EFOP-3.6.1-16-2016-00014

esza_felso
A projekt címe: Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00014

 

A (fő)kedvezményezett neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Neumann János Egyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1 146 191 651 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

398 984 000 Ft

0 Ft

398 984 000 Ft

Szegedi Tudományegyetem

548 083 187 Ft

0 Ft

548 083 187 Ft

Neumann János Egyetem

199 124 464 Ft

0 Ft

199 124 464 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.01.01. - 2021.06.30.

 

Projektmenedzser: Maróti Péter

 

Pénzügyi vezető: Szitásné Fodor Renáta

 

Szakmai vezető: Dr. Geretovszky Zsolt

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja annak elősegítése, hogy a résztvevő egyetemek képesek legyenek olyan közös kapacitások kiépítésére, tudásbázis fejlesztésére és kutatási folyamatok kialakítására, amelyek lehetővé teszik a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtását, ide értve a nyílt innováció folyamatainak a támogatását, továbbá kutatói utánpótlásuk biztosítását. Teszik mindezt a különleges anyagok, a modern anyagtechnológiák, valamint a megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok, a tárolókapacitás fejlesztése, és az „intelligens” hálózatok kialakítása témáiban. A „Felkészülés a radikálisan új, tudásalapú intelligens, csúcstechnológiai technológiák, termékek multidiszciplináris fejlesztési folyamatainak élettartam centrikus kezelésére a mérnöki képzésben, kutatás-fejlesztésben a repülőgép hibridhajtás fejlesztés példáján.” alcímet viselő projektet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetésével a Szegedi Tudományegyetem és a Neumann János Egyetem valósítja meg.

• A BME Villamos Mérnöki és Informatikai Kara a gazdaság és a társadalom fejlődését jelenleg alapvetően befolyásoló informatikai és mikroelektronikai fejlesztések szakterületeken, míg Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara, a közlekedés - jármű - logisztika integrált, hatékony, környezetkímélő és fenntartható rendszer fejlesztése, működtetése szakterületeken rendelkezik jelentős nemzetközileg is elismert oktatási és kutatási tapasztalatokkal. Emellett meghatározó gyakorlattal rendelkezik sikeres technológia-transzfer megvalósításában és vállalkozói szférával való együttműködésben, K+F projektvezetésben és felkészült a multidiszciplináris termék-fejlesztésre, az infó-technológia integrálására, a projekt eredményes vezetésére.

• Az SZTE a Természettudományi és Informatikai, valamint Mérnöki Karainak, valamint három doktori iskolájának bevonásával képes a tudományos, benne kiemelten alaptudományi megközelítés alkalmazásával továbbfejleszteni a magas szintű mérnöki tevékenységet. Ezt a nemzetközileg is elismert képességet, a tudományos és a mérnöki fejlesztői munka ötvözését a hibrid hajtáshoz szükséges energia-tároló rendszerek fejlesztési példáján keresztül fogja bevezetni a képzési fejlesztési módszertanba.

• A NJE, duális képzésének is köszönhetően magas szintű gyakorlati tudással rendelkezik a gazdaság szereplőivel közös képzési és fejlesztési tevékenységek megvalósításában, mely elengedhetetlenül fontos része a tervezett projektnek.

A projekt résztvevői közül kettő fejlett tudásközpontban, egy ipari termelési zónában található, és a konzorcium épp ezért tudja szintetizálni a rendszerszemléletű kutatást az intelligens gyártással.


Tovább a projekt honlapjára

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány