GINOP-2.3.3-15-2016-00035


A projekt címe: Komplex Anyagtudományi Felületvizsgáló Központ kialakítása

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00035

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 671 870 180 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2017.02.01. - 2021.01.29.

Projektmenedzser:
Gila Gyöngyi

Pénzügyi vezető:
Rosu Brigitta

Szakmai vezető:
Prof. Dr. Kónya Zoltán

 


A projekt tartalmának bemutatása:

Az SZTE Természettudományi Kar Kémiai Intézetének számos kutatócsoportja foglalkozik határfelületeken lejátszódó folyamatokkal és szabályozott nanoszerkezetű anyagok előállításával. Korábban már több kutatócsoport vizsgálta akár önállóan, akár hazai és nemzetközi együttműködések keretein belül a fenti jelenségkört, és ért el világviszonylatban is számottevő eredményeket. A programban megvalósítani kívánt fejlesztés stratégiai célja az SZTE anyagtudományi K+F infrastruktúrájának megerősítése egy komplex felületvizsgáló központ (core-facility) kialakításával, úgy hogy mind az alap, mind az alkalmazott anyagtudományi kutatások terén (a nanoszerkezetek építőköveinek előállításától a megvalósult eszközig) nemzetközileg a legversenyképesebbek közé tartozzon. Konkrét célunk a legmodernebb anyagtudományi szintézismódszerek és felületvizsgálati eljárások meghonosítása és továbbfejlesztése. A saját nevelésű és külföldről hazacsábított kutatóknak kívánunk modern infrastrukturális hátteret biztosítani, a szellemi potenciál növelésének céljából. A kutatási terv lehatárolása során főként az a szempont vezérelt minket, hogy hozzuk össze azokat az SZTE-n dolgozó kutatócsoportokat (többek között 3 MTA-SZTE és 2 MTA-SZTE „Lendület”Kutatócsoport), amelyek az anyagtudományi és felületi jelenségek különböző területein már komoly nemzetközi elismertséggel rendelkeznek.


A beszerezni kívánt műszereken túlmenően, a résztvevő kutatócsoportok más egyéb műszereiket is integrálnák ebbe a komplex központi laboratóriumba. Az SZTE szempontjából stratégiailag kiemelkedő fontosságú kutatási területeknek kívánunk kiemelt támogatást szerezni, hogy eme sikeres csoportok infrastruktúra tekintetében átléphessenek egy kritikus tömeget, és a szűk keresztmetszetek megszűnjenek. A létrehozni kívánt központ egy olyan, a meglévő és újonnan beszerezni kívánt műszerek egyesítésével létrejövő, komplex egység, amely segítségével olyan átfogó információkat kapunk az előállítani vagy vizsgálni kívánt anyagainkról, ami korábban nem volt lehetséges. Mind modellrendszereket, mind gyakorlati felhasználással is kecsegtető nagyfelületű anyagokat elő lehet majd állítani és vizsgálni, oly módon, hogy garantáltan ugyanarról a térrészről nyerhessünk egyszerre topográfiai és kémiai információt. Mi több, az új in situ technikákkal alkalmazás közben (in operando) tudjuk vizsgálni anyagainkat. Ez minőségi előrelépést jelent, ami növeli az esélyt a legrangosabb folyóiratokban való publikálásra, és ERC pályázatokon való sikeres részvételre. Konkrét kutatási projektek tekintetében, a pályázók által vitt Lendület, OTKA és MTA kutatócsoportok témáihoz (pl. heterogén katalízis, szenzorika, fotoelektrokémia) közvetlenül hozzá fog járulni a fejlesztés.


Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány