EFOP-3.3.5-19-2020-00056

A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem gyakorló általános iskoláiban

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00056

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 41 612 858 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2021.03.01. - 2021.09.30.

Projektmenedzser:
Alattyányi István

Pénzügyi vezető:
Szélpál Márta

Szakmai vezető:
Dr. Dobi János

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A Szegedi Tudományegyetem 2021.03.01-2021.09.30. között valósítja meg a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem gyakorló általános iskoláiban” című pályázati programján a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája pedagógusainak és diákjainak bevonásával.

 

A hat hónapos fejlesztés során 7 témamodulban valósul meg 13 nyári tábor és 5 bentlakásos program a Szegedi Tudományegyetem két gyakorló iskolájában tanuló több mint 600 fő diákjának és több mint 90 fő pedagógusának részvételével. A pályázati munka során iskolai közösségi szolgálat keretében összesen 54 fő tanulót vonunk be a program megvalósításába - a középiskolás tanulók a tematikus napközis táborokban végezhetnek munkát, érdeklődési körüknek megfelelő jelentkezéseik alapján osztályfőnökeik támogató ajánlásával vehetnek részt a projektben.

 

A program általános célja a nemformális és informális, nyílt valamint élményalapú tematikus programok megvalósításával, konstruktív és értékközpontú nevelési módszerek alkalmazásával az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása és megvalósítása valamint az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése által az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

 

Célunk, hogy olyan értékközpontú programok kerüljenek megvalósításra, amely minden a programban közvetlenül vagy kövezetten érintett diák számára, amelyek biztosítják a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést valamint célunk, hogy a megvalósítás során alkalmazásra kerüljenek olyan a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek, amelyek elősegítik a résztvevő diákok fejlődését, az érdeklődésük felkötését egy-egy témakör iránt.

 

A pályázatban vállalt tematikus nyári táborok és bentlakásos programok nemformális és informális keretek között, a nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósítandó programjaink a választott témarendszeren keresztül eredményesen hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség kiteljesedését elősegítő eszközrendszer további fejlesztéséhez valamint az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztéséhez, a program támogatja a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődését.


A fenti célok elérése érdekében projekt során

 • a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola összesen 2 bentlakásos programot valósít meg a „Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás” valamint a „Nomád, kaland témamodulokban” 25 – 25 fő 6. évfolyamos diák részére valamint 7 nyári tábor programot szervez a „Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás”, a „Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés”, a „Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás”, „Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás”, a „Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás ” és az „Idegen nyelv” témamodulokban összesen 220 fő 1, 3 ,4, 5 és 6. évfolyamos diák részére összesen 54 fő pedagógus kolléga bevonásával.
 • a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája a projekt során a „Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás” és a „„Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás” témamodulokban összesen 3 bentlakásos programot valósít meg 160 fő 1-8. évfolyamos diák részére valamint összesen 6 nyári tábor programot szervez a „Művészeti nevelés” és az „Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás” témamodulokban összesen 186 fő 1-6. évfolyamos diák részére, mindösszesen 45 fő pedagógus kolléga aktív bevonásával és 3 fő segítő hallgató aktív bevonásával.  Az Egyetem neve:
  Szegedi Tudományegyetem
  Rövidített megnevezése: SZTE
  Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
  Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
  Központi telefonszáma: (62) 544-000

  C_evszammal

  Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
  latinul:
  Universitas Scientiarum Szegediensis
  angolul:
  University of Szeged
  németül:
  Universität Szeged
  franciául:
  Université de Szeged

  Az Egyetem fenntartója:

  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány