Bezár

Sajtóarchívum

Szabadegyetem-Szeged III. A hely szelleme - Handel, Christian Bach és Haydn a XVIII. századi Londonban

Szabadegyetem-Szeged III. A hely szelleme - Handel, Christian Bach és Haydn a XVIII. századi Londonban

2009. április 20.
Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a Szabadegyetem – Szeged harmadik szemeszterének következő előadását.
Április 22-án szerdán 18 órakor Illés Mária egyetemi adjunktus
A hely szelleme - Handel, Christian Bach és Haydn a XVIII. századi Londonban címmel tart előadást a megszokott helyszínen, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
 
Az angol zenetörténetben voltak kiemelkedő pillanatok, amikor a szigetország zenészei, divatjai, szokásai fordították új irányba az európai zenetörténet tendenciáit. Ilyen például a reneszánsz zene kezdete 1420 körül, ami zeneelméleti szempontból elsősorban a terchangköz emancipációját jelenti a konszonáns hangzatok körében – angol mintára. Ugyanekkor az első nagy terjedelmű, zeneileg egységes kompozíció, a ciklus-szerűen megkomponált mise-ordinárium is angliai szerzők ötletei alapján gyökeresedett meg Európában. A XVIII. századi London azonban elsősorban importálta a zenei élet nagyságait, hiszen polgárosodó kulturális életével, nagyvárosias légkörével valódi vonzerőt jelentett a kontinens zenészei számára. Az odaérkező – ott letelepedő, vagy ott csak rövidebb időt töltő – zeneszerzők művei mégis új szellemiséget árasztanak. Ezt az újdonságot képviseli többek között Händel angol oratórium műfaja, Johann Christian Bach hangszeres zenéje és a szakmáról már mindent tudó, idős Haydn új típusú zongorazenéje, romantikusan értelmezhető dalköltészete, és anyanyelvű oratóriuma.
 
Előadásom arra keresi a választ, hogy e három német szerző londoni tevékenységén keresztül hogyan mutatkozik meg a XVIII. századi London sajátosan modern zenei ízlése; továbbá, hogy mi módon érvényesül ez az új ízlés, azaz milyen visszacsatolás figyelhető meg zeneszerző és közönsége között; végül hogy milyen mértékű hatása volt e londoni újdonságoknak az összeurópai zenetörténetre.
 
Illés Mária
 
Az előadáson elhangzik:
Johann Christian Bach: Esz-dúr zongoraverseny Op.7, II. tétel
Joseph Haydn: No 62. Esz-dúr szonáta I. tétel
Joseph Haydn: Angol canzonetták – The Mermaid’s Song, She never told her love
Előadók:
Benedekfi István – zongora, Benedekfi Zoltán – hegedű, Endrei Eszter – hegedű,
Hohl Zsuzsanna – gordonka, Kovács Éva – ének
 
Kérjük, amennyiben lehetséges, legyenek segítségünkre a közönség figyelmének felhívásában.
További információk: www.u-szeged.hu/szabadegyetem
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek