EFOP-3.4.3-16-2016-00014aculati_eleminfoblokk_kedv_final_cmyk__esza1_250x2501

A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek: Gál Ferenc Egyetem

(korábbi nevén: Gál Ferenc Főiskola)

 

A szerződött támogatás összege: 3 674 763 804 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

3 605 664 984 Ft

0 Ft

3 605 664 984 Ft

Gál Ferenc Egyetem

69 098 820 Ft

0 Ft

69 098 820 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.06.01. - 2022.02.28.

 

Projektmenedzser: Bolgár Zsolt

 

Pénzügyi vezető: Szakálné Csajkás Anita

 

Szakmai vezető: Dr. Habil Tarkó Klára

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek közös, általános célja a fejlesztés során a dél-alföldi régióban a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások arányának fenntartható növelése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése egymásra épülő, tematikus fejlesztések megvalósításával a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása és a hatékonyabb hozzáférhetőségének javításra által. A projekt hét, a felhívással tematikusan szinkronban felépülő alprojekt keretében valósul meg. Az alprojektekben megjelölésre került öt kiemelt képzési terület (orvos-, egészségügyi-, MTMI-, gazdaságtudományi-, agrár- és a pedagógusképzés képzési területek) intézményi fejlesztései, melyek innovációs fejlesztései egy olyan rendszer létrehozására fókuszálnak, amelyben a beavatkozások eredményeképpen mind a hallgatók, mind az oktatók, mind a programban résztvevő intézmények kiemelkedő teljesítménnyel képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre is.

Az „AP1 Hallgatói diploma-szerzést segítő szolgáltatások alprojekt” keretében a közvetlen felsőoktatási részvételt és bennmaradást növelő beavatkozások valósulnak meg három tematikusan egymásra épülő alprogramban: a (1) lemorzsolódást megelőző mérések során komplex kompetencia mérések valósulnak meg, amelyek megalapozzák a (2) közvetlen lemorzsolódás elleni tevékenységeket, a támogató szolgáltatások lebonyolítását és biztosítását tréningek formájában. A programban kiemelt hangsúlyt kap a (3) tudományterületi intézkedések intézményi szintű megvalósítása is, melynek eredményeképpen nő a diplomaszerzés esélye a lemorzsolódás kockázatával érintettek, a hátrányos helyzetűek, a hátrányos térségből származók, a fogyatékossággal élők körében.

Az „AP2 Komplex képzés és szolgáltatásfejlesztés” keretében a komplex oktatási innováció és szolgáltatásfejlesztés jegyében megtörténik az intézményi képzések átalakítása és fejlesztése az új KKK-khoz és a tanulási eredmény alapú szemlélet követelményeihez illeszkedően. A fejlesztések során a készség- és gyakorlatorientáltság, a készségközpontú tanterv átalakítása, a gazdasági igények beépítése, valamint a digitális készségek fejlesztése mellett a tanulási eredmény alapú módszertan és gyakorlat területén megvalósuló képzők képzése, illetve magyar és idegen nyelvű képzés, szervezés és tananyagfejlesztési tevékenység valósul meg.

Az „AP3 Nemzetköziesítés” keretében az egyetemi polgárok részére nyújtott szolgáltatások fejlesztése, illetve újabb tagság és együttműködés kialakítása nemzetközi szervezetekkel (U-Multirank csatlakozás) valósul meg, valamint a tudományterületi specifikumokat figyelembe véve kialakításra, illetve „újradefiniálásra” kerül az „egyetemi brand”: piaci elemzés alátámasztásával sor kerül az új SZTE arculat megalkotása is.

Az „AP4 Kárpát-medencei oktatási tér” keretében a cél a Kárpát-medencei oktatási térrel kapcsolatos központi koordináció fejlesztése, a meglévő intézményi, ágazati és piaci kapcsolatok ápolása, valamint újak kiépítése, - illetve saját és közös képzési programok kidolgozásának előkészítése a Kárpát-medencében található felsőoktatási intézményekkel a szak és a tudományterületi specifikumok figyelembevételével.

Az „AP5 Egészségnevelés” válogatott sport és egészségnevelő programokkal hozzájárul a hallgatók körében a mindennapos sportaktivitás fokozására meglévő sport szolgáltatások fejlesztésével és új sportszolgáltatások bevezetésével, rekreációs és versenysport rendezvények, versenyeztetés szervezésével. Az alprojektben kiemelt cél az élsportolók és önkéntesek bevonása, valamint sportszakmai támogatás nyújtása az új és meglévő hallgatói sport és egészségnevelő szolgáltatásokhoz hatékony kommunikációs és információs szolgáltatásfejlesztési feladatok ellátásával.

Az „AP6 SZTE O3 stratégia” illeszkedve az intézményi IFT-hez, a távoktatás és nem tantermi oktatás megújítását, elektronikus jegyzetek fejlesztését és új nemzetközi online oktatási platformhoz kapcsolódást célozta meg az összes intézményi képzési és szolgáltatási terület bevonásával.

Az „AP7 Oktatói-kutatói teljesítmény értékelési rendszer” keretében az oktató és nem oktató dolgozók idegen nyelvi képzése, a nem oktató-kutatói munkakörben foglalkoztatott munkavállalók életpálya modelljének kidolgozása, a munkavállalóknak nyújtott képzési, átképzési, továbbképzési programok megszervezése, az azokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése, valamint a hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programok indítása minden szakmai tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan valósul meg.


Tovább a projekt honlapjáraAz Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány