EFOP-3.4.4-16-2017-00010


A projekt címe: Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.4.4-16-2017-00010

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szent István Egyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány

Kaposvári Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 789 999 727 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szent István Egyetem

599 704 452 Ft

0 Ft

599 704 452 Ft

Emberi Erőforrások

Fejlesztése Alapítvány

5 419 000 Ft

0 Ft

5 419 000 Ft

Kaposvári Egyetem

56 341 608 Ft

0 Ft

56 341 608 Ft

Szegedi Tudományegyetem

128 534 667 Ft

0 Ft

128 534 667 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.06.01.-2021.06.29.

 

Projektmenedzser: Alattyányi István

 

Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea

 

Szakmai vezető: Dr. Komarek Levente

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság szempontjait globálisan elemezve valószínűsíthető, hogy a következő két évtizedben világszerte jelentősen növekedni fog az élelmiszerkereslet. A cél tehát olyan forrás-hatékony, termelékeny és alacsony kibocsátású mezőgazdasági ágazat létrejöttének előmozdítása, amely tiszteletben tartja azokat a természeti erőforrásokat (pl. talaj és víz), amelyektől a gazdálkodás nagymértékben függ. Mivel Magyarországon a mezőgazdaságban foglalkoztatottak korösszetétele és képzettségi szintje is elmarad a többi ágazatban elvárt szinttől, ezért az agrárvállalkozások versenyképességének biztosítása érdekében elengedhetetlen a magas szintű, korszerű tudással rendelkező szakemberek foglalkoztatása és képzése. Újra népszerűvé kell tenni a fiatalok körében az agrár-felsőoktatást, mivel a jelentkezők száma kb. fele a szükségesnek és a felvettek között nagy a lemorzsolódás aránya (a 2014-es jelentkezők kevesebb, mint 7%-a jelentkezett az agrár-felsőoktatásba, számuk nem éri el az 5000 főt). El kell érni, hogy 4 éven belül 10% fölé növekedjen a jelentkezők aránya, melynek eredményeként várhatóan növekednek majd a felvett hallgatók minőségi mutatói és alacsonyabb lehet a lemorzsolódás is (Fokozatváltás a felsőoktatásban, 2014).

 

A fenti célok megvalósítása érdekében jelen projekt keretei között a Szent István Egyetem (konzorciumvezető), a Szegedi Tudományegyetem, a Kaposvári Egyetem, valamint az Emberi Erőforrások Fejlesztéséért Alapítvány alkotta konzorcium felsőoktatási intézményeire épülő agrár pályaorientációs rendszert kíván kidolgozni az általános és a középiskolai diákok (10-14 és a 15-19 éves korosztály) számára. A program megvalósítása tehetséggondozási célokat szolgál, elősegíti a felsőoktatási intézmények utánpótlás nevelését az agrároktatásban. Ezen célokat az alábbi tevékenységcsoportok megvalósításával kívánjuk elérni:

  1. Felmérjük a 10-14 és a 15-19 éves korosztály MTMI-hez és különösen az agrár területhez kapcsolódó attitűdjét.
  2. Az eredmények alapján országos szinten több éves, roadshow típusú pályaorientációs tevékenységet kívánunk végezni, ezzel is elősegítve a felsőoktatás MTMI szakjainak és különösen az agrár felsőoktatás hallgatói utánpótlásának biztosítását, valamint lemorzsolódásának csökkentését.
  3. A készségfejlesztő és kommunikációs programokban résztvevő oktatók, kutatók, munkatársak (képzők képzése), és a vállalat és a civil szféra képviselőinek képzése, valamint a közoktatásban tevékenykedő pedagógusok továbbképzése a hatékony hallgatószám növelés és a pályaorientáció érdekében.
  4. Az MTMI és agrár szakok népszerűsítése és a hatékony pályaorientáció érdekében több civil szervezet bevonása a cél, hogy a fiatalokat, a potenciális célcsoportot a reális, 21. századi munkaerőpiaci elvárásokra felkészíthessük.
  5. „Nulladik évfolyamok fejlesztése és működtetése: fejlesztő jellegű képzések, gyakorlati képzést összekapcsoló 60-180 órás tanfolyamok működtetése a felsőfokú oktatásba felvételt nem nyert, felsőoktatási tanulmányokat meg nem kezdő, de már sikeresen érettségizett, illetve a középfokú oktatás 11-12. évfolyamában résztvevő tanulók számára.
  6. E-learning tartalmak fejlesztése.
  7. A célcsoport programokon való részvételét elősegítő ösztönző rendszer kialakítása és működtetése: a legtehetségesebb „hallgató-jelöltek” ösztöndíjjal történő támogatása.

 

A tervezett program megvalósításának közvetlen eredményeként szándékaink szerint számottevően növelni tudjuk az agrárképzésre jelentkező diákok számát a következő években a projektben résztvevő három egyetemen. A projekt közvetett, hosszú távú hatásai elvezethetnek a természettudományos gondolkodásmód és környezettudatos szemlélet népszerűbbé válásához. Mindez szélesebb körben, a projekt időtartamán túlmutatóan is kedvezően befolyásolhatja a természettudományos, agrár- és műszaki felsőoktatásba jelentkezők számát, valamint tudásszintjét és helytállását egyetemi tanulmányaik során.


Tovább a projekt honlapjára

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány