Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.6.1-16-2016-00014
EFOP-3.6.1-16-2016-00014

A pályázati projekt címe: Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe


esza_felsoA (fő)kedvezményezett neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Konzorciumi partner:

  • Szegedi Tudományegyetem
  • Pallasz Athéné Egyetem

 

Szakmai vezető (SZTE): Dr. Geretovszky Zsolt

Projektmenedzser: Maróti Péter

Támogatás összege (Ft): 1 148 960 014 Ft

  • Szegedi Tudományegyetem: 549 094 946 Ft

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

A támogatás intenzitása (%): 100

 

Projekt összefoglaló

A pályázat célja annak elősegítése, hogy a résztvevő egyetemek képesek legyenek olyan közös kapacitások kiépítésére, tudásbázis fejlesztésére és kutatási folyamatok kialakítására, amelyek lehetővé teszik a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtását, ide értve a nyílt innováció folyamatainak a támogatását, továbbá kutatói utánpótlásuk biztosítását. Teszik mindezt a különleges anyagok, a modern anyagtechnológiák, valamint a megújuló energiák terjedését elősegítő hálózatok, a tárolókapacitás fejlesztése, és az „intelligens” hálózatok kialakítása témáiban. A „Felkészülés a radikálisan új, tudásalapú intelligens, csúcstechnológiai technológiák, termékek multidiszciplináris fejlesztési folyamatainak élettartam centrikus kezelésére a mérnöki képzésben, kutatás-fejlesztésben a repülőgép hibridhajtás fejlesztés példáján.” alcímet viselő projektet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetésével a Szegedi Tudományegyetem és a Pallasz Athéné Egyetem valósítja meg.

• A BME Villamos Mérnöki és Informatikai Kara a gazdaság és a társadalom fejlődését jelenleg alapvetően befolyásoló informatikai és mikroelektronikai fejlesztések szakterületeken, míg Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara, a közlekedés - jármű - logisztika integrált, hatékony, környezetkímélő és fenntartható rendszer fejlesztése, működtetése szakterületeken rendelkezik jelentős nemzetközileg is elismert oktatási és kutatási tapasztalatokkal. Emellett meghatározó gyakorlattal rendelkezik sikeres technológia-transzfer megvalósításában és vállalkozói szférával való együttműködésben, K+F projektvezetésben és felkészült a multidiszciplináris termék-fejlesztésre, az infó-technológia integrálására, a projekt eredményes vezetésére.

• Az SZTE a Természettudományi és Informatikai, valamint Mérnöki Karainak, valamint három doktori iskolájának bevonásával képes a tudományos, benne kiemelten alaptudományi megközelítés alkalmazásával továbbfejleszteni a magas szintű mérnöki tevékenységet. Ezt a nemzetközileg is elismert képességet, a tudományos és a mérnöki fejlesztői munka ötvözését a hibrid hajtáshoz szükséges energia-tároló rendszerek fejlesztési példáján keresztül fogja bevezetni a képzési fejlesztési módszertanba.

• A PAE, duális képzésének is köszönhetően magas szintű gyakorlati tudással rendelkezik a gazdaság szereplőivel közös képzési és fejlesztési tevékenységek megvalósításában, mely elengedhetetlenül fontos része a tervezett projektnek.

A projekt résztvevői közül kettő fejlett tudásközpontban, egy ipari termelési zónában található. s a konzorcium épp ezért tudja szintetizálni a rendszerszemléletű kutatást az intelligens gyártással.

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. I. emelet 104.

 

Projektmenedzser: Maróti Péter

e-mail: maroti.peter@rekt.szte.hu

tel.: +36-70-967-3433

 

Pénzügyi vezető: Farkasné Budánovics Tímea

e-mail: farkasne.budanovics.timea@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-544-466Tovább a projekt honlapjára