EFOP-3.5.2-17-2017-00003

esza_felsoA projekt címe: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.5.2-17-2017-00003

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Gál Ferenc Egyetem

Evangélikus Hittudományi Egyetem

 

A szerződött támogatás összege: 392 322 115 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

194 510 834 Ft

0 Ft

194 510 834 Ft

Gál Ferenc Egyetem

119 913 800 Ft

0 Ft

119 913 800 Ft

Evangélikus Hittudományi

Egyetem

77 897 481 Ft

0 Ft

77 897 481 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.10.01. - 2020.06.30.

 

Projektmenedzser: Balogh Szilvia Odett

 

Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea

 

Szakmai vezető: Dr. Vida Anikó

 e-mail cím: vida@etszk.u-szeged.hu

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A demográfiai adatokból látható, hogy a régió lakosságszáma folyamatosan csökken, viszont az öregségi index a legmagasabb az országban. A Délalföldi régióban a legtöbb szociális szolgáltatás iránt nagyon jelentősen nőtt az igény az elmúlt 8 évben. Vannak olyan szolgáltatási területek, jellemzően otthoni és nappali ellátási formák (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Időskorúak otthonaiban való ellátás, pszichiátria és szenvedély betegek nappali ellátása), ahol az igény 2-3-szorosra nőtt az elmúlt években. Az Egyházi fenntartású intézmények szerepe pont azokon a szakmai területeken erős, amikre a Régióban különösen szükség van. Ugyanakkor szociális képzés csak a Szegedi Tudományegyetemen van a régióban.A hallgatók száma az elmúlt években itt is drasztikusan csökkent. A hallgatók számának alakulásából jól látszik, hogy a levelező és a távoktatás szerepe felértékelődik. A szakemberhiányt jól mutatja az a KSH adat is, miszerint az üres álláshelyek száma a Humán egészségügyi, és szociális ellátás körében folyamatosan nő, 2016-ban 6828 fő hiányzott már a munkaerő piacról országos szinten. A szektor szakemberigényét a térség felsőoktatási intézményei nehezen tudják kielégíteni. A képzés minőségének, gyakorlatorientációjának fejlesztésével, duális rendszerűvé alakításával és a képzések népszerűsítésével van esély az ellátás fejlesztésére, a szociális képzési terület megújítására.


A projekt céljai
A Szegedi Tudományegyetem mint konzorciumvezető, a Gál Ferenc Főiskola, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumtagok együttesen fontosnak tartják, hogy a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakításával, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellet a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban.


A projekt általános célja
A Dél-alföldi régió szociális munkás oktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése érdekében olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. A projekt közvetlen célja A szociális munkás oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése.


A projekt részcéljai
A Dél-alföldi régióban a szociális munkás felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása. Gyakorlatorientáltság növelése; gyakorlati képzések, képzési elemek kidolgozása. Szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával. Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe, illetve felkészítése a képzésekben való részvételre. A szociális munkás szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése. A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben. Az oktatási innováció kiterjesztése a szociális munka, a segítő szakmák esetében. A szociális intézmények, különösen az egyházi szociális intézmények egyetemekkel való együttműködésének ösztönzése.
A projekt átfogó és közvetlen céljait, részcéljait – a pályázati felhívásban meghatározott, és tervezett projektünk szempontjából releváns – öt beavatkozás megvalósításával tervezzük elérni.
A projekt beavatkozásai

  1. A szociális munkás képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.
  2. Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszköz fejlesztés
  3. A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak illetve a gyakorló szakembereknek.
  4. Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek
  5. Közvetlen részvételt növelő beavatkozások végrehajtása

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány