Bezár

Sajtóarchívum

kinevezes_2010
Kinevezéseket és elismeréseket adtak át az SZTE-n

Kinevezéseket és elismeréseket adtak át az SZTE-n

2010. június 29.
9 perc

Vezetői megbízásokat, kinevezéseket, habilitációs okleveleket, kitüntető címeket és elismeréseket adott át a Szegedi Tudományegyetem rektora képviseletében Prof. Dr. Rácz Béla általános és stratégiai rektorhelyettes június 29-én a TIK nagyelőadójában.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

2010. július 1-től elnöki megbízást kapott a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba:

Dr. Pál Attila egyetemi tanár, a Klinikai Központ jelenlegi elnöke

2010. július 1-től centrumelnöki megbízást kapott a Dél-Alföldi Agrártudományi Centrumba: 

Dr. Bodnár Károly főiskolai tanár, a Mezőgazdasági Kar dékánja, aki egyben következő dékáni megbízását is átvette 

2010. július 1-től dékáni megbízást kapott: 

az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra Dr. Barnai Mária tanszékvezető főiskolai docens

az Általános Orvostudományi Karra Dr. Vécsei László akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár

2010. augusztus 1-től dékáni megbízást kapott: 

a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra Dr. Galambos Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, a kar jelenlegi dékánja.

Kitüntetések, kinevezések átadása 2010Intézetvezetői megbízást kaptak 2010. július 1-től:

Bölcsészettudományi Kar:

Dr. Fenyvesi Anna egyetemi docens az Angol-Amerikai Intézetbe

Dr. Kocsis Mihály egyetemi docens a Szláv Intézetbe

Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetbe

Mezőgazdasági Kar:

Dr. Majzinger István egyetemi docens az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe

Dr. Monostori Tamás egyetemi docens a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe

Tanszékcsoport-vezetői megbízást kapott 2010. július 1-től:

Természettudományi és Informatikai Kar:

Dr. Szabó Gábor akadémikus, egyetemi tanár, a tanszékcsoport jelenlegi vezetője a Fizikus Tanszékcsoportba

Igazgatói megbízást kapott 2010. július 1-től:

Állam- és Jogtudományi Kar:

Dr. Trócsányi László egyetemi tanár, jelenlegi igazgató az Európa-tanulmányok Központba

Tanszékvezetői megbízást kaptak 2010. július 1-től:

Állam- és Jogtudományi Kar: 

Dr. Katona Tamás egyetemi tanár a Statisztikai és Demográfiai Tanszékre

Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár a Büntető Jogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékre

Általános Orvostudományi Kar: 

Dr. Barzó Pál egyetemi tanár az Idegsebészeti Klinikára

Dr. Iványi Béla egyetemi tanár a Pathológiai Intézetbe

Dr. Simonka János Aurél egyetemi tanár a Traumatológiai Klinikára

Dr. Szabó Gyula egyetemi tanár a Kórélettani Intézetbe

Dr. Tóth Gábor egyetemi tanár az Orvosi Vegytani Intézetbe 

Bölcsészettudományi Kar: 

Dr. Horváth Géza egyetemi docens a Német Irodalomtudományi Tanszékre

Dr. Kövér Lajos egyetemi docens az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre

Dr. Lázár István egyetemi docens a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékre

Dr. Maleczki Márta egyetemi docens az Általános Nyelvészeti Tanszékre  

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar: 

Igazné dr. Prónai Borbála főiskolai docens a Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszékre 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar: 

Dr. Bucin Mihaela Geni főiskolai docens a Nemzetiségi Intézet Román Nyelv és Irodalom Tanszékére

Maruzsné dr. Sebó Katalin főiskolai tanár a Nemzetiségi Intézet Szlovák Nemzetiségi Tanszékére

Természettudományi és Informatikai Kar: 

Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár a Számítógépes Optimalizálás Tanszékre

Dr. Erdőhelyi András egyetemi tanár a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékre

Dr. Görgényi Miklósné dr. Tari Irma egyetemi docens a Növénybiológiai Tanszékre

Dr. Imreh Csanád adjunktus a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszékre, aki egyúttal egyetemi docensi kinevezését és habilitációs oklevelét is átvette

Dr. Kató Zoltán egyetemi docens, a Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékre Dr. B. Szendrei Mária egyetemi tanár az Algebra és Számelmélet Tanszékre

Dr. Toldi József egyetemi tanár az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre

Zeneművészeti Kar: 

Dr. Kerek Ferenc egyetemi tanár a Zongora Tanszékre

Dr. Sin Katalin főiskolai docens a Vonós Tanszékre  

Igazgatói megbízást kapott 2010. július 1-től:

Scherer Ferenc, jelenlegi igazgató az Egyetemi Számítóközpontba

Újvári István jelenlegi igazgató a Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolába

Egyetemi tanári kinevezés: 

Bölcsészettudományi Kar: 

Dr. Máté-Tóth András főiskolai tanár

További jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensi kinevezés: 

Állam- és Jogtudományi Kar: 

Dr. Simonné dr. Gombos Katalin további jogviszonyban foglalkoztatott adjunktus a Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékre 

Egyetemi docensi kinevezés: 

Általános Orvostudományi Kar: 

Dr. Furák József adjunktus a Sebészeti Klinikára

Dr. Institóris László intézeti gyógyszerész az Igazságügyi Orvostani Intézetbe

Dr. Kovács László adjunktus a Reumatológiai Klinikára, aki habilitációs oklevelét is átvette

Dr. Kuncz Ádám adjunktus az Idegsebészeti Klinikára

Dr. Molnár Tamás adjunktus az I. számú Belgyógyászati Klinikára

Dr. Zöllei Éva adjunktus az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetbe

Zsoldiné dr. Urbán Edit adjunktus a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetbe, aki habilitációs oklevelét is átvette

Bölcsészettudományi Kar: 

Dr. Draskóczy Miklósné dr. Székely Melinda adjunktus az Ókortörténeti Tanszékre

Dr. Erdei Ilona adjunktus az Orosz Filológia Tanszékre

Dr. Kulcsár Valéria megbízott egyetemi docens a Régészeti Tanszékre

Dr. Latzkovits Miklós főiskolai docens a Régi Magyar Irodalmi Tanszékre

Dr. Madarász Klára főiskolai docens az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékre

Dr. Mészáros István a Történeti Segédtudományok Tanszékre

Dr. Monok István a Könyvtár és Humán Információtudományi Tanszékre

Dr. Sebők Ferenc adjunktus a Történeti Segédtudományok Tanszékre

Dr. Simon András adjunktus a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékre

Dr. Szabó Gábor főiskolai docens a Modern Magyar Irodalmi Tanszékre

Gazdaságtudományi Kar:

Dr. Halmosi Péter adjunktus a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetbe

Dr. Kürtösi Zsófia adjunktus az Üzleti Tudományok Intézetbe

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar: 

Dr. Farkas Éva megbízott egyetemi docens a Felnőttképzési Intézet Andragógia Szakcsoportjába

Dr. Karancsi Zoltán főiskolai docens az Alkalmazott Természettudományi Intézet Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékére

Dr. Kruppa Tamás főiskolai docens az Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Regionális és Környezettörténeti Szakcsoportjába

Dr. Nagy Edit főiskolai docens az Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Társadalomtudományi Szakcsoportjába

Dr. Propszt Eszter főiskolai docens a Nemzetiségi Intézet Német Nemzetiségi Tanszékére

Gerencsérné dr. Újvári Edit főiskolai docens a Felnőttképzési Intézet Kultúramediátor Szakcsoportjába

Nagyné dr. Sulyok Hedvig főiskolai docens az Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékére

Mérnöki Kar: 

Dr. Bíró István megbízott egyetemi docens és Hovorkáné dr. Horváth Zsuzsanna főiskolai docens a Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézetbe

Dr. Csanádi József főiskolai docens az Élelmiszermérnöki Intézetbe 

Mezőgazdasági Kar: 

Dr. Horváth József főiskolai docens a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetbe

Természettudományi és Informatikai Kar: 

Dr. Papp Tamás adjunktus a Mikrobiológiai Tanszékre, aki habilitációs oklevelét is átvette

Főiskolai docensi kinevezés: 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar: 

Dr. Joó Gabriella adjunktus az Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoportba

Mérnöki Kar:

Dr. Bajúsz Ildikó adjunktus az Élelmiszermérnöki Intézetbe

Dr. Szabó Pál Balázs adjunktus

Mezőgazdasági Kar: 

Dr. Kristó István adjunktus a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar: 

Bán Sándor adjunktus a Testnevelési és Sporttudományi Intézet Sportági Szakcsoportjába

Zeneművészeti Kar: 

Dr. Cseri Zsófia megbízott főiskolai docens a Zeneelmélet Tanszékre

Zsigmondné dr. Papp Éva adjunktus a Zongora Tanszékre

Sikeresen habilitáltak: 

Egyetemünk oktatói közül: 

Dr. Aigner Zoltán Miklós, a Gyógyszertechnológiai Intézet egyetemi docense

Dr. Deák Ágnes, az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi docense

Dr. Ilisz István, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék adjunktusa

Dr. Jost Norbert László a Keringésfarmakológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa

Dr. Karsai János, az Orvosi Informatikai Intézet egyetemi docense

Dr. Kredics László, a Mikrobiológiai Tanszék adjunktusa

Dr. Molnár Gyöngyvér, a Neveléstudományi Intézet egyetemi docense

Dr. Nemes Attila, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ adjunktusa

Dr. Pogány Magdolna, a Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék főiskolai tanára

Dr. Rakonczay Zoltán, az I. sz. Belgyógyászati Klinika tudományos főmunkatársa

Dr. Rovó László, a Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika egyetemi docense

Dr. Sáry Gyula Márton, az Élettani Intézet egyetemi docense

Dr. Szabó Imre, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára

Dr. Tiszlavicz László, a Pathológiai Intézet egyetemi docense

Dr. Tóth András, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet tudományos főmunkatársa

Dr. Varga Albert, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ egyetemi docense

Egyetemünkön sikeresen habilitált más intézmény dolgozói: 

Dr. Bajdik János, a Chinoin Zrt. formuláció vezetője

Dr. Csomós Péter, a Pándy Kálmán Kórház Központi Laboratóriumának főgyógyszerésze

Dr. Tomcsányi János, a Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető főorvosa

Dr. Tóth Ágnes, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatóhelyettese

Professor Emeritus cím: 

Dr. Ruszoly József, az Állam- és Jogtudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára

Dr. Bodosi Mihály, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára

Professor Emerita cím: 

Dr. Hammer Helga, az Általános Orvostudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára

Egyetemi magántanári cím: 

Dr. Hercz Péter, a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház főorvosa

Dr. Kiss Zoltán, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelő Intézet főorvosa

Dr. Kondákor István, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza osztályvezető főorvosa

Dr. Lövei Gábor, a dániai Aarhus University tudományos főmunkatársa

Dr. Szolnoki Zoltán, a Pándy Kálmán Kórház osztályvezető főorvosa

Dr. Takács Erzsébet, az MTA Izotópkutató Intézete tudományos tanácsadója

Dr. Ungár László, a Telki Kórház orvosszakmai vezetője

Dr. Utasi Ágnes, a Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára

Dr. Vásáry István, az ELTE Török Filológiai Tanszékének egyetemi tanára

Címzetes egyetemi tanári cím: 

Dr. Annemarie Meijer, a Leideni Egyetem egyetemi docense

Dr. Anton Sculean, a Berni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

Dr. Dósa Gábor, a Pándy Kálmán Kórház igazgatói szaktanácsadója

Dr. Ilia Mihály, a Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi docense

Dr. Sipos Jenő főiskolai tanár, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar dékánja

Címzetes egyetemi docensi cím: 

Dr. Bánfalvi Attila, a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza megbízott osztályvezető főorvosa

Dr. Daróczi Károly, a Nagyváradi Egyetem külügyi kapcsolatok igazgatója

Dr. Györgyné dr. Vágó Magdolna, a TEVA Gyógyszergyár osztályvezetője

Dr. Kiss Balázs, a MOL Nyrt. tároló modellezési szakértője

Dr. Légrádyné dr. Török Judit, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nyugalmazott gyógyszerésze

Dr. Molnár Gyula ornitológus, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar nyugalmazott adjunktusa

Dr. Vajda György, a Zala Megyei Kórház osztályvezető főorvosa

Dr. Vörös Gabriella, a Régészeti Tanszék nyugalmazott adjunktusa

Ezio Bernardelli, a Bölcsészettudományi Kar lektora

Címzetes főiskolai docensi cím: 

Szilágyiné dr. Bay Lujza, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott rendőr alezredese

Rektori Elismerő Oklevél:

Állam- és Jogtudományi Kar: 

Dr. Zámbó Géza egyetemi docens

Általános Orvostudományi Kar: 

Jánosi János tudományos munkatárs

Bölcsészettudományi Kar: 

Dr. Szántó Richárd egyetemi docens

Gyógyszerésztudományi Kar: 

Dr. Lázár László egyetemi docens

Mezőgazdasági Kar: 

Dr. Benkő-Kiss Árpád főiskolai docens

Természettudományi és Informatikai Kar: 

Katonáné dr. Horváth Eszter adjunktus

Kiss Antalné hivatalsegéd

Zeneművészeti Kar: 

Boros József főiskolai docens

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság: 

Földesiné Ábrahám Katalin osztályvezető

Idegennyelvi Kommunikációs Intézet: 

Dömötör Róza nyelvtanár

Károlyi Mihály Kollégium: 

Varga Ágnes igazgató

Móra Ferenc Kollégium:

Erdélyi Ágnes igazgató

Rektori Hivatal: 

Doboziné Varga Klára főtanácsos

Kőműves Zoltánné hivatalsegéd

Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola:

Vincze Istvánné igazgatóhelyettes

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek