HUSRB/1602/31/0075


A projekt címe: Új megközelítés a vidéki falusi és ökoturizmusban: kapacitás- és kompetenciafejlesztés - AREeCcDev

 

A projekt azonosító száma: HUSRB/1602/31/0075

 

A (fő)kedvezményezett neve: Újvidéki Egyetem – Orvostudományi Kar / Gyógyszerésztudományi Tanszék

 

Konzorciumi partnerek:

1. kedvezményezett: "Palics - Ludas" Közvállalat

2. kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

3. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem – Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet

 

A szerződött támogatás összege:

Elkülönített forrásösszeg: 499 200,00 EUR

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 424 320,00 EUR

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt

támogatás

(EUR)

Önerő

(EUR)

Nemzeti

társfinanszírozás

(EUR)

Összesen

(EUR)

Újvidéki Egyetem –

Orvostudományi Kar /

Gyógyszerésztudományi

Tanszék

78 290,95

13 816,05

0

92 107

"Palics - Ludas" Közvállalat

65 894,55

11 628,45

0

77 523

Szegedi Tudományegyetem

212 500

0

37 500

250 000

Újvidéki Egyetem –

Erdészeti és

Környezetvédelmi Intézet

67 634,5

11 935,5

0

79 570

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. május 1. - 2020. április 30.


Projektmenedzser: Bucsainé Pados Anikó


Pénzügyi vezető: Juhász Szilvia


Szakmai vezető: Prof. Dr. Hohmann Judit

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célkitűzése a Ludasi-tó turisztikai kapacitásának fejlesztése és a helyi közösség idegenforgalmi szektorba való beillesztése annak érdekében, hogy növeljék a vonzerejét ennek a helyszínnek az öko- és etnoturizmus térképén, és alkalmassá tegyék a határokon átnyúló együttműködésre a magyar turisztikai központokkal (Mórahalom). A projekt célja továbbá a helyi lakosság körében a növények hagyományos felhasználásának dokumentálása és a helyi lakosság oktatása, hogy miként lehet növényi alapú ajándéktárgyakat gyártani a zöld technológiával, valamint megőrizni a környezetet.

 

A projekt célcsoportjai közé sorolhatóak a helyi közösség tagjai, a kis független vállalkozók és az érintett területen működő turisztikai szektor munkavállalói. Ezen túlmenően a projekt keretében veszélyeztetett csoport tagjainak (árvák, fogyatékkal élők, idősek, egyedülálló szülők, munkanélküliek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek) képzésére kerül sor bizonyos természetes növényi termékek - „Zöld kozmetika” és „Zöld gasztronómia” termelésében, amely iránt az EU piacán is nagy érdeklődés mutatkozik. Ez biztosítja majd számukra a jövedelmük támogatását és a másoktól való függőségük csökkentésére szolgáló eszközöket, amelyek növelik általános jólétüket.

 

A projekt másodlagos előnye az érintett terület gazdaságában lesz érezhető. A gazdaság minden aspektusa, a helyi kereskedőktől, az idegenforgalmi ügynökségektől a más szolgáltatókig hasznot szerezhet majd a megnövekedett kereskedelemből.

 

A pályázat első fázisában a Ludas-Park természeti rezervátum és a különleges tulajdonságokkal rendelkező tájegység, a “Subotička peščara” és a “Selevenjske pustare” speciális természeti rezervátum 3D térképezése történik. Ezzel együtt a természeti örökség, és a természetben történő pihenés és kikapcsolódás lehetőségének (gyógyfürdők, pihenőkertek) felmérése is folyik. Az első pályázati szakaszban a Ludas Látogató Központ igényeknek megfelelő fejlesztése zajlik, mely illeszkedik a pályázat későbbi terveihez.

 

Ezen tevékenység keretében a projekt csapata mindenre kiterjedő növényhasználati kérdőíveket állít össze, melyek a helyi lakosság ismereteit mérik fel. Mindez lehetővé teszi a kulturális örökség és a helyi tradicionális növényhasználat megismerését, valamint annak gyűjtését. Az így nyert adatok, szakirodalmi összefoglalók, és biztonságossági vizsgálatok szolgáltatnak információkkal a tradicionális használat felméréséhez. A kulturális hagyományok modern tudományos eredményekkel történő összevetése alapján lehetővé válik workshop-ok szervezése, ahol a pályázatban érintett terület lakossága vesz részt. Ezeken a rendezvényeken a résztvevők elsajátíthatják a tradicionálisan használt növényekből egyedi ajándéktárgyak, egészségügyi és élelmiszeripari termékek előállításának módszereit.

 

Az új egészségügyi alkalmazások, a pihenőkertekkel, gyógyfürdőkkel és kis gyógynövénykertekkel együtt a térség turisztikai profilját nagymértékben szélesítik. Lehetővé teszik a helyi lakosság szerepvállalását az egyre nagyobb teret hódító egészségturizmus fejlesztésében, miközben a helyi hagyományok megőrzése is biztosított.

 

A fenntarthatóság biztosítása érdekében, és az EU nyílt tudomány politikájára tekintettel a pályázat eredményei, három nyelven elérhető online monográfia gyűjteményben összegződnek.


További információ: https://www.youtube.com/channel/UCrLjA00Es2jdE6QcXCTVU5w


JOGI NYILATKOZAT

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

 

Link a program honlapjára: http://www.interreg-ipa-husrb.com/
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány