GINOP-2.3.4-15-2020-00006A projekt címe: Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen

 

A projekt azonosító száma: GINOP-2.3.4-15-2020-00006

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

 

A szerződött támogatás összege: 4 598 970 000 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 95,3702 %

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

4 307 456 084 Ft

0 Ft

4 307 456 084 Ft

MOL Magyar Olaj-

és Gázipari Nyrt.

291 513 916 Ft

223 261 385 Ft

514 775 301 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2020.06.01. - 2023.08.31.

 

Projektmenedzser: Szeles Gergely

 

Pénzügyi vezető: Tanács Lejla

 

SZTE Szakmai vezető: Prof. Dr. Kukovecz Ákos


MOL Nyrt. szakmai vezető: Dr. Ricza Tamás


Kompetencia központ menedzser igazgató: Pitó Enikő

 


A projekt tartalmának bemutatása:

A 2020. június 1. és 2023. augusztus 31. között megvalósuló projekt célja egy olyan, piaci megalapozottságú kompetencia központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen, ahol a fő kutatási irányokat az ipari partner jelöli ki, az alap-, az alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket egységbe foglalva. A Kompetencia Központ három kutatás-fejlesztési fókuszterületre (Tenzidfejlesztés; Megújuló üzemanyag hatásvizsgálata; Alternatív gázelemző mérőberendezés fejlesztése) összpontosít, amelyet egy oktatási horizontális fókuszterület (Oktatás, duális képzés fejlesztése) egészít ki. Az 1. terület olyan tenzidkompozitok kifejlesztését, szimulált és terepi körülmények közötti validálását célozza meg, amelyek elősegítik a maradék kőolajkészlet kitermelését. E mellett szükséges „zöld” forrásból „low carbon” üzemanyagok előállítási lehetőségeinek vizsgálata is (2. terület). A 3. terület a különféle üzemanyagok vizsgálatát végzi, és fejleszt technikát és műszert az égéstermékek gyors és kvantitatív mérésére. Ezek mellett az SZTE fő célja az Oktatás-Kutatás-Innováció szellemi központjaként, hogy végzett hallgatóit naprakész, azonnal alkalmazható tudás birtokában tudja a piacra bocsátani.

 

A fentiek megvalósításával célunk a létrehozott kutatói és infrastrukturális kapacitással hosszú távú K+F együttműködés kialakítása a gazdasági partnerekkel, valamint versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztése, amelyek hozzájárulhatnak az SZTE működésének és eredményességének fenntarthatóságához.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány