Bezár

Sajtóarchívum

Sajtóközlemény - Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen

Sajtóközlemény - Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen

2017. június 01.
3 perc

esza_felso

A Szegedi Tudományegyetem támogatást nyert a EFOP-3.5.1-16-os, Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése című pályázati konstrukcióban „Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen” címmel (Pályázati azonosító: EFOP-3.5.1-16-2017-
00004).

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A projekt célja - összhangban, mind Magyarország Kormányának céljaival, mind pedig a Szegedi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Tervével, hogy az intézményben – szorosan együttműködve a gazdasági szférával – olyan a munkaerő- piaci igényekhez igazodó, gyakorlatorientált duális és kooperatív képzések, (a gazdasági szférával való együttműködés segítésére, a gyakorló szakemberek képzésekbe történő bevonására, a hallgatói lemorzsolódás kezelésére irányuló) szolgáltatások kifejlesztése és működtetése valósuljon meg, amelyek hozzájárulnak a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének erősítéséhez, valamint a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez.

A projekt stratégiai programterületei és beavatkozási célterületei:

 • A gyakorlatorientáltság növelése duális és kooperatív képzések fejlesztésén keresztül.
 • A képzések gyakorlati tartalmának növelése érdekében duális képzési programok kidolgozása és a képzések elindítása.
 • Kooperatív képzések tantervének kidolgozása, a képzések megvalósítása ebben a formában.
 • Megfelelő minőségű és tartalmú tananyagok kidolgozása szoros együttműködésben a piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy a kialakított tananyagok és ezáltal a képzések minél jobban kiszolgálják a munkaerő-piaci igényeket.
 • Szoros együttműködés erősítése a gazdasági szférával a képzések területén.
 • A meglévő gazdasági kapcsolatok megerősítése és tovább fejlesztése.
 • A szoros együttműködést és kapcsolattartás biztosítására Duális Képzési Központ létrehozása.
 • A gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe.
 • A gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre
 • A felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése
 • A diákok tájékoztatása az új tipusú képzésekről, azok lehetőségeiről, a duális és a kooperatív képzések ismertetése, bemutatása pályaorientációs előadások és informatív bemutató anyagok készítése és eljuttatása a középiskolákhoz.
 • Munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése.
 • Általános vállalkozói alapismeretek beépítése az általános egyetemi műveltségbe a vállalkozói
  attitűd, a vállalkozói hajlam kialakítása és megerősítése érdekében.
 • A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.

A projekt által a támogatás hasznosulásával elérni kívánt eredmények:

 • Gyakorlatorientált és a munkaerő-piaci igényeket kielégítő, további duális és új típusú, kooperatív rendszerű felsőoktatási képzések kerülnek bevezetésre.
 • Kialakításra kerül a gazdasági szféra és az Egyetem közötti folyamatos és aktív
 • együttműködését biztosító, a gyakorlatorientált képzések koordinálását végző Duális Képző Központ.
 • Helyi szintű együttműködések, a szak- és felnőttképzési, valamint gazdasági szereplőkkel való kooperációk kiszélesítése, további szereplők bevonása.
 • A munkaerő-piac orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése, aminek következtében nő a térségben a vállalkozói aktivitás, a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének erősítése.

A felsőoktatási szolgáltatások fejlesztésének köszönhetően:

 • A lemorzsolódás mérséklődése a középiskolások pályaválasztásának támogatása.
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók felsőoktatásban való benntartása, illetve a felnőttképzési programba történő bekapcsolódásuk lehetőségének biztosítása a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növekedése.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek