Bezár

Sajtóarchívum

Országos diákverseny a BTK-n

Országos diákverseny a BTK-n

2009. április 13.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) legnépesebb szekcióját, a humán tudományokét április 16. és 18. között Szegeden rendezi meg az Országos Tudományos Diákköri Tanács.
A rendező intézmény a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXIX. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
A hazai bölcsészszakmát megmozgató rendezvény munkájában 870 opponens értékelte a dolgozatokat. Az ő pontszámaik alapján a beérkezett 423 pályamunkából több mint négyszázat olvasnak fel a konferencián. A döntőbe jutott dolgozatok 38, különböző tudományterületenként megállapított zsűribizottság előtt méretnek össze. A zsűri munkájában 6 akadémikus, 26 akadémiai doktor és 4 határon túli professzor is részt vesz. A szegedi bölcsészkar hallgatói is tevékenyek a szervezésben: a zsűrik munkáját titkárként például doktoranduszok segítik.
A hazai egyetemek közül az ELTE képviselteti magát a legmagasabb hallgatói létszámmal, 108 diákkal. A Szegedi Tudományegyetem 79 diákja vesz részt a konferencián. A Debreceni Tudományegyetemről 49, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről 41, az egri Eszterházy Károly Főiskoláról 39, a Pécsi Tudományegyetemről pedig 38 hallgató érkezik. Mindezen kívül több más magyar egyetem és főiskola hallgatói lesznek jelen, és a határon túlról is érkeznek diákok.
Az április 16-i megnyitón Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus tart plenáris előadást a bölcsésztudományok állapotáról. Már az első napon megkezdődnek, majd a második nap estéjéig tartanak a tagozatok szekcióülései. A szer­ve­zők a ki­kap­cso­ló­dás­ra is le­he­tő­sé­get biztosítanak: szín­há­zi elő­adás­, kis­vas­utas vá­ros­né­zés­, JATE-buli valamint a Rad­nó­ti-em­lék­év kap­csán a köl­tő egye­te­mi éve­i­ről szó­ló em­lék­ki­ál­lí­tás meg­nyi­tója várja az ér­dek­lő­dő­ket az Egye­te­mi Könyv­tár­ban. A konferencia eredményhirdetését április 18-én délelőtt 11 órától rendezik meg a bölcsészkar épületében.
A kon­fe­ren­cia véd­nö­kei Prof. Dr. Sza­bó Gá­bor, a Szegedi Tudományegyetem rek­to­ra, Dr. Botka Lász­ló, Sze­ged pol­gár­mes­te­re, Ma­gyar An­na, a Csong­rád Me­gyei Köz­gyű­lés el­nö­ke, Prof. Dr. Dékány Im­re aka­dé­mi­kus, az MTA Sze­ge­di Te­rü­le­ti Bi­zott­ság el­nö­ke és Dr. Cser­nus Sán­dor, a há­zi­gaz­da kar dé­kán­ja.
A konferencia felelőse a Humán Tudományi Szekció ügyvezető elnökeként Prof. Dr. Anderle Ádám egyetemi tanár, ügyvezető titkára Dr. Vajda Zoltán egyetemi docens, dékánhelyettes, hallgatói képviselő Polgár Zsuzsanna, a szegedi bölcsészkar hallgatói önkormányzatának elnöke. A szervező iroda vezetője Révész Éva.
A rendezvénnyel kapcsolatban további tájékoztatást a 06-30/283-7267 telefonszámon vagy a turitimi@gmail.com email-címen Turi Tímeától kérhetnek.
 
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek