2018-1.2.1-NKP-2018-00008A projekt címe: A mesterséges intelligencia matematikai alapjai

 

A projekt azonosító száma: 2018-1.2.1-NKP-2018-00008

 

A (fő)kedvezményezett neve: Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

 

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

A szerződött támogatás összege: 990 274 516 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Magyar Tudományos

Akadémia Rényi Alfréd

Matematikai Kutatóintézet

465 934 032 Ft

 

0 Ft

465 934 032 Ft

Szegedi Tudományegyetem

74 921 363 Ft

0 Ft

74 921 363 Ft

Eötvös Loránd

Tudományegyetem

74 998 564 Ft

0 Ft

74 998 564 Ft

Magyar Tudományos

Akadémia Számítástechnikai

és Automatizálási

Kutatóintézet

274 538 326 Ft

0 Ft

274 538 326 Ft

Pázmány Péter

Katolikus Egyetem

99 882 231 Ft

0 Ft

99 882 231 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018.09.01. – 2021.08.31.

 

Projektmenedzser: Zsigmond Anikó

 

Pénzügyi vezető: Herendi Anett

 

Szakmai vezető: Jelasity Márk

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A mesterséges intelligencia (AI) évtizedek óta az informatikai kutatás nagy ígérete, az ezzel kapcsolatos kutatások átformálták a gondolkodásunkat az ember-gép kapcsolatról. Ennek ellenére a mesterséges intelligencia sokáig beteljesedetlen ígéret maradt, többnyire alacsonyabb szintű funkciókkal. Ez azonban az utóbbi évtizedben megváltozott, és jelentős áttörések születtek. A gépi tanulás egy matematikai módszercsalád, amely napjainkban forradalmasítja a mesterséges intelligencia kutatásokat, és olyan alkalmazások alapjául szolgál, mint a beszédfelismerés, gépi fordítás, számítógépes látás, egészségügyi támogató rendszerek vagy autonóm járművek és robotok. Az iparban óriási erőfeszítéseket tesznek ezen technológiák fejlesztésére és alkalmazására, ugyanakkor a terület elméleti alapjai sok esetben kidolgozatlanok, így például a jelenlegi áttörésekben központi szerepet játszó mély tanulás területén. Nagyon sok gépi tanulásban alkalmazott technika ad hoc próbálkozások és heurisztikákra épülő gondolatmenetek eredménye, erős elméleti alapok nélkül. A magyar matematikaoktatás és -kutatás magas színvonala rendkívüli lehetőséget teremt, hogy felzárkóztassa az országot a jelenleg zajló mesterségesintelligencia-forradalom élvonalához. Pályázatunk célja kettős. Egyrészt hidat szándékozunk építeni a matematikai elmélet és a gépi tanulás gyakorlata között. Célunk az előzetes eredményeink alapján kibontakozó mély összefüggéseket feltárni a nagy hálózatok elmélete — amely területhez a magyar tudomány rendkívül sokat hozzátett — és a mély tanulás alkalmazott területe között. Másrészt szeretnénk megalapozni hazánkban a gépi tanulással kapcsolatos kutatásokat, amely terület ma Magyarországon rendkívül alulreprezentált.

Mindezen célok elérése érdekében olyan mesterségesintelligencia-tudásközpontot hozunk létre, amely összekapcsolja az elméleti kutatási tevékenységet a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásával, kétirányú információáramlást lehetővé téve matematikusok és mérnökök között. Fontos feladata a központnak az ország bekapcsolása a téma nemzetközi kutatási hálózataiba a minél gyorsabb hazai felzárkózás érdekében, valamint hogy intenzív interdiszciplináris kapcsolatrendszerrel inspirálja és segítse az iparban, és így a hétköznapokban is használható eredmények megvalósítását. Az alapkutatások kiegészítéseként meg kívánunk valósítani egy olyan interdiszciplináris pilot projektet, amely közvetlenül demonstrálja elméleti kutatásaink gyakorlati alkalmazhatóságát. A projekt elsődleges célja a krónikus sebellátás hatékonyságának javítása a kutatóorvosokkal szoros együttműködésben, felhasználva a gépi látás legújabb eredményeit. Ma Magyarországon körülbelül 200 ezer ember szenved krónikus sebbel, ezért életminőségük javítása és a kezelési költségek csökkentése optimális terápiával jelentős társadalmi hasznossággal bíró eredmény lenne. Az ezzel megvalósuló interdiszciplináris együttműködés megannyi újabb tudományos célkitűzés és eredmény alapjául szolgálhat Magyarországon.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány