisza L. Krt. 54.

A rendezvényről dr. Varga Norbert egyetemi docens urat, a konferencia szervezőjét kérdeztem:

„Prof. Dr. Jakab Éva, a SZTE ÁJTK Doktori Iskolájának elnöke koordinálja a munkát. Tőle kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy szervezzem meg a konferenciát. Rajtam kívül Nagy Éva PhD hallgató mint szervező asszisztens vesz részt a munkában.

A rendezvény a Magyar Tudomány Ünnepének keretében lett meghirdetve, csatlakozva a felhívásban szereplő témakörökhöz. Előadónak a magyarországi jogi karok doktori iskoláinak hallgatói jelentkeztek, amelyek közül van olyan, aki doktori képzésén keresztül kapcsolódik valamelyik külföldi PhD képzési programhoz is. Előadóink egy része angol nyelven fogja megtartani prezentációját. A szekciók (workshop-ok) tematikáját a beérkezett előadások tükrében határoztuk meg, ahol egy elnök vezetésével prezentálják a résztvevő PhD hallgatók kutatási eredményeiket. Az elhangzott előadások szerkesztett változatának publikálására is lehetőség lesz egy önálló konferenciakötetben. A SZTE ÁJTK Doktori Iskolája fogja kiadni az írott változatot, ahogy azt a korábbi doktorandusz konferenciák esetében is tervezi.”, tudtam meg dr. Varga Norberttől.

A konferenciára az állam- és jogtudományi doktori iskolák PhD hallgatói vagy doktorjelöltjei a következő szekciókba jelentkezhettek: alaptörvényünk történeti előzményei; alaptörvényünk a közjogi kutatások tükrében; alaptörvényünk és a bűnügyi tudományok; alaptörvényünk és a civilisztikai tudományok, és alaptörvényünk a nemzetközi összehasonlítás tükrében. Az előadások tervezett időtartama maximum 15 perc, amelyet 10 perces szakmai vita követ.

 

Gazsó Orsolya

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek