Széchenyi 2020


A projekt címe: Egészségügyi hiányszakmákban másod- ill. harmadképzési SZTE támogatási program kialakítása a szakképzést megkezdő vagy folytató szakorvosok számára


A projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményeiben


A projekt címe: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése


A projekt címe: Egységes ápolási eszközpark kialakítása


A projekt címe: Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése


A projekt címe: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése


A projekt címe: Korszerű diagnosztikai és terápiás endoszkópia szolgáltatás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikaközpont I. Belgyógyászati Klinika járóbeteg ellátásának eredményessége érdekében


A projekt címe: Onkológiai Eszközpark Fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen


A projekt címe: A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében


A projekt címe: Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt (LÉNYEg) ? Élményalapú nyelvtanulás és nyelvoktatás középiskolás diákok, nyelvtanárok és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és oktatóinak részvételével


A projekt címe: A tanulás holnapja: a holnap tanulása


A projekt címe: MosT MIénk A PÁLYA!


A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem gyakorló általános iskoláiban


A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében


A projekt címe: Agrártudományi pályaorientáció, az ágazat versenyképességének javítása, a szakember-utánpótlás erősítése érdekében, a képzési környezet innovatív fejlesztésével


A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére


A projekt címe: Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen


A projekt címe: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve


A projekt címe: Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe


A projekt címe: Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben


A projekt címe: Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban


A projekt címe: Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)


A projekt címe: Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein


A projekt címe: Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése


A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem Oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése


A projekt címe: Skill laborok fejlesztése


A projekt címe: Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése


A projekt címe: Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés az SZTE és az ELTE gyakorló iskoláiban


A projekt címe: A gombaipari termékpálya ökológiai gazdálkodásra történő átállásának előmozdítása, termésbiztonság fokozása és új, funkcionális gombaalapú élelmiszerek előállítása


A projekt címe: A Richter Gedeon Nyrt, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésében, a piaci versenyképesség növelése érdekében végzett innovatív gyógyszeripari kutatás fejlesztések


A projekt címe: Reagens és szolgáltatás csomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának – disztribúciójának – metabolizmusának - eliminációjának (ADME) vizsgálatához


A projekt címe: SMARTCity és SMARTVillage technológiák és szolgáltatások fejlesztése a SAGEMComnál, egyetemi együttműködésben


A projekt címe: Energiatárolás kémiai kötések formájában - folyamatos üzemű elektrolizáló berendezések fejlesztése


A projekt címe: CAPNO - kapnográfia alkalmazási lehetőségeinek kutatása és műszer fejlesztése az asztma illetve egyéb szűkülettel járó légúti betegségek diagnosztikájában és a betegkövetésben


A projekt címe: Nem-invazív szérumdiagnosztikán és adatintegráción alapuló piacképes diagnosztikai prototípus kit készítés


A projekt címe: Útkörnyezeti, objektumszintű 3D téradatbázis dinamikus rekonstruálása elosztott járműfedélzeti multiszenzoros rendszerrel


A projekt címe: Laparo-endoszkópos eszközrendszer prototípusának humán alkalmazásra történő továbbfejlesztése az egyetlen kis metszésen keresztül végezhető sebészeti műtétekhez


A projekt címe: Telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítása és tesztelése


A projekt címe: Rövid vágásfordulójú energia ültetvények hasznosítása innovatív biogáz kofermentációs és fitofermentációs technológiákkal


A projekt címe: Ipari füstgázok károsanyag-tartalmát csökkentő automatizált technológia kidolgozása új, módosított felületű kaolinit agyagásvány és zeolit kompozit katalizátorok fejlesztésével


A projekt címe: Folyamatos HTC technológiára épülő biomasszát, szennyvíziszapot, és egyéb alapanyagot feldolgozó reaktorüzem prototípusának kialakítása


A projekt címe: A hagyományos PICK termékek versenyképességének javítása az élelmiszerlánc különböző lépéseinél alkalmazott innovatív megoldások segítségével


A projekt címe: Új molekuláris mechanizmusok, diagnosztikus és terápiás célpontok metabolikus és kardiovaszkuláris kórképekben


A projekt címe: Új utak a természetes anyag alapú gyógyszerkutatásban: Rendszermetabolomikai megközelítések növényi és mikrobiális eredetű bioaktív terpenoidok felkutatására


A projekt címe: Funkcionális felületeken alapuló intelligens anyagok – az előállítástól az alkalmazásokig


A projekt címe: Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER


A projekt címe: Új idegsejt típusok azonosítása és funkcionális jellemzése az ember és a rágcsálók agykérgében


A projekt címe: Gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése


A projekt címe: A sejtek fehérjeháztartását szabályozó folyamatok vizsgálata újszerű genetikai és proteomikai módszerekkel.


A projekt címe: Tranziens Asztrofizikai Objektumok


A projekt címe: Neurodegeneratív és immunológiai kórképek molekuláris biológiai alapjai: terápiás kísérletek kinureninekkel


A projekt címe: Opportunista és felbukkanó gombafertőzések patomechanizmusa


A projekt címe: Multimodális optikai nanoszkópiai módszerek fejlesztése és alkalmazása az élet- és anyagtudományi kutatásokban


A projekt címe: <Élő dolgok Internete (Internet of Living Things)/p>


A projekt címe: Intelligens fémvegyületek


A projekt címe: Ritka betegségek pathogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések


A projekt címe: Szív- és vázizom-kutatások az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítőképesség javítása érdekében (MYOTeam)


A projekt címe: Analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ az egészség és a sportteljesítmény szolgálatában


A projekt címe: Életet veSzélyezTető Akut megbetegedések súlYossági és hALálozási mutatólnak jaVítása transzlációs orvostudományi mEgközelítésben – STAY ALIVE


A projekt címe: Az erdészeti kártevő Armillaria (tuskógomba) nemzetség patológiájának és a biológiai védekezés lehetőségeinek vizsgálata


A projekt címe: Új gyógyszer hatóanyagok és célba juttatások új hordozórendszerekkel


A projekt címe: Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen


A projekt címe: Energetikai fejlesztések előkészítése a Szegedi Tudományegyetemen)


A projekt címe: Csak közösen sikerülhet

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány