ROHU 339

rohu1


A projekt címe: Román – magyar határmenti projekt az infertilitás, az egészséges terhesség és újszülött gondozás diagnosztikai eljárásainak szélesebb fókuszával - HEALTH-PREGN-RO-HU

 

A projekt azonosító száma: ROHU339

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

2. kedvezményezett: Temesvári Pius Brînzeu Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 2 492 080.65 EUR

Európai Uniós hozzájárulás: 2 118 268.55 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Szegedi Tudományegyetem

954 756.55

168 486.45

1 123 243.00

Csongrád-Csanád
Vármegyei Kormányhivatal

224 837.75

39 677.25

264 515.00

Temesvári Pius Brînzeu

Megyei Klinikai

Sürgősségi Kórház

938 674.25

165 648.40

1 104 322.65

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2021. május 1. – 2023. december 31.


Projektmenedzser: Sándor Kitti


Pénzügyi vezető: Juhász Szilvia


Szakmai vezető: Prof. Dr. Széll Márta

 


A projekt tartalmának bemutatása:

 

Az együttműködés keretein belül megvalósítandó projekt fő célkitűzése a mikrobiológiai és klinikai genetikai szűrő- és diagnosztikus vizsgálatok, ill. preventív jellegű egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. Célunk az infertilitással és az előrehaladott anyai életkorral összefüggő prekoncepcionális, prenatális és posztnatális diagnosztikai lehetőségek és feltételek fejlesztése, javítása a román-magyar határmenti régióban. Az együttműködés keretein belül tervezett fejlesztések kiterjednek:

(1.) infrastruktúra fejlesztésre, diagnosztikus laboratóriumok felújítására, laboratóriumi eszközpark fejlesztésre, és tudástranszfer révén egymást segítve

(2.) új metodikák, diagnosztikus eljárások bevezetésére – ezáltal a kooperáló felek együttműködése a határmenti megyékben élő nagy számú populáció számára biztosít majd a jövőben magas szintű egészségügyi ellátást.


Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal (Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal) és a Timisoara Pius Brizeu Emergency Clinical County Hospital (Temesvár, Románia) közösen benyújtott „Romanian-Hungarian cross-border project with a wider focus on diagnostics related to infertility, healthy pregnancy and newborn care – HEATH-PREGN-RO-HU” pályázatunk kiemelt célja az országhatár mindkét oldalán egyre fokozódó gondot okozó népességcsökkenés bizonyos vetületeinek kezelése. Mind Romániában, mind hazánkban az első gyermek vállalás anyai életkora szignifikánsan megnőtt az elmúlt 15-20 évben, melynek következtében az infertilitással küzdő párok, valamint a kromoszóma rendellenességekkel veszélyeztetett terhességek száma rohamosan nő. Ez az egészségügyi ellátó rendszerre és azon belül a diagnosztikai tevékenységet folytató szervezeti egységekre fokozott terhet ró.

A pályázat fő célja a Szegeden (SZTE és ÁNTSZ), valamint Temesváron ilyen profilú diagnosztikai tevékenységet folytató szervezeti egységek infrastruktúrális és metodikai fejlesztése.


 

A Románia-Magyarország Programról bővebben a www.interreg-rohu.eu honlapon található információ.

 

A jelen ismertető tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


rohu_ll

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány